Cinacalcet Mylan

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-12-2020

Aktiv bestanddel:
cinacalcethydrochlorid
Tilgængelig fra:
Mylan S.A.S.
ATC-kode:
H05BX01
INN (International Name):
cinacalcet
Terapeutisk gruppe:
Calciumhomeostase
Terapeutisk område:
Hyperparathyroidisme, Sekundære, Hypercalcæmi
Terapeutiske indikationer:
Behandling af sekundær hyperparathyroidisme (HPT) hos patienter med nyresygdom i sluttrinnet (ESRD) ved vedligeholdelsesdialysebehandling. Cinacalcet Mylan kan bruges som en del af en terapeutiske regime inklusive fosfat bindemidler og/eller vitamin D steroler, som er relevant. Reduction of hypercalcaemia in patients with: , parathyroid carcinoma, primary HPT for whom parathyroidectomy , would be indicated on the basis of serum calcium levels (as defined by relevant treatment guidelines), but in whom parathyroidectomy is not clinically appropriate or is contraindicated.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004014
Autorisation dato:
2015-11-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/004014

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

27-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

27-11-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Cinacalcet Mylan

30 mg filmovertrukne tabletter

Cinacalcet Mylan

60 mg filmovertrukne tabletter

Cinacalcet Mylan

90 mg filmovertrukne tabletter

cinacalcet

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cinacalcet Mylan

Sådan skal du tage Cinacalcet Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Cinacalcet Mylan indeholder det aktive stof cinacalcet, der virker ved at kontrollere niveauerne af

paratyroideahormon (PTH), calcium og fosfor i kroppen. Det bruges til behandling af sygdomme, der

skyldes problemer med organer kaldet biskjoldbruskkirtlerne. Biskjoldbruskkirtlerne er fire små kirtler i

halsen, tæt ved skjoldbruskkirtlen, som producerer paratyroideahormon (PTH).

Cinacalcet Mylan bruges til:

at behandle sekundær hyperparatyroidisme hos voksne patienter med alvorlig nyresygdom, som har

behov for dialyse for at fjerne affaldsprodukter fra blodet.

at reducere forhøjede calciumniveauer i blodet (hyperkalcæmi) hos voksne patienter med

biskjoldbruskkirtelkræft.

at reducere forhøjede calciumniveauer i blodet (hyperkalcæmi) hos voksne patienter med primær

hyperparatyroidisme, hos patienter, hvor det ikke er muligt at fjerne biskjoldbruskkirtlen.

Ved primær og sekundær hyperparatyroidisme afgiver biskjoldbruskkirtlerne for meget PTH. “Primær”

betyder, at hyperparatyroidismen ikke skyldes nogen anden tilstand, og “sekundær” betyder, at

hyperparatyroidismen skyldes en anden tilstand, for eksempel nyresygdom. Både primær og sekundær

hyperparatyroidisme kan medføre et for lavt calciumniveau i knoglerne, som kan give smerter i

knoglerne, knoglebrud, hjerte-kar-sygdom, nyresten, psykiske lidelser og koma.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Cinacalcet Mylan

Tag ikke Cinacalcet Mylan

hvis du er allergisk over for cinacalcet eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

hvis du har lave calciumniveauer i blodet. Din læge vil kontrollere dine calciumniveauer i

blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Cinacalcet Mylan.

Tal med din læge, før du begynder at tage Cinacalcet Mylan, hvis du lider eller nogen sinde har lidt af:

krampeanfald (anfald eller kramper).

Risikoen for at få krampeanfald er større, hvis du tidligere har

haft krampeanfald,

leversygdom,

hjertesvigt.

Cinacalcet Mylan nedsætter calciumniveauerne. Der er indberettet livstruende hændelser og dødeligt

udfald i forbindelse med lave calciumniveauer (hypokalcæmi) hos patienter, der blev behandlet med

cinacalcet.

Fortæl det til din læge, hvis du oplever en eller flere af disse tilstande, som kan være tegn på lave

calciumniveauer: spasmer, muskelspjæt eller muskelkramper, følelsesløshed eller prikken i fingre,

tæer eller omkring munden, kramper, forvirring eller bevidstløshed, mens du er i behandling med

Cinacalcet Mylan.

Lave calciumniveauer kan påvirke din hjerterytme. Fortæl det til din læge, hvis du får unormalt hurtige

eller bankende hjerteslag, hvis du får hjerterytmeproblemer, eller hvis du tager medicin, der vides at

forårsage hjerterytmeproblemer, mens du tager Cinacalcet Mylan.

Punkt 4 nedenfor indeholder mere information.

Tal med din læge undervejs i behandlingen med Cinacalcet Mylan:

hvis du begynder eller holder op med at ryge, da det kan ændre virkningen af Cinacalcet Mylan.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke få Cinacalcet Mylan. Cinacalcet Mylan er ikke indiceret til børn og

unge under 18 år. Andre cinacalcet lægemidler kan være tilgængelige for denne population.

Brug af anden medicin sammen med Cinacalcet Mylan

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

gælder især etelcalcetid eller anden medicin, der sænker niveauet af calcium i blodet.

Du må ikke få Cinacalcet Mylan samtidig med etelcalcetid.

Fortæl det til din læge, hvis du tager en eller flere af følgende lægemidler.

