Darunavir Mylan

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-05-2020

Aktiv bestanddel:
darunavir
Tilgængelig fra:
Mylan S.A.S.
ATC-kode:
J05AE10
INN (International Name):
darunavir
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Darunavir, administreret sammen med lavdosis ritonavir, er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af patienter med HIV-1-infektion (human immunodeficiency virus). Darunavir Mylan tabletter kan anvendes til at tilvejebringe passende dosis regimer:Til behandling af HIV-1 infektion i antiretroviral behandling (ART)-erfarne voksne patienter, herunder dem, der har været meget forbehandlet. Til behandling af HIV-1 infektion hos pædiatriske patienter fra en alder af 3 år og mindst 15 kg kropsvægt. I beslutter at indlede behandling med darunavir co-administreres med en lav dosis ritonavir, forsigtig, bør det overvejes, om den historie behandling af den enkelte patient og de mønstre af mutationer, der er forbundet med forskellige agenter. Genotypiske eller fænotypiske test (når de er tilgængelige) og behandling, historie bør vejlede i brugen af daranuvir. Darunavir co-administreres med en lav dosis ritonavir er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behand
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004068
Autorisation dato:
2017-01-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/004068

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-02-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

25-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

25-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

25-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

25-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-02-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Darunavir Mylan 75 mg filmovertrukne tabletter

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du får muligvis brug for at læse den igen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte din læge, apotekspersonalet eller din

sygeplejerske.

Denne medicin er ordineret til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Hvis du oplever bivirkninger, skal du tale med din læge, apotekspersonalet eller din

sygeplejerske. Dette omfatter evt. bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Darunavir Mylan

Sådan tages Darunavir Mylan

Mulige bivirkninger

Opbevaring af Darunavir Mylan

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Darunavir Mylan?

Darunavir Mylan indeholder det aktive stof darunavir. Darunavir er et antiretroviralt lægemiddel, der

bruges til behandling af en infektion af human immundefekt-virus (hiv). Det tilhører en

medicingruppe, der kaldes proteasehæmmere. Darunavir virker ved at reducere mængden af hiv i din

krop. Dette vil forbedre dit immunforsvar og reducerer risikoen for at udvikle sygdomme, der er

forbundet med en hiv-infektion.

Hvad bruges det til?

Darunavir anvendes til at behandle voksne og børn fra og med 3 år med en kropsvægt på mindst 15 kg,

som er hiv-inficerede, og som allerede har anvendt andre antiretrovirale lægemidler.

Darunavir skal tages i kombination med en lav dosis af ritonavir og andre anti-hiv-lægemidler. Din

læge kan fortælle dig, hvilke lægemiddelkombinationer, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Darunavir Mylan

Tag ikke Darunavir Mylan

hvis du er

allergisk

over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6) eller over for ritonavir.

hvis du har

alvorlige leverproblemer

. Spørg din læge, hvis du ikke ved, hvor alvorlig din

leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere prøver.

Kombinér ikke Darunavir Mylan med nogle af følgende lægemidler

Hvis du tager nogle af disse, skal du spørge din læge, om du kan skifte til andre lægemidler.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol

eller

terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam

eller

oral midazolam

(indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin

(hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsyregigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin

eller

sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Ergot-alkaloider (f.eks.

ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin

methylergometrin

til behandling af migræne hovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

quinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin

simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af en hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

Kombinér ikke darunavir med produkter, som indeholder perikon (

hyperricum perforatum

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge, apotekspersonalet eller din sygeplejerske, før du tager Darunavir Mylan.

Darunavir helbreder ikke hiv. Du kan stadig videregive hiv, når du tager dette lægemiddel, selvom

risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Tal med din læge om de forholdsregler, du

skal tage, for at undgå at smitte andre mennesker.

Patienter, som tager darunavir, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet

med en hiv-infektion. Du skal være i regelmæssig kontakt med din læge.

Patienter, der tager darunavir, kan udvikle et hududslæt. Et udslæt kan i sjældne tilfælde blive alvorligt

og potentielt livstruende. Kontakt din læge, hvis du får udslæt.

Patienter, som tager darunavir og raltegravir (for hiv-infektioner), kan udvikle et udslæt (oftest mildt

eller moderat) oftere end i patienter, som tager et af lægemidlerne separat.

Fortæl din læge om din situation, FØR og MENS du er i behandling

Sørg for, at du undersøger følgende punkter og fortæller om det til din læge, hvis nogen af disse

gælder for dig.

Giv din læge besked, hvis du tidligere har haft problemer med din lever, herunder hepatitis B-

eller C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, før han eller hun tager en

beslutning om, hvorvidt du kan tage darunavir.

Giv din læge besked, hvis du har

diabetes

. Darunavir kan øge blodsukkerniveauerne i blodet.

Giv omgående din læge besked, hvis du bemærker

symptomer på infektion

(f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion og en tidligere

opportunistisk infektion kan tegn og symptomer på inflammation fra tidligere infektioner vise sig ret

hurtigt efter anti-hiv-behandlingen er påbegyndt. Man mener, at disse symptomer skyldes en

forbedring i kroppens immunforsvar, som gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, som kan

have været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Foruden opportunistiske infektioner kan autoimmune sygdomme (en tilstand som opstår, når

immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, når du begynder at tage lægemidler til

behandling af din hiv-infektion. Autoimmune sygdomme kan også opstå mange måneder, efter at

behandlingen er påbegyndt. hvis du bemærker nogen symptomer på infektion eller andre sygdomme,

f.eks. muskelsvaghed, svaghed der begynder i hænder og fødder og flytter sig mod midten af kroppen,

palpitationer, rystelser eller hyperaktivitet, skal du omgående underrette din læge, så du kan få den

rette behandling.

Giv din læge besked, hvis du har

hæmofili

. Darunavir kan øge risikoen for at bløde.

Giv din læge besked, hvis du er

allergisk overfor sulfonamider

(som f.eks. bruges til

behandling af visse infektioner).

Giv din læge besked, hvis du oplever

muskelproblemer

. Nogle patienter, der modtager en

kombination af antiretrovirale behandlinger, kan udvikle en knoglesygdom, der hedder knoglenekrose

(knoglevævet dør pga. mangelfuld blodtilførsel til knoglen). Risikofaktorer for udvikling af denne

sygdom indbefatter bl.a. varigheden af den kombinerede antiretrovirale behandling, anvendelsen af

kortikosteroider, alkoholforbruget og et højt body mass index. Symptomer på osteonekrose er

ledstivhed, ømhed og smerter (særligt i hoften, knæet og skulderen) og vanskeligheder med at bevæge

sig. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer, bedes du informere din læge.

Ældre

Darunavir har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende Darunavir Mylan.

Børn

Darunavir må ikke anvendes til børn, der er yngre end 3 år og vejer mindre end 15 kg.

Brug af anden medicin sammen med Darunavir Mylan

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler eller har gjort det for

nylig.

Der er nogle lægemiddeltyper, som du

ikke må kombinere

med darunavir. De er angivet herover

under overskriften ’Kombinér ikke Darunavir Mylan med nogen af følgende lægemidler:’

Darunavir kan oftest kombineres med anti-hiv-lægemidler, der hører hjemme i en anden kategori

[f.eks. NRTI'ere (nukleosid revers transkriptase-hæmmere), NNRTI'ere (non-nukleotid revers

transkriptase-hæmmere), CCR5-antagonister og FI'er (fusionshæmmere)]. Darunavir er ikke testet

med ritonavir med alle PI'ere (proteasehæmmere) og må ikke anvendes sammen med andre hiv-PI'ere.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre dosis af andre lægemidler. Fortæl det derfor altid

din læge, hvis du tager andre anti-hiv-lægemidler, og følg din læges anvisninger omhyggeligt i forhold

til, hvilke lægemidler der kan kombineres.

Darunavir effekt kan reduceres, hvis du tager nogle af følgende produkter. Informér din læge, hvis du

tager:

Phenobarbital, fenytoin

(forhindrer krampeanfald)

Dexamethason

(kortikosteroid)

Efavirenz

(hiv-infektion)

Boceprevir

(hepatitis C-infektion)

Rifapentin, rifabutin

(lægemidler til behandling af nogle infektioner som f.eks. tuberkulose)

Saquinavir

(hiv-infektion).

Effekten af andre lægemidler kan blive påvirket, når du tager darunavir Informér din læge, hvis du

tager:

Amlodipin, diltiazem, disopyramid, carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil

(til hjertesygdom), da den

behandlingsmæssige effekt eller bivirkningerne fra disse lægemidler kan øges.

Apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin

(til reduktion af blodkoagulering), da deres

behandlingsmæssige effekt eller bivirkninger kan ændres; din læge kan være nødt til at

undersøge dit blod.

Østrogenbaserede hormonelle kontraceptive midler og hormonel substitutionsterapi. Darunavir

kan reducere deres effekt. Når det anvendes som svangerskabsforebyggelse, anbefales andre

ikke-hormonelle kontraceptive midler.

Ethinylestradiol/drospirenon

. Darunavir kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold i

blodet pga. drospirenon.

Atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin

(til at sænke kolesterolniveauer). Risikoen for en

muskelskade kan øges. Din læge vil evaluere, hvilket lægemiddel der vil være bedst til lige

præcis dig til sænkning af kolesterolniveauet.

Clarithromycin

(antibiotika)

Ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus

(til dæmpning af immunforsvaret), da den

behandlingsmæssige effekt af eller bivirkningerne fra disse lægemidler kan øges. Din læge vil

måske foretage yderligere tests.

Kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon.

Disse lægemidler anvendes til behandling af allergier, astma, inflammatoriske

tarmsygdomme, inflammatoriske lidelser i øjnene, led og muskler eller andre inflammatoriske

lidelser. Hvis der ikke kan anvendes alternativer, bør de kun anvendes efter medicinsk

evaluering, og din læge bør overvåge dig tæt for bivirkninger fra kortikosteroider.

Buprenorphin/naloxon

(til behandling af opioidafhængighed)

Salmeterol

(lægemiddel til behandling af astma)

Artemether/lumefantrin

(et kombinationslægemiddel til behandling af malaria).

Dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin

(til behandling af cancer)

Sildenafil, tadalafil, vardenafil

(til behandling af rejsningsbesvær eller af en hjerte- og

lungesygdom, der hedder pulmonal arteriel hypertension)

Glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir

(til behandling af en hepatitis C-infektion).

Fentanyl, oxycodon, tramadol

(til behandling af smerter)

Fesoterodin, solifenacin

(til behandling af sygdomme i urinvejene)..

Det kan være nødvendigt at ændre doseringen af andre lægemidler, da enten deres eller darunavirs

behandlingsmæssige effekt kan være påvirket, når de kombineres.

Informér din læge, hvis du tager:

Alfentanil

(injicerbart stærkt og hurtigtvirkende smertestillende middel, der anvendes til

operationer)

Digoxin

(til behandling af visse hjertelidelser)

Clarithromycin

(antibiotika)

Itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazole

(til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol bør kun tages efter lægelig vurdering.

Rifabutin

(mod bakterielle infektioner)

Sildenafil, vardenafil, tadalafil

(til behandling af rejsningsbesvær eller højt blodtryk i det

pulmonale kredsløb)

Amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon

(til behandling

af depression og angst)

Maraviroc

(til behandling af hiv-infektion)

Metadon

(til behandling af opiatafhængighed)

Carbamazepin, clonazepam

(til forhindring af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

Colchicin

(til behandling af urinsyregigt eller familiær middelhavsfeber)

Bosentan

(til behandling af højt blodtryk i det pulmonale kredsløb)

Buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som

injektion, zoldipem

(beroligende midler)

Perphenazin, risperidon, thioridazin

(til behandling af psykiske lidelser).

Dette er

ikke

en fuldstændig liste over lægemidler. Giv dit sundhedspersonale besked om

alle

lægemidler, du tager.

Darunavir Mylan med mad og drikke

Se afsnittet ’Sådan tages Darunavir Mylan’.

Graviditet og amning

Giv omgående din læge besked, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du ammer. Gravide og

ammende mødre må ikke tage darunavir med ritonavir, medmindre det specifikt er ordineret af lægen.

Gravide eller ammende mødre bør ikke tage darunavir sammen med cobicistat.

Det anbefales, at hiv-inficerede kvinder ikke ammer deres børn både pga. risikoen for, at barnet

smittes med hiv gennem modermælken og pga. lægemidlets ukendte effekt på barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betjen ikke maskiner, og kør ikke et motorkøretøj, hvis du føler dig svimmel efter at have taget

darunavir.

Darunavir Mylan indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan tages Darunavir Mylan

Tag altid dette lægemiddel præcis som angivet i denne indlægsseddel eller efter din læges,

apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisninger. Spørg din læge, apotekspersonalet eller din

sygeplejerske til råds, hvis du er i tvivl.

Selvom du føler, du har det bedre, så må du ikke stoppe med at tage Darunavir Mylan og ritonavir

uden først at tale med din læge om det.

Når behandlingen er gået i gang, må dosen eller doseringsformen ikke ændres, og behandlingen må

ikke stoppes, uden din læge har bedt dig om det.

Dosis til børn på 3 år og over, der vejer mindst 15 kg, og som ikke har taget antiretrovirale

lægemidler før (dit barns læge vil fastlægge dette)

Lægen beregner den korrekte daglige dosis, der skal tages én gang dagligt, ud fra barnets vægt (se

tabellen herunder). Denne dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 800 mg

darunavir sammen med 100 mg ritonavir én gang dagligt.

Lægen fortæller dig, hvor mange Darunavir Mylan-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning) barnet skal tage.

Legemsvægt

En dosis Darunavir er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

Dosis til børn på 3 år og over, der vejer mindst 15 kg, og som har taget antiretrovirale

lægemidler før (dit barns læge vil fastlægge dette)

Lægen beregner den korrekte daglige dosis ud fra barnets vægt (se tabellen herunder). Lægen vil

afgøre, om barnet skal tage dosen én gang dagligt eller to gange dagligt. Denne dosis må ikke

overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 600 mg darunavir sammen med 100 mg ritonavir to

gange om dagen eller 800 mg darunavir sammen med 100 mg ritonavir én gang om dagen.

Lægen fortæller dig, hvor mange Darunavir Mylan-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning) barnet skal tage. Der findes tabletter med andre styrker, og din læge kan have

ordineret en særlig kombination af tabletter til dig for at give dig den helt rigtige dosis.

Andre formuleringer af dette lægemiddel kan være mere velegnede til børn. Spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Dosering to gange dagligt

Legemsvægt

En dosis er

mellem 15 og 30 kg

375 mg darunavir + 50 mg ritonavir to gange dagligt

mellem 30 og 40 kg

450 mg darunavir + 60 mg ritonavir to gange dagligt

mere end 40 kg*

600 mg darunavir + 100 mg ritonavir to gange dagligt

Til børn fra 12 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg afgør barnets læge, om

Darunavir Mylan 800 mg kan anvendes. Denne dosis kan ikke administreres med disse 75 mg

tabletter. Darunavir Mylan findes i andre styrker.

Dosering en gang dagligt

Legemsvægt

En dosis darunavir er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Anvisninger for børn

Barnet skal altid tage darunavir sammen med ritonavir. Darunavir virker ikke korrekt uden

ritonavir.

Barnet skal tage den korrekte dosis darunavir og ritonavir to gange dagligt eller en gang dagligt.

Hvis darunavir er ordineret to gange dagligt, skal barnet tage en dosis om morgenen og en dosis

om aftenen. Dit barns læge vil fastsætte den korrekte administration af dosis til dit barn.

Barnet skal tage darunavir sammen med mad. Darunavir virker ikke korrekt uden samtidig

indtagelse af mad. Typen af mad er ikke vigtig.

Barnet skal sluge tabletter med noget at drikke som f.eks. vand eller mælk.

Doser til voksne, som ikke har taget antiretrovirale lægemidler før (din læge vil fastsætte dette)

Du har brug for en anden dosis af darunavir, som ikke kan administreres med disse tabletter på

150 mg. Der er andre styrker af Darunavir Mylan tilgængelige.

Doser til voksne, som har taget antiretrovirale lægemidler før (din læge vil fastsætte dette)

Dosis er enten:

600 mg darunavir (2 tabletter der indeholder 300 mg darunavir eller 1 tablet der indeholder

600 mg darunavir) sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

ELLER

800 mg darunavir (2 tabletter der indeholder 400 mg darunavir eller 1 tablet der indeholder

800 mg darunavir) sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt. Darunavir Mylan-tabletter på

400 mg og 800 mg må kun anvendes ved dosis på 800 mg, der tages en gang dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den korrekte til dig.

Anvisninger for voksne

Tag altid darunavir sammen med ritonavir. Darunavir virker ikke korrekt uden ritonavir.

Tag 600 mg darunavir om morgenen sammen med 100 mg ritonavir.

Tag 600 mg darunavir sammen med 100 mg ritonavir.

Tag darunavir med mad. Darunavir virker ikke korrekt uden samtidig indtagelse af mad. Typen

af mad er ikke vigtig.

Slug tabletterne med noget at drikke som f.eks. vand eller mælk.

Darunavir Mylan-tabletter på 75 mg og 150 mg er fremstillet til anvendelse til børn, men i nogle

tilfælde kan de også bruges til voksne.

Hvis du tager mere Darunavir Mylan, end du skulle have taget

Kontakt omgående din læge, apotekspersonalet eller din sygeplejerske.

Hvis du glemmer at tage Darunavir Mylan

Hvis du opdager det

inden for 6 timer

, skal du skynde dig at tage tabletterne. Tag dem altid med

ritonavir og mad. Hvis du først opdager det

efter 6 timer

, skal du springe den dosis over og tage den

næste dosis, som du plejer. Undgå at tage dobbeltdosis for at kompensere for en glemt dosis.

Stop ikke med at tage Darunavir Mylan uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle, at du har det bedre. Stop ikke med at tage

darunavir, selvom du har det bedre. Tal med din læge først.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedr. brug af dette lægemiddel, bedes du rådføre dig med din læge,

apotekspersonalet eller din sygeplejerske.

4.

Mulige bivirkninger

I forbindelse med hiv-behandling kan der forekomme en vægtøgning og en øgning i niveauerne for

blodlipider og glukose. Dette er delvist forbundet med et bedre helbred og en bedre livsstil, og for

blodlipidernes vedkommende kan det være pga. hiv-lægemidlerne selv. Din læge vil foretage tests af

disse ændringer.

Som med al anden medicin kan denne medicin forårsage bivirkninger, selvom ikke alle får dem.

Giv din læge besked, hvis du får nogle af disse bivirkninger.

Der har været rapporteret leverproblemer, som af og til er alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på darunavir. Hvis du har en kronisk hepatitis B- eller C-infektion, bør din

læge kontrollere dine blodprøver oftere, da du vil have en forøget risiko for at udvikle leverproblemer.

Tal med din læge om tegn og symptomer på leverproblemer. Det kan inkludere gulfarvning af din hud

eller det hvide i dine øjne, mørk (tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkast, appetitløshed, smerte,

ømhed eller smerter og ubehag i højre side under dine ribben.

Hududslæt (ses oftere i kombination med raltegravir), kløe. Udslættet er oftest mildt til moderat. Et

hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, alvorlig situation. Det er derfor vigtigt at tale med

lægen, hvis du udvikler et udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig i forhold

til dine symptomer, eller om du skal stoppe med at tage darunavir.

Andre bivirkninger er diabetes (almindeligt), og betændelse i bugspytkirtlen.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter)

diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter)

opkast, kvalme, mavesmerter eller udspiling af maven, dispepsi, flatulens

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerte i hænder eller

fødder, styrketab, svært ved at falde i søvn.

Ualmindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

mindsket eller unormal hudfølsomhed, prikken og snurren, opmærksomhedsforstyrrelse,

hukommelsestab, balanceproblemer

vejrtrækningsproblemer, hoste, næseblod, halsirritation

Betændelse i maven eller munden, halsbrand, opkastninger, tør mund, mavegener, forstoppelse,

bøvsen

nyresvigt, nyresten, svært ved at komme af med urinen, hyppig eller unormalt ofte urinering, af

og til om natten

nældefeber, alvorlig hævelse af huden og andet væv (oftest læber og øjne) eksem, unormalt stor

svedproduktion, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerte, muskelkramper eller -svaghed, smerter i ekstremiteterne, osteoporose

en langsommere funktion af skjoldbruskkirtlen. Dette kan påvises ved hjælp af en blodprøve.

højt blodtryk, rødmen

røde eller tørre øjne

feber, hævelse af nedre lemmer pga. væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

rejsningsbesvær, forstørrelse af bryster

soveproblemer, døsighed, depression, angst, unormale drømme, nedsat seksualdrift

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

en reaktion ved navn DRESS [alvorligt udslæt som kan være ledsaget af feber, træthed, hævelse

i ansigt eller af lymfeknuder, øget eosinofili (hvid blodcelletype), påvirkning af lever, nyrer eller

lunger]

hjerteanfald, langsom hjerterytme, hjertebanken

visuelle forstyrrelser

kuldegysninger, føler sig ikke normal

føler sig forvirret eller desorienteret, humørændring, rastløshed

besvimer, epileptiske anfald, ændring eller tab af smag

mundsår, opkast med blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

næsen løber

hudlæsioner, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden inflammation

ændringer i nogle af dine værdier for blodceller eller -kemi. Det kan påvises i resultaterne fra

blod- og/eller urintests. Din læge kan forklare dette for dig. Eksempler er: forøgelse af visse

hvide blodceller.

Nogle bivirkninger er typiske for anti-hiv-lægemidler i samme familie som darunavir. Det er:

muskelsmerter, ømhed eller svaghed. I sjældne tilfælde har disse muskellidelser været alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, skal du tale med din læge, apotekspersonalet eller din sygeplejerske.

Dette omfatter evt. bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring af Darunavir Mylan

Opbevar denne medicin utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen og på flasken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Flasker: Skal anvendes inden for 100 dage efter anbrud.

Smid ikke medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg apotekspersonalet om, hvordan

du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler medvirker til at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Darunavir Mylan indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver tablet indeholder 75 mg darunavir.

Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon,

natriumcarboxymethylstivelse, hypromellose, magnesiumstearat. Filmovertrækningen

indeholder delvist hydrolyseret polyvinylalkohol, titaniumdioxid (E171), macrogol og talkum.

Darunavir Mylans udseende og pakningsstørrelser

Darunavir Mylan 75 mg filmovertrukne tabletter er hvide/offwhite, ovale med to kurvede sider,

mærket med M på den ene side og DV1 på den anden side.

Darunavir Mylan 75 mg filmovertrukne tabletter fås i blisterkort med 480 tabletter og i plastikflasker

med 480 tabletter.

Ikke alle emballagestørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Frankrig

Fremstillere

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom, Mylan utca 1

Ungarn

McDermott Laboratories Limited under forretningsnavnet Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irland

Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1

Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen, 61352

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Darunavir Mylan 75 mg filmovertrukne tabletter

Darunavir Mylan 150 mg filmovertrukne tabletter

Darunavir Mylan 300 mg filmovertrukne tabletter

Darunavir Mylan 600 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Darunavir Mylan 75 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 75 mg darunavir.

Darunavir Mylan 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg darunavir.

Darunavir Mylan 300 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg darunavir.

Darunavir Mylan 600 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 600 mg darunavir.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Darunavir Mylan 75 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukken tablet.

Hvid/offwhite, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 9,7 mm x 4,6 mm, præget med ’M’ på

den ene side og ’DV1’ på den anden side.

Darunavir Mylan 150 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukken tablet.

Hvid/offwhite, kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 12,75 mm x 6,3 mm, præget

med ’M’ på den ene side og ’DV2’ på den anden side.

Darunavir Mylan 300 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukken tablet.

Hvid/offwhite, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 16,5 mm x 8,2 mm, præget med ’M’ på

den ene side og ’DV3’ på den anden side.

Darunavir Mylan 600 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukken tablet.

Hvid/offwhite, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, ca. 21,2 mm x 10,6 mm, præget med ’M’

på den ene side og ’DV5’ på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Darunavir, administreret sammen med lavdosis ritonavir, er i kombination med andre antiretrovirale

lægemidler indiceret til behandling af patienter med human immundefektvirus (hiv-1)-infektion (se

pkt. 4.2).

Darunavir Mylan 75 mg, 150 mg, 300 mg og 600 mg tabletter kan anvendes til at sammensætte

passende behandlingsregimer (se pkt. 4.2):

til behandling af hiv-1-infektion hos voksne patienter, som tidligere har været i antiretroviral

behandling (ART-erfarne), inklusive patienter, der tidligere har fået omfattende

præmedicinering

til behandling af hiv-1-infektion hos pædiatriske patienter fra 3 år med en legemsvægt på mindst

15 kg.

I forbindelse med beslutningen om at påbegynde behandling med darunavir, administreret sammen

med lavdosis ritonavir, skal den enkelte patients behandlingsanamnese og de mutationsmønstre, der er

forbundet med forskellige lægemidler, overvejes nøje. Genotype- og fænotypebestemmelse (hvor det

er muligt) og behandlingsanamnese skal være vejledende for brugen af darunavir (se pkt. 4.2, 4.4 og

5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge, der har erfaring med håndtering af hiv-infektion. Efter

indledning af behandling med darunavir skal patienterne rådgives om ikke at ændre doseringen eller

lægemiddelformen eller stoppe med behandlingen undtagen efter aftale med lægen.

Dosering

Darunavir Mylan skal altid gives oralt med lavdosis ritonavir som en farmakokinetisk forstærker og i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Produktresuméet for ritonavir skal derfor læses,

inden behandling med darunavir påbegyndes.

ART-erfarne voksne patienter

Den anbefalede dosis er 600 mg to gange dagligt sammen med ritonavir 100 mg to gange dagligt i

forbindelse med et måltid. Darunavir Mylan 75 mg, 150 mg, 300 mg og 600 mg tabletter kan anvendes

til at sammensætte regimet med 600 mg to gange dagligt.

Det anbefales udelukkende at anvende 75 mg og 150 mg tabletter til at opnå den anbefalede dosis til

voksne, når der er besvær med at synke tabletterne på 300 mg eller 600 mg. Spædbørn og små børns

evne til at synke hele tabletter skal vurderes, inden ordination af darunavir-tabletter. Til små børn, der

ikke er i stand til at synke hele tabletter, skal det undersøges, om der findes bedre egnede

formuleringer af darunavir.

ART-naive voksne patienter

Se doseringsanbefalingerne til ART-naive patienter i produktresuméet for darunavir 400 mg og

800 mg tabletter.

ART-naive pædiatriske patienter (3 til 17 år og legemsvægt mindst 15 kg)

Den vægtbaserede dosis af darunavir og ritonavir til pædiatriske patienter fremgår af tabellen

nedenfor.

Anbefalet dosis af darunavir-tabletter og ritonavir

a

til behandlingsnaive pædiatriske patienter

(3 til 17 år)

Legemsvægt (kg)

Dosis (en gang dagligt i forbindelse med et måltid)

15 kg til < 30 kg

600 mg darunavir/100 mg ritonavir en gang dagligt

30 kg til < 40 kg

675 mg darunavir/100 mg ritonavir en gang dagligt

40 kg

800 mg darunavir/100 mg ritonavir en gang dagligt

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

ART-erfarne pædiatriske patienter (3 til 17 år og legemsvægt mindst 15 kg)

Det anbefales sædvanligvis at tage darunavir to gange dagligt med ritonavir i forbindelse med et

måltid.

Et dosisregime med darunavir taget med ritonavir en gang dagligt i forbindelse med et måltid kan

anvendes til patienter, der tidligere har været eksponeret for antiretrovirale lægemidler, men uden

mutationer associeret med darunavir resistens (DRV-RAMs)*, og som har plasma-hiv-1-RNA

< 100.000 kopier/ml og CD4+-celletal

100 x 10

celler /l.

DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V og L89V

Den vægtbaserede dosis af darunavir og ritonavir til pædiatriske patienter fremgår af tabellen

nedenfor. Den anbefalede dosis af darunavir sammen med lavdosis ritonavir bør ikke overstige den

anbefalede dosis til voksne (600/100 mg to gange dagligt eller 800/100 mg en gang dagligt).

Anbefalet dosis af darunavir-tabletter og ritonavir

a

til ART-erfarne pædiatriske patienter (3 til

17 år)

Legemsvægt (kg)

Dosis (en gang dagligt i

forbindelse med et måltid)

Dosis (to gange dagligt i

forbindelse med et måltid)

≥ 15 kg-< 30 kg

600 mg darunavir/100 mg

ritonavir en gang dagligt

375 mg darunavir/50 mg ritonavir to

gange dagligt

≥ 30 kg-< 40 kg

675 mg darunavir/100 mg

ritonavir en gang dagligt

450 mg darunavir/60 mg ritonavir to

gange dagligt

≥ 40 kg

800 mg darunavir/100 mg

ritonavir en gang dagligt

600 mg darunavir/100 mg ritonavir

to gange dagligt

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Bestemmelse af hiv-genotype anbefales hos ART-erfarne pædiatriske patienter. Hvis hiv-

genotypebestemmelse ikke er gennemførlig, anbefales dosisregimet med darunavir/ritonavir en gang

dagligt til hiv-proteasehæmmer-naive pædiatriske patienter, og regimet med to daglige doseringer til

hiv-proteasehæmmer-erfarne patienter.

Rådgivning om glemte doser

Hvis en dosis darunavir og/eller ritonavir glemmes i op til 6 timer efter det tidspunkt, hvor den

sædvanligvis tages, skal patienterne informeres om snarest muligt at tage den ordinerede dosis

darunavir og ritonavir sammen med et måltid. Hvis det opdages senere end 6 timer efter det

sædvanlige tidspunkt for indtagelse af en dosis, skal den glemte dosis springes over, og patienten skal

fortsætte efter den sædvanlige behandlingsplan.

Nedenstående vejledning er baseret på halveringstiden for darunavir i tilstedeværelse af ritonavir på

15 timer og på et anbefalet dosisinterval på ca. 12 timer.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om denne population, og darunavir skal derfor anvendes

med forsigtighed til denne aldersgruppe (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Darunavir metaboliseres i leveren. Dosisjustering anbefales ikke til patienter med mild (Child-Pugh

klasse A) eller moderat (Child-Pugh klasse B) nedsat leverfunktion. Dog skal darunavir anvendes med

forsigtighed til disse patienter. Der foreligger ingen farmakokinetiske data for patienter med svært

nedsat leverfunktion. En alvorlig leverfunktionsnedsættelse kan medføre et øget niveau af darunavir

og en forværring af stoffets sikkerhedsprofil. Darunavir må derfor ikke anvendes til patienter med

svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Darunavir/ritonavir bør ikke anvendes til børn med en legemsvægt under 15 kg, da dosis til denne

population ikke er påvist hos tilstrækkeligt mange patienter (se pkt. 5.1). Darunavir/ritonavir bør ikke

anvendes til børn under 3 år af sikkerhedsmæssige grunde (se pkt. 4.4 og 5.3)

.

Det vægtbaserede dosisregime for darunavir og ritonavir til pædiatriske patienter fremgår af tabellerne

ovenfor.

Graviditet og post partum

Dosisjustering af darunavir/ritonavir er ikke nødvendig under graviditet og

post partum

Darunavir/ritonavir bør kun anvendes under graviditet, hvis den mulige fordel opvejer den mulige

risiko (se pkt. 4.4, 4.6 og 5.2).

Administration

Patienterne bør vejledes i at tage Darunavir Mylan sammen med lavdosis ritonavir inden for 30

minutter efter indtagelse af et måltid. Måltidets sammensætning påvirker ikke eksponeringen for

darunavir (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

Patienter med svært (Child-Pugh klasse C) nedsat leverfunktion.

Kombination af rifampicin og darunavir med lavdosis ritonavir (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af naturlægemidler, der indeholder perikon (

Hypericum perforatum

) (se pkt.

4.5).

Samtidig administration af darunavir, med lavdosis ritonavir, og aktive stoffer, der er meget afhængige

af CYP3A for eliminering, og for hvilke forhøjede plasmakoncentrationer er forbundet med alvorlige

og/eller livstruende hændelser. Disse aktive stoffer omfatter f.eks.

alfuzosin

amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, quinidin, ranolazin

astemizol, terfenadin

colchicin ved anvendelse til patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion (se pkt. 4.5)

sekalealkaloider (f.eks. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin)

elbasvir/grazoprevir

cisaprid

dapoxetin

domperidon

naloxegol

lurasidon, pimozid, quetiapin, sertindol (se pkt. 4.5)

triazolam, midazolam administreret oralt (om forsigtighed ved parenteral administration af

midazolam, se pkt. 4.5)

sildenafil - ved behandling af pulmonal arteriel hypertension, avanafil

simvastatin, lovastatin og lomitapid (se pkt. 4.5)

dabigatran, ticagrelor (se pkt. 4.5)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Regelmæssig kontrol af virologisk respons anbefales. Ved manglende eller tab af virologisk respons

bør patienten testes for resistens.

Darunavir skal altid gives oralt sammen med lavdosis ritonavir som farmakokinetisk forstærker og i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt. 5.2). Produktresuméet for ritonavir, som det

måtte være relevant, skal derfor læses, inden behandling med darunavir påbegyndes.

Forhøjelse af dosis af ritonavir i forhold til den anbefalede dosis i pkt. 4.2 påvirkede ikke

koncentrationen af darunavir i signifikant grad. Det frarådes at ændre dosis af ritonavir.

