Myocet liposomal (previously Myocet)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-09-2020

Aktiv bestanddel:
doxorubicinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
L01DB01
INN (International Name):
doxorubicin
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Bryst neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Myocet liposomal, i kombination med cyclophosphamid, er angivet for den første linje behandling af metastatisk brystkræft hos voksne kvinder.
Produkt oversigt:
Revision: 22
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000297
Autorisation dato:
2000-07-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/000297

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-09-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Myocet liposomal 50 mg pulver, dispersion og solvens til koncentrat til infusionsvæske,

dispersion

Liposom doxorubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Myocet liposomal

Sådan gives Myocet liposomal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Myocet liposomal indeholder en medicin, som kaldes doxorubicin, der beskadiger svulstceller. Denne

type medicin kaldes kemoterapi. Medicinen er inde i meget små fedtdråber, som kaldes liposomer.

Myocet liposomal bruges hos voksne kvinder til førstebehandling af brystkræft, der har spredt sig

(metastatisk brystkræft). Det bruges sammen med en anden medicin, kaldet cyclophosphamid. Læs

også indlægssedlen, der følger med dette lægemiddel, grundigt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Myocet liposomal

Bliv ikke behandlet med Myocet liposomal:

hvis du er allergisk over for doxorubicin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Myocet liposomal

(angivet i punkt 6).

Bliv ikke behandlet med Myocet liposomal, hvis dette gælder for dig. Kontakt lægen eller

sygeplejersken, inden du får Myocet liposomal, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Myocet liposomal.

Tal med lægen eller sygeplejersken, før du får Myocet liposomal,

hvis du nogensinde har haft problemer med hjertet som for eksempel hjerteanfald, hjertesvigt

eller hvis du har haft højt blodtryk i lang tid

hvis du har leverproblemer

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Myocet liposomal, hvis noget af ovenstående gælder for

dig (eller du er i tvivl).

Undersøgelser

Din læge vil foretage undersøgelser under din behandling for at kontrollere, om medicinen virker

korrekt. Man vil også holde øje med eventuelle bivirkninger, som for eksempel problemer med blodet

eller hjertet.

Strålebehandling

Hvis du allerede har fået strålebehandling, kan dette reagere med Myocet liposomal. Du kan få

smertende, rød eller tør hud. Dette kan ske straks eller senere i din behandling.

Brug af anden medicin sammen med Myocet liposomal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Myocet liposomal kan nemlig påvirke virkningen af anden medicin. Desuden kan anden

medicin påvirke virkningen af Myocet liposomal.

Du skal især fortælle det til lægen eller sygeplejersken, hvis du bruger en eller flere af følgende slags

medicin:

phenobarbital eller phenytoin – mod epilepsi

warfarin – for at fortynde blodet

streptozotocin – mod kræft i bugspytkirtlen

ciclosporin – for at ændre dit immunforsvar

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Myocet liposomal, hvis noget af ovenstående gælder for

dig (eller du er i tvivl).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sygeplejersken til råds, før du får Myocet liposomal.

Myocet liposomal bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er strengt nødvendigt.

Kvinder, der får Myocet liposomal, bør ikke amme.

Kvinder, som kan blive gravide, bør bruge sikker prævention under behandling med Myocet

liposomal og i 6 måneder efter behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel, når du har fået Myocet liposomal. Hvis du føler dig svimmel eller ikke er

sikker på, hvordan du har det, så lad være med at føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller

maskiner.

Myocet liposomal indeholder natrium

Myocet liposomal fås i æsker med 1 sæt eller 2 sæt á 3 hætteglas (ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført). Når de 3 hætteglas er blevet blandet, indeholder din medicin cirka 108 mg

natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt). Dette svarer til 5,4 % af den anbefalede

maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3.

Sådan gives Myocet liposomal

Dette lægemiddel bliver normalt indgivet af en læge eller sygeplejersken. Det indgives som et drop

(infusion) i en blodåre.

Så meget får du

Lægen vil udregne nøjagtigt, hvor meget du har brug for. Dette baseres på din kropsstørrelse (målt i

”kvadratmeter” eller ”m

”).

Den anbefalede dosis er mellem 60 og 75 mg medicin for hver kvadratmeter af din krop:

dette indgives hver 3. uge

medicinen ”cyclophosphamid” indgives samme dag.

Lægen kan give dig en lavere dosis, hvis han/hun skønner, at du har behov for det.

Antallet af gange, du skal have drop, afhænger af:

stadiet af din brystkræft

hvor godt din krop reagerer på medicinen.

Behandlingen varer i reglen cirka 3 til 6 måneder.

Hvis du får Myocet liposomal på huden

Fortæl straks lægen eller sygeplejersken, hvis der lækker medicin fra droppet (infusionen) ned på din

hud. Myocet liposomal kan skade din hud. Droppet vil blive stoppet øjeblikkeligt, og der vil blive lagt

is på de berørte områder i 30 minutter. Droppet vil derefter blive lagt i en anden blodåre.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis er der noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel.

Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis du bemærker nogen af følgende

bivirkninger. Disse er tegn på en allergisk reaktion, og dit drop (infusion) skal måske stoppes:

følelse af åndenød eller strammen over brystet eller halsen

hovedpine eller rygsmerter

feber eller kulderystelser

opsvulmet eller rødmende ansigt

følelse af træthed, svimmelhed eller uklarhed

Fortæl det straks til lægen eller sygeplejersken, hvis du bemærker nogen af ovenstående bivirkninger.