Nedenstående medicin kan have betydning for, hvordan Cinacalcet Mylanvirker:

medicin, som anvendes til behandling af hud- og svampeinfektioner (ketoconazol, itraconazol og

voriconazol),

medicin, som anvendes til behandling af bakterieinfektioner (telithromycin, rifampicin og

ciprofloxacin),

medicin, som anvendes til behandling af hiv og aids (ritonavir),

medicin, der anvendes til behandling af depression (fluvoxamin).

Cinacalcet Mylankan have betydning for, hvordan følgende medicin virker:

medicin, som anvendes til behandling af depression (amitriptylin, desipramin, nortriptylin og

clomipramin),

medicin, som anvendes til at lindre hoste (dextromethorphan),

medicin, som anvendes til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (flecainid og propafenon),

medicin, som anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (metoprolol).

Brug af Cinacalcet Mylan

sammen med mad og drikke

Cinacalcet Mylan skal tages sammen med eller kort tid efter indtagelse af mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonaletet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Cinacalcet er ikke blevet undersøgt på gravide kvinder. Hvis du er gravid, kan lægen beslutte at ændre

behandlingen, da cinacalcet kan være skadeligt for fostret.

Det vides ikke, om cinacalcet udskilles i mælken hos mennesker. Du og din læge skal afklare, om det er

bedst at ophøre med amning eller afbryde behandlingen med Cinacalcet Mylan.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er indberettet svimmelhed og krampeanfald fra patienter, som fik cinacalcet. Hvis du oplever disse

bivirkninger må du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Cinacalcet Mylan

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket. Din læge vil fortælle dig, hvor meget Cinacalcet Mylan du skal tage.

Cinacalcet Mylan skal indtages gennem munden sammen med eller kort tid efter indtagelse af mad.

Tabletterne skal tages hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Din læge vil tage regelmæssige blodprøver under behandlingen for at følge udviklingen og justere dosis

efter behov.

Hvis du er under behandling for sekundær hyperparatyroidisme

Den normale startdosis for Cinacalcet Mylan er 30 mg (én tablet) én gang dagligt.

Hvis du er under behandling for biskjoldbruskkirtelkræft eller primær hyperparatyroidisme

Den normale startdosis for Cinacalcet Mylan er 30 mg (én tablet) to gange dagligt.

Hvis du har taget for meget Cinacalcet Mylan

Hvis du har taget for meget Cinacalcet Mylan, skal du straks kontakte din læge. Tegn på en overdosis kan

omfatte følelsesløshed eller en prikken omkring munden, muskelsmerter eller -kramper samt

krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Cinacalcet Mylan

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du har glemt at tage en dosis Cinacalcet Mylan, skal du tage den næste dosis som normalt.

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen:

hvis du begynder at få følelsesløshed eller en prikken omkring munden, muskelsmerter eller -

kramper eller krampeanfald.

Dette kan være tegn på, at dine calciumniveauer er for lave

(hypokalcæmi)

hvis du får hævelse i ansigt, læber, mund, tunge eller hals, som kan give synke- eller

åndedrætsbesvær (angioødem).

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

kvalme og opkastning. Disse bivirkninger er normalt ret milde og er ikke vedvarende.

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

svimmelhed

følelsesløshed eller prikkende fornemmelse (paræstesi)

appetitløshed eller nedsat appetit

muskelsmerter (myalgi)

udmattethed (asteni)

udslæt

reducerede testosteronniveauer

høje kaliumniveauer i blodet (hyperkaliæmi)

allergiske reaktioner (overfølsomhed)

hovedpine

kramper eller krampeanfald

lavt blodtryk

infektion i øvre luftveje

vejrtrækningsbesvær (dyspnø)

hoste

fordøjelsesbesvær (dyspepsi)

diarré

mavesmerter – smerter i den øvre del af maven

forstoppelse

muskelspasmer

rygsmerter

lave calciumniveauer i blodet (hypokalcæmi).

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

nældefeber (urticaria)

hævelse i ansigt, læber, mund, tunge eller hals, som kan give synke- eller åndedrætsbesvær

(angioødem)

unormalt hurtige eller bankende hjerteslag, der kan være forbundet med lave niveauer af calcium i

dit blod (QT-forlængelse og ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi).

I meget få tilfælde hos patienter med hjertesvigt blev dette forværret efter indtagelse af cinacalcet,

og/eller patienterne fik lavt blodtryk (hypotension).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler ved opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cinacalcet Mylan

indeholder

Aktivt stof: cinacalcet. Hver filmovertrukket tablet indeholder 30 mg, 60 mg eller 90 mg cinacalcet (som

hydroklorid).

Øvrige indholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk cellulose, silica, vandfri kolloid, povidone,

crospovidon, magnesiumstearat.

Tabletterne er overtrukket med hypromellose, titandioxid (E171), triacetin, indigotin (E132), gul jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Cinacalcet Mylan 30 mg filmovertrukne tabletter er 10,0 mm x 6,4 mm, grønne, ovale, bikonvekse

tabletter med afslebne kanter markeret på den ene side med M og på den anden side med CI30.

Cinacalcet Mylan 60 mg filmovertrukne tabletter er 12,5 mm x 8,0 mm, grønne, ovale, bikonvekse

tabletter med afslebne kanter markeret på den ene side med M og på den anden side med CI60.

Cinacalcet Mylan 90 mg filmovertrukne tabletter er 14,3 mm x 9,0 mm, grønne, ovale, bikonvekse

tabletter med afslebne kanter markeret på den ene side med M og på den anden side med CI90.