Darunavir bindes hovedsageligt til surt

-glykoprotein. Denne proteinbinding er koncentrations-

afhængig, hvilket indicerer, at bindingskapaciteten mættes. Derfor kan fortrængning af lægemidler,

der i udstrakt grad bindes til surt

-glykoprotein, ikke udelukkes (se pkt. 4.5).

ART-erfarne patienter – dosering en gang dagligt

Darunavir anvendt i kombination med cobicistat eller lavdosis ritonavir en gang dagligt til ART-

erfarne patienter bør ikke anvendes til patienter med en eller flere mutationer associeret med

darunavirresistens (DRV-RAMs) eller hiv-1-RNA ≥ 100.000 kopier/ml eller CD4+-celletal

< 100 x 10

celler/l (se pkt. 4.2). Kombinationer med andre optimerede baggrundsregimer (OBR'er)

end ≥ 2 NRTI’er er ikke undersøgt hos denne population. Der foreligger begrænsede data for patienter

med andre hiv-1-subtyper end subtype B (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Darunavir anbefales ikke til brug til pædiatriske patienter under 3 år eller med en legemsvægt under

15 kg (se pkt. 4.2 og 5.3).

Graviditet

Darunavir/ritonavir bør kun anvendes under graviditet, hvis den mulige fordel opvejer den mulige

risiko. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af gravide kvinder, som kræver samtidig

medicinsk behandling, der kan medføre en yderligere nedsat eksponering for darunavir (se pkt. 4.5 og

5.2).

Ældre

Da der kun foreligger begrænsede oplysninger om brug af darunavir til patienter over 65 år, skal der

udvises forsigtighed ved administration af darunavir til ældre patienter, for hvilke der skal tages højde

for den højere forekomst af nedsat leverfunktion, samtidige sygdomme og andre behandlinger (se pkt.

4.2 og 5.2).

Alvorlige hudreaktioner

I løbet af det kliniske udviklingsprogram for darunavir/ritonavir (N=3.063) rapporteredes alvorlige

hudreaktioner, som kunne være ledsaget af feber og/eller forhøjede aminotransferaser, hos 0,4% af

patienterne. DRESS (hududslæt med eosinofili og systemiske symptomer) og Stevens-Johnsons

syndrom er rapporteret i sjældne tilfælde (< 0,1%), og efter markedsføringen er toksisk epidermal

nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose blevet rapporteret. Ved symptomer på

alvorlige hudreaktioner skal darunavir straks seponeres. Disse reaktioner kan omfatte, men er ikke

begrænset til, alvorligt udslæt eller udslæt ledsaget af feber, almen utilpashed, træthed, muskel- eller

ledsmerter, blæredannelse, mundsår, konjunktivitis, hepatitis og/eller eosinofili.

Udslæt forekom hyppigere hos behandlingserfarne patienter, der blev behandlet med

darunavir/ritonavir + raltegravir, end hos patienter, der fik darunavir/ritonavir uden raltegravir eller

raltegravir uden darunavir (se pkt. 4.8).

Darunavir indeholder en sulfonamid-del. Darunavir Mylan skal anvendes med forsigtighed hos

patienter med kendt sulfonamidallergi.

Hepatotoksicitet

Lægemiddelinduceret hepatitis (f.eks. akut hepatitis, cytolytisk hepatitis) er blevet rapporteret efter

anvendelse af darunavir. Under det kliniske udviklingsprogram med darunavir/ritonavir (N=3.063)

rapporteredes hepatitis hos 0,5% af patienterne, der fik antiretroviral kombinationsbehandling med

darunavir/ritonavir. Patienter med eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis B

eller C, har en øget risiko for at få leverfunktionsanomalier, hvilket kan omfatte alvorlige og potentielt

dødelige leverbivirkninger. I tilfælde af samtidig antiviral behandling af hepatitis B eller C henvises

der til den relevante produktinformation for disse lægemidler.

Relevante laboratorieundersøgelser bør udføres før indledning af behandling med darunavir/ritonavir,

og patienterne bør monitoreres under behandlingen. Monitorering for forhøjet ASAT/ALAT bør

overvejes hos patienter med underliggende kronisk hepatitis eller cirrose eller hos patienter, som

havde forhøjede aminotransferaser før behandlingen – specielt i de første mange måneders behandling

med darunavir/ritonavir.

Ved nye tilfælde eller forværring af leverdysfunktion (med klinisk signifikant forhøjelse af

leverenzymer og/eller symptomer såsom træthed, anoreksi, kvalme, gulsot, mørkfarvning af urin,

ømhed over leveren, hepatomegali) hos patienter, der anvender darunavir/ritonavir, bør det overvejes

omgående at seponere behandlingen eller indstille den midlertidigt.

Patienter med co-eksisterende tilstande

Nedsat leverfunktion

Sikkerheden og virkningen af darunavir er ikke blevet fastslået hos patienter med alvorlige,

underliggende leversygdomme, og darunavir er derfor kontraindiceret til patienter med svært nedsat

leverfunktion. På grund af en stigning i plasmakoncentrationen af ubundet darunavir bør darunavir

anvendes med forsigtighed hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og

5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der gælder ingen særlige sikkerhedsregler eller dosisjusteringer for darunavir/ritonavir for patienter

med nedsat nyrefunktion. Da darunavir og ritonavir i høj grad binder sig til plasmaproteiner, er det

usandsynligt, at disse lægemidler vil blive fjernet i signifikant grad ved hæmodialyse eller

peritonealdialyse. Derfor er der ingen særlige sikkerhedsregler eller dosisjusteringer for disse patienter

(se pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter med hæmofili

Der har været rapporter om øget blødningstendens, herunder spontane hudhæmatomer og hæmartrose

hos patienter med type A- og B-hæmofili, der behandles med PI (proteasehæmmere). Hos nogle

patienter blev der givet supplerende faktor VIII. I mere end halvdelen af de rapporterede tilfælde

fortsatte behandlingen med PI eller blev genoptaget, hvis den havde været afbrudt. En kausal

sammenhæng har været foreslået, selvom virkningsmekanismen ikke er blevet belyst. Patienter med

hæmofili skal derfor oplyses om muligheden for øget blødningstendens.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Osteonekrose

Selvom ætiologien anses for at være multifaktoriel (herunder kortikosteroidbehandling,

alkoholforbrug, alvorlig immunsuppression, højt BMI), er der rapporteret tilfælde af osteonekrose,

især hos patienter med fremskreden hiv-sygdom og/eller langvarig eksponering for antiretroviral

kombinationsbehandling (CART). Patienterne skal rådes til at søge lægelig rådgivning, hvis de oplever

ømhed og smerter i led, stivhed i led eller bevægelsesbesvær.

Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens på tidspunktet for påbegyndelse af

antiretroviral kombinationsbehandling (CART) kan der opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller resterende opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske

tilstande eller forværring af symptomer. Sådanne reaktioner er typisk observeret inden for de første

uger eller måneder efter påbegyndelse af CART. Relevante eksempler omfatter cytomegalovirus

retinitis, generaliserede og/eller fokale mykobakterielle infektioner og pneumoni forårsaget af

Pneumocystis jirovecii

(tidligere kendt som

Pneumocystis carinii

). Et hvilket som helst inflammatorisk

symptom skal vurderes, og behandling påbegyndes ved behov. Derudover er der observeret

reaktivering af herpes simplex og herpes zoster i kliniske studie med darunavir med lavdosis ritonavir.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret at

forekomme i forbindelse med immunreaktivering. Tiden til udbrud er mere variabel og kan være

mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.8).

Interaktioner med lægemidler

Adskillige af interaktionsstudierne er blevet udført med darunavir ved lavere doser end anbefalet.

Effekten på co-administreret medicin er derfor muligvis undervurderet, og klinisk

sikkerhedsmonitorering kan være indiceret.

For fuldstændig information om interaktioner med anden

medicin, se pkt. 4.5.

Efavirenz i kombination med boostet darunavir en gang dagligt kan medføre suboptimal darunavir

. Hvis efavirenz skal anvendes i kombination med darunavir, bør der anvendes et regime med

darunavir/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt. (se pkt. 4.5).

Der er indberettet livstruende og letale lægemiddelinteraktioner hos patienter, der blev behandlet med

colchicin og stærke CYP3A- og P-glykoprotein (P-gp)-hæmmere (se pkt. 4.3 og 4.5).

Darunavir Mylan indeholder natrium

Darunavir Mylan 75 mg, 150 mg, 300 mg og 600 mg filmovertrukne tabletter indeholder mindre end

1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Lægemidler, som kan blive påvirket af darunavir boostet med ritonavir

Darunavir og ritonavir er hæmmere af CYP3A, CYP2D6 og P-gp. Co-administration af

darunavir/ritonavir med lægemidler, der især metaboliseres af CYP3A og/eller CYP2D6 eller

transporteres af P-gp, kan forårsage øget systemisk eksponering for sådanne lægemidler, hvilket kan

øge eller forlænge både den terapeutiske virkning og bivirkninger.

Darunavir, co-administreret med lavdosis ritonavir, må ikke kombineres med lægemidler, der er meget

afhængige af CYP3A i forbindelse med clearance, og for hvilke øget systemisk eksponering er

forbundet med alvorlige og/eller livstruende hændelser (snævert terapeutisk indeks) (se pkt. 4.3).

Den samlede farmakokinetiske, forstærkende effekt af ritonavir medførte en ca. 14-fold stigning i den

systemiske eksponering for darunavir ved administration af en oral enkeltdosis darunavir på 600 mg i

kombination med ritonavir 100 mg to gange dagligt. Derfor bør darunavir kun anvendes i kombination

med lavdosis ritonavir som en farmakokinetisk forstærker (se pkt. 4.4 og 5.2).

Et klinisk studie, hvor der anvendtes flere forskellige lægemidler, der metaboliseres af cytochrom

CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, viste en stigning i CYP2C9- og CYP2C19-aktiviteten og en

hæmning af CYP2D6-aktiviteten ved tilstedeværelse af darunavir/ritonavir. Dette kan skyldes

tilstedeværelsen af lavdosis ritonavir. Co-administration af darunavir og ritonavir med lægemidler,

som primært metaboliseres af CYP2D6 (såsom flecainid, propafenon, metoprolol), kan resultere i en

øget plasmakoncentration af disse lægemidler, hvilket kan øge eller forlænge deres terapeutiske effekt

og bivirkninger. Co-administration af darunavir og ritonavir med lægemidler, som primært

metaboliseres af CYP2C9 (såsom warfarin) og CYP2C19 (såsom methadon) kan resultere i nedsat

systemisk eksponering af disse lægemidler, hvilket kan nedsætte eller forkorte deres terapeutiske

effekt.

Selvom effekten på CYP2C8 kun er blevet undersøgt

in vitro

, kan co-administration af darunavir og

ritonavir og lægemidler, som primært metaboliseres af CYP2C8 (såsom paclitaxel, rosiglitazon,

repaglinid), resultere i nedsat systemisk eksponering af disse lægemidler, hvilken kan nedsætte eller

forkorte deres terapeutiske effekt.

Ritonavir hæmmer transportørerne P-glykoprotein, OATP1B1 og OATP1B3, og samtidig

administration med substrater for disse transportører kan medføre øgede plasmakoncentrationer af

disse stoffer (f.eks. dabigatranetexilat, digoxin, statiner og bosentan - se interaktionstabellen

nedenfor).

Lægemidler, der påvirker eksponeringen for darunavir/ritonavir

Darunavir og ritonavir metaboliseres via CYP3A. Lægemidler, der inducerer CYP3A-aktivitet, ville

forventes at øge clearance af darunavir og ritonavir, hvilket medfører en lavere plasmakoncentration af

darunavir og ritonavir (f.eks. rifampicin, perikon, lopinavir). Co-administration af darunavir og

ritonavir og andre lægemidler, der hæmmer CYP3A, kan nedsætte clearance af darunavir og ritonavir

og kan medføre øgede plasmakoncentrationer af darunavir og ritonavir (f.eks. indinavir,

azolantimykotika som clotrimazol). Disse interaktioner er beskrevet i interaktionstabellen neden for.

Interaktionstabel

Interaktioner mellem darunavir/ritonavir og antiretrovirale og non-antiretrovirale lægemidler er opført

i tabellen nedenfor. Retningen af pilen ud for hver farmakokinetisk parameter er baseret på 90%

konfidensintervallet for den geometriske middelværdi værende inden for (

), under (

) eller over (

80-125% intervallet (ikke fastsat (not determined) som ”ND”).

Adskillige af interaktionsstudierne (markeret med

i tabellen nedenfor) er gennemført med doser af

darunavir, der er lavere end den anbefalede dosis, eller med et andet doseringsregime (se pkt. 4.2

Dosering). Virkningen på co-administrerede lægemidler kan således være undervurderet, og klinisk

monitorering af sikkerhed kan være indiceret.

Listen nedenfor med eksempler på lægemiddelinteraktioner er ikke fyldestgørende. Derfor skal

mærkningen af hvert lægemiddel, som administreres sammen med Darunavir Mylan, gennemgås for

information releteret til metabolismevejen, interaktions mekanismerne, potentielle riscici og konkrete

forholdsregler, som skal tages i forbindelse med co-administration.

INTERAKTIONER OG DOSISANBEFALINGER MED ANDRE LÆGEMIDLER

Lægemidler efter

terapeutisk område

Interaktioner

Geometrisk middelændring (%)

Anbefalinger vedrørende

co-administration

ANTIRETROVIRALE MIDLER MOD HIV

Integrasehæmmere

Dolutegravir

dolutegravir AUC ↓ 22%

dolutegravir C

↓ 38%

dolutegravir C

↓ 11%

darunavir ↔*

* Ved brug af historiske

farmakokinetiske data på tværs af

studier.

Darunavir co-administreret med

lavdosis ritonavir og

dolutegravir kan bruges uden

dosisjustering.

Raltegravir

Nogle kliniske studier tyder på, at

raltegravir kan forårsage et beskedent

fald i darunavirs plasmakoncentration.

Aktuelt synes raltegravirs

påvirkning af darunavirs

plasmakoncentration ikke at

være klinisk relevant. Darunavir

kan administreres sammen med

lavdosis ritonavir og raltegravir

uden dosisjusteringer.

Nukleosid-revers–transkriptase-hæmmere (NRTI'er)

Didanosin

400 mg x 1

didanosinAUC

didanosin C

didanosin C

darunavir AUC ↔

darunavir C

darunavir C

Darunavir kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir

og didanosin uden

dosisjusteringer.

Didanosin skal administreres på

tom mave, således at det bliver

administreret 1 time før eller 2

timer efter darunavir /ritonavir,

taget sammen med føde.

Tenofovirdisoproxil

245 mg x 1

tenofovir AUC ↑ 22%

tenofovir C

↑ 37%

tenofovir C

↑ 24%

darunavir AUC ↑ 21%

darunavir C

↑ 24%

darunavir C

↑ 16%

(↑ tenofovir fra effekten på MDR-1

transport i de renale tubuli)

Monitorering af nyrefunktionen

kan være indiceret, når darunavir

administreret sammen med

lavdosis ritonavir gives i

kombination med

tenofovirdisoproxil, især hos

patienter med underliggende

systemisk eller renal sygdom

eller hos patienter, der tager

nefrotoksiske midler.

Emtricitabin/tenofovir

- alafenamid

Tenofoviralafenamid ↔

Tenofovir ↑

Den anbefalede dosis

emtricitabin/tenofoviralafenamid

er 200/10 mg x 1, når det

anvendes med darunavir med

lavdosis ritonavir.

Abacavir

Emtricitabin

Lamivudin

Stavudin

Zidovudin

Ikke undersøgt. På baggrund af de

forskellige eliminationsveje for de

andre NRTI, zidovudin, emtricitabin,

stavudin, lamivudin, der primært

udskilles via nyrerne, og abacavir, som

ikke metaboliseres via CYP, forventes

der ikke nogen

lægemiddelinteraktioner for disse

lægemidler og darunavir administreret

sammen med lavdosis ritonavir.

Darunavir kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir

og disse NRTI’er uden

dosisjusteringer.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/751579/2016

EMEA/H/C/004068

EPAR – sammendrag for offentligheden

Darunavir Mylan

darunavir

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Darunavir Mylan. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Darunavir Mylan bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Darunavir Mylan, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Darunavir Mylan, og hvad anvendes det til?

Darunavir Mylan er et antiviralt lægemiddel, der anvendes sammen med andre hivlægemidler til

behandling af patienter med hiv-1 (humant immundefektvirus type 1). Dette virus er årsag til aids

(erhvervet immundefektsyndrom). Det gives sammen med lavdosis ritonavir eller, hos voksne,

sammen med cobicistat. Darunavir Mylan kan gives til voksne eller børn på tre år og derover, som

vejer mindst 15 kg.

Darunavir Mylan indeholder det aktive stof darunavir.

Darunavir Mylan er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Darunavir Mylan indeholder det samme

aktive stof og virker på samme måde som et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den

Europæiske Union (EU), og som hedder Prezista. Der kan indhentes yderligere oplysninger om

generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Darunavir Mylan?

Darunavir Mylan udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes af en sundhedsperson

med erfaring i behandling af hivinfektion.

Darunavir Mylan

EMA/751579/2016

Side 2/3

Darunavir Mylan fås som tabletter (75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg og 800 mg).

Lægemidlet tages altid med enten cobicistat (hos voksne) eller lavdosis ritonavir (hos voksne og børn)

og andre hivlægemidler og bør tages sammen med mad.

Til voksne, som ikke tidligere er blevet behandlet, er den anbefalede dosis 800 mg én gang dagligt. Til

voksne, som tidligere er blevet behandlet, er dosis 600 mg to gange dagligt. Tidligere behandlede

patienter kan også tage en dosis på 800 mg en gang dagligt, forudsat at deres hivinfektion er

velkontrolleret og sandsynligvis ikke er resistent over for darunavir.

Til børn på mellem tre og 17 år, som vejer mindst 15 kg, og som ikke tidligere er blevet behandlet,

varierer den anbefalede dosis fra 600 mg til 800 mg en gang dagligt, afhængigt af deres vægt. Til

tidligere behandlede børn varierer den normale anbefalede dosis fra 375 mg til 600 mg to gange

dagligt, afhængigt af deres vægt.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Darunavir Mylan?

Det aktive stof i Darunavir Mylan, darunavir, er en proteasehæmmer. Det blokerer protease, som er et

enzym, der medvirker ved formeringen af hiv. Når enzymet blokeres, formerer virussen sig ikke

normalt, og formeringen af den i kroppen bliver langsommere. Darunavir Mylan gives altid med

ritonavir eller cobicistat. Ritonavir og cobicistat nedsætter nedbrydningen af darunavir og øger dermed

koncentrationen af darunavir i blodet. Dette bevirker effektiv behandling, samtidig med at en højere

dosis af darunavir undgås.

Når Darunavir Mylan tages i kombination med andre hivlægemidler, nedsættes mængden af hiv i

blodet og holdes på et lavt niveau. Darunavir Mylan kurerer ikke hivinfektion eller aids, men

hivbehandling kan forsinke den beskadigelse af immunsystemet og den udvikling af infektioner og

sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvordan blev Darunavir Mylan undersøgt?

Der er allerede gennemført undersøgelser af fordelene og risiciene ved det aktive stof i den godkendte

anvendelse med referencelægemidlet, Prezista, og det er ikke nødvendigt at gentage disse med

Darunavir Mylan.

Som for alle lægemidler, fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af Darunavir Mylan.

Virksomheden gennemførte også undersøgelser, der viste, at lægemidlet er "bioækvivalent" med

referencelægemidlet. To lægemidler er bioækvivalente, når de danner den samme mængde af det

aktive stof i kroppen og derfor forventes at have samme virkning.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Darunavir Mylan?

Da Darunavir Mylan er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Darunavir Mylan godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's

krav er påvist, at Darunavir Mylan er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Prezista. Det

var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Prezista. Udvalget

anbefalede, at Darunavir Mylan godkendes til anvendelse i EU.

Darunavir Mylan

EMA/751579/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Darunavir Mylan?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Darunavir Mylan.

Andre oplysninger om Darunavir Mylan

Den fuldstændige EPAR for Darunavir Mylan findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Darunavir Mylan, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information