Gardasil

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
human papillomavirus type 6 L1-protein, humant papillomvirus type 11 L1-protein, human papillomavirus type 16 L1-protein, humant papillomvirus type 18 L1-protein
Tilgængelig fra:
MSD VACCINS
ATC-kode:
J07BM01
INN (International Name):
human papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18] (recombinant, adsorbed)
Terapeutisk gruppe:
Vacciner,
Terapeutisk område:
Papillomvirus Infektioner, Livmoder Cervikal Dysplasi, Condylomata Acuminata, Immunisering
Terapeutiske indikationer:
Gardasil er en vaccine til brug i en alder af 9 år til forebyggelse af:premalignant genitale læsioner (livmoderhals, vulva og vaginal), premalignant anal læsioner, livmoderhalskræft og anal kræft kausalt relateret til visse kræftfremkaldende Humant Papillomvirus (HPV) typer;genital vorter (condyloma acuminata) kausalt relateret til specifikke HPV-typer. Se afsnit 4. 4 og 5. 1 for vigtige oplysninger om de data, der understøtter denne indikation. Brugen af Gardasil skal være i overensstemmelse med de officielle anbefalinger.
Produkt oversigt:
Revision: 42
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000703
Autorisation dato:
2006-09-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000703

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

(HÆTTEGLAS)

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Gardasil, injektionsvæske, suspension

Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet)

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, før du eller dit barn vaccineres.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du eller dit barn

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Gardasil

Sådan gives Gardasil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Gardasil er en vaccine. Vaccination med Gardasil sker med henblik på at beskytte imod sygdomme og

infektioner forårsaget af human papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16 og 18.

Disse sygdomme inkluderer forstadier til kræft i kønsorganerne (livmoderhalsen, ydre

kønsorganer og skeden); forstadier til kræftlæsioner i endetarmen og kønsvorter hos mænd og kvinder,

livmoderhalskræft og endetarmskræft. HPV-typerne 16 og 18 er ansvarlige for cirka 70 % af tilfældene

af livmoderhalskræft, 75-80% af tilfældene af endetarmskræft, 70 % af HPV-relaterede forstadier til

kræft i de ydre kønsorganer og skeden og 75% af HPV relaterede forstadier til kræftlæsioner i

endetarmen. HPV-typerne 6 og 11 er ansvarlige for cirka 90 % af tilfældene af kønsvorter.

Gardasil er beregnet til at forebygge disse sygdomme. Vaccinen anvendes ikke til at behandle HPV-

relaterede sygdomme. Gardasil har ingen effekt hos personer, som allerede har en infektion eller

sygdom, der skyldes nogle af HPV-typerne i vaccinen. Hos personer, som allerede er inficeret med en

eller flere af de HPV-typer, der indgår i vaccinen, kan Gardasil dog stadig forebygge sygdomme, som

skyldes de andre HPV-typer, som vaccinen beskytter imod.

Gardasil kan ikke forårsage de sygdomme, som vaccinen beskytter imod.

Gardasil afstedkommer produktion af type-specifikke antistoffer og har i kliniske studier vist sig at

kunne forebygge HPV 6-, 11-, 16-, og 18-relaterede sygdomme hos kvinder i alderen 16-45 år og hos

mænd i alderen 16-26 år. Vaccinen afstedkommer også produktion af typespecifikke antistoffer hos 9

til 15-årige børn og unge.

Gardasil skal anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

2.

Det skal du vide, før du får Gardasil

Du/dit barn må ikke få Gardasil

Hvis du eller dit barn er allergisk over for de aktive stoffer eller nogen af de øvrige

indholdsstoffer i Gardasil (se pkt. 6).

Hvis du eller dit barn har udviklet en allergisk reaktion efter at have modtaget en dosis Gardasil

Hvis du eller dit barn har en sygdom med høj feber. Let feber eller øvre luftvejsinfektion (for

eksempel forkølelse) er i sig selv ikke grund til at udsætte vaccination.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du eller dit barn:

har en forstyrrelse i blodets størkning (en sygdom, der gør, at du bløder mere end normalt), for

eksempel hæmofili

har et svækket immunsystem, f.eks. som følge af en genetisk fejl, hiv-infektion eller medicin,

der påvirker immunsystemet.

Der kan opstå besvimelser, sommetider ledsaget af fald, efter enhver injektion (især hos teenagere).

Derfor skal du fortælle det til lægen eller sygeplejersken, hvis du tidligere er besvimet i forbindelse

med en injektion.

Som med enhver anden vaccine kan Gardasil ikke nødvendigvis beskytte 100 % af dem, der får

vaccinen.

Gardasil beskytter ikke mod alle former for HPV. Derfor skal relevant beskyttelse mod seksuelt

overførte sygdomme fortsat anvendes.

Gardasil beskytter ikke mod andre sygdomme, der ikke er forårsaget af HPV.

Vaccination er ikke en erstatning for rutinemæssig screening for livmoderhalskræft. Du skal blive ved

med at følge din læges anvisninger vedrørende livmoderhalsundersøgelser/Pap-tests og forebyggende

og beskyttende forholdsregler.

Hvilke andre vigtige ting, skal du eller dit barn vide om Gardasil

Længerevarende opfølgningsstudier blev udført for at fastslå varigheden af beskyttelse. Det er ikke

blevet fastslået, at der er behov for en booster-dosis.

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Gardasil

Gardasil kan gives samtidig med en Hepatitis B-vaccine eller med en kombineret boostervaccine

indeholdende difteri (d) og tetanus (T) med enten pertussis (kighoste) [acellulær komponent] (aP)

og/eller poliomyelitis [inaktiveret] (IPV) (TdaP, Td-IPV, TdaP-IPV vacciner) på et separat

injektionssted (et andet sted på kroppen, f.eks. den anden arm eller det andet ben) under samme besøg.

Gardasil vil muligvis ikke have en optimal virkning hvis:

den anvendes sammen med medicin, der hæmmer immunsystemet.

I kliniske studier blev den beskyttelse, som opnåedes med Gardasil, ikke nedsat af præventionsmidler i

tabletform (f.eks. p-piller) eller andre svangerskabsforebyggende midler.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har

brugt det for nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du får denne vaccine.

Gardasil kan gives til kvinder, som ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt, om Gardasil påvirker evnen til at køre bil og bruge maskiner.

3.

Sådan gives Gardasil

Gardasil gives af din læge som injektion. Gardasil er beregnet til unge og voksne fra 9-års alderen og

ældre.

Hvis du er fra 9 år til og med 13 år gammel

Gardasil kan gives som et program med 2 doser:

Første injektion: på den valgte dato

Anden injektion: 6 måneder efter første injektion

Hvis den anden vaccinedosis bliver givet tidligere end 6 måneder efter den første dosis, bør der altid

gives en tredje dosis.

Alternativt kan Gardasil gives efter et program med 3 doser:

Første injektion: på den valgte dato

Anden injektion: 2 måneder efter første injektion

Tredje injektion: 6 måneder efter første injektion

Den anden dosis bør gives mindst en måned efter den første dosis, og tredje dosis bør gives mindst 3

måneder efter den anden dosis. Alle tre doser bør gives inden for en periode på et år. Lægen kan give

dig yderligere oplysninger om dette.

Hvis du er 14 år eller ældre

Gardasil bør gives efter et program med 3 doser:

Første injektion: på den valgte dato

Anden injektion: 2 måneder efter første injektion

Tredje injektion: 6 måneder efter første injektion

Den anden dosis bør gives mindst en måned efter den første dosis, og tredje dosis bør gives mindst 3

måneder efter den anden dosis. Alle tre doser bør gives inden for en periode på et år. Lægen kan give

dig yderligere oplysninger om dette.

Det anbefales, at personer, der får Gardasil som første dosis, fuldfører hele vaccinationsforløbet med

Gardasil.

Gardasil indgives som en injektion gennem huden ind i musklen (helst en muskel i overarmen eller

låret).

Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller opløsninger i samme sprøjte.

Hvis du har glemt en vaccination med Gardasil:

Hvis du glemmer en planlagt injektion, vil din læge beslutte, hvornår den manglende dosis skal gives.

Det er vigtigt, at du følger din læges eller sygeplejerskes instrukser vedrørende ekstra besøg med

henblik på supplerende doser. Hvis du glemmer eller ikke er i stand til at besøge din læge på det

planlagte tidspunkt, skal du spørge din læge til råds. Hvis du får Gardasil som første dosis, skal

vaccinationsforløbet fuldføres med Gardasil og ikke en anden HPV-vaccine.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Gardasil kan som alle vacciner og medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan ses efter brug af Gardasil:

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): Bivirkninger på injektionsstedet,

herunder smerte, hævelse og rødme. Hovedpine er også set.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Bivirkninger på injektionsstedet,

herunder blåt mærke, kløe, smerte i arme eller ben. Der er også indberettet feber og kvalme.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Nældefeber (urticaria).

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Åndedrætsproblemer

(bronkospasme) er blevet rapporteret.

Når Gardasil blev givet sammen med en kombineret difteri, tetanus, pertussis [acellulær, komponent]

og poliomyelitis [inaktiveret] boostervaccine under det samme besøg, var hovedpine og hævelser på

injektionsstedet hyppigere.

Der er set bivirkninger efter markedsføring. Disse omfatter:

Besvimelse, som sommetider er ledsaget af rystelser eller rigiditet, er blevet rapporteret. Selv om

besvimelsesepisoder er ualmindelige, skal patienterne holdes under opsyn i 15 minutter efter de er

blevet vaccineret med HPV-vaccine.

Der er også set allergiske reaktioner. Disse kan omfatte åndedrætsbesvær, hvæsende åndedræt

(bronkospasme), nældefeber og udslæt. Visse af disse reaktioner har været alvorlige.

Som for andre vacciner er der blevet rapporteret bivirkninger i forbindelse med brugen, herunder

hævede lymfekirtler (hals, armhule eller lyske); muskelsvaghed, unormale fornemmelser, prikken i

arme, ben og overkrop eller konfusion (Guillain-Barrés-syndrom, akut dissemineret encefalomyelitis);

svimmelhed, opkastning, ledsmerter, ømme muskler, unormal træthedsfølelse eller svaghed,

kuldegysninger, en generel følelse af utilpashed, blødning eller en øget tendens til at få blå mærker

samt infektion i huden på injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar denne vaccine utilgængeligt for børn.

Brug ikke denne vaccine efter den udløbsdato, der står på mærkaten på hætteglasset og på pakningen

(efter Exp). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 ºC-8 ºC).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i yderkartonen for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gardasil indeholder:

Aktive stoffer: højtrenset ikke-smitsomt protein for hver af human papillomavirus-typerne (6, 11, 16 og

18).

1 dosis (0,5 ml) indeholder ca.:

Human Papillomavirus

type 6 L1-protein

20 mikrogram

Human Papillomavirus

type 11 L1-protein

40 mikrogram

Human Papillomavirus

type 16 L1-protein

40 mikrogram

Human Papillomavirus

type 18 L1 protein

20 mikrogram

Human papillomavirus = HPV

L1 protein i form af viruslignende partikler produceret i gærceller (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3C-5 (stamme 1895)) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Adsorberet på amorf aluminiumhydroxyphosphat-sulfat-adjuvans (0,225 milligram Al)

De øvrige ingredienser i vaccinesuspensionen er følgende:

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

1 dosis Gardasil injektionsvæske, suspension indeholder 0,5 ml.

Før omrystning kan Gardasil fremstå som en klar væske med et hvidt bundfald. Efter grundig

omrystning, er den en hvid, uklar væske.

Gardasil leveres i pakker med 1, 10 eller 20 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Frankrig

Fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com

France

MSD VACCINS

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

information.medicale@msd.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

Du kan finde yderligere oplysninger om Gardasil på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Vaccinen skal anvendes, som den leveres; der er hverken behov for fortynding eller rekonstitution.

Hele den anbefalede vaccinationsdosis bør anvendes. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal

bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Omrystes grundigt før brug. Hætteglasset skal omrystes grundigt umiddelbart før indgivelsen for at der

ikke dannes bundfald i vaccinen.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for tilstedeværelse af partikler og misfarvning forud for

indgivelse. Kasser vaccinen, hvis der ses partikler, eller hvis den fremstår misfarvet.

B. INDLÆGSSEDDEL

(FYLDTE SPRØJTER)

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt sprøjte

Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet)

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, før du eller dit barn vaccineres.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du eller dit barn

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Gardasil

Sådan gives Gardasil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Gardasil er en vaccine. Vaccination med Gardasil sker med henblik på at beskytte imod sygdomme og

infektioner forårsaget af human papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16 og 18.

Disse sygdomme inkluderer, forstadier til kræft i kønsorganerne (livmoderhalsen, ydre

kønsorganer og skeden); forstadier til kræftlæsioner i endetarmen og kønsvorter hos mænd og kvinder,

livmoderhalskræft og endetarmskræft. HPV-typerne 16 og 18 er ansvarlige for cirka 70 % af tilfældene

af livmoderhalskræft, 75-80% af tilfældene af endetarmskræft, 70 % af HPV-relaterede forstadier til

kræft i de ydre kønsorganer og skeden og 75% af HPV relaterede forstadier til kræftlæsioner i

endetarmen. HPV-typerne 6 og 11 er ansvarlige for cirka 90 % af tilfældene af kønsvorter.

Gardasil er beregnet til at forebygge disse sygdomme. Vaccinen anvendes ikke til at behandle HPV-

relaterede sygdomme. Gardasil har ingen effekt hos personer, som allerede har en infektion eller

sygdom, der skyldes nogle af HPV-typerne i vaccinen. Hos personer, som allerede er inficeret med en

eller flere af de HPV-typer, der indgår i vaccinen, kan Gardasil dog stadig forebygge sygdomme, som

skyldes de andre HPV-typer, som vaccinen beskytter imod.

Gardasil kan ikke forårsage de sygdomme, som vaccinen beskytter imod.

Gardasil afstedkommer produktion af type-specifikke antistoffer og har i kliniske studier vist sig at

kunne forebygge HPV 6-, 11-, 16-, og 18-relaterede sygdomme hos kvinder i alderen 16-45 år og hos

mænd i alderen 16-26 år. Vaccinen afstedkommer også produktion af typespecifikke antistoffer hos 9

til 15-årige børn og unge.

Gardasil skal anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

2.

Det skal du vide, før du får Gardasil

Du/dit barn må ikke få Gardasil:

Hvis du eller dit barn er allergisk over for de aktive stoffer eller nogen af de øvrige

indholdsstoffer i Gardasil (se pkt. 6).

Hvis du eller dit barn har udviklet en allergisk reaktion efter at have modtaget en dosis Gardasil

Hvis du eller dit barn har en sygdom med høj feber. Let feber eller øvre luftvejsinfektion (for

eksempel forkølelse) er i sig selv ikke grund til at udsætte vaccination.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du eller dit barn:

har en forstyrrelse i blodets størkning (en sygdom, der gør, at du bløder mere end normalt),

for eksempel hæmofili

har et svækket immunsystem, f.eks. som følge af en genetisk fejl, hiv-infektion eller

medicin, der påvirker immunsystemet.

Der kan opstå besvimelser, sommetider ledsaget af fald, efter enhver injektion (især hos teenagere).

Derfor skal du fortælle det til lægen eller sygeplejersken, hvis du tidligere er besvimet i forbindelse

med en injektion.

Som med enhver anden vaccine kan Gardasil ikke nødvendigvis beskytte 100 % af dem, der får

vaccinen.

Gardasil beskytter ikke mod alle former for HPV. Derfor skal relevant beskyttelse mod seksuelt

overførte sygdomme fortsat anvendes.

Gardasil beskytter ikke mod andre sygdomme, der ikke er forårsaget af HPV.

Vaccination er ikke en erstatning for rutinemæssig screening for livmoderhalskræft. Du skal blive ved

med at følge din læges anvisninger vedrørende livmoderhalsundersøgelser/Pap-tests og forebyggende

og beskyttende forholdsregler.

Hvilke andre vigtige ting, skal du eller dit barn vide om Gardasil

Længerevarende opfølgningsstudier blev udført for at fastslå varigheden af beskyttelse. Det er ikke

blevet fastslået, at der er behov for en booster-dosis.

Brug af anden medicin eller vacciner sammen med Gardasil

Gardasil kan gives samtidig med en Hepatitis B-vaccine eller med en kombineret boostervaccine

indeholdende difteri (d) og tetanus (T) med enten pertussis (kighoste) [acellulær komponent] (aP)

og/eller poliomyelitis [inaktiveret] (IPV) (TdaP, Td-IPV, TdaP-IPV vacciner) på et separat

injektionssted (et andet sted på kroppen, f.eks. den anden arm eller det andet ben) under samme besøg.

Gardasil vil muligvis ikke have en optimal virkning hvis:

det anvendes sammen med medicin, der hæmmer immunsystemet.

I kliniske studier blev den beskyttelse, som opnåedes med Gardasil, ikke nedsat af præventionsmidler i

tabletform (f.eks. p-piller) eller andre svangerskabsforebyggende midler.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har

brugt det for nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du får denne vaccine.

Gardasil kan gives til kvinder, som ammer eller planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke undersøgt om Gardasil påvirker evnen til at køre bil og bruge maskiner.

3.

Sådan gives Gardasil

Gardasil gives af din læge som injektion. Gardasil er beregnet til unge og voksne fra 9–års alderen og

ældre.

Hvis du er fra 9 år til og med 13 år gammel

Gardasil kan gives som et program med 2 doser:

Første injektion: på den valgte dato

Anden injektion: 6 måneder efter første injektion

Hvis den anden vaccinedosis bliver givet tidligere end 6 måneder efter den første dosis, bør der altid

gives en tredje dosis.

Alternativt kan Gardasil gives efter et program med 3 doser:

Første injektion: på den valgte dato

Anden injektion: 2 måneder efter første injektion

Tredje injektion: 6 måneder efter første injektion

Den anden dosis bør gives mindst en måned efter den første dosis, og tredje dosis bør gives mindst 3

måneder efter den anden dosis. Alle tre doser bør gives inden for en periode på et år. Lægen kan give

dig yderligere oplysninger om dette.

Hvis du er 14 år eller ældre

Gardasil bør gives efter et program med 3 doser:

Første injektion: på den valgte dato

Anden injektion: 2 måneder efter første injektion

Tredje injektion: 6 måneder efter første injektion

Den anden dosis bør gives mindst en måned efter den første dosis, og tredje dosis bør gives mindst 3

måneder efter den anden dosis. Alle tre doser bør gives inden for en periode på et år. Lægen kan give

dig yderligere oplysninger om dette.

Det anbefales, at personer der får Gardasil som første dosis, fuldfører hele vaccinationsforløbet med

Gardasil.

Gardasil indgives som en injektion gennem huden ind i musklen (helst en muskel i overarmen eller

låret).

Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner eller opløsninger i samme sprøjte.

Hvis du har glemt en vaccination med Gardasil:

Hvis du glemmer en planlagt injektion, vil din læge beslutte, hvornår den manglende dosis skal gives.

Det er vigtigt, at du følger din læges eller sygeplejerskes instrukser vedrørende ekstra besøg med

henblik på supplerende doser. Hvis du glemmer eller ikke er i stand til at besøge din læge på det

planlagte tidspunkt, skal du spørge din læge til råds. Hvis du får Gardasil som første dosis, skal

vaccinationsforløbet fuldføres med Gardasil og ikke en anden HPV-vaccine.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Gardasil kan som alle vacciner og medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan ses efter brug af Gardasil:

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): Bivirkninger på injektionsstedet,

herunder smerte, hævelse og rødme. Hovedpine er også set.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): Bivirkninger på injektionsstedet,

herunder blåt mærke, kløe, smerte i arme eller ben. Der er også indberettet feber og kvalme.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): Nældefeber (urticaria).

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Åndedrætsproblemer

(bronkospasme) er blevet rapporteret.

Når Gardasil blev givet sammen med en kombineret difteri, tetanus, pertussis [acellulær, komponent]

og poliomyelitis [inaktiveret] boostervaccine under det samme besøg, var hovedpine og hævelser på

injektionsstedet hyppigere.

Der er set bivirkninger efter markedsføring. Disse omfatter:

Besvimelse, som sommetider er ledsaget af rystelser eller rigiditet, er blevet rapporteret. Selv om

besvimelsesepisoder er ualmindelige, skal patienterne holdes under opsyn i 15 minutter efter de er

blevet vaccineret med HPV-vaccine.

Der er også set allergiske reaktioner. Disse kan omfatte åndedrætsbesvær, hvæsende åndedræt

(bronkospasme), nældefeber og udslæt. Visse af disse reaktioner har været alvorlige.

Som for andre vacciner er der blevet rapporteret bivirkninger i forbindelse med brugen, herunder

hævede lymfekirtler (hals, armhule eller lyske); muskelsvaghed, unormale fornemmelser, prikken i

arme, ben og overkrop eller konfusion (Guillain-Barrés-syndrom, akut dissemineret encefalomyelitis);

svimmelhed, opkastning, ledsmerter, ømme muskler, unormal træthedsfølelse eller svaghed,

kuldegysninger, en generel følelse af utilpashed, blødning eller en øget tendens til at få blå mærker

samt infektion i huden på injektionsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar denne vaccine utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på mærkaten på sprøjten og på pakningen (efter

Exp) Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2ºC-8ºC).

Må ikke nedfryses.

Opbevar sprøjten i yderkartonen for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Gardasil indeholder:

De aktive stoffer er: højtrenset ikke-smitsomt protein for hver af human papillomavirus-typerne (6, 11,

16 og 18).

1 dosis (0,5 ml) indeholder ca.:

Human Papillomavirus

type 6 L1-protein

20 mikrogram

Human Papillomavirus

type 11 L1-protein

40 mikrogram

Human Papillomavirus

type 16 L1-protein

40 mikrogram

Human Papillomavirus

type 18 L1 protein

20 mikrogram

Human papillomavirus = HPV

L1 protein i form af viruslignende partikler produceret i gærceller (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3C-5 (stamme 1895)) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Adsorberet på amorf aluminiumhydroxyfosfat-sulfat-adjuvans (0,225 milligram Al)

De øvrige ingredienser i vaccinesuspensionen er følgende:

Natriumklorid, L-histidin, polysorbat 80, natriumborat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

1 dosis Gardasil injektionsvæske, suspension indeholder 0,5 ml.

Før omrystning kan Gardasil fremstå som en klar væske med et hvidt bundfald. Efter grundig

omrystning, er den en hvid, uklar væske.

Gardasil leveres i pakker med 1, 10 eller 20 fyldte sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Frankrig

Fremstiller

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД,

тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: +32 (0) 27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com

France

MSD VACCINS

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

information.medicale@msd.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret: MM/ÅÅÅÅ.

De kan finde yderligere oplysninger om Gardasil på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Gardasil leveres i en fyldt injektionssprøjte klar til brug til intramuskulær injektion (i.m.)

fortrinsvis i deltoideaområdet på overarmen.

Hvis der medfølger 2 kanyler af forskellig længde i pakningen, skal man vælge den kanyle, hvis

længde kan sikre intramuskulær injektion afhængig af patientens størrelse og vægt.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for tilstedeværelse af partikler og misfarvning

forud for indgivelse. Kasser vaccinen, hvis der ses partikler, eller hvis den fremstår misfarvet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Omrystes omhyggeligt før brug. Montér kanylen ved at dreje den med uret indtil kanylen sidder godt

og sikkert på sprøjten. Indgiv den fulde dosis i henhold til standardprotokollen.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Gardasil, injektionsvæske.

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16, 18] (rekombinant, adsorberet)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis (0,5 ml) indeholder ca.:

Human papillomavirus

type 6 L1 protein

20 mikrogram

Human papillomavirus

type 11 L1 protein

40 mikrogram

Human papillomavirus

type 16 L1 protein

40 mikrogram

Human papillomavirus

type 18 L1 protein

20 mikrogram

Human papillomavirus = HPV

L1 protein i form af viruslignende partikler produceret i gærceller (Saccharomyces cerevisiae

CANADE 3G-5 (stamme 1895)) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi.

Adsorberet på amorf aluminiumhydroxyphosphat-sulfat-adjuvans (0,225 milligram Al)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gardasil, injektionsvæske, suspension.

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Før omrystning kan Gardasil fremstå som en klar væske med et hvidt præcipitat (bundfald). Efter

grundigt omrystning er den en hvid, uklar væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Gardasil er en vaccine til brug fra 9 års alderen til forebyggelse af:

præmaligne, genitale læsioner (cervikale, vulvale og vaginale), præmaligne anale læsioner,

cervixcancer og analcancer kausalt relateret til visse onkogene typer af human papillomavirus

(HPV).

kondylomer (condyloma acuminata) kausalt relateret til specifikke HPV-typer.

Se afsnit 4.4 og 5.1 for vigtig information om de data, der understøtter denne indikation.

Gardasil bør anvendes i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Personer fra 9 år til og med 13 år

Gardasil kan indgives efter et program med 2 doser (0,5 ml ved måned 0 og 6) (se pkt. 5.1).

Hvis den anden vaccinedosis indgives tidligere end 6 måneder efter den første dosis, bør en tredje

dosis altid indgives.

Alternativt kan Gardasil indgives efter et program med 3 doser (0,5 ml ved måned 0, 2 og 6). Den

anden dosis bør indgives mindst en måned efter den første dosis, og den tredje dosis bør indgives

mindst 3 måneder efter den anden dosis. Alle tre doser bør gives inden for en periode på 1 år.

Personer på 14 år og derover

Gardasil bør indgives efter et program med 3 doser (0,5 ml ved måned 0, 2 og 6).

Anden dosis bør indgives mindst en måned efter den første dosis, og den tredje dosis bør indgives

mindst 3 måneder efter den anden dosis. Alle tre doser bør gives inden for en periode på 1 år.

Gardasil bør anvendes i overensstemmelse med officielle rekommandationer.

Pædiatrisk population

Gardasils sikkerhed og virkning hos børn under 9 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data (se

pkt. 5.1).

Det anbefales, at personer, som har fået Gardasil som første dosis, fuldender hele

vaccinationsprogrammet med Gardasil (se pkt. 4.4).

Behovet for en boosterdosis er ikke fastlagt.

Administration

Vaccinen bør gives som intramuskulær injektion. Det foretrukne injektionssted er i regio deltoidea på

overarmen eller i det øvre anterolaterale område på låret.

Gardasil må ikke injiceres intravaskulært. Hverken subkutan eller intradermal indgivelse er blevet

undersøgt. Disse indgivelsesmetoder kan derfor ikke anbefales (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Personer, som udvikler symptomer, der indikerer overfølsomhed, efter at have modtaget en dosis

Gardasil, bør ikke modtage yderligere doser Gardasil.

Indgivelse af Gardasil skal udsættes hos personer, der lider af akut sygdom med feber. En mild

infektion såsom mild øvre luftvejsinfektion eller let feber er dog ikke en kontraindikation for

vaccination.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Beslutningen om at vaccinere den enkelte bør ske under hensyntagen til risiko for tidligere

eksponering for HPV og potentielle fordele ved vaccination.

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling være umiddelbart tilgængelig

for det tilfælde, at der opstår sjældne anafylaktiske reaktioner efter indgivelse af vaccinen.

Synkope (besvimelse) til tider ledsaget af fald kan forekomme inden eller efter alle vaccinationer, især

hos teenagere, som en psykogen reaktion på injektionen. Denne kan være ledsaget af adskillige

neurologiske symptomer, såsom forbigående synsforstyrrelser, paræstesier og toniske-kloniske

kramper under opvågningen. Derfor skal den vaccinerede overvåges nøje i cirka 15 minutter efter

indgivelse af vaccinen. Det er vigtigt at træffe sikkerhedsforanstaltninger for at undgå kvæstelser ved

besvimelse.

Ligesom med andre vacciner vil vaccination med Gardasil ikke nødvendigvis yde beskyttelse til alle

vaccinemodtagere.

Gardasil vil kun yde beskyttelse imod sygdomme, som skyldes HPV-typerne 6, 11, 16 og 18 og i en

begrænset udstrækning imod sygdomme forårsaget af visse relaterede HPV-typer (se pkt. 5.1). Derfor

bør relevante forebyggende forholdsregler imod seksuelt overførte sygdomme fortsat tages.

Gardasil er udelukkende beregnet til profylaktisk anvendelse og har ingen effekt på aktive HPV-

infektioner eller eksisterende klinisk sygdom. Det er ikke blevet påvist, at Gardasil har en terapeutisk

effekt. Vaccinen er derfor ikke indiceret til behandling af cancer i livmoderhalsen, high-grade

dysplastiske læsioner i cervix, vulva, vagina eller kondylomer. Den er heller ikke beregnet til

forebyggelse af progression af andre manifeste HPV-relaterede læsioner.

Gardasil forebygger ikke læsioner, forårsaget af en vaccine-HPV-type, hos personer inficeret med

denne HPV-type på vaccinationstidspunktet (se pkt. 5.1).

Brugen af Gardasil hos voksne kvinder bør ske under hensyntagen til geografiske variationer i

forekomsten af forskellige HPV-typer.

Vaccination er ikke en erstatning for rutinemæssig cervikal screening. Eftersom ingen vaccine er

100 % effektiv, og Gardasil ikke vil yde beskyttelse mod alle HPV typer eller mod eksisterende HPV-

infektioner, er rutinemæssig cervikal screening fortsat af yderste vigtighed og skal udføres i

overensstemmelse med lokale retningslinjer.

Vaccinens sikkerhed og immunogenicitet er vurderet hos personer i alderen fra 7 til 12 år, som var

inficeret med humant immundefektvirus (hiv) (se pkt. 5.1). Personer med svækket immunforsvar kan

have reduceret antistofrespons på aktiv immunisering. Dette gælder, uanset om det svækkede

immunforsvar skyldes kraftig immunsuppressiv terapi, en genetisk defekt, eller andre årsager.

Denne vaccine bør gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni eller

koagulationsforstyrrelser, da der kan opstå blødning efter en intramuskulær indgivelse i disse

personer.

Langtidsopfølgningsstudier blev udført for at fastslå beskyttelsens varighed (se pkt. 5.1).

Der findes ingen data vedrørende sikkerhed, immunogenicitet eller effekt, der kan understøtte

udskiftning af Gardasil med andre HPV-vacciner i løbet af vaccinationsprogrammet. Det er derfor

vigtigt, at den samme vaccine ordineres til hele doseringsregimet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I samtlige kliniske studier blev personer, som havde modtaget immunoglobulin eller produkter

afledt af blod i 6 måneder forud for den første vaccinedosis, udelukket.

Anvendelse med andre vacciner

Indgivelse af Gardasil samtidigt (men, i tilfælde af vacciner til injektion, på forskellige

injektionssteder) med hepatitis B (rekombinant) vaccine forstyrrede ikke immunresponset over for

HPV-typerne. Serobeskyttelsesforholdet (andelen af personer der når et serobeskyttende niveau anti-

HBs > 10 mIE/ml) var upåvirket (96,5 % ved samtidig vaccination, og 97,5 % ved hepatitis B vaccine

alene). Anti-HBS geometrisk antistofmiddeltitre var lavere ved co-administration. Den kliniske

betydning heraf kendes dog ikke.

Gardasil kan indgives samtidig med en kombineret boostervaccine indeholdende difteri (d) og tetanus

(T) med enten pertussis [acellulær, komponent] (aP) og/eller poliomyelitis [inaktiveret] (IPV) (TdaP,

Td-IPV, TdaP-IPV vacciner)) uden betydende interferens i antistofresponset mod nogen af

vaccinekomponenterne. Dog sås en tendens til lavere anti-HPV GMT i gruppen med samtidig

indgivelse. Den kliniske betydning af denne observation kendes ikke. Dette er baseret på resultaterne

fra et klinisk studie, hvor en kombineret TdaP-IPV-vaccine blev indgivet samtidig med den første

dosis Gardasil (se pkt. 4.8).

Samtidig indgivelse af Gardasil med andre vacciner end de herover anførte, er ikke blevet undersøgt.

Anvendelse med hormonale kontraceptionsmidler

I kliniske studier brugte 57,5 % af kvinderne i alderen 16 til 26 år og 31,2 % af kvinderne i alderen

24 til 45 år, der fik Gardasil, hormonale kontraceptionsmidler i vaccinationsperioden. Brug af

hormonale antikonceptionsmidler lod ikke til at påvirke immunresponset over for Gardasil.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke udført specifikke studier af vaccinen hos gravide kvinder. I løbet af den kliniske

udvikling forud for godkendelsen rapporterede 3.819 kvinder (vaccine = 1.894, placebo = 1.925)

imidlertid mindst ét tilfælde af graviditet. Der var ingen signifikant forskel i typen af medfødte

misdannelser eller i hyppigheden af graviditeter med komplikationer hos personer, der fik Gardasil,

og personer, der fik placebo. Disse data for gravide kvinder (flere end 1.000 kvinder eksponeret)

indikerer hverken misdannelser eller føto/neonatal toksicitet.

Data på Gardasil indgivet under graviditet indikerede ingen sikkerhedsrisiko. Disse data er dog ikke

tilstrækkelige til at anbefale brug af Gardasil under graviditet. Vaccination bør udsættes til

graviditeten er afsluttet.

Amning

I de kliniske studier fik ammende mødre Gardasil eller placebo i løbet af vaccinationsperioden.

Andelen af bivirkninger/uønskede hændelser hos moderen og det ammede barn var sammenlignelige

for vaccinegruppen og placebogruppen. Endvidere var vaccine-immunogeniciteten sammenlignelig

blandt ammende mødre og kvinder, der ikke ammede i forbindelse med indgivelsen af vaccinen.

Gardasil kan derfor bruges under amning.

Fertilitet

Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige påvirkninger med hensyn til

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Der blev ikke observeret nogen effekt på fertiliteten hos hanrotter

(se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget studier af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

A.

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I 7 kliniske studier (6 placebo-kontrollerede) blev Gardasil eller placebo givet til personer på

inklusionsdagen og cirka 2 og 6 måneder senere. Kun få personer (0,2 %) udgik på grund af

bivirkninger/uønskede reaktioner. Sikkerheden blev vurderet i enten hele studiepopulationen

(6 studier) eller i en prædefineret undergruppe af studiepopulationen (ét studie) via overvågning ved

hjælp af vaccinationsrapporteringskort i 14 dage efter hver injektion af enten Gardasil eller placebo.

De personer, der blev monitoreret ved hjælp af vaccinationsrapporteringskort, omfattede

10.088 personer (6.995 kvinder i alderen 9 til 45 år og 3.093 mænd i alderen 9 til 26 år på

rekrutteringstidspunktet), der fik Gardasil, og 7.995 personer (5.692 kvinder og 2.303 mænd), der fik

placebo.

De almindeligste bivirkninger var reaktioner på injektionsstedet (77,1 % af de vaccinerede inden for

5 dage efter vaccination) og hovedpine (16,6 % af de vaccinerede). Disse bivirkninger var oftest lette

eller moderate i intensitet.

B.

Tabeloversigt over bivirkninger

Kliniske studier

Tabel 1 viser vaccinerelaterede bivirkninger, der blev observeret hos Gardasil-recipienter med en

hyppighed på mindst 1,0 % og også med større hyppighed, end der blev observeret blandt placebo-

recipienter. Bivirkningerne er anført efter hyppighed i henhold til konventionen:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Erfaringer efter markedsføring

Tabel 1 indeholder desuden bivirkninger, der er indberettet spontant under anvendelse af Gardasil efter

markedsføring over hele verden. Eftersom disse bivirkninger er indberettet frivilligt fra en population

af ukendt størrelse, er det ikke altid muligt at bestemme hyppigheden pålideligt eller at fastlægge en

årsagssammenhæng med eksponering for vaccinen. Derfor er hyppigheden af disse bivirkninger

betegnet som "ikke kendt".

Tabel 1: Bivirkninger efter indgivelse af Gardasil i kliniske studier og fra bivirkningsovervågning efter

markedsføring.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke kendt

Cellulitis på injektionsstedet

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Idiopatisk trombocytopenisk purpura*,

lymfadenopati*

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner, herunder

anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner*

Nervesystemet

Meget

almindelig

Hovedpine

Ikke kendt

Akut dissemineret encefalomyelitis*,

Svimmelhed

Guillain-Barré-syndrom*,

synkope undertiden efterfulgt af

toniske/kloniske kramper*

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme

Ikke kendt

Opkastning*

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Smerter i ekstremiteter

Ikke kendt

Artralgi*, myalgi*

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

På injektionsstedet: erytem, smerter, hævelser

Almindelig

Pyreksi

På injektionsstedet: hæmatom, pruritus

Ikke kendt

Asteni*, kulderystelser*, træthed*,

utilpashed*

* Bivirkninger efter markedsføring (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

I de kliniske studier blev der observeret svimmelhed som en almindelig bivirkning hos kvinder. Hos

mænd blev svimmelhed ikke observeret hyppigere hos vaccinerede end hos placebopatienter.

Hertil kommer, at der i kliniske studier er observeret bivirkninger med en hyppighed på under 1 %,

som af investigatorerne blev bedømt som værende vaccine- eller placeborelaterede:

Luftveje, thorax og mediastinum:

Meget sjælden: Bronkospasme

Hud og subkutane væv:

Sjælden: Urticaria

Der blev rapporteret ni tilfælde (0,06 %) af urticaria i Gardasil-gruppen og 20 tilfælde (0,15 %) i

gruppen, der fik adjuvansholdigt placebo.

I opfølgningsperioden af de kliniske studier indberettede forsøgspersonerne i de kliniske studiers

sikkerhedspopulation alle nye medicinske tilstande. Blandt 15.706 personer, der fik Gardasil, og

13.617 personer, der fik placebo, blev der rapporteret 39 tilfælde af uspecifik artritis/artropati, 24 af

tilfældene optrådte i Gardasilgruppen og 15 af tilfældene i placebogruppen.

I et klinisk studie med i alt 843 raske drenge og piger i alderen fra 11-17 år viste indgivelse af den

første dosis af Gardasil samtidig med en kombineret difteri, tetanus, pertussis [acellulær, komponent]

og poliomyelitis [inaktiveret] boostervaccine, at der var flere tilfælde af hævelser på injektionsstedet

og hovedpine ved samtidig indgivelse. De observerede forskelle var < 10 %, og for flertallet af

forsøgspersonerne var intensiteten af bivirkningerne rapporteret som mild til moderat.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der har været rapporter om, at der er indgivet flere doser af Gardasil end anbefalet.

Den bivirkningsprofil, der rapporteredes ved overdosering, var sammenlignelig med den, der blev set

ved anbefalede enkeltdoser af Gardasil.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Viral vaccine, ATC-kode: J07BM01

Virkningsmekanisme

Gardasil er en adjuveret, ikke-infektiøs, rekombinant quadrivalent vaccine. Vaccinen består af

højtoprensede viruslignende partikler (VLP’er) af det vigtigste kapsidprotein L1 fra HPV-typerne 6,

11, 16 og 18. VLP’erne indeholder ikke noget virus-DNA. De kan ikke inficere celler, reproducere

sig eller forårsage sygdom. HPV inficerer kun mennesker. Dyreforsøg med analoge papillomavira

indikerer imidlertid, at L1 VLP-vaccinernes effekt medieres af udviklingen af humoralt

antistofrespons.

HPV 16 og HPV 18 antages at være ansvarlige for cirka 70 % af tilfældene af cancer i livmoderhalsen

og 75-80% af analcancertilfælde, 80 % af tilfældene af adenocarcinoma in situ (AIS), 45-70 % af

tilfældene af high-grade cervikal intraepitelial neoplasi (CIN 2/3), 25 % af tilfældene af low-grade

cervikal intraepitelial neoplasi (CIN 1), cirka 70 % af tilfældene af HPV-relaterede high-grade

intraepiteliale neoplasier i vulva (VIN 2/3) og intraepiteliale neoplasier i vagina (VaIN 2/3) og 80% af

HPV relateret high-grade anal (AIN 2/3) intraepiteliale neoplasier. HPV 6 og 11 er ansvarlige for cirka

90 % af alle kondylomer og 10 % af tilfældene af low-grade cervikal intraepitelial neoplasi (CIN 1).

CIN 3 og AIS er blevet accepteret som umiddelbare forstadier til invasiv cervixcancer.

Termen ”præmaligne genitale læsioner” som anvendes i pkt. 4.1, refererer til high-grade cervikal

intraepitelial neoplasi (CIN 2/3), high-grade vulval intraepitelial neoplasi (VIN 2/3) og high-grade

vaginal intraepitelial neoplasi (VaIN 2/3).

Termen "præmaligne anale læsioner" i pkt. 4.1 refererer til high-grade anal intraepitelial neoplasi

(AIN 2/3).

Indikationen er baseret på demonstration af Gardasils virkning hos kvinder i alderen 16-45 år og hos

mænd i alderen 16-26 år og på demonstration af Gardasils immunogenicitet hos børn og unge i alderen

9-15 år.

Kliniske studier

Effekt hos kvinder fra 16 til 26 år

Gardasils effekt hos kvinder i alderen fra 16 til 26 år blev vurderet i 4 placebo-kontrollerede,

dobbeltblindede, randomiserede kliniske fase II og III studier. Studierne inkluderede 20.541 kvinder,

der blev inkluderet og vaccineret uden forudgående screening for tilstedeværelsen af HPV infektion.

De primære effektmål omfattede HPV 6-, 11-, 16- eller 18-relateret vulva- og vaginallæsioner

(kondylomer, VIN, VaIN) og alle grader af CIN og cervixcancer (Protokol 013, FUTURE I), HPV 16-

eller 18-relateret CIN 2/3 og AIS og cervixcancer (Protokol 015, FUTURE II), HPV 6-, 11-, 16-, eller

18-relateret persisterende infektion og sygdom (Protokol 007) og HPV 16-relateret persisterende

infektion (Protokol 005). De primære effektanalyser for vaccine-HPV-typer (HPV 6, 11, 16 og 18)

blev udført i per-protokol effekt (PPE) populationen (dvs. alle tre vaccinationer inden for 1 år efter

inkludering, ingen væsentlige afvigelser fra protokollen og naive over for de(n) relevante HPV-type(r)

forud for første dosis og indtil 1 måned efter tredje dosis (måned 7).

Effektresultaterne præsenteres for den kombinerede analyse af studieprotokollerne. Effekten over for

HPV 16/18-relateret CIN 2/3 eller AIS er baseret på data fra protokollerne 005 (kun HPV 16-

relaterede effektmål), 007, 013 og 015. Effekten for alle øvrige endepunkter er baseret på

protokollerne 007, 013 og 015. Median opfølgningstid i disse studier var 4,0; 3,0; 3,0 og 3,0 år for

henholdsvis protokol 005, protokol 007, protokol 013 og protokol 015. Median opfølgningstid i de

kombinerede protokoller (005, 007, 013 og 015) var 3,6 år. Resultater fra de individuelle studier

understøtter resultaterne fra den kombinerede analyse. Gardasil var effektiv mod HPV-sygdom

forårsaget af hver af de fire vaccine-HPV-typer. Ved studieafslutning blev de personer, der var

rekrutteret til de to fase III-studier (protokol 013 og protokol 015), fulgt i op til 4 år (median 3,7 år).

Cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) grad 2/3 (moderat til high-grade dysplasi) og adenocarcinoma in

situ (AIS) blev anvendt som en surrogatmarkør for cervikal cancer i de kliniske studier.

I langtidsopfølgningsstudiet af protokol 015 blev 2.536 kvinder i alderen 16-23 år fulgt gennem

Gardasil-vaccinationsprogrammet i basisstudiet. I PPE-populationen blev der ikke set tilfælde af HPV-

sygdom (HPV-typer 6/11/16/18-relateret high-grade CIN) i op til ca. 14 år (median opfølgning på

11,9 år). I dette studie blev varig beskyttelse i op til cirka 12 år påvist statistisk.

Effekt hos kvinder, der var naive over for de(n) relevante vaccine-HPV-type(r)

Måling af effekt blev påbegyndt efter kontrolbesøget i måned 7. I alt var 73 % af kvinderne naive

(PCR-negative og seronegative) over for alle 4 HPV-typer på rekrutteringstidspunktet.

Resultater for relevante effektmål analyseret 2 år efter rekruttering og ved studiets afslutning (median

varighed for opfølgning = 3,6 år) i per-protokol populationen er gengivet i tabel 2.

I en supplerende analyse blev Gardasils effekt mod HPV 16/18-relateret CIN 3 og AIS evalueret.

Tabel 2: Analyse af Gardasils effekt imod high-grade cervixlæsioner i PPE-populationen

Gardasil

Placebo

% Effekt

ved 2 år

(95 % CI)

Gardasil

Placebo

% Effekt***

ved studiets

afslutning

(95 % CI)

Antal

tilfælde

Antal

personer*

Antal

tilfælde

Antal

personer*

Antal

tilfælde

Antal

personer*

Antal

tilfælde

Antal

personer*

HPV 16/18-relateret

CIN 2/3 eller AIS

8.487

8.460

100,0

(92,9;

100,0)

8.493

8.464

98,2

(93,5; 99,8)

HPV 16/18-relateret

CIN 3

8.487

8.460

(86,5;

100,0)

8.493

8.464

96,9

(88,4; 99,6)

HPV 16/18-relateret

AIS

8.487

8.460

(14,8;

100,0)

8.493

8.464

(30,6; 100,0)

*Antal personer med mindst et opfølgningsbesøg efter måned 7.

** Baseret på virologiske evidens er det ene tilfælde af CIN 3 hos en patient, der var kronisk inficeret med HPV 52,

sandsynligvis kausalt relateret til HPV 52. HPV 16 blev kun fundet i 1 af 11 prøver (ved måned 32,5) og blev ikke påvist i

væv, der blev udtaget under LEEP (Loop Electro-Excision Procedure). Det andet tilfælde af CIN 3 blev observeret hos en

patient, der var inficeret med HPV 51 på dag 1 (i 2 ud af 9 prøver); HPV 16 blev detekteret i en biopsi foretaget ved måned

51 (i 1 ud af 9 prøver), og HPV 56 blev detekteret i 3 ud af 9 prøver i væv, der blev udtaget under LEEP ved måned 52.

***Patienterne blev fulgt i op til 4 år (median 3,6 år).

Bemærk: Punktestimater og konfidensintervaller er justeret for person-opfølgningstidspunkt.

Ved studieafslutning og i de kombinerede protokoller var,

effekten af Gardasil imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relateret CIN 1 95,9 % (95 % CI: 91,4; 98,4),

effekten af Gardasil imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relateret CIN (1, 2, 3) eller AIS 96,0 % (95 %

CI: 92,3; 98,2),

effekten af Gardasil imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relateret VIN2/3 og VaIN 2/3 henholdsvis

100 % (95 % CI: 67,2; 100) og 100 % (95 % CI: 55,4; 100),

effekten af Gardasil imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relaterede kondylomer 99,0 % (95 % CI: 96,2;

99,9).

I protokol 012 var effekten af Gardasil med udgangspunkt i 6-måneders definitionen af persisterende

infektion [prøver positive ved 2 eller flere følgende besøg efter hinanden med et interval på 6 måneder

(±1 måned) eller længere] henholdsvis 98,7 % (95 % CI: 95,1; 99,8) for HPV 16, og 100 % (95 % CI:

93,2; 100) for HPV 18 efter en opfølgning på op til 4 år (gennemsnitligt 3,6 år). For 12-måneders

definitionen af persisterende infektion, var effekten henholdsvis 100 % (95 % CI: 93,9; 100) for

HPV 16, og 100 % (95 % CI: 79,9; 100) for HPV 18.

Effekt hos kvinder med tegn på HPV 6-, 11-, 16- eller 18-infektion eller sygdom på dag 1

Der var ingen evidens for beskyttelse imod sygdom forårsaget af vaccine-HPV-typer, over for hvilke

kvinder var PCR-positive på dag 1. Kvinder, som allerede var inficeret med en eller flere vaccine-

relaterede HPV-typer forud for vaccination, var beskyttet imod klinisk sygdom forårsaget af de

resterende vaccine-HPV-typer.

Effekt hos kvinder med eller uden forudgående infektion eller sygdom grundet HPV 6, 11, 16 eller 18

Den modificerede intention to treat (ITT) population inkluderede kvinder uanset baseline HPV-status

på dag 1, der fik mindst en vaccination, og for hvem registrering af sygdomstilfælde påbegyndtes

1 måned efter administration af første dosis. Ved rekruttering ligner denne population den generelle

kvindelige befolkning for så vidt angår forekomst af HPV-infektion eller -sygdom. Resultaterne er

opsummeret i tabel 3.

Tabel 3: Effekt af Gardasil imod high-grade cervixlæsioner i den modificerede ITT-population, der

inkluderer kvinder uanset baseline HPV-status

Gardasil

Placebo

% Effekt**

Ved 2 år

(95 % CI)

Gardasil

Placebo

%

Effekt**

ved

studiets

afslutning

(95 % CI)

Antal

tilfælde

Antal

personer*

Antal

tilfælde

Antal

personer*

Antal

tilfælde

Antal

personer*

Antal

tilfælde

Antal

personer*

HPV 16- eller

HPV 18-relateret

CIN 2/3 eller AIS

9.831

9.896

39,0

(23,3; 51,7)

9.836

9.904

51,8

(41,1; 60,7)

HPV 16/18-

relateret CIN 3

9.831

9.896

34,3

(12,7; 50,8)

9.836

9.904

46,0

(31,0; 57,9)

HPV 16/18-

relateret AIS

9.831

9.896

54,3

(<0; 87,6)

9.836

9.904

60,0

(<0; 87,3)

*Antal personer med mindst et opfølgningsbesøg efter 30 dage efter dag 1

**Procentuel effekt beregnes ud fra de kombinerede protokoller. Effekten over for HPV 16/18-relateret CIN 2/3 eller AIS er

baseret på data fra protokollerne 005 (kun HPV 16-relaterede effektmål), 007, 013 og 015. Patienterne blev fulgt i op til 4 år

(median 3,6 år).

Bemærk: Punktestimater og konfidensintervaller er justeret for opfølgningstid.

Effekt imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relateret VIN 2/3 var 73,3 % (95 % CI: 40,3; 89,4), imod HPV 6-,

11-, 16-, 18-relateret VaIN 2/3 var den 85,7 % (95 % CI: 37,6; 98,4) og imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-

relaterede kondylomer 80,3 % (95 % CI: 73,9; 85,3) i de kombinerede protokoller ved

studieafslutning.

På dag 1 havde sammenlagt 12 % af den kombinerede studiepopulation en abnorm Pap-test, der kunne

indikere CIN. Vaccinens effekt forblev høj hos kvinder, som havde en abnorm Pap-test på dag 1, og

som var naive over for de relevante vaccine-HPV-typer på dag 1. Der blev ikke set nogen

vaccineeffekt hos kvinder, som havde en abnorm Pap-test ved dag 1, og som allerede var inficeret med

de relevante vaccine-HPV-typer ved dag 1.

Beskyttelse imod den overordnede byrde af cervikal HPV-sygdom hos 16- til 26-årige kvinder

Gardasils virkning på den overordnede risiko for cervikal HPV-sygdom (dvs. sygdom forårsaget af

enhver HPV-type) blev evalueret fra og med 30 dage efter den første dosis hos 17.599 personer

rekrutteret til de to fase III-effektstudier (protokollerne 013 og 015). Hos kvinder, som var naive over

for 14 almindeligt forekommende HPV-typer, og som havde en negativ Pap-test ved dag 1, havde

Gardasil ved studieafslutning reduceret incidensen af CIN 2/3 eller AIS forårsaget af vaccine- eller

ikke-vaccine-HPV-typer med 42,7 % (95 % CI: 23,7; 57,3) og af kondylomer med 82,8 % (95 % CI:

74,3; 88,8).

Eftersom Gardasil ikke påvirker forløbet af infektioner eller sygdom, som er til stede ved

vaccinationens påbegyndelse, var fordelen ved vaccinen for så vidt angår den overordnede forekomst

af CIN 2/3 eller AIS (forårsaget af enhver HPV-type) og af kondylomer meget lavere i den

modificerede ITT-population med en reduktion på henholdsvis 18,4 % (95 % CI: 7,0; 28,4) og 62,5 %

(95 % CI: 54,0; 69,5).

Virkning på definitive cervikale behandlingsprocedurer

Gardasils virkning på frekvensen af definitive cervikale behandlingsprocedurer uanset udløsende

HPV-typer blev evalueret hos 18.150 personer rekrutteret til protokollerne 007, 013 og 015. I den

HPV-naive population (naive over for 14 almindeligt forekommende HPV-typer og med negativ Pap-

test ved dag 1) reducerede Gardasil antallet af kvinder, som fik foretaget en definitiv cervikal

behandlingsprocedure (Loop Electro-Excision Procedure eller koldknivskonisering) med 41,9 %

(95 % CI: 27,7; 53,5). I ITT-populationen var den tilsvarende reduktion 23,9 % (95 % CI: 15,2; 31,7).

Effekt af krydsbeskyttelse

Gardasils virkning over for CIN (af enhver grad) og CIN 2/3 eller AIS forårsaget af 10 ikke-vaccine-

HPV-typer (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), der er strukturelt relateret til HPV 16 eller

HPV 18, blev evalueret i den kombinerede fase III-effektdatabase (N = 17.599) efter en median

opfølgningstid på 3,7 år (ved studieafslutning). Effekt over for sygdoms-endepunkter forårsaget af

præspecificerede kombinationer af ikke-vaccine-HPV-typer blev målt. Studierne var ikke designet til

at vurdere effekten over for sygdom forårsaget af individuelle HPV-typer.

Den primære analyse blev udført på type-specifikke populationer, hvor det var et krav, at kvinder var

negative for den type, der blev analyseret for, men kunne være positive for andre HPV-typer (96 % af

den samlede population). Den primære analyse efter 3 år nåede ikke statistisk signifikans for alle

præspecificerede endepunkter. De endelige resultater ved studieafslutning for den kombinerede

incidens af CIN 2/3 eller AIS i denne population efter en median opfølgningstid på 3,7 år er vist i tabel

4. For de sammensatte endepunkter blev der påvist en statistisk signifikant effekt over for sygdom

forårsaget af HPV-typer, der fylogenetisk var relateret til HPV 16 (primært HPV 31), mens der ikke

sås nogen statistisk signifikant effekt for HPV-typer, der fylogenetisk var relateret til HPV 18

(herunder HPV 45). For de 10 individuelle HPV-typer var der alene statistisk signifikans for HPV 31.

Tabel 4: Resultater for CIN 2/3 eller AIS hos type-specifikke HPV-naive personer

(resultater ved

studieafslutning)

Naive over for ≥ 1 HPV-type

Sammensat endepunkt

Gardasil

Placebo

% Effekt

95 % CI

tilfælde

tilfælde

(HPV 31/45)

43,2 %

12,1; 63,9

(HPV 31/33/45/52/58)

25,8 %

4,6; 42,5

10 ikke-vaccine-HPV-typer

23,0 %

5,1; 37,7

HPV-16-relaterede typer

(A9 arter)

29,1 %

9,1; 44,9

HPV 31

55,6 %

26,2; 74,1

HPV 33

19,1 %

<0; 52,1

HPV 35

13,0 %

<0; 61,9

HPV 52

14,7 %

<0; 44,2

HPV 58

31,5 %

<0; 61,0

HPV-18-relaterede typer (

A7 arter)

25,9 %

<0; 53,9

HPV 39

37,5 %

<0; 69,5

HPV 45

0,0 %

<0; 60,7

HPV 59

39,9 %

<0; 76,8

A5 arter (HPV 51)

16,3 %

<0; 48,5

A6 arter (HPV 56)

-13,7 %

<0; 32,5

Studierne var ikke designet til at vurdere effekt over for sygdom forårsaget af individuelle HPV-typer.

Effekt var baseret på reduktion af HPV 31-relateret CIN 2/3 eller AIS

Effekt var baseret på reduktion af HPV 31-, 33-, 52- og 58-relateret CIN 2/3 eller AIS

Inkluderer assay-identificerede ikke-vaccine-HPV-typer 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 og 59.

Effekt hos kvinder fra 24 til 45 år

Gardasils

effekt

kvinder

blev

vurderet

klinisk,

placebo-kontrolleret,

dobbeltblindet, randomiseret fase III-studie (protokol 019, FUTURE III) med i alt 3.817 kvinder, som

blev inkluderet og vaccineret uden forudgående screening for tilstedeværelsen af HPV-infektion.

De primære effektmål omfattede den kombinerede forekomst af HPV 6-, 11-, 16- eller 18- samt HPV

16- eller 18-relateret persisterende infektion (6 måneders definition), kondylomer, vulva- og

vaginallæsioner, alle grader af CIN, AIS og cervixcancere. Median opfølgningstid var 4,0 år.

I langtidsopfølgningsstudiet af protokol 019 blev 685 kvinder i alderen 24-45 år fulgt gennem

Gardasil-vaccinationsprogrammet i basisstudiet. I PPE-populationen blev der ikke set tilfælde af HPV-

sygdom (HPV-typer 6/11/16/18-relateret CIN alle grader og kondylomer) gennem 10,1 år (median

opfølgning på 8,7 år).

Effekt hos kvinder, naive over for de(n) relevante vaccine HPV-typer

De primære effektanalyser blev udført i per-protokol effekt (PPE) populationen (dvs. alle

3 vaccinationer inden for 1 år efter rekruttering, ingen væsentlige afvigelser fra studieprotokollen og

naive over for de(n) relevante HPV-type(r) forud for første dosis og indtil 1 måned efter tredje dosis

(måned 7)). Måling af effekt blev påbegyndt efter kontrolbesøget i måned 7. På

rekrutteringstidspunktet var i alt 67 % af personerne naive (PCR-negative og seronegative) over for

alle 4 HPV-typer.

Effekten af Gardasil imod den kombinerede forekomst af HPV 6-, 11-, 16- og 18-relateret

persisterende infektion, kondylomer, vulva- og vaginallæsioner, alle grader af CIN, AIS og

cervixcancer var 88,7 % (95 % CI: 78,1; 94,8).

Effekten af Gardasil imod den kombinerede forekomst af HPV 16- eller 18-relateret persisterende

infektion, kondylomer, vulva- og vaginallæsioner, alle grader af CIN, AIS og cervixcancer var 84,7 %

(95 % CI: 67,5, 93,7).

Effekt hos kvinder med og uden tidligere infektion eller sygdom, som skyldes HPV 6, 11, 16 eller 18

Fuldt analysesæt (også kaldt ITT-populationen) inkluderede kvinder uanset baseline HPV-status på

dag 1, som fik mindst en vaccination, og hvor registrering af endepunkter påbegyndtes på dag 1. Ved

rekruttering ligner denne population den generelle kvindelige befolkning med hensyn til prævalens af

HPV-infektion eller sygdom.

Effekten af Gardasil imod den kombinerede forekomst af HPV 6-, 11-, 16- og 18-relateret

persisterende infektion, kondylomer, vulva- og vaginallæsioner og alle grader af CIN, AIS og

cervixcancere var 47,2 % (95 % CI: 33,5; 58,2).

Effekten af Gardasil imod den kombinerede forekomst af HPV 16- eller 18-relateret persisterende

infektion, kondylomer, vulva- og vaginallæsioner, alle grader af CIN, AIS og cervixcancere var

41,6 % (95 % CI: 24,3; 55,2).

Effekt hos kvinder (16-45 år) med tegn på tidligere HPV-infektion med en af vaccinetyperne

(seropositiv), men som ikke længere var detekterbar (PCR-negativ) på starttidspunktet for vaccination

I post hoc analyser af personer (der fik mindst én vaccination) med tegn på tidligere HPV-infektion

med en af vaccinetyperne (seropositiv), men som ikke længere var detekterbar (PCR-negativ) på

starttidspunkt for vaccination) var Gardasils forebyggende effekt over for recidiv forårsaget af den

samme HPV type 100 % (95 % CI: 62,8; 100,0; 0 versus 12 tilfælde [n = 2.572 i poolede studier med

unge kvinder]) mod HPV 6-, 11-, 16- og 18 relateret CIN 2/3, VIN 2/3, VaIN 2/3 og kondylomer hos

kvinder 16-26 år. Effekten mod HPV 16- og 18-relateret persisterende infektion var 68,2 % (95 % CI:

17,9, 89,5; 6 versus 20 tilfælde [n = 832 fra studier med unge og voksne kvinder]) hos kvinder 16-45

år.

Effekt hos mænd fra 16 til 26 år

Effekten blev vurderet imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relaterede kondylomer, penil/perineal/perianal

intraepitelial neoplasi (PIN) grad 1/2/3 og persisterende infektion.

Gardasils effekt hos 16-26-årige mænd blev vurderet i et klinisk, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet,

randomiseret fase III-studie (Protokol 020) med i alt 4.055 mænd, der blev inkluderet og vaccineret

uden forudgående screening for tilstedeværelse af HPV-infektion. Median opfølgningstid var 2,9 år.

Effekten imod anal intraepitelial neoplasi (AIN grad 1/2/3) og analcancer samt intraanal persisterende

infektion blev vurderet i en undergruppe på 598 mænd (GARDASIL = 299; placebo = 299) i Protokol

020, der identificerede sig selv som mænd, som har sex med mænd (MSM-population).

MSM har en større risiko for anal HPV-infektion i forhold til den almene befolkning, og den absolutte

gevinst ved vaccination med henblik på forebyggelse af analcancer i den almene befolkning forventes

at være meget lav.

Hiv-infektion var eksklusionskriterium (se også pkt. 4.4).

Effekt hos mænd, der er naive over for de relevante vaccine-HPV-typer

De primære effektanalyser for vaccine-HPV-typer (HPV 6, 11, 16, 18) blev udført i per-protokol

effekt (PPE)-populationen (dvs. alle 3 vaccinationer inden for 1 år efter rekruttering, ingen væsentlige

afvigelser fra protokollen og naive over for de(n) relevante HPV-type(r) forud for første dosis og indtil

1 måned efter tredje dosis (måned 7)). Måling af effekt blev påbegyndt efter kontrolbesøget i måned 7.

I alt var 83 % af mændene (87 % af de heteroseksuelle mænd og 61 % af MSM) naive (PCR-negative

og seronegative) over for alle 4 HPV-typer på rekrutteringstidspunktet.

Anal intraepitelial neoplasi (AIN) grad 2/3 (moderat til high-grade dysplasi) blev anvendt som

surrogatmarkør for analcancer i de kliniske studier.

Resultaterne for relevante effektmål analyseret ved studiets afslutning (median opfølgningstid = 2,4

år) i per-protokol-populationen er gengivet i Tabel 5. Der blev ikke påvist effekt imod PIN grad 1/2/3.

Tabel 5: Effekt af Gardasil imod eksterne genitale læsioner hos PPE*-populationen af mænd på 16-

26 år

Effektmål

Gardasil

Placebo

% Effekt (95 % CI)

Antal

tilfælde

Antal

tilfælde

HPV 6/11/16/18-relaterede eksterne genitale læsioner

Eksterne

genitale

læsioner

1.394

1.404

90,6 (70,1; 98,2)

Kondylomer

1.394

1.404

89,3 (65,3; 97,9)

PIN 1/2/3

1.394

1.404

100,0 (-52,1; 100,0)

* Personerne i PPE-populationen fik alle 3 vaccinationer inden for 1 år efter rekruttering, havde ingen væsentlige

afvigelser, og var naive over for de(n) relevante HPV-type(r) forud for første dosis og indtil 1 måned efter 3.

dosis (måned 7).

Ved studieafslutning viste analysen for anallæsioner i MSM-populationen (median opfølgningstid var

2,15 år) en forebyggende effekt imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relateret AIN 2/3 74,9 % (95 % CI 8,8;

95,4; 3/194 versus 13/208) og imod HPV 16 - eller 18-relateret AIN 2/3 86,6 % (95 % CI 0,0; 99,7;

1/194 versus 8/208).

Beskyttelsens varighed mod analcancer er på nuværende tidspunkt ukendt. I det udvidede

langtidsstudie af Protokol 020 blev 917 mænd i alderen 16-26 år fulgt gennem Gardasil-

vaccinationsprogrammet i basisstudiet. I PPE-populationen blev der ikke observeret nogen tilfælde af

HPV typer 6/11 relaterede kønsvorter, HPV 6/11/16/18 ydre læsioner eller HPV 6/11/16/18 high-

grade AIN hos MSM gennem 11,5 år (median opfølgning på 9,5 år).

Effekt hos mænd med eller uden forudgående infektion eller sygdom på grund af HPV 6, 11, 16 eller

Fuldt analysesæt inkluderede mænd uanset baseline-HPV-status på dag 1, som fik mindst 1

vaccination og hvor registrering af endepunkter påbegyndtes på dag 1. Ved rekruttering ligner denne

population den generelle mandlige befolkning med hensyn til prævalens af HPV-infektion eller -

sygdom.

Gardasils effekt imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relaterede kondylomer var 68,1 % (95 % CI: 48,8; 79,3).

Gardasils effekt imod HPV 6-, 11-, 16-, 18-relaterede AIN 2/3 og HPV 16- eller 18-relaterede AIN 2/3

i MSM-substudiet var 54,2 % (95 % CI: 18,0; 75,3; 18/275 versus 39/276) og 57,5 % (95 % CI: -1,8;

83,9; 8/275 versus 19/276 tilfælde).

Beskyttelse mod den overordnede byrde af HPV-sygdom hos 16-26-årige mænd

Gardasils indflydelse på den overordnede risiko for eksterne genitale læsioner blev evalueret efter den

første dosis hos 2.545 personer rekrutteret i fase III-effektstudiet (Protokol 020). Hos mænd, som var

naive over for 14 almindeligt forekommende HPV-typer, reducerede Gardasil forekomsten af eksterne

genitale læsioner forårsaget af vaccine- eller ikke-vaccine-HPV-typer med 81,5 % (95 % CI: 58,0;

93,0). Eftersom Gardasil ikke påvirker forløbet af infektioner eller sygdom, som er til stede ved

vaccinationens påbegyndelse, var fordelen ved vaccinen for så vidt angår den overordnede forekomst

af EGL lavere i fuldt analysesæt (full analysis set

FAS)-populationen med en reduktion på 59,3 %

(95 % CI: 40,0; 72,9).

Virkningen på biopsi- og definitive behandlingsprocedurer

Gardasils indflydelse på frekvensen af biopsi og behandling af EGL,

uanset kausal HPV-type blev

evalueret hos 2.545 personer rekrutteret til Protokol 020. I den HPV-naive population (naive over for

14 almindeligt forekommende HPV-typer) reducerede Gardasil andelen af mænd, der fik foretaget en

biopsi,

med 54,2 % (95 % CI: 28,3;

71,4), og andelen, som fik behandling,

med 47,7 % (95 % CI:

18,4; 67,1), ved slutningen af studiet. I FAS-populationen var den tilsvarende reduktion 45,7 % (95 %

CI: 29,0; 58,7) og 38,1 % (95 % CI: 19,4; 52,6).

Immunogenicitet

Analyser til måling af immunrespons

Man har for HPV-vacciner ikke kunne identificere et minimums antistofniveau, som er associeret med

beskyttelse.

Gardasils immunogenicitet vurderedes hos 20.132 (Gardasil n = 10.723; placebo n = 9.409) piger og

kvinder i alderen 9 til 26 år, hos 5.417 (Gardasil n = 3.109; placebo n = 2.308) drenge og mænd i

alderen 9 til 26 år samt hos 3.819 kvinder mellem 24 til 45 år (Gardasil n = 1.911, placebo n = 1.908).

Typespecifikke immunanalyser, kompetitiv Luminex-baseret immunanalyse (IgG-LIA) med

typespecifikke standarder blev brugt til at vurdere immunogenicitet for hver af vaccinetyperne. Denne

analyse måler antistoffer imod en enkelt neutraliserende epitop for hver enkelt af HPV-typerne.

Immunrespons over for Gardasil 1 måned efter 3. dosis

I de kliniske studier af kvinder mellem 16 og 26 år blev i alt 99,8 %, 99,8 %, 99,8 % og 99,5 % af de

kvinder, der fik Gardasil, henholdsvis anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 og anti-HPV-18

seropositive én måned efter 3. dosis. I det kliniske studie af kvinder mellem 24 og 45 år, blev 98,4 %,

98,1 %, 98,8 % og 97,4 % af de kvinder, der fik Gardasil, henholdsvis anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-

HPV 16 og anti-HPV 18 seropositive én måned efter 3. dosis. I det kliniske studie af mænd mellem 16

til 26 år blev i alt 98,9 %, 99,2 %, 98,8 % og 97,4 % af de personer, der fik Gardasil, anti-HPV 6-,

anti-HPV 11-, anti-HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive én måned efter 3. dosis. Gardasil fremkaldte

høje anti-HPV geometriske middeltitre (GMT’er) én måned efter 3. dosis i alle testede aldersgrupper.

Som forventet var de observerede antistoftitre lavere hos kvinder fra 24 til 45 år (protokol 019) end

hos kvinder fra 16 til 25 år.

Anti-HPV-niveauerne hos personer i placebogruppen, som havde overstået en HPV-infektion

(seropositive og PCR-negative), var væsentligt lavere end dem, der induceredes af vaccinen. Hertil

kommer, at anti-HPV-niveauerne (GMT’er) hos vaccinerede personer forblev på eller over serostatus-

cut-off under langtidsopfølgningen i fase III-studierne (se afsnittet om ”Persistens af Gardasils

immunrespons”).

Gardasils effekt hos kvinder overført på piger

Et klinisk studie (Protokol 016) sammenlignede Gardasils immunogenicitet i 10- til 15-årige piger,

med den der sås i 16- til 23-årige kvinder. I vaccinegruppen blev 99,1 til 100 % seropositive for alle

vaccine-serotyper 1 måned efter 3. dosis.

Tabel 6 sammenligner anti-HPV 6, 11, 16 og 18 GMT’er 1 måned efter 3. dosis hos 9 til 15-årige

piger med de tilsvarende værdier for 16 til 26-årige kvinder.

Tabel 6: Immunogenicitetssammenligning mellem 9- til 15-årige piger og 16- til 26-årige kvinder

(per-protokol-population) baseret på titre målt med cLIA

9- til 15-årige piger

(Protokol 016 og 018)

16- til 26-årige kvinder

(Protokol 013 og 015)

N

GMT (95 % CI)

N

GMT (95 % CI)

HPV 6

9.29 (874; 987)

2.631

543 (526; 560)

HPV 11

1.303 (1.223; 1.388)

2.655

762 (735; 789)

HPV 16

4.909 (4.548; 5.300)

2.570

2.294 (2.185; 2.408)

HPV 18

1.040 (965; 1.120)

2.796

462 (444; 480)

Anti-HPV-responser ved måned 7 blandt 9 til 15 år gamle piger var ikke mindre end anti-HPV-

responser i 16 til 26 år gamle kvinder, for hvem effekten var blevet bestemt i fase III-studierne.

Immunogenicitet var relateret til alder, og anti-HPV-niveauer ved måned 7 var signifikant højere i

unge personer under 12-års alderen end i dem, der var over denne alder.

På grundlag af denne immunogenicitetssammenligning antages der at være en sammenlignelig

effekt af Gardasil hos 9- til 15-årige piger.

I langtidsopfølgningsstudiet af protokol 018 blev 369 piger i alderen 9-15 år fulgt gennem Gardasil-

vaccinationsprogrammet i basisstudiet. I PPE-populationen, blev der ikke set tilfælde af HPV-sygdom

(HPV-typer 6/11/16/18-relateret CIN alle grader og kondylomer) gennem 10,7 år (median opfølgning

på 10,0 år).

Gardasils effekt hos mænd overført til drenge

Tre kliniske studier (Protokollerne 016, 018 og 020) blev brugt til at sammenligne Gardasils

immunogenicitet hos 9-15-årige drenge med den, der sås hos 16-26-årige mænd. I vaccinegruppen

blev 97,4 til 99,9 % seropositive over for alle vaccine-serotyper 1 måned efter 3. dosis.

Tabel 7 sammenligner anti-HPV 6, 11, 16 og 18 GMT’er 1 måned efter 3. dosis hos 9-15-årige drenge

med de tilsvarende for 16-26-årige mænd.

Tabel 7: Immunogenicitetssammenligning mellem 9-15-årige drenge og 16-26-årige mænd (per-

protokol-population) baseret på titre målt med cLIA

9-15-årige drenge

16-26-årige mænd

N

GMT (95 % CI)

N

GMT (95 % CI)

HPV 6

1.038 (964; 1.117)

1.093

448 (419; 479)

HPV 11

1.387 (1.299; 1.481)

1.093

624 (588; 662)

HPV 16

6.057 (5.601; 6.549)

1.136

2.403 (2.243; 2.575)

HPV 18

1.357 (1.249; 1.475)

1.175

403 (375; 433)

GMT- Geometrisk gennemsnitstiter i mMU/ml (mMU = milli-Merck-enheder)

Anti-HPV-respons i måned 7 hos 9-15-årige drenge antages at være sammenlignelige med anti-HPV-

respons hos 16-26-årige mænd, for hvem effekten var blevet bestemt i fase III-studierne.

Immunogenicitet var relateret til alder, og anti-HPV-niveauet ved måned 7 var signifikant højere hos

unge personer.

På grundlag af denne immunogenicitetssammenligning antages der at være sammenlignelig effekt af

Gardasil hos 9-15-årige drenge.

I langtidsopfølgningsstudiet af protokol 018 blev 326 drenge i alderen 9-15 år fulgt gennem Gardasil-

vaccinationsprogrammet i basisstudiet. I PPE-populationen blev der ikke set tilfælde af HPV-sygdom

(HPV-typer 6/11/16/18-relateret eksterne genitale læsioner) gennem 10,6 år (median opfølgning på

9,9 år).

Persistens af Gardasils immunrespons

En undergruppe af personer rekrutteret i fase III-studier blev fulgt i en længere periode med hensyn til

sikkerhed, immunogenicitet og effektivitet. Total IgG Luminex Immunanalyse (IgG-LIA) blev brugt

til at vurdere persistensen af immunrespons som supplement til cLIA.

I alle populationer (kvinder i alderen 9-45 år, mænd i alderen 9-26) blev de højeste GMT’er (cLIA) af

anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 og anti-HPV 18 observeret i måned 7. Efterfølgende faldt

GMT’erne i måned 24-48 og stabiliseredes herefter generelt. Der blev set på immunitetsvarigheden

efter en serie på 3 doser i op til 14 år efter vaccination.

Piger og drenge vaccineret med Gardasil i 9-15-års-alderen i protokol 018-basisstudiet blev fulgt i et

udvidet studie. Afhængigt af HPV-type var henholdsvis 60-96% og 78-98% af forsøgspersoner

seropositive ved cLIA og IgG LIA 10 år efter vaccinationen (se tabel 8).

Tabel 8: Langtidsimmunogenicitetsdata (per protokol population, piger og drenge i alderen 9-15 år)

baseret på procentdele af seropositive forsøgspersoner, målt ved cLIA og IgG LIA (protokol 018) efter

10 år.

cLIA

IgG LIA

n

% af seropositive

forsøgspersoner

n

% af seropositive

forsøgspersoner

HPV 6

HPV 11

HPV 16

HPV 18

Kvinder vaccineret med Gardasil i 16-23-års-alderen i protokol 015-basisstudiet blev fulgt i et udvidet

studie. 14 år efter vaccination var henholdsvis 91%, 91%, 98% og 52% anti-HPV 6-, anti-HPV 11-,

anti-HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive ved cLIA, og henholdsvis 98%, 98%, 100% og 94% var

anti-HPV 6-, anti-HPV 11-, anti-HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive ved IgG LIA.

Kvinder vaccineret med Gardasil i 24-45-års-alderen i protokol 019-basisstudiet blev fulgt i et udvidet

studie. 10 år efter vaccination var henholdsvis 79%, 85%, 94% og 36% anti-HPV 6-, anti-HPV 11-,

anti-HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive ved cLIA, og henholdsvis 86%, 79%, 100% og 83% var

anti-HPV 6-, anti-HPV 11-, anti-HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive ved IgG LIA.

Mænd vaccineret med Gardasil i 16-26-års-alderen i protokol 020-basisstudiet blev fulgt i et udvidet

studie. 10 år efter vaccination var henholdsvis 79%, 80%, 95%, og 40% anti-HPV 6-, anti-HPV 11-,

anti-HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive ved cLIA, og henholdsvis 92%, 92%, 100% og 92% var

anti-HPV 6-, anti-HPV 11-, anti-HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive ved IgG LIA.

I disse studier var personer, der var seronegative for anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 og anti-

HPV 18 ved cLIA, stadig beskyttet mod klinisk sygdom efter opfølgning i 14 år for kvinder i alderen

16-23 år, 10 år for kvinder i alderen 24-45 år og 10 år for mænd i alderen 16-26 år.

Evidens for immunhukommelsesrespons (anamnestisk respons)

Der sås evidens for immunhukommelsesrespons hos vaccinerede kvinder, som var seropositive over

for de(n) relevante HPV-type(r) forud for vaccination. Desuden udviste en undergruppe af de

vaccinerede kvinder, som modtog en belastningsdosis af Gardasil 5 år efter påbegyndelsen af

vaccinationerne en hurtig og kraftig immunhukommelsesrespons. Responsen oversteg det anti-HPV

GMT, der sås 1 måned efter dosis 3.

Hiv-inficerede forsøgspersoner

Et studie, som dokumenterer Gardasils sikkerhed og immunogenicitet, blev gennemført med 126 hiv-

inficerede forsøgspersoner i alderen fra 7 til12 år (hvoraf 96 fik Gardasil). Serokonversion over for

alle fire antigener forekom hos flere end 96 % af forsøgspersonerne. GMT´erne var noget lavere end

rapporteret i studier med ikke-hiv-inficerede forsøgspersoner på samme alder. Den kliniske relevans af

det lavere respons er ikke kendt. Sikkerhedsprofilen var sammenlignelig med den set i studier med

forsøgspersoner, som ikke var inficeret med hiv. Vaccinationen påvirkede ikke CD4% eller plasma-

hiv-RNA.

Immunresponser på Gardasil ved brug af et program med 2 doser hos personer i alderen 9-13 år

Et klinisk forsøg viste, at hos piger, som fik 2 doser HPV-vaccine med 6 måneders mellemrum, var

antistofresponset på de 4 HPV-typer en måned efter den sidste dosis non-inferiort til antistofresponset

hos unge kvinder, som fik 3 doser af vaccinen inden for 6 måneder.

I per protokol-populationen var immunresponset hos piger i alderen 9-13 år (n=241), som fik 2 doser

Gardasil (ved måned 0 og 6) ved måned 7 non-inferiort til og numerisk højere end immunresponset

hos kvinder i alderen 16-26 år (n=246), som fik 3 doser Gardasil (ved måned 0, 2 og 6).

Ved opfølgning ved måned 36 forblev GMT hos piger (2 doser, n=86) non-inferior til GMT hos

kvinder (3 doser, n=86) for alle 4 HPV-typer.

I det samme studie var immunresponset hos piger i alderen 9-13 år efter et program med 2 doser

numerisk lavere end efter et program med 3 doser (n=248 ved måned 7, n=82 ved måned 36). Den

kliniske relevans af disse fund kendes ikke. En undergruppe af studiedeltagerne fra gruppen med

2 doser (n=50) blev fulgt i 5 år efter vaccination (måned 60 efter 1. dosis). Hos pigerne, som fik

2 doser af vaccinen, forblev henholdsvis 96%, 100%, 100% og 84% anti-HPV 6-, anti-HPV 11-, anti-

HPV 16- og anti-HPV 18-seropositive ved cLIA.

Det vides ikke, hvor længe beskyttelsen varer efter et program med 2 doser Gardasil.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De non-kliniske data viser ingen særlig fare for mennesker på basis af traditionelle studier af enkelt og

gentagen dosistoksicitet og lokal tolerance.

Gardasil inducerede et specifikt antistofrespons mod HPV-type 6, 11, 16 og 18 i drægtige rotter efter

en eller flere intramuskulære injektioner. Antistoffer over for alle fire HPV-typer overførtes til

afkommet under drægtighedsperioden og muligvis under diegivningen. Der var ingen

behandlingsrelaterede effekt på afkommets udvikling, opførsel, reproduktion eller fertilitet.

GARDASIL indgivet til hanrotter med fuld human dosis (120 mikrogram total protein) havde ingen

indflydelse på reproduktionsevne, herunder fertilitet, spermtal eller spermmotilitet og der var ingen

betydelige vaccine-relaterede eller histomorfologiske ændringer i testiklerne og ingen effekt på

testikelvægten.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid,

L-histidin,

polysorbat 80

natriumborat

vand til injektionsvæsker

Vedr. adjuvans, se pkt. 2.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Gardasil, injektionsvæske, suspension.

Opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC).

Må ikke nedfryses. Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Gardasil skal administreres så hurtigt som muligt, efter det er taget ud af køleskabet.

Data fra stabilitetsstudier påviser, at vaccinens komponenter er stabile i 72 timer, når de opbevares ved

temperaturer på mellem 8 °C og 42 °C. Derefter skal Gardasil bruges eller bortskaffes. Disse data er

kun beregnet til at vejlede sundhedspersonale i tilfælde af midlertidige temperaturudsving.

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC).

Må ikke nedfryses. Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Gardasil skal administreres så hurtigt som muligt, efter det er taget ud af køleskabet.