Cinacalcet Mylan 30 mg, 60 mg, 90 mg filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 28 tabletter og

perforerede blisterpakninger med enhedsdoseringer med 28 x 1, 30 x 1 og 84 x 1 tabletter.

Cinacalcet Mylan 30 mg filmovertrukne tabletter fås i plasticflasker med 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs

69 800 Saint Priest

Frankrig

Fremstiller

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom, Mylan utca 1

Ungarn

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irland

Mylan Germany GmbH

Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Hoehe, Benzstrasse 1

Bad Homburg v. d. Hoehe

Hessen, 61352,

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare

Tel: + 370 5-205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS

Tlf: +45 28116932

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

Tel: + 49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tel: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas

ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: + 43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals S.L.

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan

Hrvatska

d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 (0) 87 1694982

România

A&G Med Trading SRL

Tel: + 4021 332 49 91

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Sími: +353 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: + 421 2 32 199 100

Italia

Mylan Italie S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY

Puh/Tel: + 358 20 720 9555

Κύπρος

Varnavas Hadjipanavis Ltd.

Τηλ: + 357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: + 371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: + 44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

De kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cinacalcet Mylan 30 mg filmovertrukne tabletter.

Cinacalcet Mylan 60 mg filmovertrukne tabletter.

Cinacalcet Mylan 90 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Cinacalcet Mylan 30 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 30 mg cinacalcet (som hydroklorid).

Cinacalcet Mylan 60 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 60 mg cinacalcet (som hydroklorid).

Cinacalcet Mylan 90 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukne tablet indeholder 90 mg cinacalcet (som hydroklorid).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Cinacalcet Mylan 30 mg filmovertrukne tabletter

10,0 mm x 6,4 mm grøn, oval, bikonveks, tablet med afskåret kant mærket M på den ene side og CI30

på den anden side.

Cinacalcet Mylan 60 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mm x 8,0 mm grøn, oval, bikonveks, tablet med afskåret kant mærket M på den ene side og CI60

på den anden side.

Cinacalcet Mylan 90 mg filmovertrukne tabletter

14,3 mm x 9,0 mm grøn, oval, bikonveks, tablet med afskåret kant mærket M på den ene side og CI90

på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af sekundær hyperparatyroidisme (HPT) hos voksne patienter med slutstadium af

nyresygdom (ESRD) i vedligeholdelsesdialyseterapi.

Cinacalcet Mylan kan bruges som en del af en terapeutisk behandling, som omfatter fosfatbindere

og/eller D-vitamin-steroler efter behov (se pkt. 5.1).

Reduktion af hyperkalcæmi hos voksne patienter med:

cancer i paratyroidea,

primær HPT hos patienter, hvor der ville være indikation for paratyroidektomi på grundlag af

serumcalciumniveauerne (som angivet i relevante behandlingsretningslinjer), men hos hvem

paratyroidektomi ikke er klinisk mulig eller er kontraindiceret.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Sekundær hyperparatyroidisme:

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis er for voksne 30 mg én gang daglig. Cinacalcet skal titreres hver 2. til 4. uge

til en maksimal dosis på 180 mg én gang dagligt for at opnå mål-paratyroideahormon (PTH) hos

dialysepatienter på 150-300 pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) i analysen af det intakte PTH (iPTH).

PTH-niveauet bør vurderes mindst 12 timer efter dosering med cinacalcet. De aktuelle retningslinjer

for behandling skal følges.

PTH skal måles 1-4 uger efter påbegyndelse af cinacalcet eller justering af cinacalcet-dosis

.

PTH skal

måles ca. hver 1.-3. måned under vedligeholdelsesterapi. Enten det intakte PTH (iPTH) eller biointakte

PTH (biPTH) kan bruges til at måle PTH-niveauet. Behandling med cinacalcet ændrer ikke forholdet

mellem iPTH og biPTH.

Dosisjustering baseret på serumcalciumniveauer

Korrigeret serumcalcium bør måles og monitoreres og bør være ved eller over den nedre grænse for

normalområdet inden administration af den første dosis cinacalcet (se pkt. 4.4). Normalområdet for

calcium kan variere afhængigt af de metoder, der bruges af det lokale laboratorium.

Under dosistitrering skal serumcalciumniveauet måles regelmæssigt og inden for 1 uge efter

påbegyndelse af cinacalcet eller justering af cinacalcet-dosis. Når vedligeholdelsesdosen er blevet

fastslået, skal serumcalciumniveauet måles ca. 1 gang om måneden.

Hvis de korrigerede serumcalciumniveauer falder til under 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l), og/eller der opstår

symptomer på hypocalcæmi, anbefales følgende behandling:

Tabel 1. Doseringsanbefalinger baseret på serumcalciumniveauer

Korrigeret serumcalciumniveau eller kliniske

symptomer på hypocalcæmi

Anbefalinger

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l) eller ved kliniske symptomer på

hypocalcæmi.

Calciumholdige fosfatbindere, D-vitamin-steroler

og/eller justering af calciumkoncentrationerne i

dialysevæske kan bruges til at hæve

serumcalcium i overensstemmelse med den

kliniske vurdering.

< 8,4 mg/dl (2,1 mmol/l) og > 7,5 mg/dl (1,9

mmol/l) eller vedvarende symptomer på

hypocalcæmi på trods af forsøg på at forhøje

serumcalcium.

Nedsæt dosis af eller seponer cinacalcet.

