Lonsurf

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-09-2023

Aktiv bestanddel:

trifluridine, tipiracil hydrochlorid

Tilgængelig fra:

Les Laboratoires Servier

ATC-kode:

L01BC59

INN (International Name):

trifluridine, tipiracil

Terapeutisk gruppe:

Antineoplastiske midler

Terapeutisk område:

Kolorektale neoplasmer

Terapeutiske indikationer:

Colorectal cancerLonsurf is indicated in combination with bevacizumab for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have received two prior anticancer treatment regimens including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and/or anti-EGFR agents. Lonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (CRC) who have been previously treated with, or are not considered candidates for, available therapies including fluoropyrimidine-, oxaliplatin- and irinotecan-based chemotherapies, anti-VEGF agents, and anti EGFR agentsGastric cancerLonsurf is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with metastatic gastric cancer including adenocarcinoma of the gastroesophageal junction, who have been previously treated with at least two prior systemic treatment regimens for advanced disease.

Produkt oversigt:

Revision: 9

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2016-04-25

Indlægsseddel

                38
B. INDLÆGSSEDDEL
39
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
LONSURF 15 MG/6,14 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
LONSURF 20 MG/8,19 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
trifluridin/tipiracil
L
ÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
•
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlettil
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
•
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Lonsurf
3.
Sådan skal du tage Lonsurf
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Lonsurf er en type kemoterapi mod kræft, som tilhører gruppen af
lægemidler, som kaldes "cytostatisk
antimetabolit-medicin".
Lonsurf indeholder 2 forskellige aktive stoffer: Trifluridin og
tipiracil.
•
Trifluridin standser væksten af kræftcellerne.
•
Tipiracil hindrer, at trifluridin bliver nedbrudt i kroppen og
hjælper derved trifluridin til at virke
længere.
Lonsurf anvendes til at behandle voksne med tyktarms- eller
endetarmskræft – sommetider kaldet
"
kolorektal kræft” og mavekræft (herunder kræft i overgangen
mellem spiserøret og mavesækken).
•
Det anvendes, når kræften har spredt sig til andre steder i kroppen
(metastaser).
•
Det anvendes, når andre behandlinger ikke har virket – eller når
andre behandlinger ikke er egnede
til dig.
Lonsurf gives muligvis i kombination med bevacizumab. Det er vigtigt,
at du også læser
indlægssedlen for bevacizumab. Spørg lægen, hvis du har spørgsmål
om denne lægemidler.
2.

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Lonsurf 15 mg/6,14 mg filmovertrukne tabletter
Lonsurf 20 mg/8,19 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Lonsurf 15 mg/6,14 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 15 mg trifluridin og 6,14 mg
tipiracil (som hydrochlorid).
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på _
Hver filmovertrukket tablet indeholder 90,735 mg lactosemonohydrat.
Lonsurf 20 mg/8,19 mg filmovertrukne tabletter
Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg trifluridin og 8,19 mg
tipiracil (som hydrochlorid).
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på _
Hver filmovertrukket tablet indeholder 120,980 mg lactosemonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Lonsurf 15 mg/6,14 m
g filmovertrukne tabletter
Tabletten er en hvid, bikonveks, rund, filmovertrukket tablet med en
diameter på 7,1 mm og en
tykkelse på 2,7 mm, præget med ”15” på den ene side og
”102” og ”15 mg” på den anden side med
gråt blæk.
Lonsurf 20 mg/8,19 m
g filmovertrukne tabletter
Tabletten er en blegrød, bikonveks, rund, filmovertrukket tablet med
en diameter på 7,6 mm og en
tykkelse på 3,2 mm, præget med ”20” på den ene side og
”102” og ”20 mg” på den anden side med
gråt blæk.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Kolorektal cancer
Lonsurf er indiceret i kombination med bevacizumab til behandling af
metastatisk kolorektal cancer hos
voksne
patienter,
som
har
modtaget
to
tidligere
behandlingsregimer
mod
cancer,
herunder
fluorpyrimidin-, oxaliplatin- og irinotecan-baseret kemoterapi,
anti-VEGF-midler og/eller anti-EGFR-
midler.
Lonsurf er indiceret som monoterapi til behandling af metastatisk
kolorektal cancer hos voksne
patienter, som tidligere er blevet behandlet med, eller som ikke anses
som kandidater til, tilgængelige
behandlinger, herunder fluorpyrimidin-, oxaliplatin- og
irinotecan-baseret kemoterapi, anti-VEGF-
midler, og ant
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 11-09-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 11-09-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 11-09-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 11-09-2023

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik