Entresto

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-09-2020

Aktiv bestanddel:
sacubitril, valsartan
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
C09DX04
INN (International Name):
sacubitril, valsartan
Terapeutisk gruppe:
Angiotensin II antagonister, andre kombinationer, Agenter handler på renin-angiotensin systemet
Terapeutisk område:
Hjertefejl
Terapeutiske indikationer:
Entresto er indiceret hos voksne patienter til behandling af symptomatisk kronisk hjertesvigt med nedsat udstødningsfraktion.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004062
Autorisation dato:
2015-11-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/004062

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

01-12-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

01-12-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Entresto 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Entresto 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Entresto 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

sacubitril/valsartan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Entresto

Sådan skal du tage Entresto

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Entresto er et lægemiddel, som indeholder en angiotensinreceptor-neprilysinhæmmer. Det består af to

aktive stoffer, sacubitril og valsartan.

Entresto anvendes til behandling af en langvarig type af hjertesvigt hos voksne.

Denne type hjertesvigt opstår, når hjertet er svagt og ikke kan pumpe nok blod til lungerne og resten af

kroppen. De mest almindelige symptomer på hjertesvigt er åndenød, mathed, træthed og hævelse af

ankler.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Entresto

Tag ikke Entresto

hvis du er allergisk

over for sacubitril, valsartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du bruger en anden type af medicin, som kaldes en angiotensin-konverterings-

enzymhæmmer (ACE-hæmmer) (fx enalapril, lisinopril eller ramipril). ACE-hæmmere bruges

til at behandle for højt blodtryk eller hjertesvigt. Hvis du har taget en ACE-hæmmer, skal du

vente i 36 timer efter at have taget den sidste dosis, før du begynder at tage Entresto (se ”Brug

af anden medicin sammen med Entresto”).

hvis du eller et familiemedlem nogensinde har haft en reaktion, som kaldes angioødem (hævelse

af ansigt, læber, tunge og/eller hals, besvær med at trække vejret) når du har taget en ACE-

hæmmer eller en angiotensin-receptorblokker (ARB) (som fx valsartan, telmisartan eller

irbesartan).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du bliver behandlet med et

blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren (se ”Brug af anden medicin sammen

med Entresto”).

hvis du har en alvorlig leversygdom.

hvis du er gravid og er mere end 3 måneder henne (det er også bedst at undgå denne medicin i

den tidlige graviditet, se ”Graviditet og amning”).

Hvis noget af ovenstående passer på dig, må du ikke tage Entresto, før du har talt med din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før du tager Entresto:

hvis du bliver behandlet med en angiotensin-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se ”Tag ikke

Entresto”).

hvis du nogensinde har haft angioødem (se ”Tag ikke Entresto” og punkt 4 ”Bivirkninger”).

hvis du har et lavt blodtryk eller tager anden medicin, som kan nedsætte dit blodtryk (fx et

vanddrivende middel) eller lider af opkastning eller diarré, især hvis du er 65 år eller derover,

eller hvis du har en nyresygdom eller lavt blodtryk.

hvis du har en alvorlig nyresygdom.

hvis du er dehydreret

hvis du har en forsnævret nyrearterie.

hvis du har en leversygdom.

Din læge vil måske regelmæssigt undersøge mængden af kalium i dit blod i løbet af din behandling

med Entresto.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du tale med din læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken, før du tager Entresto.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn (under 18 år), da der ikke er gennemført forsøg for denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Entresto

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin, for nylig har

brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Det kan være nødvendigt at ændre

dosis, tage andre forholdsregler eller endda stoppe brugen af et af lægemidlerne. Dette er særlig vigtigt

for følgende lægemidler:

ACE-hæmmere. Tag ikke Entresto sammen med ACE-hæmmere. Hvis du har taget en ACE-

hæmmer, skal du vente i 36 timer efter at have taget den sidste dosis ACE-hæmmer, før du kan

starte med at tage Entresto (se ”Tag ikke Entresto”). Hvis du stopper med at tage Entresto, skal

du vente i 36 timer efter at have taget din sidste dosis Entresto, før du må begynde at tage en

ACE-hæmmer.

anden medicin brugt til at behandle hjertesvigt eller til at sænke blodtrykket, som fx

angiotensin-receptorblokker eller aliskiren (se ”Tag ikke Entresto”).

nogle lægemidler kendt som statiner, der bruges til at sænke høje kolesteroltal (fx atorvastatin).

sildenafil, som er et lægemiddel, der bruges til at behandle rejsningsproblemer eller for højt

blodtryk i lungerne.

lægemidler, som øger mængden af kalium i blodet. Disse omfatter kaliumtilskud, kaliumholdige

salterstatninger, kaliumbesparende lægemidler og heparin.

smertestillende medicin af den type, der kaldes non-steroide antiinflammatoriske midler

(NSAID) eller selektive cyclooxygenase-2 (Cox-2) hæmmere. Hvis du tager noget af dette, vil

din læge måske ønske at kontrollere din nyrefunktion, når du starter eller ved justering af

behandlingen (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

lithium, et lægemiddel som bruges til at behandle visse typer psykiatriske sygdomme.

furosemid, som er et vanddrivende lægemiddel, der bruges til forøge den mængde af urin, du

producerer.

nitroglycerin, som er et lægemiddel, der bruges til behandling af angina pectoris.

visse typer antibiotika (rifamycingruppen), ciclosporin (bruges til at forebygge afstødning af

transplanterede organer) eller antivirale midler, som fx ritonavir (bruges til behandling af

HIV/AIDS).

metformin, som er et lægemiddel, der bruges til behandling af sukkersyge.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet før

du tager Entresto.

Graviditet og amning

Graviditet

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Din læge vil

normalt råde dig til at stoppe med at tage denne medicin, før du bliver gravid, eller så snart du ved, at

du er gravid og vil råde dig til at tage en anden medicin end Entresto.

Denne medicin bør ikke bruges i den tidlige fase af graviditeten, og den må ikke tages, når du er mere

end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan føre til alvorlig skade på din baby, hvis den bruges

efter tredje måned i graviditetsforløbet.

Amning

Entresto frarådes til mødre, som ammer. Tal med din læge, hvis du ammer eller skal til at starte

amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Før du kører bil, bruger værktøj eller betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, som kræver

koncentration, skal du sikre dig, at du ved, hvordan Entresto påvirker dig. Hvis du føler dig svimmel

eller meget træt, mens du tager dette lægemiddel, må du ikke køre bil, cykle eller bruge noget værktøj

eller maskiner.

3.

Sådan skal du tage Entresto

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Du vil normalt skulle starte med at tage 24 mg/26 mg eller 49 mg/51 mg to gange daglig (én tablet om

morgenen og én tablet om aftenen). Din læge vil bestemme din nøjagtige startdosis baseret på, hvilken

medicin du tidligere har taget. Din læge vil derefter justere dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på

behandlingen, indtil den bedste dosis for dig er fundet.

Den normalt anbefalede vedligeholdelsesdosis er 97 mg/103 mg to gange daglig (én tablet om

morgenen og én tablet om aftenen).

Patienter, der tager Entresto, kan få lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed), et højt niveau af kalium i

blodet (som bliver opdaget, når din læge tager en blodprøve) eller nedsat nyrefunktion. Hvis dette

sker, kan din læge vælge at nedsætte dosis af eventuel anden medicin, du tager, nedsætte dosis af

Entresto midlertidigt, eller fuldstændigt stoppe din behandling med Entresto.

Synk tabletten med et glas vand. Du kan tage Entresto med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Entresto

Hvis du ved et uheld har taget for mange Entresto-tabletter, eller hvis nogen anden har taget dine

tabletter, skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt. Hvis du bliver voldsomt svimmel og/eller

besvimer, skal du fortælle det til din læge hurtigst muligt og lægge dig ned.

Hvis du har glemt at tage Entresto

Det anbefales, at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. Hvis du imidlertid har glemt at tage en

dosis, skal du tage den næste på det planlagte tidspunkt for næste dosis. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Entresto

Hvis du stopper behandlingen med Entresto, kan din tilstand forværres. Stop ikke med at tage din

medicin, med mindre din læge har bedt dig om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

Stop med at tage Entresto og søg straks læge, hvis du mærker hævelse af ansigt, læber, tunge

og/eller hals, som kan give vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær. Dette kan være tegn på

angioødem (en ikke almindelig bivirkning, der kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).

Andre bivirkninger:

Hvis nogle af de bivirkninger, som er angivet nedenfor, bliver alvorlige, så fortæl det til din læge eller

apotekspersonalet.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed)

højt indhold af kalium i blodet (påvist i en blodprøve)

nedsat nyrefunktion

Almindelige (

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hoste

svimmelhed

diarré

lavt niveau af røde blodlegemer (påvist i en blodprøve)

træthed

(akut) nyresvigt (alvorlig nyresygdom)

lavt indhold af kalium i blodet (påvist i en blodprøve)

hovedpine

besvimelse

svaghed

føle sig syg (kvalme)

lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed) ved skift fra siddende eller liggende til stående stilling

gastritis (mavesmerter, kvalme)

følelse af, at alt drejer rundt

lavt blodsukkerniveau (påvist i en blodprøve)

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

allergisk reaktion med udslæt og kløe

svimmelhed ved skift fra siddende til stående stilling

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte med fugt.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker at pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have

været åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Entresto indeholder:

Aktive stoffer: sacubitril og valsartan.

Hver 24 mg/26 mg filmovertrukken tablet indeholder 24,3 mg sacubitril og 25,7 mg

valsartan (som sacubitril-valsartan- natriumsaltkompleks).

Hver 49 mg/51 mg filmovertrukken tablet indeholder 48,6 mg sacubitril og 51,4 mg

valsartan (sacubitril-valsartan-som natriumsaltkompleks).

Hver 97 mg/103 mg filmovertrukken tablet indeholder 97,2 mg sacubitril og 102,8 mg

valsartan (som sacubitril-valsartan-natriumsaltkompleks).

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, crospovidon, magnesiumstearat, talcum og silica, kolloid vandfri.

Overtrækket for 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg tabletterne indeholder hypromellose,

titandioxid (E171), Macrogol (4000), talcum, rød jernoxid (E172), og sort jernoxid (E172).

Overtrækket for 49 mg/51 mg tabletten indeholder hypromellose, titandioxid (E171), Macrogol

(4000), talcum, rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Entresto 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter er violet-hvide ovale tabletter med ”NVR” på den ene

side og ”LZ” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter er svagt gule ovale tabletter med ”NVR” på den ene

side og ”L1” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde ovale tabletter med ”NVR” på den ene

side og ”L11” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 15,1 mm x 6,0 mm.

Tabletterne leveres i pakninger med 14, 20, 28, 56, 168 eller 196 tabletter og i multipakninger med

7 pakninger med 28 tabletter i hver pakning. 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg tabletterne findes også i

multipakninger med 3 pakninger med 56 tabletter i hver pakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Italien

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

LEK farmacevtska družba d. d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava 9220

Slovenien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere ioplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entresto 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Entresto 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Entresto 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Entresto 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 24,3 mg sacubitril og 25,7 mg valsartan (som sacubitril-

valsartan-natriumsaltkompleks).

Entresto 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 48,6 mg sacubitril og 51,4 mg valsartan (som sacubitril-

valsartan-natriumsaltkompleks).

Entresto 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 97,2 mg sacubitril og 102,8 mg valsartan (som sacubitril-

valsartan-natriumsaltkompleks).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

Entresto 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Violethvid, oval, bikonvex filmovertrukken tablet med skrå kant, uden delekærv, præget med ”NVR”

på den ene side og ”LZ” på den anden. Tabletdimensioner er ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Bleggul, oval, bikonvex filmovertrukken tablet med skrå kant, uden delekærv, præget med ”NVR” på

den ene side og ”L1” på den anden. Tabletdimensioner er ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

Lys pink, oval, bikonvex filmovertrukken tablet med skrå kant, uden delekærv, præget med ”NVR” på

den ene side og ”L11” på den anden. Tabletdimensioner er ca. 15,1 mm x 6,0 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Entresto er indiceret til behandling af voksne patienter med symptomatisk kronisk hjertesvigt med

nedsat uddrivningsfraktion (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede startdosis af Entresto er én tablet på 49 mg/51 mg to gange daglig, med undtagelse af

de tilfælde, der er beskrevet herunder. Dosis bør fordobles efter 2-4 uger til en måldosis på én tablet på

97 mg/103 mg to gange daglig, baseret på patientens toleranceevne (se pkt. 5.1).

Hvis patienten oplever tolerabilitetsproblemer (systolisk blodtryk [SBT]

≤95 mmHg, symptomatisk

hypotension, hyperkaliæmi, nedsat nyrefunktion), er justering af samtidigt administrerede

lægemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering af Entresto anbefalet (se pkt. 4.4).

I PARADIGM-HF-studiet blev Entresto administreret sammen med anden medicin til hjertesvigt,

enten i stedet for en ACE-hæmmer eller andre angiotensin-II-receptorblokkere (ARB) (se pkt. 5.1).

Der er begrænset erfaring hos patienter, som ikke er i behandling med en ACE-hæmmer eller en ARB,

eller som tager lave doser af disse lægemidler. Derfor anbefales en startdosis på 24 mg/26 mg to gange

daglig samt langsom dosistitrering (fordobling hver 3.-4. uge) hos disse patienter (se ”Titration” under

pkt. 5.1).

Behandling bør ikke initieres hos patienter med serum-kalium-værdier >5,4 mmol/l eller med SBT

<100 mmHg (se pkt. 4.4). En startdosis på 24 mg/26 mg to gange daglig bør overvejes hos patienter

med SBT

≥100-110 mmHg.

Entresto må ikke administreres sammen med en ACE-hæmmer eller en ARB. På grund af mulig risiko

for angioødem, må behandling med Entresto ikke startes før mindst 36 timer efter, at behandling med

en ACE-hæmmer er afbrudt (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.5).

Biotilgængeligheden af valsartan-komponenten i Entresto er højere end biotilgængeligheden af

valsartan i andre markedsførte tabletformuleringer (se pkt. 5.2).

Hvis en dosis glemmes, skal patienten tage den efterfølgende dosis på det planlagte tidspunkt.

Særlige populationer

Ældre patienter

Dosis skal tilpasses de ældre patienters nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med let (estimeret glomerulær filtrationshastighed

[eGFR] 60-90 ml/min/1,73 m

) nedsat nyrefunktion. En startdosis på 24 mg/26 mg to gange daglig bør

overvejes hos patienter med modetat nedsat nyrefunktion (eGFR 30-60 ml/min/1,73m

). Da der er

meget begrænset klinisk erfaring hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (eGFR

<30 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 5.1), skal Entresto anvendes med forsigtighed og en startdosis på

24 mg/26 mg to gange daglig anbefales. Der er ingen erfaring hos patienter med nyresygdom i

slutstadiet og Entresto anbefales ikke.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet, når Entresto gives til patienter med let nedsat leverfunktion (Child-

Pugh klasse A). Der er begrænset klinisk erfaring hos patienter med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse B) eller med ASAT/ALAT-værdier mere end to gange den øvre grænse for

normalværdier. Entresto skal derfor anvendes med forsigtighed hos disse patienter og den anbefalede

startdosis er 24 mg/26 mg to gange daglig (se pkt. 4.4 og 5.2).

Entresto er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion, biliær cirrhose eller

cholestase (Child-Pugh klasse C) (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Entrestos sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Til oral anvendelse.

Entresto kan indtages med eller uden mad (se pkt. 5.2). Tabletterne skal synkes med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Brug sammen med ACE-hæmmere (se pkt. 4.4 og 4.5). Entresto må ikke indgives før 36 timer

efter behandling med ACE-hæmmer er afbrudt.

Kendt angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hæmmer eller

ARB (se pkt. 4.4).

Hereditær eller idiopatisk angioødem (se pkt. 4.4).

Brug sammen med lægemidler indeholdende aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller

hos patienter med nedsat nyrefunktion (eGFR <60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Svært nedsat leverfunktion, biliær cirrhose eller cholestase (se pkt. 4.2).

Andet og tredje trimester af graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

På grund af en øget risiko for angioødem er en kombination af sacubitril/valsartan og en ACE-

hæmmer kontraindiceret (se pkt. 4.3). Sacubitril/valsartan må ikke påbegyndes før 36 timer efter

indtagelse af den sidste dosis ACE-hæmmer. Hvis behandling med sacubitril/valsartan afbrydes,

må behandling med ACE-hæmmer ikke påbegyndes før 36 timer efter sidste dosis

sacubitril/valsartan (se pkt. 4.2, 4.3, og 4.5).

Det frarådes at give sacubitril/valsartan sammen med en direkte reninhæmmer som fx aliskiren

(se pkt. 4.5). En kombination af sacubitril/valsartan og lægemidler indeholdende aliskiren er

kontraindiceret hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (eGFR

<60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.3 og 4.5).

Entresto indeholder valsartan og må derfor ikke gives sammen med et andet lægemiddel

indeholdende en ARB.

Hypotension

Behandling må ikke initieres, medmindre SBT er ≥100 mmHg. Der er ikke udført studier hos patienter

med SBT <100 mmHg (se pkt. 5.1).

Der er forekommet symptomatisk hypotension hos patienter

behandlet med sacubitril/valsartan i kliniske studier (se pkt. 4.8), især hos patienter ≥65 år, patienter

med nyresygdom og patienter med lavt SBT (<112 mmHg.). Ved behandlingsstart eller under

dosistitrering med sacubitril/valsartan bør blodtrykket monitoreres regelmæssigt. Ved forekomst af

hypotension anbefales midlertidig nedtitrering eller seponering af sacubitril/valsartan (se pkt. 4.2). Det

bør overvejes at justere dosis af diuretika, samtidigt administrerede antihypertensiva og

hypotensionsbehandling af andre årsager (fx hypovolæmi). Risiko for symptomatisk hypotension er

størst, hvis patienten har hypovolæmi fx forårsaget af behandling med diuretika, saltfattig diæt, diarré

eller opkastning. Hyponatriæmi og/eller hypovolæmi bør korrigeres før behandling med

sacubitril/valsartan påbegyndes. En sådan korrektiv handling skal opvejes omhyggeligt over for

risikoen for væske-overload.

Nedsat nyrefunktion

Vurdering af patienter med hjertesvigt bør altid inkludere måling af nyrefunktionen. Patienter med let

til moderat nedsat nyrefunktion har større risiko for at udvikle hypotension (se pkt. 4.2). Der er meget

begrænset klinisk erfaring hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret GFR

<30 ml/min/1,73m

), og disse patienter kan være i størst fare for hypotension (se pkt. 4.2). Der er

ingen erfaring hos patienter med nyresygdom i slutstadiet og sacubitril/valsartan anbefales ikke.

Forværring af nyrefunktionen

Brug af sacubitril/valsartan kan være forbundet med nedsat nyrefunktion. Risikoen kan være forøget

ved dehydrering eller brug sammen med non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDer) (se

pkt. 4.5). Nedtitrering bør overvejes hos patienter, som udvikler klinisk signifikant fald i

nyrefunktionen.

Hyperkaliæmi

Behandling bør ikke initieres, hvis serum-kalium-niveauet er >5,4 mmol/l. Anvendelse af

sacubitril/valsartan kan være forbundet med en øget risiko for hyperkaliæmi, selvom hypokaliæmi

også kan forekomme (se pkt. 4.8). Det anbefales at monitorere serumkalium, især hos patienter, som

har risikofaktorer som fx nedsat nyrefunktion, diabetes mellitus eller hypoaldosteronisme, eller som er

på en diæt med højt kaliumindhold, eller som behandles med mineralokortikoidantagonister (se

pkt. 4.2). Hvis patienter får klinisk signifikant hyperkaliæmi, anbefales justering af samtidigt

administrerede lægemidler eller midlertidig nedtitrering eller seponering. Hvis serumkaliumniveauet

er >5,4 mmol/l, bør seponering overvejes.

Angioødem

Der er forekommet angioødem hos patienter behandlet med sacubitril/valsartan. Ved forekomst af

angioødem skal sacubitril/valsartan straks seponeres, og der skal iværksættes passende behandling og

monitorering, indtil der er opnået komplet og vedvarende ophør af symptomer. Entresto må ikke gives

igen. I de tilfælde af verificeret angioødem, hvor hævelsen var begrænset til ansigt og læber, ophørte

tilstanden normalt uden behandling, men anvendelse af antihistaminer mildnede symptomerne.

Angioødem forbundet med larynxødem kan være fatalt. Hvor tunge, glottis eller larynx er omfattet

med risiko for luftvejsobstruktion, skal der straks iværksættes passende behandling, fx

adrenalinopløsning 1 mg/1 ml (0,3-0,5 ml) og/eller foranstaltninger nødvendige for at sikre frie

luftveje.

Der er ikke udført studier hos patienter med angioødem i anamnesen. Da de kan have en højere risiko

for angioødem, skal der udvises forsigtighed, hvis sacubitril/valsartan anvendes til disse patienter.

sacubitril/valsartan er kontraindiceret hos patienter, som tidligere har oplevet angioødem relateret til

ACE-hæmmere, til behandling med ARB eller med hereditær eller idiopatisk angioødem (se pkt. 4.3).

Sorte patienter har øget følsomhed for udvikling af angioødem (se pkt. 4.8).

Patienter med renal arteriostenose

Sacubitril/valsartan kan øge mængden af serumkreatinin og urinstof i blodet hos patienter med

bilateral eller unilateral renal arteriestenose. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med renal

arteriestenose, og det anbefales at monitorere nyrefunktionen.

Patienter med NYHA klasse IV

Der skal udvises forsigtighed ved påbegyndelse af behandling med sacubitril/valsartan hos patienter

med NYHA klasse IV, da der er begrænset klinisk erfaring hos denne population.

B-type natriuretisk peptid (BNP)

BNP er ikke egnet som markør for hjertesvigt hos patienter behandlet med sacubitril/valsartan, da

dette er et neprilysinsubstrat (se pkt. 5.1).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er begrænset klinisk erfaring hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse

B) eller med ASAT/ALAT-værdier mere end to gange det dobbelte af den øvre grænse for

normalværdier. Eksponering kan være forøget og sikkerheden er ikke kendt hos disse patienter.

Forsigtighed er derfor anbefalet ved anvendelse hos disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Sacubitril/valsartan er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion, biliær cirrhose og

cholestase (Child-Pugh klasse C) (se pkt. 4.3).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner som fører til kontraindikation

ACE-hæmmere

Anvendelse af sacubitril/valsartan sammen med ACE-hæmmere er kontraindiceret, da samtidig

hæmning af neprilysin (NEP) og ACE kan øge risikoen for angioødem. Sacubitril/valsartan må ikke

påbegyndes før 36 timer efter indtagelse af den sidste dosis ACE-hæmmer. Behandling med ACE-

hæmmer må ikke påbegyndes før 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan (se pkt. 4.2 og

4.3).

Aliskiren

Anvendelse af sacubitril/valsartan sammen med lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret

hos patienter med diabetes mellitus eller hos patienter med nedsat nyrefunktion (eGFR

<60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.3). Kombination af sacubitril/valsartan med direkte reninhæmmere

som fx aliskiren frarådes (se pkt. 4.4). Kombination af sacubitril/valsartan med aliskiren er muligvis

forbundet med en højere hyppighed af bivirkniner som fx hypotension, hyperkaliæmi og nedsat

nyrefunktion (inklusive akut nyresvigt) (se pkt. 4.3 og 4.4).

Interaktioner som medfører at samtidig anvendelse frarådes

Da sacubitril/valsartan indeholder valsartan, bør det ikke anvendes sammen med et andet lægemiddel

indeholdende en ARB (se pkt 4.4).

Interaktioner der kræver forsigtighed

OATP1B1- og OATP1B3-substrater, fx statiner

In vitro

data tyder på, at sacubitril hæmmer OATP1B1- og OATP1B3-transportører. Entresto kan

derfor øge den systemiske eksponering af OATP1B1- og OATP1B3-substrater som fx statiner.

Anvendelse sammen med sacubitril/valsartan øgede C

af atorvastatin og dets metabolitter op til

2 gange og AUC op til 1,3 gange. Der skal udvises forsigtighed, når sacubitril/valsartan anvendes

sammen med statiner. Der blev ikke observeret nogen klinisk relevant interaktion ved

kombinationsbehandling med simvastatin og Entresto.

PDE-5-hæmmere inklusive sildenafil

Tillæg af en enkelt dosis sildenafil til sacubitril/valsartan ved

steady state

hos patienter med

hypertension var forbundet med signifikant højere blodtrykssænkning sammenlignet med

administration af sacubitril/valsartan alene. Der skal derfor udvises forsigtighed, når sildenafil eller

anden PDE-5-hæmmer initieres hos patienter behandlet med sacubitril/valsartan.

Kalium

Anvendelse sammen med kaliumbesparende diuretika (triamteren, amilorid), mineralokortikoid-

antagonister (fx spironolacton, eplerenon), kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre

stoffer (som fx heparin) kan føre til forhøjelse af serumkalium og forhøjelse af serumkreatinin. Det

anbefales at monitorere serumkalium, hvis sacubitril/valsartan administreres sammen med disse stoffer

(se pkt. 4.4).

Non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDer) inklusive selektive cyclooxygenase-2 (COX-2)-

hæmmere

Anvendelse af sacubitril/valsartan sammen med NSAIDer kan hos ældre patienter, patienter med

væskemangel (inklusive dem som er i diuretisk behandling) eller patienter med kompromitteret

nyrefunktion medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen. Det anbefales derfor at overvåge

nyrefunktionen ved start eller ved ændring af behandlingen hos patienter, der får sacubitril/valsartan

og samtidig tager NSAID (se pkt. 4.4).

Lithium

Der er rapporteret reversibelt forhøjede serumkoncentrationer og toksicitet af lithium ved

administration af lithium sammen med ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptorantagonister.

Interaktion mellem sacubitril/valsartan og lithium er ikke undersøgt, denne kombination kan derfor

ikke anbefales. Hvis det vurderes, at kombinationen er nødvendig, anbefales omhyggelig monitorering

af lithiumniveauet i blodet. Hvis der også gives et diuretikum, kan risikoen for lithiumtoksicitet være

yderligere øget.

Furosemid

Samtidig indgift af sacubitril/valsartan og furosemid har ingen indvirkning på sacubitril/valsartan

farmakokinetik, men reducerede C

og AUC for furosemid med henholdsvis 50 % og 28 %. Mens

der ikke var nogen relevant ændring i urinvolumen, var urinsekretionen af natrium reduceret i mellem

4 og 24 timer efter samtidig administration. Den gennemsnitlige daglige dosis af furosemid var

uændret fra baseline til slutningen af PARADIGM-HF-studiet hos patienter behandlet med

sacubitril/valsartan.

Nitrater, fx nitroglycerin

Der var ingen interaktion mellem sacubitril/valsartan og intravenøst indgivet nitroglycerin med hensyn

til blodtryksnedsættelse. Samtidig indgift af nitroglycerin og sacubitril/valsartan var ledsaget af en

behandlingsforskel i hjertefrekvensen på 5 slag/minut sammenlignet med indgift af nitroglycerin

alene. En lignende virkning på hjertefrekvensen kan forekomme, når sacubitril/valsartan anvendes

sammen med nitrater i sublingual, oral eller transdermal form. Som udgangspunkt er dosisjustering

ikke nødvendig.

OATP- og MRP2-transportproteiner

Den aktive metabolit af sacubitril (LBQ657) og valsartan er OATP1B1, OATP1B3, OAT1 og OAT3

substrater; valsartan er også et MRP2-substrat. Det er derfor muligt, at anvendelse af

sacubitril/valsartan sammen med hæmmere af OATP1B1, OATP1B3 og OAT3 (fx rifampicin,

ciclosporin), OAT1 (fx tenofovir, cidofovir) eller MRP2 (fx ritonavir) kan øge den systemiske

eksponering af LBQ657 eller valsartan. Der skal udvises passende forsigtighed, når samtidig

behandling med sådanne lægemidler startes eller afsluttes.

Metformin

Samtidig indgift af sacubitril/valsartan og metformin reducerede både C

og AUC for metformin

med 23 %. Den kliniske relevans af disse fund kendes ikke. Ved start af behandling med

sacubitril/valsartan hos patienter, der får metformin, skal patientens kliniske status derfor vurderes.

Ingen signifikant interaktion

Der er ikke observeret klinisk relevant lægemiddelinteraktion, når sacubitril/valsartan blev givet

sammen med digoxin, warfarin, hydrochlortiazid, amlodipin, omeprazol, carvedilol, eller en

kombination af levonorgestrel/ethinyl østradiol.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Sacubitril/valsartan anbefales ikke i det første trimester af graviditet og er kontraindiceret i det andet

og tredje trimester af graviditet (se pkt. 4.3).

Valsartan

Epidemiologisk data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter eksponering for ACE-hæmmere

under graviditetens første trimester er ikke entydige. En let forhøjet risiko kan dog ikke udelukkes.

Der er ingen kontrollerede epidemiologiske data angående risikoen ved brug af ARB, men lignende

risici kan eksistere for denne gruppe af lægemidler. Medmindre fortsat behandling med ARB vurderes

at være nødvendig, bør patienter, som planlægger at blive gravide, skiftes til en alternativ

hypertensionsbehandling med en dokumenteret sikkerhedsprofil til brug ved graviditet. Ved

konstateret graviditet skal behandlingen med ARB afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal

en anden behandling påbegyndes. Eksponering for behandling med ARB under andet og tredje

trimester er kendt for at medføre human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion,

forsinket kranieossifikation) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi).

Hvis eksponering for ARB er sket fra andet trimester af graviditeten, anbefales det at udføre

ultralydsundersøgelse af nyrefunktion og kranie. Spædbørn hvis mødre har taget ARB bør observeres

tæt for hypotension (se pkt. 4.3).

Sacubitril

Der er ingen data vedrørende anvendelse af sacubitril hos gravide kvinder. Dyrestudier har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Sacubitril/valsartan

Der er ingen data vedrørende anvendelse af sacubitril/valsartan hos gravide kvinder. Dyrestuder med

sacubitril/valsartan har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det er ukendt, om sacubitril/valsartan udskilles i human mælk. Entrestos komponenter sacubitril og

valsartan blev udskilt i mælk hos diegivende rotter (se pkt. 5.3). På grund af den potentielle risiko for

bivirkninger hos de ammede nyfødte/spædbørn, bør Entresto ikke anvendes under amning. Det skal

besluttes, om amning eller behandling skal ophøre, idet der tages højde for vigtigheden af

sacubitril/valsartan for moderen.

Fertilitet

Virkningen af sacubitril/valsartan på human fertilitet er ikke undersøgt. Studier hos han- og hunrotter

viste ikke skadelige virkninger på fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Sacubitril/valsartan påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Ved

bilkørsel eller betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der lejlighedsvis kan opstå

svimmelhed eller træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger ved behandling med sacubitril/valsartan var

hypotension (17,6 %), hyperkaliæmi (11,6 %) og nedsat nyrefunktion (10,1 %) (se pkt. 4.4).

Angioødem blev rapporteret hos patienter behandlet med sacubitril/valsartan (0,5 %) (se beskrivelse af

udvalgte bivirkninger).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne er ordnet efter systemorganklasse og derefter efter frekvens med de hyppigste først

baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000). Inden

for hver frekvensgruppe er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Tabel 1

Liste over bivirkninger

Systemorganklasse

Foretrukken betegnelse

Hyppighed

Blod og lymfesystem

Anæmi

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Hyperkaliæmi*

Meget almindelig

Hypokaliæmi

Almindelig

Hypoglykæmi

Almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Synkope

Almindelig

Postural svimmelhed

Ikke almindelig

Øre og labyrint

Vertigo

Almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypotension*

Meget almindelig

Ortostatisk hypotension

Almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Almindelig

Kvalme

Almindelig

Gastritis

Almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

Udslæt

Ikke almindelig

Angioødem*

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Nedsat nyrefunktion*

Meget almindelig

Nyresvigt (nyresvigt, akut

nyresvigt)

Almindelig

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Træthed

Almindelig

Asteni

Almindelig

*Se beskrivelse af udvalgte bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Angioødem

Der er forekommet angioødem hos patienter behandlet med sacubitril/valsartan. I PARADIGM-HF

blev angioødem rapporteret hos 0,5 % af patienter behandlet med sacubitril/valsartan sammenlignet

med 0,2 % hos patienter behandlet med enalapril. Frekvensen af angioødem var højere hos sorte

patienter behandlet med sacubitril/valsartan (2,4 %) og enalapril (0,5 %) (se pkt. 4.4).

Hyperkaliæmi og serum-kalium

I PARADIGM-HF forekom hyperkaliæmi og serumkaliumkoncentrationer på >5,4 mmol/l hos

henholdsvis 11,6 % og 19,7 % af patienter behandlet med sacubitril/valsartan og henholdsvis 14,0 %

og 21,1 % af patienter behandlet med enalapril.

Blodtryk

I PARADIGM-HF forekom hypotension og klinisk relevant lavt systolisk blodtryk (<90 mmHg og

reduktion fra

baseline

på >20 mmHg) hos henholdsvis 17,6 % og 4,76 % af patienter behandlet med

sacubitril/valsartan sammenlignet med henholdsvis 11,9 % og 2,67 % af patienter behandlet med

enalapril.

Nedsat nyrefunktion

I PARADIGM-HF forekom nedsat nyrefunktion hos 10,1 % af patienter behandlet med

sacubitril/valsartan og hos 11,5 % af patienter behandlet med enalapril.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der foreligger begrænsede data vedrørende overdosering hos mennesker. En enkelt dosis på 583 mg

sacubitril/617 mg valsartan og gentagne doser på 437 mg sacubitril/463 mg valsartan (14 dage) blev

undersøgt hos voksne frivillige forsøgspersoner og var veltolererede.