Andre bivirkninger

Meget almindelig bivirkninger

(kan forekomme hos flere end l ud af 10 patienter)

hårtab

feber, kulderystelser, smerter

appetitløshed, diaré, kvalme og opkastning

nedsatte mængder af visse blodlegemer - din læge vil jævnligt kontrollere dit blod for dette og

træffe beslutning om, hvorvidt der kræves nogen behandling. Tegn kan omfatte:

øget tendens til blå mærker

ondt i munden, halsen eller sår i munden

mindsket modstandsdygtighed over for infektioner eller feber

følelse af træthed eller svimmelhed, mangel på energi.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

muskelsmerter, rygsmerter, hovedpine

åndedrætsbesvær, smerter i brystet

følelse af tørst, smerter i spiserøret eller opsvulmet spiserør

åndenød, hævede ankler, muskelkramper. Disse kan være tegn på hjertesvigt, uregelmæssig puls

eller et lavt kaliumindhold i dit blod

unormale leverfunktionsprøver

søvnløshed

næseblod, hedeture

forstoppelse, vægttab

udslæt og problemer med neglene.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

ophostning af blod

følelse af uro, søvnighed

lavt blodtryk, følelse af utilpashed

ændring i din gang, problemer med at tale

mavesmerter, som kan være tegn på udvikling af mavesår

muskelsvaghed

kløende, tør hud eller hævede områder omkring hårrødderne

hævet, rød hud samt blæner på huden omkring injektionsstedet

højt blodsukkerniveau (din læge kan se dette i en blodprøve)

gul hud eller gule øjne. Dette kan være tegn på et leverproblem kaldet gulsot

ændring i hvor ofte du skal tisse, smertefuld vandladning eller blod i urinen

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

rødme og smerter på hænder og fødder.

Myocet liposomal kan forårsage bivirkninger, der er relateret til, hvor hurtigt droppet bliver indgivet.

Disse omfatter rødmen, feber, kulderystelser, hovedpine og rygsmerter. Disse bivirkninger kan holde

op, hvis droppet bliver indgivet langsommere over længere tid.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken

Opbevares i køleskab (2º C til 8º C).

Mikrobiologisk set skal produktet anvendes øjeblikkeligt. Hvis det ikke anvendes øjeblikkeligt, er

brugeren ansvarlig for opbevaringstid og -betingelser inden brug, der normalt ikke vil være mere

end 24 timer ved 2

C – 8

C, medmindre rekonstituering og fortynding er sket under kontrollerede

og godkendte aseptiske forhold.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker tegn på misfarvning, udfældning eller andre partikler.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Myocet liposomal indeholder:

Aktivt stof: liposom-indkapslet doxorubicin. Dette svarer til 50 mg doxorubicinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: lactose (i doxorubicin HCl-hætteglasset), phosphatidylcholin, cholesterol,

citronsyre, natriumhydroxid samt vand til injektionsvæsker (i liposom-hætteglasset) og

natriumkarbonat samt vand til injektionsvæsker (i buffer-hætteglasset).

Udseende og pakningsstørrelser

Myocet liposomal består af et pulver, dispersion og solvens til koncentrat til infusionsvæske,

dispersion. Det leveres som et system bestående af 3 hætteglas: doxorubicin HCl, liposomer samt

buffer.

Når indholdet af hætteglassene er blevet blandet sammen, er den resulterende liposom-dispersion

orangerød og uigennemsigtig.

Myocet liposomal findes i æsker indeholdende 1 sæt eller 2 sæt á de tre bestanddele. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstiller

GP-Pharm

Polígon Industrial Els Vinyets - Els Fogars,

Sector 2, Carretera Comarcal C244, km 22

08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Spanien

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

MM/ÅÅÅÅ

}.

Du kan finde yderligere oplysninger om Myocet liposomal på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

KLARGØRINGSVEJLEDNING

Myocet liposomal 50 mg pulver, dispersion og solvens til koncentrat til infusionsvæske, dispersion

Liposom doxorubicinhydrochlorid

Det er vigtigt, at du gennemlæser hele indholdet af denne vejledning, inden klargøringen af

lægemidlet.

1.

PRÆSENTATION

Myocet liposomal leveres som et system bestående af tre hætteglas: (1) doxorubicin HCl, (2)

liposomer og (3) buffer. Foruden disse tre komponenter vil der også være behov for 0,9 % (vægt/vol.)

natriumchloridopløsning til injektion til rekonstitution af doxorubicin HCl. Myocet liposomal skal

rekonstitueres umiddelbart forud for indgivelsen.

2.

ANBEFALINGER FOR SIKKER HÅNDTERING

De normale procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af kemoterapeutika skal følges, hvilket

vil sige:

Personalet skal være uddannet i rekonstitution af lægemidlet.

Gravide blandt personalet må ikke håndtere lægemidlet.

Personale, der håndterer dette lægemiddel, skal under rekonstitutionen bære beskyttelsestøj

herunder masker, beskyttelsesbriller og -handsker.

Alle dele til indgivelse eller rengøring, herunder handsker, skal placeres i en særlig affaldspose til

højrisikoaffald beregnet til forbrænding ved høje temperaturer. Flydende affald kan skylles ud i

afløbet med store mængder vand.

Utilsigtet kontakt med hud eller øjne skal omgående behandles med rigelige mængder vand.

3.

KLARGØRING TIL INTRAVENØS INDGIVELSE

Aseptisk teknik skal nøje overholdes gennem hele håndteringen af Myocet liposomal, da det ikke

indeholder noget konserveringsmiddel.

3.1

KLARGØRING AF MYOCET LIPOSOMAL

Trin 1. Opsætning

Der kan anvendes to alternative opvarmningsmetoder: en Techne DB-3 Dri Block Heater eller et

vandbad

Tænd for Techne DB-3 Dri Block Heater og indstil temperaturen på 75 °C-76 °C. Kontrollér

temperaturindstillingspunktet ved at kontrollere termometeret/termometrene i hver enkelt

varmeblokindsats.

