Hetlioz

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-10-2020

Aktiv bestanddel:
Tasimelteon
Tilgængelig fra:
Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.
ATC-kode:
N05CH
INN (International Name):
tasimelteon
Terapeutisk gruppe:
Psycholeptics,
Terapeutisk område:
Søvnforstyrrelser, cirkadisk rytme
Terapeutiske indikationer:
Hetlioz er indiceret til behandling af ikke-24-timers søvnvandsforstyrrelse (ikke-24) hos helt blinde voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003870
Autorisation dato:
2015-07-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/003870

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

22-07-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

22-07-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

HETLIOZ, hårde kapsler, 20 mg

Tasimelteon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage HETLIOZ

Sådan skal du tage HETLIOZ

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

HETLIOZ indeholder det aktive stof tasimelteon. Denne type lægemiddel kaldes en “melatoninagonist” og

virker som en regulator af kroppens døgnrytme.

Det anvendes til behandling af søvnforstyrrelsen Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder (Non-24) hos voksne,

der er totalt blinde.

Sådan virker HETLIOZ

Hos seende personer bevirker ændringen fra dagslys til nat, at kroppens indre døgnrytme bliver

synkroniseret, så man er søvnig om natten og aktiv om dagen. Kroppen regulerer disse rytmer ad en lang

række veje, herunder gennem tiltagende og aftagende produktion af hormonet melatonin.

Fuldstændig blinde patienter med Non-24 kan ikke se lys. Derfor kommer deres kropsrytme ud af trit med

24-timers verdenen, så de i perioder er søvnige om dagen og søvnløse om natten. Det aktive stof i HETLIOZ,

tasimelteon, kan virke som en tidstager for kroppens rytmer og regulere dem hvert døgn. Det retter kroppens

rytmer ind efter den normale 24-timers dag-og-nat cyklus og giver derved et bedre søvnmønster. Der er

forskelle i kropsrytme hos forskellige personer, og det kan således tage flere uger eller op til 3 måneder, før

der mærkes bedring i symptomerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage HETLIOZ

Tag ikke HETLIOZ:

hvis du er allergisk over for tasimelteon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Når du har taget HETLIOZ, skal du gøre dig klar til at gå i seng og kun gøre, hvad du plejer at gøre, før du

går i seng.

Børn og unge

Giv ikke HETLIOZ til børn under 18 år. Dette skyldes, at HETLIOZ ikke er testet hos personer under 18 år,

og virkningerne kendes ikke.

Brug af anden medicin sammen med HETLIOZ

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller

påtænker at gøre det. Dette gælder således:

lægemidler, der nedsætter aktiviteten af enzymet CYP1A2. Et eksempel er fluvoxamin, der anvendes

mod depression og mod tvangstanker og tvangshandlinger (obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)),

lægemidler, der nedsætter aktiviteten af enzymet CYP3A4. Et eksempel er ketoconazol, der

anvendes til behandling af svampeinfektioner,

lægemidler, der øger aktiviteten af enzymet CYP3A4. Et eksempel er rifampicin, der anvendes til

behandling af tuberkulose,

lægemidler, der nedsætter aktiviteten af enzymet CYP2C19. Et eksempel er omeprazol, der anvendes

til behandling af halsbrand og tilbageløb af maveindholdet (gastroøsofagealt reflukssygdom),

lægemidler af typen betablokkere, der anvendes mod højt blodtryk og andre hjerteproblemer. Som

eksempel kan nævnes atenolol, metoprolol og propranolol.

Hvis ét eller flere af ovenstående punkter passer på dig (eller du ikke er sikker), skal du tale med lægen eller

apotekspersonalet, inden du tager HETLIOZ.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har en formodning om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Som en forsigtighedsregel

foretrækkes det at undgå brug af tasimelteon under graviditet. Hvis du bliver gravid, mens du tager

HETLIOZ, skal du straks kontakte lægen, da det anbefales ikke at bruge HETLIOZ, når man er gravid eller

ammer.

HETLIOZ indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

HETLIOZ indeholder Orange Yellow S (E110)

Sig det til lægen, hvis du er allergisk over for Orange Yellow S (E110).

HETLIOZ indeholder Orange Yellow S (E110), som kan forårsage allergiske reaktioner.

HETLIOZ indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage HETLIOZ

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Hvor meget skal du tage?

Den anbefalede dosis er én kapsel hver aften, som tages en time før sengetid. Prøv at tage lægemidlet på

samme klokkeslæt hver aften. På grund af individuelle forskelle i kropsrytme kan det tage uger eller op til tre

måneder, før du mærker bedring i dine symptomer. Derfor vil lægen måske bede dig tage HETLIOZ i op til

tre måneder og vil først derefter kontrollere, om det virker på dig.

Sådan skal du tage HETLIOZ

Tag lægemidlet gennem munden.

Synk kapslen hel.

Tag helst HETLIOZ på tom mave, da føde kan nedsætte den mængde af lægemidlet, der optages i

kroppen. Hvis du spiser et fedtrigt måltid omkring det tidspunkt, hvor du plejer at tage lægemidlet, er

det bedst at vente to timer med at tage HETLIOZ.

For at åbne flasken skal du trykke låget ned og skrue modsat urretningen.

Hvis du har taget for meget HETLIOZ

Hvis du er kommet til at tage mere HETLIOZ end lægen har anbefalet, skal du straks kontakte lægen eller

nærmeste akutmodtagelse for at få rådgivning. Tag flasken med dig, så du let kan beskrive, hvad du har

taget.

Hvis du har glemt at tage HETLIOZ

Overspring den glemte dosis. Tag næste dosis til sædvanlig tid næste dag. Du skal ikke tage en

dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage HETLIOZ

Du må ikke holde op med at tage HETLIOZ uden at have talt med lægen.

Hvis du ikke tager HETLIOZ hver aften, vil din krop igen komme ud af trit med den normale 24-

timers døgnrytme. Det vil få symptomerne til at komme igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide om brugen af lægemidlet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende

bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel:

Meget almindelig

: forekommer hos mere end 1 ud af 10 personer

hovedpine

Almindelig:

forekommer hos op til 1 ud af 10 personer)

ændret søvnmønster

søvnbesvær

svimmelhed

mundtørhed

træthed

fordøjelsesbesvær

kvalme

ændring i blodprøver, der viser hvordan leveren fungerer (alaninaminotransferase)

usædvanlige drømme

søvnighed

Ikke almindelig:

forekommer hos op til 1 ud af 100 personer)

unormale eller ændrede smagsindtryk

ændring i blodprøver, der viser hvordan leveren fungerer (aspartataminotransferase og

gammaglutamyltransferase)

hyppigere vandladning i dagtimerne

mareridt

ringen for ørerne

omtågethed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om dette lægemiddels

sikkerhed.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten og på kartonen. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.Opbevares i den

originale emballage og flasken skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt og lys.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg

på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Derved skåner du miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

HETLIOZ indeholder:

Aktivt stof: tasimelteon. Hver hård kapsel indeholder 20 mg tasimelteon.

Øvrige indholdsstoffer: vandfri laktose, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, silica,

vandfri kolloid og magnesiumstearat.

Kapslens skal består af gelatine, titaniumdioxid, Brilliant Blue FCF, erytrocin og Orange Yellow S

(E110).

Den hvide trykfarve indeholder shellac, propylenglycol, natriumhydroxid, povidon og titaniumdioxid.

Udseende og pakningsstørrelser

HETLIOZ, hårde kapsler, er uigennemsigtige mørkeblå kapsler påtrykt “VANDA 20 mg” med hvid farve.

Hver flaske har børnesikret låg og indeholder 30 hårde kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Holland

Fremstiller

Hälsa Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

48155 Münster

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tél/Tel: +49 0 89 3803772 -0

Lietuva

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: (+490) 89 3803772 -0

България

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Teл: +49 0 89 3803772 -0

Luxembourg/Luxemburg

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tél/Tel: +49 0 89 3803772 -0

Česká republika

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Magyarország

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tél./Tel. +49 0 89 3803772 -0

Danmark

Malta

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf: +49 0 89 3803772 -0

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Deutschland

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Nederland

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Eesti

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Norge

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf: +49 0 89 3803772 -0

Ελλάδα

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

ηλ

.: +49 0 89 3803772 -0

Österreich

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

España

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Polska

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tél./Tel. +49 0 89 3803772 -0

Frankrig

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tél: +49 0 89 3803772 -0

Portugal

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Hrvatska

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

România

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Irleand

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Slovenija

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Ísland

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Sími: +49 0 89 3803772 -0

Slovenská republika

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Italia

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Suomi/Finland

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Puh/Tel: +49 0 89 3803772 -0

Κύπρος

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

ηλ

: +49 0 89 3803772 -0

Sverige

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Latvija

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

+49 0 89 3803772 -0

Det Forenede Kongerige

Vanda Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Tlf.: +49 0 89 3803772 -0

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

HETLIOZ, hårde kapsler, 20 mg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 20 mg tasimelteon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 183,25 mg lactose (som vandfri) og 0,03 mg Orange Yellow S (E110).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsler, hårde.

Mørkeblå, uigennemsigtige, hårde kapsler (størrelse 19,4 mm x 6,9 mm), mærket ”VANDA 20 mg” med

hvid trykfarve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1.

Terapeutiske indikationer

HETLIOZ er indiceret til behandling af Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder (Non-24) hos totalt blinde

voksne.

4.2.

Dosering og administration

Dosering

Dosis og tidsplan

Den anbefalede dosis er 20 mg (1 kapsel) tasimelteon dagligt, der tages én time før sengetid på samme

klokkeslæt hver aften.

HETLIOZ er til kronisk anvendelse.

Ældre

Der behøves ingen dosisjustering for personer over 65 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der anbefales ikke dosisjustering for patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt med en dosisjustering for patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (se pkt.

5.2). Tasimelteon er ikke undersøgt hos patienter med svær leverfunktionsnedsættelse (Child-Pugh klasse C);

forsigtighed anbefales derfor ved ordination af tasimelteon til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

HETLIOZs sikkerhed og virkning hos børn og unge fra 0 til 18 år er ikke fastlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse. De hårde kapsler skal synkes hele. Undgå brud, da pulveret har en ubehagelig smag.

Tasimelteon bør tages uden mad. Hvis patienten spiser et fedtholdigt måltid, anbefales det at vente mindst 2

timer, før tasimelteon tages (se pkt. 5.2).

4.3.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne er anført i pkt. 6.1.

4.4.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Efter at have taget tasimelteon bør patienten ikke foretage sig andet end at gøre sig klar til at gå i seng.

Forsigtighed bør udvises ved administration af tasimelteon i kombination med fluvoxamin eller andre stærke

CYP1A2-hæmmere, især dem, der også hæmmer andre enzymer, som er involveret i clearance af

tasimelteon, på grund af potentielt stærkt øget eksponering for tasimelteon og øget risiko for bivirkninger (jf.

pkt. 4.5).

Forsigtighed bør udvises ved administration af tasimelteon i kombination med rifampicin eller andre

CYP3A4-induktorer på grund af den potentielt store mindskelse af eksponeringen for tasimelteon med nedsat

virkning (se pkt. 4.5).

Patienten bør instrueres i at påbegynde tasimelteon-behandling uden hensyntagen til døgnrytmen. Læger skal

evaluere patientens respons på tasimelteon 3 måneder efter behandlingsstart ved hjælp af en kliniksamtale til

at vurdere patientens generelle funktion med vægt på klager over søvn-/vågentilstand.

Hjælpestoffer

HETLIOZ, hårde kapsler, indeholder lactose. HETLIOZ bør ikke tages af patienter med de sjældne arvelige

lidelser galaktoseintolerans, samlet laktasemangel (glukose-/galaktosemalabsorption).

HETLIOZ, hårde kapsler, indeholder azofarven Orange Yellow S (E110), der kan bevirke allergiske

reaktioner.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers potentiale for at påvirke virkningen af tasimelteon

CYP1A2 og CYP3A4 er enzymer, der er påvist at spille en rolle i metaboliseringen af tasimelteon, idet

CYP2C9/C19 spiller en mindre rolle. Lægemidler, der hæmmer CYP1A2 og CYP3A4, er påvist at ændre

metaboliseringen af tasimelteon in vivo.

Stærke CYP1A2-hæmmere (f.eks. fluvoxamin, ciprofloxacin og enoxacin)

Forsigtighed bør udvises ved administration af HETLIOZ i kombination med fluvoxamin eller andre stærke

CYP1A2-hæmmere såsom ciprofloxacin og enoxacin på grund af den potentielt stærkt øgede eksponering for

tasimelteon og øget risiko for bivirkninger: AUC

0-inf

og C

af tasimelteon øges med henholdsvis en faktor

7 og 2 ved koadministration med fluvoxamin, 50 mg (efter 6 dage med fluvoxamin 50 mg dagligt). Dette

menes at være endnu mere relevant for stærke CYP1A2-hæmmere, der også hæmmer andre enzymer, som er

involveret i clearance af tasimelteon (f.eks. fluvoxamin og ciprofloxacin).

Stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol)

Eksponeringen for tasimelteon blev øget med ca. 50 % ved koadministration med ketoconazol 400 mg (efter

fem dage med ketoconazol 400 mg dagligt). Den kliniske relevans af denne enkeltfaktor er uklar, men med

øget eksponering anbefales forsigtighed for at overvåge patienten.

Stærke CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin)

Anvendelse af tasimelteon bør undgås i kombination med rifampicin og andre CYP3A4-induktorer på grund

af potentielt stor mindskelse af eksponeringen for tasimelteon med nedsat virkning: Eksponeringen for

tasimelteon blev mindsket med ca. 90 % ved koadministration med rifampicin 600 mg (efter 11 dage med

rifampicin 600 mg dagligt).

Rygning (moderat CYP1A2-induktor)

Eksponeringen for tasimelteon var ca. 40 % lavere hos rygere end hos ikke-rygere (se pkt. 5.2). Patienten

bør instrueres i at stoppe eller reducere rygning, mens der tages tasimelteon.

Betablokkere

Virkningen af tasimelteon kan være nedsat ved koadministration af beta-adrenerge receptorantagonister.

Overvågning af virkningen anbefales, hvor lægen, hvis en patient ikke opnår effekt på betablokker, kan

overveje, om en substitution af en anden ikke-betablokker med betablokkeren er berettiget eller seponere

brugen af Hetlioz.

Potentiel virkning af alkohol på tasimelteon

I en undersøgelse med 28 raske forsøgspersoner blev en enkeltdosis af ethanol (0,6 g/kg for kvinder og 0,7

g/kg for mænd) koadministreret med en dosis på 20 mg tasimelteon. For visse psykomotoriske testparametre

(intoksikation, vågenhed/døsighed, platformtest af balanceevne) var der tendens til større virkning af

tasimelteon plus ethanol end af ethanol alene, men virkningerne blev ikke anset for væsentlige.

4.6.

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen eller kun begrænsede oplysninger om anvendelse af tasimelteon hos gravide kvinder. I

dyreforsøg medførte indgift af tasimelteon i drægtighedsperioden udviklingstoksicitet (embryoføtal

mortalitet, neuroadfærdsmæssig funktionsnedsættelse og nedsat vækst og udvikling hos afkommet) ved

doser over de kliniske doser. Som forsigtighedsregel må det foretrækkes at undgå anvendelse af tasimelteon

under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om tasimelteon eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Risiko for brystbarnet kan

ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med HETLIOZ skal

ophøre/undlades, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet og den terapeutiske fordel for

moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningerne af tasimelteon på menneskers fertilitet. Undersøgelser af

reproduktionstoksicitet og udviklingstoksicitet viste forlænget østruscyklus hos rotter ved høje doser

tasimelteon, men uden virkning på parringsevnen hos hanrotter og med kun marginal virkning på fertiliteten

af hunrotter.

4.7.

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Tasimelteon kan bevirke somnolens og kan derfor påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Efter at have taget tasimelteon bør patienten begrænse sin aktivitet til at gøre sig klar til at gå i

seng og undgå at anvende maskiner, da tasimelteon kan forringe præstationerne ved aktiviteter, der kræver

fuld årvågenhed.

4.8.

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger (>3 %) i de kliniske forsøg var hovedpine (10,4 %), somnolens (8,6 %), kvalme

(4,0 %) og svimmelhed (3,1 %). De hyppigst indberettede bivirkninger var hovedsagelig af lette til moderate

og af forbigående art.

Bivirkninger, der medførte seponering, forekom hos 2,3 % af de patienter, der blev behandlet med

tasimelteon. De hyppigste bivirkninger, der medførte seponering, var følgende: Somnolens (0,23 %),

mareridt (0,23 %) og hovedpine (0,17 %).

Oversigt over bivirkninger

Følgende bivirkninger blev indberettet hos voksne patienter ved behandling med tasimelteon og er udledt af

kliniske forsøg med 1 772 patienter, der blev behandlet med tasimelteon. Følgende betegnelser og

hyppigheder finder anvendelse efter MedDRA systemorganklasse: Meget almindelig (≥1/10); almindelig

(≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1 000 til ≤1/100); sjælden (≥1/10 000 til ≤1/1 000); meget sjælden

(≤1/10 000). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet i rækkefølge efter aftagende

alvorlighed.

Tabel 1: Oversigt over bivirkninger

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Psykiske lidelser

Søvnforstyrrelser,

søvnløshed, abnorme

drømme

Mareridt

Nervesystemet

Hovedpine

Somnolens, svimmelhed

Dysgeusi

Øre og labyrint

Tinnitus

Mave-tarmkanalen

Dyspepsi, kvalme,

mundtørhed

Nyrer og urinveje

Pollakisuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Omtågethed

Undersøgelser

Alaninaminotransferase

forhøjet

Aspartataminotransferase

forhøjet,

gammaglutamyltransferase

forhøjet

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner bedes indberette alle formodede

bivirkninger ved hjælp af det nationale indberetningssystem, der er anført i bilag V.

4.9.

Overdosering

Der foreligger kun begrænsede kliniske erfaringer med virkningerne af en overdosis af tasimelteon.

Som ved enhver anden overdosis anvendes generelle symptomatiske og støttende foranstaltninger samt

øjeblikkelig maveskylning, når dette er hensigtsmæssigt. Intravenøs væske gives efter behov. Respiration,

puls, blodtryk og andre relevante vitale tegn overvåges, og der iværksættes generel støttende behandling.

Hæmodialyse var effektiv til at fjerne tasimelteon og størstedelen af dets hovedmetabolitter hos patienter

med nyrefunktionsnedsættelse, men det vides ikke, om hæmodialyse effektivt nedsætter eksponeringen ved

overdosis.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1.

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, melatoninreceptoragonister, ATC-kode: N05CH03:

Virkningsmekanisme

Tasimelteon er en cirkadiansk regulator, der styrer det biologiske ur i nucleus suprachiasmaticus.

Tasimelteon er en dobbelt melatoninreceptoragonist med selektiv virkning på MT

- og MT

-receptorer.

Disse receptorer menes at være involveret i reguleringen af døgnrytmen.

Det biologiske ur regulerer døgnrytmen af hormoner, herunder melatonin og kortisol, og synkroniserer de

fysiologiske processer søvn-vågencyklus og metabolisk og kardiovaskulær homøostase.

Farmakodynamiske virkninger

Tasimelteon virker som en dobbelt melatoninreceptoragonist på MT

- og MT

-receptorer. Tasimelteon har

større affinitet for MT

- end for MT

-receptoren. De fremherskende metabolitter af tasimelteon har under en

tiendedel af modermolekylets bindingsaffinitet både til MT

- og MT

-receptorerne.

Hverken tasimelteon eller dets fremherskende metabolitter har nævneværdig affinitet til mere end 160 andre

farmakologisk relevante receptorer. Dette gælder således GABA-receptorkomplekset, bindingsstedet for

sedative hypnotika samt receptorer, der binder neuropeptider, cytokiner, serotonin, noradrenalin, acetylkolin

og opiater.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effektiviteten af tasimelteon til behandling af Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder (Non-24) blev fastslået i

SET og RESET, der var to randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede multicenterforsøg med

parallelle grupper hos totalt blinde patienter med Non-24.

SET omfattede 84 patienter med Non-24 (medianalder 54 år), som blev randomiseret til tasimelteon 20 mg

eller placebo, indgivet en time før sengetid på samme klokkeslæt hver aften i indtil seks måneder.

RESET var et randomiseret seponeringsforsøg hos 20 patienter med Non-24 (medianalder 55 år) til

vurdering af opretholdelsen af virkningen af tasimelteon efter 12 uger. Patienterne blev i ca. 12 uger

behandlet med tasimelteon 20 mg én time før sengetid på samme klokkeslæt hver aften. De patienter, hos

hvem den maksimale melatoninkoncentration (melatonin-akrofase) blev beregnet til at indtræde på omtrent

samme klokkeslæt (modsat den forventede daglige forsinkelse) i indkøringsfasen, blev randomiseret til

placebo eller fortsat daglig behandling med tasimelteon 20 mg i 8 uger.

SET og RESET vurderede reguleringen af kroppens biologiske ur, målt ved aMT6s og kortisol. Begge forsøg

viste, at tasimelteon er i stand til at regulere det biologiske ur hos patienter med Non-24. Desuden viste

RESET, at opretholdelse af denne regulering kræver vedholdende daglig dosering af tasimelteon.

Regulering ved Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder

I SET regulerede tasimelteon døgnrytmen i måned 1 væsentligt mere end placebo, målt ved aMT6s og

kortisol (henholdsvis 20 % sammenholdt med 2,6 %, og 17,5 % sammenholdt med 2,6 %). Hos en

undergruppe af patienter viste analyser af døgnrytmereguleringen i måned 7, at 59 % af dem, der blev

behandlet med tasimelteon, var blevet reguleret i løbet af måned 7. Dette viser, at det for nogle patienter kan

tage uger eller måneder, før de responderer på behandlingen. RESET viste, at døgnrytmereguleringen blev

opretholdt ved seponering af tasimelteon sammenholdt med seponering af placebo (aMT6s: 90 %

sammenholdt med 20 %, og kortisol: 80 % sammenholdt med 20 %).

Klinisk respons ved Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder

SET og RESET viste, at tasimelteon er effektivt til behandling af kliniske symptomer, herunder søvn-vågen

døgnrytme og global klinisk funktion, hos patienter med Non-24 (Tabel 3). Til vurdering af klinisk respons

blev der i SET anvendt en skala sammensat af fire målinger af søvnvarighed og søvntidspunkt om natten og i

dagtimerne samt global funktion. Patienterne blev klassificeret som kliniske respondere, når de blev reguleret

og fik en score ≥3 på denne skala, der blev benævnt Non-24 Clinical Response Scale (N24CRS). Skalaens

komponenter er angivet i Tabel 2.

Tabel 2:

Skala for klinisk respons ved Non-24

Vurdering

Responstærskel

Nattesøvn i de 25 % mest symptomprægede

nætter

>45 minutters forøgelse af gennemsnitlig

søvnvarighed om natten

Søvn i dagtimerne på de 25 % mest

symptomprægede dage

>45 minutters forøgelse af gennemsnitlig

søvnvarighed om natten

Tidspunkt for søvn

Forøgelse >30 minutter og standardafvigelse <2

timer i den dobbeltblinde fase

Global klinisk vurdering af ændring (CGI-C)

<2,0 fra gennemsnittet for dag 112 og dag 183 i

forhold til baseline

Klinisk respons målt på varighed og tidspunkt af søvn-vågen tilstand

SET og RESET fastlagde varighed og tidspunkt for søvn om natten og lur i dagtimerne via dagbog ført af

patienten. I SET blev patientdagbøgerne gennemsnitligt ført i 88 døgn under screeningen og 133 døgn under

randomiseringen. I RESET blev patientdagbøgerne i gennemsnit ført i 57 døgn i indkøringsfasen og 59 døgn

i den randomiserede seponeringsfase.

Patienter med Non-24 har cykliske symptomer bestående af afbrudt søvn om natten og søvnighed om dagen.

Symptomernes sværhedsgrad afhænger af, hvor godt den enkelte patients døgnrytme er reguleret i forhold til

døgnets 24 timer (laveste sværhed ved fuld regulering, højeste sværhed ved 12 timers forskydning).

Endepunkterne for virkning (total søvntid om natten og varighed af lur i dagtimerne) blev derfor baseret på

de 25 % nætter med mindst nattesøvn og de 25 % dage med længst tid med lur i dagtimerne. I SET havde

patienterne i tasimelteon-gruppen ved baseline i gennemsnit henholdsvis 195 minutters nattesøvn og 137

minutters lur i dagtimerne på de 25 % mest symptomprægede nætter og dage. Det gennemsnitlige

søvntidspunkt blev bestemt i forhold til patientens ønskede periode med samlet søvn i løbet af mindst én

cirkadiansk periode. Tasimelteon forbedrede væsentligt alle disse endepunkter i forhold til placebo i SET og

RESET (jf. Tabel 3).

Tabel 3:

Klinisk respons på behandling med 20 mg tasimelteon ved Non-24

Tasimelteon 20 mg

Placebo

% forskel

p-

værdi

SET-undersøgelsen

Klinisk respons (regulering + N24CRS

≥3)

(

9/38 (23,7)

0/34 (0,0)

23,7

0,0028

N24CRS ≥ 3

(

11/38 (28,9)

1/34 (2,9)

26,0

0,0031

N24CRS ≥ 2

22/38 (57,9)

7/34 (20,6)

37,3

0,0014

Nattesøvn i de 25 % mest symptomprægede

nætter (minutter)

56,80

17,08

39,71

0,0055

Søvntid om dagen på de 25 % mest

symptomprægede dage (minutter)

(3),(4)

-46,48

-17,87

-28,61

0,0050

> 45 minutters bedring i både nattesøvn og

søvn om dagen (%)

31,6

22,8

0,0177

Tidspunkt for søvn (minutter)

(1),(3)

35,00

14,48

20,52

0,0123

RESET-undersøgelsen

Nattesøvn i de 25 % mest symptomprægede

nætter (minutter)

-6,74

-73,74

67,00

0,0233

Søvntid om dagen på de 25 % mest

symptomprægede dage (minutter)

(3),(4)

-9,31

49,95

-59,25

0,0266

Tidspunkt for søvn (minutter)

(1),(3)

19,99

-16,05

36,04

0,0108

Højere tal svarer til forbedring

Følsomhedsanalyse

P-værdien var baseret på kovariansanalyse; enhederne er mindste kvadraters gennemsnit, minutter

Lavere tal svarer til forbedring

Post hoc-analyse

Respons bestemt på parametre for global klinisk funktion

De patienter, der blev behandlet med tasimelteon, opnåede en samlet bedring i global klinisk funktion (CGI-

C = 2,6), mens de placebobehandlede patienters status var ingen bedring (CGI-C = 3,4) fra baseline-sværhed

af Non-24 (forskel i mindste kvadraters gennemsnit = -0,8; p=0,0093) (Tabel 4). I SET vurderedes

effektiviteten af tasimelteon til bedring af den globale kliniske funktion. Den globale kliniske vurdering af

ændring (CGI-C) afspejler patientens sociale, erhvervsmæssige og helbredsmæssige funktion. Den vurderes

på en 7-punkts skala, der er centreret om No Change (4) og af investigatorerne blev anvendt til at vurdere

bedringen fra baseline i symptomer vedrørende global funktion. Der var følgende skalatrin:

1 = meget

stærkt forbedret; 2 = stærkt forbedret; 3 = minimalt forbedret; 4 = ingen ændring; 5 = minimalt forværret;

6 = stærkt forværret; eller 7 = meget stærkt forværret.

Tabel 4:

Global klinisk funktion hos patienter med Non-24

Tasimelteon 20 mg

Placebo

p-værdi

CGI-C (global klinisk

vurdering af ændring)

(mindste kvadraters

gennemsnit)

0.0093

Jf. pkt. 4.8 vedrørende sikkerhedsoplysninger.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med

HETLIOZ i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population, som er totalt blinde og har Non-24. Se

pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

5.2.

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken af tasimelteon er lineær i dosisområdet 3 til 300 mg (0,15 til 15 gange den anbefalede

daglige dosis). Farmakokinetikken af tasimelteon og dets metabolitter ændredes ikke ved gentagen daglig

dosering.

Absorption

Maksimal-koncentrationen (T

) af tasimelteon indtrådte ca. 0,5 timer efter fastende oral indgift.

Den gennemsnitlige absolutte orale biotilgængelighed af tasimelteon er 38 %.

Ved indgift sammen med et fedtrigt måltid var C

af tasimelteon 44 % lavere end ved fastende indgift, og

den mediane T

blev forsinket med ca. 1,75 timer. Tasimelteon bør derfor ikke tages sammen med et

måltid. Hvis patienten indtager et fedtrigt måltid, anbefales det at vente mindst 2 timer før indgift af

tasimelteon.

Fordeling

Det tilsyneladende steady state fordelingsvolumen ved oral indgift af tasimelteon til unge raske

forsøgspersoner er ca. 59-126 l. Ved terapeutiske koncentrationer er tasimelteon ca. 88,6-90,1 %

proteinbundet.

Biotransformation

Tasimelteon metaboliseres vidtgående. Tasimelteon metaboliseres hovedsagelig ved oxidation flere steder i

molekylet og oxidativ dealkylering, der medfører åbning af dihydrofuran-ringen efterfulgt af yderligere

oxidation, der resulterer i en carboxylsyre. CYP1A2 (35,4%) og CYP3A4 (24,3%) er enzymer, der er påvist

at spille en rolle i metaboliseringen af tasimelteon. CYP2C9 (18,8 %) og CYP2C19 (15,1 %) bidrager også

til tasimelteons metabolisering. Tasimelteon-clearance synes ikke påvirket af polymorfismer i disse enzymer.

Phenol-glukuronidering er den vigtigste fase II-metaboliseringsvej.

Aktiviteten af hovedmetabolitterne ved melatoninreceptorerne var mindst 13 gange lavere end af

tasimelteon.

Elimination

Efter oral administration af radioaktivt mærket tasimelteon blev 80 % af den totale radioaktivitet udskilt i

urinen og ca. 4 % cent i fæces, svarende til en gennemsnitlig genfinding på 84 %.

Under 1 % af dosis blev udskilt i urinen som moderstoffet.

Plasmaeliminationshalveringstiden af tasimelteon er 1,3 ± 0,4 timer. Den terminale gennemsnitlige

eliminationshalveringstid ± standardafvigelse for hovedmetabolitterne spænder fra 1,3 ± 0,5 til 3,7 ± 2,2.

Gentagen dosering med tasimelteon én gang dagligt medfører ingen ændringer i farmakokinetiske parametre

eller nævneværdig akkumulering af tasimelteon.

Særlige populationer

Ældre

Hos ældre var eksponeringen for tasimelteon ca. dobbelt så høj som hos ikke-ældre voksne. På grund af den

generelle interindividuelle variabilitet af tasimelteon er denne forskel ikke klinisk betydningsfuld, og der

anbefales ingen dosisjustering.

Køn

Den gennemsnitlige samlede eksponering for tasimelteon var ca. 1,6 gange højere for kvinder end for mænd.

På grund af den generelle interindividuelle variabilitet af tasimelteon er denne forskel ikke klinisk

betydningsfuld, og der anbefales ingen dosisjustering.

Race

Race har ingen betydning for den tilsyneladende clearance af tasimelteon.

Nedsat leverfunktion

Den farmakokinetiske profil af en 20 mg dosis af tasimelteon blev sammenlignet for 8 personer med let

nedsat leverfunktion (Child-Pugh Score ≥5 og ≤6 point), 8 personer med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh Score ≥7 og ≤9 point) og 13 raske matchede kontrolpersoner. Eksponeringen for tasimelteon var

mindre end dobbelt så stor hos personer med moderat nedsat leverfunktion. Der behøves derfor ikke

dosisjustering hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Tasimelteon er ikke undersøgt hos

patienter med svær leverfunktionsnedsættelse (Child-Pugh klasse C). Forsigtighed anbefales derfor ved

ordination af HETLIOZ til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Den farmakokinetiske profil af en 20 mg dosis af tasimelteon blev sammenlignet mellem 8 personer med

svært nedsat nyrefunktion (beregnet glomerulær filtrationshastighed [eGFR] ≤ 29 ml/min/1,73 m

), 8

personer med hæmodialysekrævende terminal nyresygdom (GFR < 15 ml/min/1,73 m

) og 16 matchede

raske kontrolpersoner. Der var ingen åbenbar sammenhæng mellem CL/F af tasimelteon og nyrefunktionen

målt enten som den beregnede kreatininclearance eller eGFR. Hos personer med svært nedsat nyrefunktion

var clearance (CL/F) 30 % lavere end hos matchede kontrolpersoner. I betragtning af variabiliteten var

forskellen dog ikke betydningsfuld. Der behøves ingen dosisjustering for patienter med nedsat nyrefunktion.

Rygere (rygning er en moderat CYP1A2-induktor)

Eksponeringen for tasimelteon var ca. 40 % lavere hos rygere end hos ikke-rygere (jf. pkt. 4,5). Patienten

skal instrueres i at stoppe eller reducere rygning mens der tages tasimelteon.