≤ 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l) eller vedvarende

symptomer på hypocalcæmi og vitamin D kan

ikke forhøjes.

Tilbagehold cinacalcet indtil

calciumserumniveauerne når 8,0 mg/dl (2,0

mmol/l) og/eller symptomerne på hypocalcæmi er

svundet.

Behandling bør reinitieres ved den laveste

cinacalcet-dosis.

Pædiatrisk population

Cinacalcet Mylan bør ikke anvendes til børn og unge. Der kan være andre formuleringer tilgængelige

for denne population.

Skift fra etelcalcetid til Cinacalcet Mylan

Skiftet fra etelcalcetid til Cinacalcet Mylan og den relevante udvaskningsperiode er ikke undersøgt hos

patienter. Hos patienter, der har afbrudt behandlingen med etelcalcetid, bør Cinacalcet Mylan ikke

påbegyndes, før der er udført mindst tre på hinanden følgende hæmodialysebehandlinger, hvorefter

serumcalcium skal måles. Sørg for, at serumcalciumniveauer er inden for det normale område, før

Cinacalcet Mylan påbegyndes (se pkt. 4.4 og 4.8).

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme:

Voksne og ældre (> 65 år)

Den anbefalede startdosis af Cinacalcet Mylan er for voksne 30 mg to gange daglig. Doseringen af

cinacalcet skal titreres hver 2.-4. uge i sekventielle doser på 30 mg to gange dagligt, 60 mg to gange

dagligt, 90 mg to gange dagligt og 90 mg tre eller fire gange dagligt efter behov for at reducere

serumcalciumkoncentrationen til eller til under den øvre grænse for normalområdet. Den maksimale

dosis, der blev anvendt til kliniske forsøg, var 90 mg fire gange dagligt.

Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter initiering eller dosisjustering af cinacalcet. Når

niveauerne for vedligeholdelsesdosis er blevet fastslået, skal serumcalcium måles hver 2.-3. måned.

Efter titrering til den maksimale cinacalcet-dosis skal serumcalciumniveauet kontrolleres

regelmæssigt. Hvis der ikke opretholdes klinisk relevante reduktioner i serumcalciumniveauet, bør det

overvejes at afbryde cinacalcet behandlingen (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og effekt af cinacalcet hos børn til behandlingen af

cancer i paratyroidea og primær

hyperparatyroidisme er ikke fastlagt .

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis. Cinacalcet skal anvendes med forsigtighed til patienter

med moderat til svær leverinsufficiens, og behandlingen skal monitoreres nøje under dosistitrering og

den videre behandling (se pkt. 4.4 og 5.2).

Administration

Til oral brug.

Tabletterne skal tages hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Det anbefales, at Cinacalcet Mylan tages sammen med mad eller kort tid efter et måltid, da studier har

vist, at biotilgængeligheden af cinacalcet forøges, når præparatet indtages sammen med mad (se

pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Hypocalcæmi (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Serumcalcium

Der er indberettet livstruende hændelser og dødelige udfald i forbindelse med hypokalcæmi hos

voksne og pædiatriske patienter, der blev behandlet med cinacalcet. Manifestationer af hypokalcæmi

kan omfatte paræstesier, myalgier, kramper, tetani og konvulsioner. Fald i serumcalcium kan desuden

forlænge QT-intervallet og potentielt medføre ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi. Der er

indberettet tilfælde af QT-forlængelse og ventrikulær arytmi hos patienter, der blev behandlet med

cinacalcet (se pkt. 4.8). Der tilrådes forsigtighed hos patienter, som har andre risikofaktorer for

QT-forlængelse, for eksempel patienter med kongenit langt QT-syndrom eller patienter, der får

lægemidler, som vides at forårsage QT-forlængelse.

Da cinacalcet sænker serumcalciumniveauet, skal patienterne omhyggeligt overvåges for forekomst af

hypokalcæmi (se pkt. 4.2). Serumcalcium skal måles inden for 1 uge efter initiering eller

dosisjustering af Cinacalcet Mylan. Når vedligeholdelsesdosis er fastlagt, bør serumcalcium måles ca.

hver måned.

Cinacalcet-behandling må ikke påbegyndes hos patienter med et serumcalcium (justeret for albumin),

der ligger under den nedre grænse af normalområdet.

Hos de CKD-patienter, der var i dialyse, og som indtog cinacalcett, havde cirka 30% af patienterne

mindst én serumcalciumværdi på under 7,5 mg/dl (1,9 mmol/l).

CKD patienter, der ikke er i dialysebehandling

Cinacalcet er ikke indiceret til CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling. Studier har vist, at

CKD-patienter, der ikke er i dialysebehandling, og som behandles med cinacalcet, har øget risiko for

hypokalcæmi (serumcalcium <8,4 mg/dl [2,1 mmol/l]) sammenlignet med CKD-patienter i

dialysebehandling, der behandles med cinacalcet. Dette kan skyldes lavere calciumniveauer ved

baseline

og/eller resterende nyrefunktion.

Krampeanfald

Der er rapporteret tilfælde af krampeanfald hos patienter, der blev behandlet med cinacalcet (se pkt.

4.8). Tærsklen for krampeanfald sænkes ved betydelig reduktion i serumcalciumniveauet.

Serumcalciumniveauet skal derfor monitoreres nøje hos patienter, der får cinacalcet, især patienter

med krampelidelser i anamnesen.

Hypotension og/eller forværret hjerteinsufficiens

Der er rapporteret tilfælde af hypotension og/eller forværret hjerteinsufficiens hos patienter med

nedsat hjertefunktion. En kausal årsagssammenhæng med cinacalcet kunne ikke helt udelukkes, men

tilfældene kan afhjælpes ved at reducere serumcalciumniveauet (se pkt. 4.8).

Samtidig administration med andre lægemidler

Cinacalcet skal administreres med forsigtighed til patienter, der får andre lægemidler, som vides at

sænke

serumcalcium. Serumcalcium skal monitoreres nøje (se pkt. 4.5).

Patienter, der får cinacalcet, må ikke få etelcalcetid. Samtidig administration kan medføre svær

hypocalcæmi.

Generelt

Adynamisk knoglesygdom kan opstå, hvis PTH-niveauet konstant undertrykkes til under ca. 1,5 gange

den øvre grænse for normalområdet i analysen af iPTH. Hvis PTH-niveauet falder til under det

anbefalede målområde hos patienter, der behandles med cinacalcet, skal dosen af cinacalcet og/eller

D-vitamin-steroler reduceres, eller behandlingen skal afbrydes.

Testosteronniveau

Testosteronniveauet ligger ofte under normalområdet hos patienter med nyresygdom i slutstadiet. I en

klinisk studie af ESRD-patienter (

end-stage renal disease

) i dialyse faldt det fri testosteronniveau i

gennemsnit med 31,3% hos de patienter, der blev behandlet med cinacalcet, og med 16,3% hos

patienterne i placebogruppen efter 6 måneders behandling. En åben udvidelse af denne studie viste

ingen yderligere reduktioner af koncentrationerne af frit og totalt testosteron i en periode på 3 år hos

patienter, der blev behandlet med cinacalcet. Den kliniske signifikans af disse reduktioner i

serumtestosteron kendes ikke.

Nedsat leverfunktion

På grund af risikoen for 2 til 4 gange højere plasmaniveau af cinacalcet hos patienter med moderat til

svær leverinsufficiens (Child-Pugh-klassifikation) skal cinacalcet anvendes med forsigtighed hos disse

patienter, og behandlingen skal monitoreres nøje (se pkt. 4.2 og 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der vides at sænke serumcalcium

Samtidig administration af andre lægemidler, der vides at sænke serumcalcium, og cinacalcet

kan medføre øget risiko for hypocalcæmi (se pkt. 4.4). Patienter, der får cinacalcet, må ikke få

etelcalcetid (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers virkning på cinacalcet

Cinacalcet metaboliseres delvist af enzymet CYP3A4. Co-administration af ketoconazol 200 mg 2

gange daglig, en stærk hæmmer af CYP3A4, forårsagede en stigning i cinacalcet-niveauerne til ca. det

dobbelte. Det kan være nødvendigt at justere dosen af cinacalcet, hvis en patient, der er i behandling

med cinacalcet, påbegynder eller afbryder behandling med en stærk hæmmer (f.eks. ketoconazol,

itraconazol, telithromycin, voriconazol eller ritonavir) eller induktor (f.eks. rifampicin) af dette enzym.

In vitro

-data indikerer, at cinacalcet metaboliseres delvist af CYP1A2. Rygning inducerer CYP1A2.

Clearance af cinacalcet blev observeret som 36-38% højere hos rygere end hos ikke-rygere. Effekten

af CYP1A2-hæmmere (f.eks. fluvoxamin, ciprofloxacin) på cinacalcets plasmaniveau kendes ikke.

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis en patient begynder eller holder med at ryge, eller hvis

samtidig behandling med stærke CYP1A2-hæmmere påbegyndes eller afbrydes.

Calciumcarbonat

Co-administration af calciumcarbonat (enkeltdosis på 1.500 mg) påvirkede ikke de farmakokinetiske

egenskaber af cinacalcet.

Sevelamer

Co-administration af sevelamer (2.400 mg 3 gange dagligt) påvirkede ikke de farmakokinetiske

egenskaber af cinacalcet.

Pantoprazol

Co-administration af pantoprazol (80 mg 1 gang dagligt) påvirkede ikke de farmakokinetiske

egenskaber af cinacalcet.

Cinacalcets virkning på andre lægemidler

Lægemidler metaboliseret af enzymet P450 2D6 (CYP2D6): Cinacalcet er en stærk hæmmer af

CYP2D6. Det kan være nødvendigt at justere dosen af samtidigt indtagne lægemidler, når cinacalcet

administreres med individuelt titrerede stoffer med et snævert terapeutisk indeks, der hovedsageligt

metaboliseres af CYP2D6 (f.eks. flecainid, propafenon, metoprolol, desipramin, nortriptylin og

clomipramin).

Desipramin

Samtidig administration af 90 mg cinacalcet én gang dagligt med 50 mg desipramin, som er et

tricyklisk antidepressivum, der primært metaboliseres af CYP2D6, øgede desipramineksponeringen

betydeligt med ca. 3,6 gange (90% CI 3,0; 4,4) hos ekstensive CYP2D6-metabolisers.

Dextromethorphan

Flere doser af 50 mg cinacalcet øgede AUC for 30 mg dextromethorphan (der primært metaboliseres

af CYP2D6) med 11 gange hos ekstensive CYP2D6-metabolisers.

Warfarin

Flere orale doser af cinacalcet påvirkede ikke de farmakokinetiske eller farmakodynamiske egenskaber

(målt med protrombintid og koagulationsfaktor VII) for warfarin.