Hvis der anvendes vandbad, tændes for vandbadet, så det finder sin balance ved 58 °C (55 °C-

60 °C). Kontrollér temperaturindstillingspunktet ved at kontrollere termometeret.

(Bemærk, at selv om kontrolindstillingerne på vandbadet og varmeblokkene indstilles til forskellige

temperaturniveauer, vil temperaturen på indholdet i hætteglassene ligge inden for det samme område

(55 °C-60 °C)).

Tag æsken med indholdsstofferne ud af køleskabet.

Trin 2. Opbland doxorubicin HCl

Træk 20 ml natriumchloridopløsning til injektion (0,9 %) op (medfølger ikke i pakken), og injicér

det i hvert hætteglas med doxorubicin HCl beregnet til opblanding.

Ryst det grundigt med bunden i vejret for at sikre, at doxorubicin opløses helt.

Trin 3. Opvarm i vandbad eller varmeblok.

Opvarm hætteglasset med det opblandede doxorubicin HCl i Techne DB-3 Dri Block Heater ved

en temperatur i blokken på 75 °C-76 °C i 10 minutter (ikke længere end 15 minutter).

Hvis der anvendes et vandbad, skal opvarmningen af hætteglasset med doxorubicin HCl, ske ved

en temperatur på 55 °C-60 °C i 10 minutter (ikke længere end 15 minutter).

Mens det varmer fortsæt til trin 4

Trin 4. Justér liposomernes pH

Træk 1,9 ml liposomer op. Injicér det i bufferhætteglasset for at justere liposomernes pH.

Trykopbygning kan kræve udluftning.

Ryst omhyggeligt.

Trin 5. Tilsæt pH-justerede liposomer til doxorubicin

Med en sprøjte trækkes hele hætteglassets indhold af pH-justerede liposomer op fra

bufferhætteglasset.

Tag hætteglasset med det rekonstituerede doxorubicin HCl op af vandbadet eller varmeblokken.

RYST DET KRAFTIGT. Indfør forsigtigt en trykudluftende anordning med hydrofobisk filter.

Derefter injiceres de pH-justerede liposomer ØJEBLIKKELIGT (inden for 2 minutter) i

hætteglasset med det opvarmede, rekonstituerede doxorubicin HCl.

Fjern den trykudluftende

anordning.

RYST DET KRAFTIGT.

VENT MINDST 10 MINUTTER INDEN ANVENDELSE, IMENS MEDICINEN OPBEVARES

VED STUETEMPERATUR.

Techne DB-3 Dri Block Heater er fuldt godkendt til brug ved klargøring af Myocet liposomal.

Der skal anvendes tre indsatser med hver to 43,7 mm åbninger pr. indsats. For at sikre korrekt

temperaturstyring anbefales det at anvende et 35 mm neddypningstermometer.

Det fremkomne, rekonstituerede Myocet liposomal-præparat indeholder 50 mg doxorubicin HCl/25 ml

koncentrat til liposom-dispersion til infusionsvæske (2 mg/ml).

Efter rekonstitution skal det færdige produkt fortyndes yderligere i 0,9 % (vægt/vol.)

natriumchloridopløsning til injektion eller 5 % (vægt/vol.) glucoseopløsning til injektion, til en

slutvolumen på 40 ml til 120 ml pr. 50 mg rekonstitueret Myocet liposomal, så der opnås en

slutkoncentration på 0,4 mg/ml til1,2 mg/ml doxorubicin.

Når det er opblandet, skal liposom-dispersionen til infusion indeholdende liposom-indkapslet

doxorubicin være en rødorange, uigennemsigtig, homogen dispersion. Alle parenterale lægemidler

skal efterses for partikelmateriale og misfarvning, før de indgives. Præparatet må ikke anvendes, hvis

den indeholder fremmed partikelmateriale.

Det er påvist, at når først Myocet liposomal er opblandet, har det en kemisk og fysisk stabilitet ved

stuetemperatur i op til 8 timer eller i køleskab (2

C) i op til 5 dage.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, vil

opbevaringstider og -forhold forud for anvendelse være brugerens ansvar, og det vil normalt ikke være

mere end 24 timer ved 2

C, medmindre rekonstituering og fortynding har fundet sted under

kontrollerede og validerede, aseptiske forhold.

Myocet liposomal bør indgives ved intravenøs infusion over et tidsrum på 1 time.

Advarsel: Myocet liposomal må ikke indgives ad intramuskulær eller subkutan vej eller som en

bolusinjektion.

4.

BORTSKAFFELSE

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Myocet liposomal, 50 mg pulver, dispersion og solvens til koncentrat til infusionsvæske, dispersion.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Liposom-indkapslet doxorubicin-citratkompleks svarende til 50 mg doxorubicinhydrochlorid (HCl).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: Det rekonstituerede lægemiddel

indeholder cirka 108 mg natrium per 50 mg doxorubicin HCl dosis.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver, dispersion og solvens til koncentrat til infusionsvæske, dispersion.

Myocet liposomal leveres som et system i tre hætteglas, på følgende måde:

Hætteglas 1 - doxorubicin HCl er et rødt frysetørret pulver.

Hætteglas 2 - liposomer er en hvid til grålighvid, uigennemsigtig og homogen dispersion.

Hætteglas 3 - buffer er en klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Myocet liposomal er i kombination med cyclophosphamid indiceret til førstebehandling af

metastaseret brystkræft hos voksne kvinder.

4.2

Dosering og administration

Anvendelse af Myocet liposomal bør begrænses til afdelinger, der er specialiseret i indgivelse af

cytotoksisk kemoterapi, og det bør kun indgives under overvågning af en læge, der har erfaring i

anvendelse af kemoterapi.

Dosering

Når Myocet liposomal indgives i kombination med cyclophosphamid (600 mg/m

), er den anbefalede

startdosis Myocet liposomal 60-75 mg/m

hver 3. uge.

Ældre personer

Myocet liposomals sikkerhed og effekt er blevet vurderet hos 61 patienter med metastaseret brystkræft

i alderen 65 år og derover. Data fra randomiserede, kontrollerede, kliniske studier viser, at Myocet

liposomals effekt og kardielle sikkerhed i denne population var sammenlignelig med det, der er

observeret hos patienter, som var under 65 år gamle.

Patienter med nedsat leverfunktion

Da metabolisering og udskillelse af doxorubicin primært sker ad hepatobiliær vej, bør der

gennemføres en vurdering af den hepatobiliære funktion før og under behandling med Myocet

liposomal.

På baggrund af begrænsede data hos patienter med levermetastaser anbefales det, at initialdosis af

Myocet liposomal reduceres i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Leverfunktionstests

Dosis

Bilirubin < ULN og normal AST

Standarddosis på 60 – 75 mg/m

Leverfunktionstests

Dosis

Bilirubin < ULN og forhøjet AST

Overvej en dosisreduktion på 25 %

Bilirubin > ULN men < 50 μmol/l

50 % dosisreduktion

Bilirubin > 50 μmol/l

75 % dosisreduktion

Myocet liposomal skal om muligt undgås til patienter med bilirubin > 50 μmol/l, idet anbefalingen

hovedsageligt er baseret på ekstrapolation.

Vedrørende dosisreduktioner på grund af anden toksicitet, se pkt. 4.4.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Doxorubicin metaboliseres i overvejende grad i leveren og udskilles i galden. Derfor kræves der ingen

dosisændring for patienter med nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Myocet liposomals sikkerhed og virkning hos børn i alderen op til 17 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

Myocet liposomal skal rekonstitueres og yderligere fortyndes forud for indgivelse (se pkt. 6.6). En

slutkoncentration på 0,4 mg/ml -1,2 mg/ml doxorubicin HCl er påkrævet. Myocet liposomal indgives

ved intravenøs infusion over et tidsrum på 1 time.

Myocet liposomal må ikke indgives intramuskulært eller subcutant eller som bolusinjektion.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Myelosuppression

Behandling med Myocet liposomal forårsager myelosuppression. Myocet liposomal bør ikke indgives

til personer med absolutte neutrofiltal (ANC) på under 1.500 celler/

l eller trombocytter på under

100.000 celler/

l forud for den næste cyklus. Der bør gennemføres omhyggelig hæmatologisk

overvågning (herunder leukocyttælling, trombocyttal og hæmoglobin) under behandling med Myocet

liposomal.

En metaanalyse viste en statistisk signifikant lavere hyppighed af grad 4 neutropeni (RR = 0,82;

p = 0,005) hos patienter, som blev behandlet med Myocet liposomal, sammenlignet med konventionelt

doxorubicin. Der blev ikke fundet signifikante forskelle i forekomsten af anæmi, trombocytopeni og

episoder med neutropen feber.

Hæmatologisk toksicitet såvel som anden toksicitet kan kræve reduktioner eller udskydelse af dose-

ringen. Følgende dosismodifikationer anbefales under behandlingen og bør gennemføres parallelt for

både Myocet liposomal og cyclophosphamid. Dosering efter dosisreduktion overlades til den læge, der

har ansvaret for patienten.

Hæmatologisk toksicitet

Grad

Nadir ANC

(celler/

l)

Nadir trombocyttal

(celler/

l)

Modifikation

1500-1900

75.000-150.000

Ingen

1000-under 1500

50.000-under 75.000

Ingen

500-999

25.000-under 50.000

Vent til ANC 1500 eller mere

og/eller trombocytter 100.000 eller

Hæmatologisk toksicitet

Grad

Nadir ANC

(celler/

l)

Nadir trombocyttal

(celler/

l)

Modifikation

mere, derefter ny dosering med 25 %

dosisreduktion.

Under 500

Under 25.000

Vent til ANC 1500 og/eller

trombocytter 100.000 eller mere,

derefter ny dosering med 50 %

dosisreduktion.

Hvis myelotoksicitet forsinker behandlingen mere end 35 dage efter den første dosis af den foregående

cyklus, bør det overvejes helt at ophøre med behandlingen.

Mucositis

Grad

Symptomer

Modifikation

Smertefrie sår, erytem eller let ømhed.

Ingen

Smertefuldt erytem, ødem eller sår, men

kan spise.

Vent en uge, og hvis symptomerne bedres ny

dosering med 100 % dosis.

Smertefuldt erytem, ødem eller sår. Kan

ikke spise.

Vent en uge, og hvis symptomerne bedres ny

dosering med 25 % dosisreduktion.

Kræver parenteral eller enteral

støttebehandling.

Vent en uge, og hvis symptomerne bedres ny

dosering med 50 % dosisreduktion.

Se pkt. 4.2 angående dosisreduktion af Myocet liposomal på grund af nedsat leverfunktion.

Hjertetoksicitet

Doxorubicin og andre anthracycliner kan forårsage kardiotoksicitet. Risikoen for toksicitet vokser med

stigende kumulative doser af disse lægemidler og er højere hos personer med kardiomyopati i

anamnesen eller mediastinal bestråling eller allerede eksisterende hjertesygdom.