Det mest sandsynlige symptom på overdosering er hypotension på grund af sacubitril/valsartan

blodtrykssænkende virkning. Der bør iværksættes symptomatisk behandling.

På grund af høj proteinbinding er det usandsynligt, at lægemidlet kan fjernes ved hæmodialyse (se

pkt. 5.2).

EMA/649986/2015

EMEA/H/C/004062

EPAR - sammendrag for offentligheden

Entresto

sacubitril/valsartan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Entresto. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Entresto bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Entresto, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Entresto, og hvad anvendes det til?

Entresto er et hjertelægemiddel, der indeholder de to aktive stoffer sacubitril og valsartan. Der

anvendes ved langvarigt hjertesvigt hos voksne, som har symptomer af sygdommen. Hjertesvigt er

hjertets manglende evne til at pumpe tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen.

Hvordan anvendes Entresto?

Entresto fås som tabletter (24 mg sacubitril/26 mg valsartan, 49 mg sacubitril/51 mg valsartan og

97 mg sacubitril/103 mg valsartan). Entresto udleveres kun efter recept.

Entresto tabletter tages to gange dagligt. Den anbefalede startdosis er 1 tablet af Entresto 49 mg/51

mg to gange dagligt, som efter 2-4 uger fordobles til 97 mg/103 mg to gange dagligt. Lægen kan

vælge en lavere dosis til visse patienter. De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet, der

ligeledes er en del af EPAR.

Hvordan virker Entresto?

De to stoffer i Entresto, sacubitril og valsartan, virker på forskellig måde: Sacubitril blokerer

nedbrydningen af natriuretiske peptider, der produceres i kroppen. Natriuretiske peptider får natrium

og vand til at gå over i urinen og nedsætter derved belastningen af hjertet. Natriuretiske peptider

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

nedsætter også blodtrykket og beskytter hjertet mod den udvikling af arvæv (fibrose), som sker ved

hjertesvigt.

Valsartan er en "angiotensin-II-receptor antagonist", hvilket betyder, at den blokerer virkningen af

hormonet angiotensin II. Virkningerne af angiotensin II kan være skadelige hos patienter med

hjertesvigt. Ved at blokere de receptorer, som angiotensin II normalt bindes til, standser valsartan

hormonets skadelige virkninger på hjertet og nedsætter også blodtrykket ved at lade karrene udvide

sig.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Entresto?

I hovedundersøgelsen blev Entresto sammenlignet med enalapril, et andet lægemiddel, der anvendes

ved hjertesvigt. Patienterne i undersøgelsen havde langvarigt hjertesvigt med symptomer på

sygdommen med nedsættelse af den brøkdel af blodet, der forlader hjertet (uddrivningsfraktionen). I

den gruppe, der blev behandlet med Entresto, afgik 21,8 % (914 af 4 187) enten ved døden på grund

af hjerte- og kredsløbsproblemer eller bliver indlagt med hjertesvigt, sammenholdt med 26,5 % (1 117

af 4 212) af dem, der blev behandlet med enalapril. Sædvanligvis blev patienterne overvåget i ca. 27

måneder, hvor de i gennemsnit fik lægemidlet i ca. 24 måneder. Undersøgelsen blev standset tidligt,

fordi der var overbevisende dokumentation for, at Entresto var mere effektivt end enalapril.

Hvilke risici er der forbundet med Entresto?

De hyppigste bivirkninger ved Entresto (som kan optræde hos op til 1 ud af 10 personer) er højt

kaliumindhold i blodet, lavt blodtryk og nedsat nyrefunktion. En bivirkning, der kan være alvorlig, er

hurtig hævelse af de dybere hudlag og vævet omkring halsen med vejrtrækningsbesvær til følge

(angioødem). Denne bivirkning er dog ikke almindelig (optræder hos færre end 1 ud af 100 personer).

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Entresto fremgår af indlægssedlen.

Entresto må ikke tages sammen med lægemidler af typen ACE-hæmmere (som anvendes til

behandling af hjertesvigt og højt blodtryk). Det må ikke anvendes af patienter, der har haft angioødem

eller har haft svær leversygdom, eller af gravide. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår

af indlægssedlen.

Hvorfor blev Entresto godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Entresto

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Hovedundersøgelsen viste, at

Entresto nedsatte dødeligheden ved hjerte- og kredsløbsproblemer og af indlæggelser for hjertesvigt.

Bivirkningerne ved Entresto i hovedundersøgelsen svarede til bivirkningerne af enalapril, som allerede

er godkendt til anvendelse ved hjertesvigt. Valsartan, den ene aktive bestanddel i lægemidlet, er

anerkendt til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt; dets bivirkninger er velkendte.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Entresto?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Entresto anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Entresto, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Entresto

EMA/649986/2015

Side 2/3

Andre oplysninger om Entresto

Den fuldstændige EPAR og risikostyringsplan for Entresto findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om behandling med Entresto, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Entresto

EMA/649986/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information