Cinacalcets manglende påvirkning af de farmakokinetiske egenskaber for R- og S-warfarin og mangel

på automatisk induktion efter multipel dosering hos patienter indikerer, at cinacalcet ikke er en

induktor for CYP3A4, CYP1A2 og CYP2C9 hos mennesker.

Midazolam

Co-administration af cinacalcet (90 mg) med oralt administreret midazolam (2 mg), et CYP3A4- og

CYP3A5-substrat, ændrede ikke farmakokinetikken for midazolam. Disse data tyder på, at cinacalcet

ikke vil påvirke farmakokinetikken af de lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5,

såsom visse immunsupprimerende midler, herunder ciclosporin og tacrolimus.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af cinacalcet til gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte

skadelige virkninger på graviditet, fødslen eller den postnatale udvikling. Der blev ikke observeret

nogen embryonal/føtal toksicitet i studier af gravide rotter og kaniner, med undtagelse af lavere føtal

kropsvægt hos rotter ved doser forbundet med toksicitet hos moderen (se pkt. 5.3). Cinacalcet Mylan

må kun bruges under graviditet, hvis den potentielle nyttevirkning berettiger den potentielle risiko for

fosteret.

Amning

Det vides ikke, hvorvidt cinacalcet udskilles i human mælk. Cinacalcet udskilles i mælken hos

ammende rotter med en høj mælk/plasma-ratio. Efter omhyggelig vurdering af nyttevirkning/risiko

skal der tages en beslutning om enten at afbryde amningen eller behandlingen med Cinacalcet Mylan.

Fertilitet

Der findes ingen kliniske data vedrørende cinacalcets effekt på fertiliteten. I dyrestudier var der ingen

virkninger på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Svimmelhed og krampeanfald , der kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i

væsentlig grad, er rapporteret hos patienter, der fik cinacalcet (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Sekundær hyperparatyroidisme, paratyroidt karcinom og primær hyperparatyroidisme

De hyppigst indberettede bivirkninger er kvalme og opkastning baseret på de tilgængelige data fra

patienter, der har fået cinacalcet i placebokontrollerede studier og enkeltarms-studier. Hos størstedelen

af patienterne var nausea og opkastning let til moderat i sværhedsgrad og forbigående. Seponering af

behandlingen som følge af bivirkninger skyldtes fortrinsvis kvalme og opkastning.

Liste over bivirkninger

De bivirkninger, der på grundlag af en vurdering af kausaliteten med rimelighed kan henføres til

cinacalcet-behandling i placebo-kontrollerede forsøg og enkeltarms-studier, er vist i nedenstående

tabel under anvendelse af følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til

< 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000); ukendte (kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data).

Tabel 2. Forekomsten af bivirkninger i kontrollerede kliniske forsøg og efter markedsføring

Systemorganklasse i

henhold til

Meget almindelig

Almindelig

Ukendt

Immunsystemet

overfølsomhedsreaktioner

Metabolisme og

ernæring

anoreksi

nedsat appetit

Nervesystemet

krampeanfald

svimmelhed

paræstesi

hovedpine

Hjerte

forværring af

hjerteinsufficiens

*†

QT-forlængelse og

ventrikulær arytmi

sekundært til

hypokalcæmi

*†

Vaskulære sygdomme

hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

infektion i øvre luftveje

dyspnø

hoste

Mave-tarm-kanalen

nausea

opkastning

dyspepsi

diarré

abdominalsmerter

abdominalsmerter – øvre

obstipation

Hud og subkutane væv

udslæt

Knogler, led, muskler og

bindvæv

myalgi

muskelspasmer

rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

asteni

Undersøgelser

hypokalcæmi

hyperkaliæmi

reduceret testosteronniveau

se pkt. med Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

se pkt. 4.4

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner

Der er påvist overfølsomhedsreaktioner, herunder angioødem og urticaria, i forbindelse med

anvendelse af cinacalcet efter markedsføring. Hyppigheden af de enkelte foretrukne termer, der

inkluderer angioødem og urticaria, kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data.

Hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens

I overvågningen af sikkerheden efter markedsføring har der været rapporteret idiosynkratiske tilfælde

af hypotension og/eller forværring af hjerteinsufficiens hos cinacalcet-behandlede patienter med

nedsat hjertefunktion. Hyppigheden af disse kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data.

QT-forlængelse og ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi

I forbindelse med anvendelse af cinacalcet efter markedsføring er der påvist QT-forlængelse og

ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi, men hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de

forhåndenværende data (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Cinacalcet Mylan er ikke indiceret til anvendelse til pædiatriske patienter. cinacalcets sikkerhed og

virkning hos den pædiatriske population er ikke klarlagt. Der blev indberettet et dødeligt tilfælde af

alvorlig hypokalcæmi hos et barn i et klinisk forsøg (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Doser titreret op til 300 mg én gang dagligt er blevet administreret til dialysepatienter uden utilsigtede

udfald.

Overdosering af cinacalcet kan medføre hypokalcæmi. I tilfælde af overdosis skal patienterne

overvåges for tegn og symptomer på hypokalcæmi, og behandlingen bør være symptomatisk og

understøttende. Da cinacalcet er meget proteinbundet, er hæmodialyse ikke en effektiv form for

behandling i forbindelse med overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Calciumhomeostase, anti-paratyroideamidler.

ATC-kode: H05BX01.