Data fra stabilitetsstudier påviser, at vaccinens komponenter er stabile i 72 timer, når de opbevares ved

temperaturer på mellem 8 °C og 42 °C. Derefter skal Gardasil bruges eller bortskaffes. Disse data er

kun beregnet til at vejlede sundhedspersonale i tilfælde af midlertidige temperaturudsving.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Gardasil, injektionsvæske, suspension.

suspension

hætteglas

(glas)

prop

(FluroTec-belagt

eller

Teflon-belagt

chlorbutylelastomer) og aftagelig plasthætte (aluminium krympebånd) i en pakkestørrelse på 1,

10 eller 20 stk.

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

0,5 ml suspension i en fyldt injektionssprøjte (glas) med stempelstopper (silikonebehandlet

FluroTec-belagt brombutylelastomer eller ikke-belagt chlorbutylelastomer) og hætte

(brombutyl) uden kanyle eller med en eller to kanyler – pakkestørrelse på 1, 10 eller 20.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Gardasil, injektionsvæske, suspension.

Gardasil kan fremstå som en klar væske med et hvidt præcipitat (bundfald) før omrystning.

Omrystes omhyggeligt før brug så det bliver en suspension. Efter grundig omrystning bliver det

til en hvid, uklar væske.

Inspicér suspensionen visuelt for partikler og misfarvning før administration. Bortskaf vaccinen,

hvis der er partikler til stede, og/eller hvis den fremstår misfarvet.

Træk en 0,5 ml dosis af vaccinen ud af hætteglasset med en steril nål og sprøjte.

Injiceres straks intramuskulært (IM), helst i deltoidområdet i overarmen eller i det øvre

anterolaterale område af låret.

Vaccinen skal bruges som leveret. Hele den anbefalede dosis af vaccinen skal bruges.

Ubrugt eller overskydende materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal krav.

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Gardasil kan fremstå som en klar væske med et hvidt præcipitat (bundfald) før omrystning.

Den forfyldte injektionssprøjte omrystes omhyggeligt før brug, så det bliver en suspension.

Efter grundig omrystning bliver det til en hvid, uklar væske.

Inspicér suspensionen visuelt for partikler og misfarvning før administration. Bortskaf vaccinen,

hvis der er partikler i den, og/eller hvis den fremstår misfarvet.

Der er to nåle med forskellig længde i pakken. Vælg den rigtige nål til intramuskulær (IM)

administration afhængigt af din patients størrelse og vægt.

Fastgør nålen ved at dreje med uret, indtil nålen sidder godt fast i sprøjten. Administrér hele

dosen i henhold til standard protokol.

Injiceres straks intramuskulært (IM), helst i deltoidområdet i overarmen eller i det øvre

anterolaterale område af låret.

Vaccinen skal bruges som leveret. Hele den anbefalede dosis af vaccinen skal bruges

Ubrugt eller overskydende materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med lokal krav.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Gardasil, injektionsvæske, suspension:

EU/1/06/357/001

EU/1/06/357/002

EU/1/06/357/018

Gardasil, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte:

EU/1/06/357/003

EU/1/06/357/004

EU/1/06/357/005

EU/1/06/357/006

EU/1/06/357/007

EU/1/06/357/008

EU/1/06/357/019

EU/1/06/357/020

EU/1/06/357/021

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. september 2006

Dato for seneste fornyelse: 27. juli 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

MM/ÅÅÅÅ

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/429427/2010

EMEA/H/C/000703

EPAR - sammendrag for offentligheden

Gardasil

human papillomavirusvaccine [type 6, 11, 16 og 18] (rekombinant,

adsorberet)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Gardasil. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Gardasil skal anvendes.

Hvad er Gardasil?

Gardasil er en vaccine. Det er en suspension til injektion, som indeholder oprensede proteiner fra fire

typer af det humane papillomavirus (type 6, 11, 16 og 18). Det fås i hætteglas eller fyldte

injektionssprøjter.

Hvad anvendes Gardasil til?

Gardasil anvendes til mænd/drenge og kvinder/piger på ni år og derover til beskyttelse mod følgende

tilstande forårsaget af specifikke typer af human papillomavirus (HPV):

præcancerøse læsioner (vækster) i livmoderhalsen, de ydre kønsdele eller vagina og anus

livmoderhalskræft og analkræft

kønsvorter.

Gardasil administreres i henhold til de officielle anbefalinger.

Vaccinen udleveres kun efter recept.

Gardasil

EMA/429427/2010

Side 2/4

Hvordan anvendes Gardasil?

Hos personer i alderen 9-13 år kan Gardasil gives som to doser med seks måneders mellemrum. Hvis

den anden dosis gives tidligere end seks måneder efter den første dosis, skal der altid gives en tredje

dosis. Hos personer på 14 år og derover gives Gardasil normalt ifølge et tredosisprogram, hvor den

anden dosis gives to måneder efter den første, og den tredje dosis gives fire måneder efter den anden.

Disse samme tre doser kan også anvendes hos personer i alderen 9-13 år.

Der skal altid gå mindst en måned mellem den første og den anden dosis og mindst tre måneder

mellem den anden og den tredje, og alle doser skal gives inden for ét år.

Det anbefales, at personer, der får den første dosis Gardasil, gennemfører hele Gardasil-

doseringsregimet. Vaccinen gives som en injektion i en muskel, fortrinsvis i skulderen eller låret.

Hvordan virker Gardasil?

Humane papillomavira er vira, der forårsager vorter og abnorm vævsvækst. Der findes over 100 typer

papillomavirus, hvoraf nogle er forbundet med genitale kræftformer. HPV type 16 og 18 er årsag til ca.

70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft og mellem 75 og 80 % af alle tilfælde af analkræft. HPV-type

6 og 11 er årsag til ca. 90 % af alle tilfælde af kønsvorter.

Alle papillomavira har en skal, eller et »kapsid«, der består af proteiner, som kaldes »L1-proteiner«.

Gardasil indeholder oprensede L1-proteiner fra HPV-type 6, 11, 16 og 18, som er fremstillet ved hjælp

af en metode, der kaldes »rekombinant DNA-teknologi«. De fremstilles af gærceller, der har fået indsat

et gen (DNA), som sætter dem i stand til at fremstille L1-proteiner. Disse samler sig i »virusagtige

partikler« (strukturer, som ligner HPV-virus, således at kroppen nemt kan genkende dem). Disse

viruslignende partikler kan ikke forårsage infektion.

Når vaccinen administreres til en patient, danner immunsystemet antistoffer mod L1-proteinerne. Efter

vaccinationen er immunsystemet i stand til hurtigere at producere antistoffer, hvis det igen udsættes

for de rigtige vira. Dette er med til at beskytte mod de sygdomme, som kan forårsages af disse vira.

Vaccinen indeholder desuden en »adjuvans« (en aluminiumholdig forbindelse), som giver en bedre

respons.

Hvordan blev Gardasil undersøgt?

I fire hovedundersøgelser af Gardasil givet som tre doser, blev Gardasil sammenlignet med placebo (en

virkningsløs vaccine) hos næsten 21 000 kvinder i alderen 16-26 år. I undersøgelserne blev det

undersøgt, hvor mange af kvinderne der udviklede genitale læsioner eller vorter, der skyldtes HPV-

infektion. Kvinderne blev fulgt i tre år, efter at de havde fået den tredje dosis.

Tre undersøgelser af Gardasil givet som tre doser omhandlede Gardasils evne til at forebygge infektion

med HPV-type 6, 11, 16 og 18 samt kønsvorter forårsaget af disse HPV-typer hos knap 4 000 kvinder i

alderen 24-45 år samt dannelsen af antistoffer mod disse HPV-typer hos ca. 1 700 piger og drenge i

alderen 9-15 år.

I en anden undersøgelse, der omfattede ca. 800 piger og kvinder, blev virkningen af to doser Gardasil

hos piger i alderen 9-13 år sammenlignet med virkningen af tre doser hos piger og unge kvinder i

alderen 16-24 år. Virkningen blev hovedsagelig målt på dannelsen af antistoffer mod HPV-type 6, 11,

16 og 18 en måned efter den sidste dosis.

Gardasil

EMA/429427/2010

Side 3/4

Endelig blev vaccinen sammenlignet med placebo i en hovedundersøgelse, der omfattede ca. 4 000

drenge og mænd i alderen 16 og derover, med henblik på at undersøge vaccinens virkning i

forbindelse med forebyggelse af kønsvorter, præcancerøse anallæsioner og analkræft.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der ved Gardasil?

De fire undersøgelser hos 21 000 kvinder viste, at ud af de over 8 000 kvinder, der var vaccineret med

Gardasil og aldrig havde været inficeret med HPV-type 6, 11, 16 og 18, var der én kvinde, der

udviklede en præcancerøs læsion i livmoderhalsen, som kunne skyldes HPV 16 eller 18. I modsætning

hertil udviklede 85 af de over 8 000 kvinder, som fik en placebovaccine, læsioner forårsaget af disse to

HPV-typer. En tilsvarende virkning af Gardasil sås, når analysen også omfattede læsioner i

livmoderhalsen, som skyldes de andre to HPV-typer (type 6 og 11).

I de tre undersøgelser vedrørende kønsvorter udviklede to kvinder ud af næsten 8 000 i Gardasil-

gruppen kønsvorter, og der var ingen tilfælde af præcancerøse læsioner i de ydre kønsdele og i vagina.

I modsætning hertil var der i alt 189 tilfælde af eksterne genitale læsioner blandt de næsten 8 000

kvinder i placebogruppen. Undersøgelserne viste desuden, at Gardasil ydede en vis beskyttelse mod

læsioner i livmoderhalsen, som skyldes to andre HPV-typer, herunder type 31. Undersøgelserne

bekræftede endvidere Gardasils evne til at beskytte mod læsioner og HPV-forårsagede infektioner hos

kvinder i alderen 24-45 år. Undersøgelserne viste også, at vaccinen stimulerer produktionen af

tilstrækkelige mængder antistoffer mod HPV hos piger og drenge i alderen 9-15 år.

Undersøgelsen af Gardasil givet som to doser hos piger i alderen 9-13 år viste, at de to doser givet

med seks måneders mellemrum ikke var mindre effektive end tredosisvaccinationen. Alle deltagerne

havde dannet tilstrækkelige mængder antistoffer mod HPV en måned efter den sidste dosis.

I undersøgelserne hos drenge og mænd var der tre tilfælde af genitale læsioner blandt de ca. 1 400

patienter, der modtog vaccinerne, sammenlignet med 32 tilfælde blandt de ca. 1 400 patienter, der fik

placebo. Med hensyn til præcancerøse anallæsioner var der fem tilfælde heraf i den gruppe, der fik

vaccinen (ca. 200 patienter), sammenlignet med 24 tilfælde i placebogruppen (som også omfattede ca.

200 patienter). Der var ingen tilfælde af analkræft i undersøgelsen, men beskyttelsen mod

præcancerøse anallæsioner forventes at give en tilsvarende beskyttelse mod analkræft.

Hvilken risiko er der forbundet med Gardasil?

I undersøgelserne var de hyppigste bivirkninger ved Gardasil (som optrådte hos flere end 1 ud af 10

patienter) hovedpine og reaktioner på injektionsstedet (rødmen, smerter og hævelse). Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Gardasil fremgår af indlægssedlen.

Patienter, som viser tegn på en allergisk reaktion efter dosering med Gardasil, må ikke administreres

yderligere doser af lægemidlet. Vaccinationen skal udskydes hos patienter, der har høj feber. Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Gardasil godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Gardasil opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Gardasil.

Gardasil

EMA/429427/2010

Side 4/4

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Gardasil?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Gardasil anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Gardasil, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Gardasil

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Gardasil den 20. september 2006.

Den fuldstændige EPAR for Gardasil findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Gardasil, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2014.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information