Analyser af kardiotoksicitet ved kliniske forsøg har vist en statistisk signifikant reduktion af hjerte-

sygdomme hos patienter behandlet med Myocet liposomal sammenlignet med patienter, behandlet

med konventionelt doxorubicin på samme dosis i mg. En metaanalyse viste en statistisk signifikant

lavere hyppighed af både klinisk hjerteinsufficiens (RR = 0,20; p = 0,02) og kombineret klinisk og

subklinisk hjerteinsufficiens (RR = 0,38; p< 0,0001) hos patienter, som blev behandlet med Myocet

liposomal, sammenlignet med konventionelt doxorubicin. Den nedsatte risiko for kardiotoksicitet er

også blevet påvist i en retrospektiv analyse hos patienter, som tidligere havde fået adjuverende

doxorubicin (log-rank P = 0,001; hazard ratio = 5,42).

I et fase III-studie kombineret med cyclophosphamid (CPA), hvor Myocet liposomal (60 mg/m

CPA (600 mg/m

) sammenlignes med doxorubicin (60 mg/m

) + CPA (600 mg/m

), udviklede

henholdsvis 6 % og 21 % af patienterne et signifikant fald i venstre ventrikels uddrivningsfraktion

(LVEF). I et fase III-studie, der sammenligner Myocet liposomal (75 mg/m

) som monoterapi med

doxorubicin (75 mg/m

) som monoterapi, udviklede henholdsvis 12 % og 27 % af patienterne

betydeligt reduceret LVEF. De tilsvarende tal for kongestiv hjerteinsufficiens, som blev vurderet

mindre nøjagtigt, var 0 % for Myocet liposomal + CPA mod 3 % for doxorubicin + CPA og 2 % for

Myocet liposomal kontra 8 % for doxorubicin. Den kumulerede, gennemsnitlige livsdosis for Myocet

liposomal i kombination med CPA indtil en kardiel hændelse var >1260 mg/m

sammenlignet med

480 mg/m

for doxorubicin i kombination med CPA.

Der er ingen erfaring med Myocet liposomal hos patienter med kardiovaskulære sygdomme i

anamnesen, f.eks. myokardieinfarkt inden for 6 måneder forud for behandling. Der bør derfor udvises

forsigtighed hos patienter med nedsat hjertefunktion. Hjertefunktionen hos de patienter, der behandles

med Myocet liposomal og trastuzumab samtidigt, skal kontrolleres hensigtsmæssigt som beskrevet

nedenfor.

Den totale dosis Myocet liposomal bør også tilpasses eventuel tidligere eller samtidig behandling med

andre kardiotoksiske præparater, inklusive anthracycliner og anthraquinoner.

Inden behandling med Myocet liposomal indledes, anbefales rutinemæssigt en måling af venstre

ventrikels uddrivningsfraktion (LVEF), enten via Multiple Gated Arteriography (MUGA) eller via

ekkokardiografi. Disse metoder bør også anvendes rutinemæssigt under behandlingen med Myocet

liposomal. Vurderingen af venstre ventrikels funktion betragtes som obligatorisk inden hver

supplerende indgivelse af Myocet liposomal, når en patient overskrider den kumulative livsdosis af

anthracyclin på 550 mg/m

, eller hvor der er mistanke om kardiomyopati. Hvis LVEF er betydeligt

reduceret i forhold til baseline, f.eks. med >20 points til en slutværdi på >50 % eller med >10 points til

en slutværdi på <50 %, skal fordelen ved en fortsat behandling vurderes nøje i forhold til risikoen for

at fremkalde irreversibel beskadigelse af hjertet. Imidlertid skal den mest definitive test for

anthracyclinbeskadigelse af myokardiet, dvs. endomyokardiel biopsi, overvejes.

Alle patienter, der får Myocet liposomal, skal desuden have foretaget rutinemæssig EKG-kontrol.

Forbigående EKG-forandringer såsom T-taks-affladning, depression af S-T-segmentet og benigne

arytmier betragtes ikke som obligatoriske indikationer for at ophøre med Myocet liposomal-

behandling. Reduktion af QRS-kompleks betragtes dog som værende mere indikativ for

hjertetoksicitet.

Kongestiv hjerteinsufficiens på grund af kardiomyopati kan opstå pludseligt og kan også optræde efter

ophørt behandling.

Mave-tarm-kanalen

En metaanalyse viste en statistisk signifikant lavere hyppighed af kvalme/opkastning grad

(RR = 0,65; p = 0,04) og diarré grad

3 (RR = 0,33; p = 0,03) hos patienter, der blev behandlet med

Myocet liposomal, sammenlignet med konventionelt doxorubicin.

Reaktioner på injektionsstedet

Myocet liposomal bør betragtes som irritans, og der bør træffes foranstaltninger for at undgå

ekstravasation. Dersom der forekommer ekstravasation, bør infusionen omgående seponeres. Der kan

lægges is på det påvirkede område i cirka 30 minutter. Derefter bør Myocet liposomal-infusionen

genstartes i en anden vene end den, hvor ekstravasationen forekom. Bemærk, at Myocet liposomal kan

indgives enten gennem en central eller perifer vene. I det kliniske program forekom der ni tilfælde af

utilsigtet ekstravasation med Myocet liposomal, hvor ingen af tilfældene var forbundet med alvorlig

hudbeskadigelse, ulceration eller nekrose.

Infusionsrelaterede reaktioner

Ved hurtig infusion er der rapporteret akutte reaktioner i forbindelse med liposom-infusioner. De

rapporterede symptomer omfattede rødmen, dyspnø, feber, opsvulmen af ansigtet, hovedpine,

rygsmerter, kulderystelser, strammen for brystet og svælget og/eller hypotension. Disse akutte

fænomener kan undgås ved at anvende en infusionstid på 1 time.

Andet

Se pkt. 4.5 vedrørende forsigtighedsregler for brugen af Myocet liposomal sammen med andre

lægemidler.