Virkningsmekanisme

Den calciumfølende receptor på overfladen af paratyroideas hovedcelle er den primære regulator af

PTH-udskillelsen. Cinacalcet er et calciummimetisk stof, der sænker PTH-niveauet direkte ved at øge

den calciumfølende receptors følsomhed over for ekstracellulært calcium. Reduktionen i PTH

forbindes med et samtidigt fald i serumcalciumniveauet.

Reduktioner i PTH-niveauet stemmer overens med cinacalcet-koncentrationen.

Når

steady state

er nået, forbliver serumcalciumkoncentrationen konstant i doseringsintervallet.

Sekundær hyperparatyroidisme

Der blev udført tre 6 måneder lange dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske studier med

ESRD-patienter med ukontrolleret sekundær HPT, der gennemgik dialyse (n=1136). Demografi- og

baseline

karakteristika var repræsentative for dialysepatientgruppen med sekundær HPT. De

gennemsnitlige

baseline

-iPTH-koncentrationer i de 3 studier var henholdsvis 733 og 683 pg/ml (77,8

og 72,4 pmol/l) for grupperne med cinacalcet og placebo. 66% af patienterne fik administreret

D-vitamin-steroler ved studiens start, og > 90% fik administreret fosfatbindere. Der blev observeret

signifikante reduktioner i iPTH, serumcalcium-fosforprodukt (Ca x P), serumcalcium og -fosfor hos de

patienter, der blev behandlet med cinacalcet, sammenlignet med de patienter, der gennemgik standard-

placebobehandling, og resultaterne var konsekvente i alle 3 studier. I hver undersøgelse blev det

primære endepunkt (andel af patienter med iPTH

250 pg/ml (

26,5 pmol/l)) opnået af 41%, 46% og

35% af de patienter, der blev behandlet med cinacalcet, sammenlignet med 4%, 7% og 6% af

patienterne i placebogruppen. Cirka 60% af de patienter, der blev behandlet med cinacalcet, opnåede

en reduktion på

30% i iPTH-niveauet, og denne virkning var konsekvent for hele spektret af

baseline

-iPTH-niveauer. De gennemsnitlige reduktioner i serum-Ca x P, -calcium og -fosfor var

henholdsvis 14%, 7% og 8%.

Reduktioner i iPTH og Ca x P blev opretholdt i op til 12 måneder med behandling. Cinacalcet

sænkede niveauet af iPTH og Ca x P,

calcium og fosfor uanset

baseline

-iPTH- eller -Ca x P-niveau,

dialysemodalitet (PD i forhold til HD), dialysens varighed, og hvorvidt der blev administreret

D-vitamin-steroler eller ej.

Reduktionerne i PTH var forbundet med ubetydelige reduktioner af knoglemetabolismemarkører

(knoglespecifik alkalisk fosfatase, N-telopeptid, omsætning i knogler og knoglefibrose). I indsamlede

data fra kliniske studier, der løb over 6 og 12 måneder, blev Kaplan-Meier-estimater af knoglefraktur

og paratyroidektomi sænket i cinacalcet-gruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

Studier af patienter med CKD og sekundær HPT, der ikke var i dialysebehandling, indikerede, at

cinacalcet reducerede PTH-niveauet i et lignende omfang som hos patienter med ESRD og sekundær

HPT, der var i dialyse. Effekt, sikkerhed, optimale doser og behandlingsmål er dog ikke blevet

fastslået ved behandling af patienter med prædialytisk nyresvigt. Studierne viser, at CKD-patienter,

der ikke er i dialyse, og som behandles med cinacalcet, har øget risiko for hypokalcæmi sammenlignet

med ESRD-patienter, der er i dialyse og behandles med cinacalcet, hvilket kan skyldes lavere

baseline

-calciumniveauer og/eller resterende nyrefunktion.

EVOLVE (

EValuation Of Cinacalcet Therapy to Lower CardioVascular Events

) var et randomiseret,

dobbeltblindet klinisk studie til undersøgelse af cinacalcet

versus

placebo til reduktion af risikoen for

all-cause

-mortalitet og kardiovaskulære hændelser hos 3.883 patienter med sekundær HPT og CKD,

der var i dialyse. Studien opfyldte ikke det primære formål med påvisning af en reduktion af risikoen

all-cause

-mortalitet eller kardiovaskulære hændelser, herunder myokardieinfarkt,

hospitalsindlæggelse på grund af ustabil angina, hjerteinsufficiens eller perifer vaskulær hændelse (HR

0,93; 95% CI: 0,85; 1,02; p = 0,112). Efter justering for

baseline

-karakteristika i en sekundær analyse

var HR for det primære sammensatte endepunkt 0,88; 95% CI: 0,79-0,97.

Cancer i paratyroidea og primær hyperparatyroidisme

I et studie fik 46 voksne patienter (29 med cancer i paratyroidea og 17 med primær HPT og svær

hyperkalcæmi hvor paratyroidektomi var mislykket eller kontraindiceret) cinacalcet i op til 3 år

(gennemsnitligt 328 dage for patienter med cancer i paratyroidea og gennemsnitligt 347 dage for

patienter med primær HPT). Cinacalcet blev administreret i doser fra 30 mg to gange dagligt til 90 mg

fire gange dagligt. Det primære endepunkt for studien var en reduktion af serumcalcium på

1 mg/dl

0,25 mmol/l). Hos patienter med cancer i paratyroidea faldt det gennemsnitlige

serumcalciumniveau fra 14,1 mg/dl til 12,4 mg/dl (3,5 mmol/l til 3,1 mmol/l) medens

serumcalciumniveauet hos patienter med primær HPT faldt fra 12,7 mg/dl til 10,4 mg/dl (3,2 mmol/l

til 2,6 mmol/l). 18 af 29 (62%) patienter med cancer i paratyroidea samt 15 af 17 (88%) patienter med

primær HPT opnåede en reduktion i serumcalciumniveauet på

1 mg/dl (

0,25 mmol/l).