5.3.

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogenicitet samt reproduktions-

og udviklingstoksicitet.

Læs hele dokumentet

EMA/277823/2015

EMEA/H/C/003870

EPAR - sammendrag for offentligheden

Hetlioz

tasimelteon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Hetlioz.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Hetlioz bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Hetlioz, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Hetlioz, og hvad anvendes det til?

Hetlioz er et lægemiddel til behandling af søvnforstyrrelsen "non-24-hour sleep-wake disorder" hos

voksne, der er totalt blinde. Sygdommen non-24-hour sleep-wake disorder optræder næsten

udelukkende hos helt blinde personer, idet patientens søvnmønster ikke er synkroniseret med dag og

nat, men ofte følger en rytme, der er længere end den normale 24-timers døgnrytme. Patienten falder

derfor i søvn og vågner på usædvanlige tidspunkter.

Hetlioz indeholder det aktive stof tasimelteon.

Da antallet af patienter med non-24-hour sleep-wake disorder er lavt, betragtes sygdommen som

"sjælden", og Hetlioz blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 23. februar 2011.

Hvordan anvendes Hetlioz?

Hetlioz fås som kapsler (20 mg) og udleveres kun på recept.

Hetlioz er beregnet til langtidsbehandling. Den anbefalede dosis er 1 kapsel dagligt, der tages én time

før sengetid på samme klokkeslæt hver aften. Lægemidlet skal tages uden samtidig fødeindtagelse.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Hetlioz?

Hormonet melatonin spiller en vigtig rolle i reguleringen af kroppens søvnrytme. Personer med normal

opfattelse af lys og mørke danner melatonin, når det er mørkt. Melatonin fremmer søvnen ved at virke

på melatoninreceptorerne i særlige områder af hjernen. Det aktive stof i Hetlioz, tasimelteon, virker på

de samme receptorer som melatonin og fremkalder derved søvn, så søvnmønsteret reguleres. Når

lægemidlet tages på et passende klokkeslæt hver dag, kan det medvirke til at omstille kroppens

søvnrytme til et mere normalt mønster.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Hetlioz?

To hovedundersøgelser har vist, Hetlioz er effektivt til at hjælpe patienten med at omstille sig til den

normale 24-timers døgnrytme.

I den første undersøgelse deltog i alt 84 totalt blinde patienter med non-24-hour sleep-wake disorder.

Hetlioz blev her sammenlignet med virkningsløs behandling (placebo). Det vigtigste mål for virkningen

var den procentdel af patienterne, der var i stand til at tilpasse sig til 24-timers døgnrytmen. Dette blev

påvist ved at registrere forløbet af koncentrationen af nedbrydningsprodukter af melatonin i patientens

urin. Efter en måneds behandling var 20 % af de patienter, der fik Hetlioz (8 ud af 40) i stand til at

tilpasse sig 24-timers klokkeslættet, sammenholdt med ca. 3 % af dem, der fik placebo (1 ud af 38).

Efter syv måneders behandling var resultaterne bedre hos en undergruppe af patienterne. Dette viser,

at det kan tage uger eller måneder, før behandlingen virker.

I den anden undersøgelse fik 57 patienter først Hetlioz i omkring 11 uger. De patienter, der kunne

omstille sig til 24-timers klokkeslættet (i alt 20 patienter), fik derefter i yderligere otte uger enten

Hetlioz eller placebo. Formålet var at undersøge, hvor godt virkningen af Hetlioz holdt sig. Af de 10

patienter, der stadig fik Hetlioz, var 9 stadig tilpasset til 24-timers klokkeslættet i slutningen af

undersøgelsen, sammenholdt med 2 ud af de 10 patienter, der skiftede til placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Hetlioz?

De hyppigste bivirkninger ved Hetlioz (som kan forekomme hos mere end 3 ud af 100 personer), er

hovedpine, søvnighed, kvalme og svimmelhed. Disse bivirkninger er sædvanligvis lette eller moderate

og er forbigående.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Hetlioz fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Hetlioz godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Hetlioz opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP bemærkede, at kun ca. 20 % af

patienterne ville kunne få gavn af behandlingen med Hetlioz, men i betragtning af, at der ikke findes

godkendte behandlinger af non-24-hour sleep-wake disorder, og at det er en invaliderende sygdom,

blev dette beskedne resultat alligevel anset for vigtigt. Det kræver imidlertid vedvarende behandling at

opretholde de gavnlige virkninger. Hvad sikkerheden angår, blev Hetlioz påvist at tåles godt og kun at

medføre få lette bivirkninger.

Hetlioz

EMA/277823/2015

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Hetlioz?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Hetlioz anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Hetlioz, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Hetlioz

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Hetlioz den 3. juli 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Hetlioz findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Hetlioz, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Hetlioz findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 07-2015.

Hetlioz

EMA/277823/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information