Ligesom for andre anthracycliner og doxorubicinprodukter kan

radiation recall

dermatitis forekomme

på tidligere bestrålede områder.

Effekt og sikkerhed af Myocet liposomal ved adjuverende behandling af brystkræft er ikke bestemt.

Betydningen af tilsyneladende forskelle i vævsdistributionen mellem Myocet liposomal og

konventionelt doxorubicin er ikke klarlagt med hensyn til langtidsvirkning på svulster.

Hjælpestoffer

Natrium

Dette lægemiddel indeholder ca. 108 mg natrium pr. 50 mg doxorubicin HCL-dose. Dette svarer til

5,4 % af den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke lægemiddel-kompatibilitetsstudier med Myocet liposomal. Det er

sandsynligt, at Myocet liposomal vil interagere med stoffer, der vides at interagere med konventionelt

doxorubicin. Plasmakoncentrationerne af doxorubicin og dets metabolit, doxorubicinol, kan forøges,

når doxorubicin indgives sammen med ciclosporin, verapamil, paclitaxel eller andre stoffer, der

hæmmer P-glykoprotein (P-gp). Interaktioner med doxorubicin er også rapporteret for streptozocin,

phenobarbital, phenytoin og warfarin. Studier af Myocet liposomals virkning på andre stoffer mangler

ligeledes. Doxorubicin kan imidlertid potensere toksiciteten af andre antineoplastiske midler. Samtidig

behandling med andre lægemidler, der er rapporteret kardiotoksiske, eller med kardiologisk aktive

stoffer (f.eks. kalciumantagonister) kan øge risikoen for kardiotoksicitet. Samtidig behandling med

andre liposomale eller lipidkomplekse stoffer eller intravenøse fedtemulsioner kan muligvis ændre

Myocet liposomals farmakokinetiske profil.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med Myocet

liposomal og i op til 6 måneder efter behandlingsophør.

Graviditet

På grund af de kendte cytotoksiske, mutagene og embryotoksiske egenskaber ved doxorubicin bør

Myocet liposomal ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er strengt nødvendigt.

Amning

Kvinder, der får Myocet liposomal, må ikke amme.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Myocet liposomal har vist sig at medføre svimmelhed. Patienter, der lider heraf, bør undgå at føre

motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Under de kliniske studier var de hyppigst rapporterede bivirkninger kvalme/opkastning (73 %),

leukopeni (70 %), alopeci (66 %), neutropeni (46 %), asteni/træthed (46 %), stomatit/mucosit (42 %),

trombocytopeni (31 %) og anæmi (30 %).

Følgende bivirkninger ved Myocet liposomal er blevet rapporteret under kliniske studier og efter

markedsføring. Bivirkningerne er anført herunder i henhold til foretrukken MedDRA-terminologi efter

systemorganklasser og hyppighed (hyppigheder defineres som: meget almindelig ≥1/10, almindelig

≥1/100 til <1/10, ikke almindelig ≥1/1.000 til <1/100, ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)).

Alle grader

Grad ≥ 3

Infektioner og parasitære sygdomme

Neutropen feber

Meget almindelig

Meget almindelig

Infektioner

Meget almindelig

Almindelig

Herpes zoster

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Sepsis

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Infektion på injektionsstedet

Ikke almindelig

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Neutropeni

Meget almindelig

Meget almindelig

Trombocytopeni

Meget almindelig

Meget almindelig

Alle grader

Grad ≥ 3

Anæmi

Meget almindelig

Meget almindelig

Leukopeni

Meget almindelig

Meget almindelig

Lymfopeni

Almindelig

Almindelig

Pancytopeni

Almindelig

Ikke almindelig

Neutropen sepsis

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Purpura

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Anoreksi

Meget almindelig

Meget almindelig

Dehydrering

Almindelig

Meget almindelig

Hypokaliæmi

Almindelig

Ikke almindelig

Hyperglykæmi

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Agitation

Ikke almindelig

Ikke kendt

Nervesystemet

Insomni

Almindelig

Ikke almindelig

Unormal gang

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Dysfoni

Ikke almindelig

Ikke kendt

Døsighed

Ikke almindelig

Ikke kendt

Hjerte

Arytmi

Almindelig

Ikke almindelig

Kardiomyopati

Almindelig

Almindelig

Kongestiv hjerteinsufficiens

Almindelig

Almindelig

Perikardial effusion

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hedeture

Almindelig

Ikke almindelig

Hypotension

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Smerter i brystet

Almindelig

Ikke almindelig

Dyspnø

Almindelig

Ikke almindelig

Epistaxis

Almindelig

Ikke almindelig

Hæmoptyse

Ikke almindelig

Ikke kendt

Pharyngitis

Ikke almindelig

Ikke kendt

Pleuraeffusion

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Pneumoni

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Kvalme/opkastning

Meget almindelig

Meget almindelig

Stomatit/mucositis

Meget almindelig

Almindelig

Diaré

Meget almindelig

Almindelig

Obstipation

Almindelig

Ikke almindelig

Oesophagitis

Almindelig

Ikke almindelig

Mavesår

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Lever og galdeveje

Forhøjede leveraminotransferaser

Almindelig

Ikke almindelig

Forhøjet alkalisk fosfatase

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Gulsot

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Alle grader

Grad ≥ 3

Forhøjet serumbilirubin

Ikke almindelig

Ikke kendt

Hud og subkutane væv

Alopeci

Meget almindelig

Almindelig

Udslæt

Almindelig

Ikke kendt

Palmar-plantar

erytrodysæstesisyndrom

Ikke kendt

Ikke kendt

Neglelidelse

Almindelig

Ikke almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Follikulit

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Tør hud

Ikke almindelig

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter

Almindelig

Ikke almindelig

Myalgi

Almindelig

Ikke almindelig

Muskelsvaghed

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Hæmoragisk cystit

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Oliguri

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni/træthed

Meget almindelig

Almindelig

Feber

Meget almindelig

Almindelig

Smerte

Meget almindelig

Almindelig

Kulderystelser

Meget almindelig

Ikke almindelig

Svimmelhed

Almindelig

Ikke almindelig

Hovedpine

Almindelig

Ikke almindelig

Vægttab

Almindelig

Ikke almindelig

Reaktion på injektionsstedet

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Utilpashed

Ikke almindelig

Ikke kendt

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Akut overdosering med Myocet liposomal vil forværre de toksiske bivirkninger. Behandling af akut

overdosering bør fokusere på understøttende behandling af forventet toksicitet og kan omfatte

indlæggelse, antibiotika, trombocyt- og granulocyttransfusioner og symptomatisk behandling af

mucositis.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske stoffer, anthracycliner og beslægtede stoffer,

ATC-kode: L01DB01

Det aktive stof i Myocet liposomal er doxorubicin HCl. Doxorubicin kan udøve sin antitumorvirkning

og toksiske virkning på en række måder, herunder hæmning af topoisomerase II, interkalering med

DNA- og RNA-polymeraser, dannelse af frie radikaler og membranbinding. Liposomal-indkapslet

doxorubicin sammenlignet med konventionelt doxorubicin blev ikke fundet mere aktivt hos

doxorubicin-resistente cellelinier

in vitro

. Hos dyr reducerede liposom-indkapslet doxorubicin

distributionen til hjertet og de gastrointestinale slimhinder sammenlignet med konventionelt

doxorubicin, mens anti-tumor-effekt blev opretholdt ved eksperimentelle tumorer.

Myocet liposomal (60 mg/m

) + CPA (600 mg/m

) blev sammenlignet med konventionelt doxorubicin

+ CPA (i samme doser), og Myocet liposomal (75 mg/m

) + CPA (600 mg/m

) blev sammenlignet

med epirubicin + CPA (i samme doser). I et tredje forsøg blev Myocet liposomal (75 mg/m

) som

monoterapi sammenlignet med konventionelt doxorubicin som monoterapi (ved samme dosis).

Resultater vedrørende responsrate og progressionsfri overlevelse er givet i tabel 3.

Tabel 3

Oversigt over antitumor-effekt for kombinations- og monoterapistudier

Myocet

liposomal/C

(60/600

mg/m

(n=142)

Dox 60/CPA

(60/600

mg/m

(n=155)

Myocet

liposomal/C

(75/600

mg/m

(n=80)

Epi/CPA

(75/600

mg/m

(n=80)

Myocet

liposomal

(75 mg/m

(n=108)

(75 mg/m

(n=116)

Tumor-responsrate

43 %

43 %

46 %

39 %

26 %

26 %

Relativ risiko

(95 % C.I.)

1,01

(0,78-1,31)

1,19

(0,83-1,72)

1,00

(0,64-1,56)

Median PFS

(måneder)

Risikoforholdstal

(95 % C.I.)

1,03

(0,80-1,34)

1,52

(1,06-2,20)

0,87

(0,66-1,16)

Forkortelser: PFS, progressionsfri overlevelse; Dox, doxorubicin; Epi, epirubicin; Relativ risiko,

komparator taget som reference; Risikoforholdstal, Myocet liposomal taget som reference.

Sekundært

endpoint

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Plasma-farmakokinetikken for totalt doxorubicin hos patienter, der modtager Myocet liposomal, viser

en høj grad af variabilitet patienterne imellem. Generelt er plasmakoncentrationerne for totalt

doxorubicin dog betydeligt højere med Myocet liposomal end med konventionelt doxorubicin, mens

data tyder på, at de maksimale plasmakoncentrationer af frit (ikke liposom-indkapslet) doxorubicin er

lavere med Myocet liposomal end med konventionelt doxorubicin. Tilgængelige farmakokinetiske

data udelukker konklusioner vedrørende forholdet mellem plasmakoncentrationer af totalt/frit

doxorubicin og dets virkning på Myocet liposomals effekt/sikkerhed. Clearance for totalt doxorubicin

var 5,1 ± 4,8 l/t, og fordelingsvolumen ved steady state (V

) var 56,6 ± 61,5 l, mens clearance og V

efter konventionelt doxorubicin var henholdsvis 46,7 ± 9,6 l/t og 1.451 ± 258 1. Den vigtigste

cirkulerende doxorubicin-metabolit, doxorubicinol, dannes via aldo-keto-reduktase. De højeste

plasmakoncentrationer for doxorubicinol forekommer senere i plasma med Myocet liposomal end med

konventionelt doxorubicin.

Myocet liposomals farmakokinetik er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med

nyreinsufficiens. Doxorubicin vides i vidt omfang at blive elimineret af leveren. En reduktion af

Myocet liposomal-dosis har vist sig at være hensigtsmæssig hos patienter med nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.2 angående anbefalet dosis).

Stoffer, der hæmmer P-glykoprotein (P-gp), har vist sig at ændre fordelingen af doxorubicin og

doxorubicinol (se også pkt. 4.5).

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Der er ikke udført studier af genotoksicitet, karcinogent potentiale og reproduktionstoksicitet med

Myocet liposomal, men doxorubicin vides at være såvel mutagent som karcinogent, og det kan

muligvis forårsage reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hætteglas 1 - doxorubicin HCl

Lactose

Hætteglas 2 - liposomer

Phosphatidylcholin

Cholesterol

Citronsyre

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

Hætteglas 3 - buffer

Natriumcarbonat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder.

Efter rekonstitution er der påvist kemisk og fysisk stabilitet i op til 8 timer ved 25

C og i op til 5 dage

ved 2 °C-8

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør lægemidlet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstider og -forhold forud for anvendelse brugerens ansvar og vil normalt ikke være mere end

24 timer ved 2

C – 8

C, medmindre rekonstitution og fortynding er sket under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 ºC – 8 ºC).

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Myocet liposomal fås i æsker med 1 sæt eller 2 sæt af tre hætteglas med bestanddele. Ikke alle

pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Hætteglas 1 - doxorubicin HCl

Type I hætteglas af glas, lukket med grå butylgummipropper og orange aluminiumforseglinger, der

kan vippes af, indeholdende 50 mg doxorubicin HCl frysetørret pulver.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/803765/2012

EMEA/H/C/000297

EPAR - sammendrag for offentligheden

Myocet

doxorubicinhydrochlorid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Myocet.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Myocet.

Hvad er Myocet?

Myocet er et pulver og opløsninger, der blandes til en opløsning til infusion (drop i en vene). Det

indeholder det aktive stof doxorubicinhydrochlorid.

Hvad anvendes Myocet til?

Myocet anvendes sammen med cyklophosphamid (et middel mod kræft) til at behandle metastatisk

brystkræft hos voksne kvinder på 18 år og derover. "Metastatisk" betyder, at kræften har spredt sig til

andre dele af kroppen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Myocet?

Myocet bør kun anvendes på afdelinger, der er specialiseret i at give celledræbende kemoterapi som

kræftbehandling, under nøje overvågning af en læge, der er specialiseret i brug af kemoterapi. Myocet

skal klargøres før brug ved at blande de separate dele, der følger med pakningen, i en særlig opvarmer

eller et vandbad.

Myocet gives hver tredje uge som infusion i en vene over en time. Det må ikke gives i en muskel eller

under huden eller som en bolusinjektion (det hele på én gang). Patientens lever og knoglemarv skal

under behandlingen overvåges ved hjælp af blodprøver. Lægen kan beslutte midlertidigt at afbryde

Myocet

EMA/803765/2012

Side 2/3

eller helt stoppe behandlingen af patienter, som udviser symptomer på leverproblemer eller andre

bivirkninger.

Hvordan virker Myocet?

Det aktive stof i Myocet, doxorubicinhydrochlorid, er et celledræbende middel, der tilhører gruppen af

antracykliner. Det virker ved at inaktivere dna'et inde i cellerne og forhindrer dem dermed i at lave

flere kopier af dna'et og i at lave proteiner. Det betyder, at kræftcellerne ikke kan dele sig og til sidst

vil dø. Myocet ophobes i svulster, således at lægemidlets virkning koncentreres i disse.

Doxorubicinhydrochlorid har været på markedet siden 1960'erne. I Myocet er doxorubicinhydrochlorid

indkapslet i mikroskopiske fedtpartikler, der kaldes liposomer. Det reducerer de negative virkninger på

hjerte og tarm og nedsætter risikoen for bivirkninger.

Hvordan blev Myocet undersøgt?

Myocet blev undersøgt i tre hovedundersøgelser med i alt 681 voksne kvinder med metastatisk

brystkræft. I den første undersøgelse blev Myocet sammenlignet med ikke-liposomal standard-

doxorubicin hos 297 kvinder. Begge lægemidler blev givet sammen med cyklophosphamid. I den

anden undersøgelse blev Myocet alene sammenlignet med standard-doxorubicin alene hos 224

kvinder. I den tredje undersøgelse blev Myocet sammenlignet med epirubicin (et andet antracyklin),

begge i kombination med cyklophosphamid hos 160 kvinder. I alle tre undersøgelser var det primære

mål for virkningen antallet af patienter, der havde reageret på behandlingen efter seks uger.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Myocet?

Myocet var lige så effektivt som sammenligningspræparaterne i alle tre undersøgelser.

I den første undersøgelse virkede behandlingen hos 43 % af de patienter, der fik Myocet eller

standard-doxorubicin i kombination med cyklophosphamid. I undersøgelsen af Myocet eller standard-

doxorubicin alene virkede behandlingen hos 26 % i hver gruppe. I den tredje undersøgelse virkede

behandlingen hos 46 % af de patienter, der fik Myocet i kombination med cyklophosphamid,

sammenlignet med 39 % af de patienter, der fik epirubicin i kombination med cyklophosphamid.

De patienter, der fik Myocet, havde en lavere risiko for at få hjerteproblemer end de patienter, der fik

standard-doxorubicin.

Hvilken risiko er der forbundet med Myocet?

De mest almindelige bivirkninger ved Myocet (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

feber i forbindelse med et meget lavt antal neutrofiler (en type hvide blodlegemer), infektion,

neutropeni (lavt antal neutrofiler, thrombocytopeni (lavt antal blodplader), anæmi (lavt antal røde

blodlegemer), leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer), appetitløshed, kvalme eller opkast,

betændelse i mundslimhinden, diarré, hårtab, kraftesløshed, feber, smerter og kulderystelser. Den

fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Myocet fremgår af indlægssedlen.

Myocet må ikke anvendes til patienter, der er overfølsomme over for doxorubicin eller andre af

indholdsstofferne.

Myocet

EMA/803765/2012

Side 3/3

Hvorfor blev Myocet godkendt?

CHMP) bemærkede, at Myocet var forbundet med en lavere risiko for hjerteproblemer end traditionel

doxorubicin, men begge lægemidler var lige effektive. Udvalget var derfor af den opfattelse, at

fordelene ved Myocet opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Myocet:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Myocet den 13. juli 2000.

Den fuldstændige EPAR for Myocet findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Myocet, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2012.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information