I et 28 ugers placebokontrolleret studie deltog 67 voksne patienter med primær HPT, der opfyldte

kriterierne for paratyreoidektomi med hensyn til korrigeret total serumcalcium (> 11,3 mg/dl

(2,82 mmol/l), men ≤ 12,5 mg/dl (3,12 mmol/l), men som ikke kunne gennemgå paratyreoidektomi.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/660638/2015

EMEA/H/C/004014

EPAR - sammendrag for offentligheden

Cinacalcet Mylan

cinacalcet

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cinacalcet Mylan. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan Cinacalcet Mylan bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cinacalcet Mylan, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cinacalcet Mylan, og hvad anvendes det til?

Cinacalcet Mylan er et lægemiddel til anvendelse hos voksne og ældre patienter med henblik på:

at behandle sekundær hyperparatyroidisme hos patienter med alvorlig nyresygdom, der kræver

dialyse for at rense blodet for affaldsstoffer. Hyperparathyroidisme er en sygdom, hvor

biskjoldbruskkirtlerne i halsen danner for meget parathyroideahormon (PTH), som kan medføre

højt calciumindhold i blodet, smerter i knoglerne og leddene og misdannede arme og ben.

"Sekundær" betyder, at den skyldes en anden sygdom. Cinacalcet Mylan kan anvendes som en del

af en behandling, der også omfatter fosfatbindere eller D-vitamin,

at mindske højt calciumindhold i blodet (hypercalcæmi) hos patienter, der har kræft i

biskjoldbruskkirtlerne (parathyroideakarcinom) eller primær hyperparathyroidisme, og som ikke

kan få fjernet deres biskjoldbruskkirtler, eller hos hvem lægen ikke mener, at det er

hensigtsmæssigt at gøre det. "Primær" betyder, at hyperparathyroidisme ikke skyldes en anden

sygdom.

Cinacalcet Mylan indeholder det aktive stof cinacalcet. Cinacalcet Mylan er et "generisk lægemiddel".

Det betyder, at Cinacalcet Mylan svarer til et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den

Europæiske Union (EU). Referencelægemidlet for Cinacalcet Mylan er Mimpara.

Cinacalcet Mylan

EMA/660638/2015

Side 2/3

Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og

svar her.

Hvordan anvendes Cinacalcet Mylan?

Cinacalcet Mylan fås som tabletter på 30, 60 og 90 mg. Ved sekundær hyperparathyroidisme er den

anbefalede startdosis til voksne 30 mg én gang dagligt. Denne dosis kan med to til fire ugers

mellemrum øges til maksimalt 180 mg én gang dagligt, afhængigt af blodets indhold af PTH. PTH-

indholdet skal måles mindst 12 timer efter at medicinen er taget, og én til fire uger efter hver gang

dosis af Cinacalcet Mylan er blevet justeret. Blodets calciumindhold skal bestemmes hyppigt, senest én

uge efter hver justering af dosis af Cinacalcet Mylan. Når der er fastlagt en vedligeholdelsesdosis, skal

calciumindholdet måles en gang om måneden, og PTH-indholdet bør måles med én til tre måneders

mellemrum.

Ved kræft i biskjoldbruskkirtlerne eller primær hyperparathyroidisme er den anbefalede startdosis af

Cinacalcet Mylan til voksne 30 mg to gange dagligt. Dosis af Cinacalcet Mylan øges efter behov hver

anden til fjerde uge til 90 mg tre-fire gange dagligt, indtil den er tilstrækkelig til at nedsætte

kalciumkoncentrationen i blodet til det normale.

Cinacalcet Mylan skal tages sammen med et måltid eller kort efter et måltid. Lægemidlet udleveres kun

efter recept.

Hvordan virker Cinacalcet Mylan?

Det aktive stof i Cinacalcet Mylan, cinacalcet, virker ved at øge følsomheden af biskjoldbruskkirtlernes

calciumreceptorer, der regulerer udskillelsen af PTH. Ved at øge følsomheden af disse receptorer

mindsker cinacalcet produktionen af PTH i biskjoldbruskkirtlerne. Mindskelsen af PTH-indholdet fører til

lavere calciumindhold i blodet.

Hvordan er Cinacalcet Mylan blevet undersøgt?

Cinacalcet Mylan er et generisk lægemiddel. Patientundersøgelserne har derfor været begrænset til at

påvise, at det er bioækvivalent med referencelægemidlet Mimpara. To lægemidler er bioækvivalente,

når de danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Cinacalcet Mylan?

Da Cinacalcet Mylan er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor er Cinacalcet Mylan blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Cinacalcet Mylan i

overensstemmelse med EU's krav er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Mimpara. Det

var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Mimpara. Udvalget

anbefalede, at Cinacalcet Mylan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cinacalcet Mylan?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Cinacalcet Mylan anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

Cinacalcet Mylan

EMA/660638/2015

Side 3/3

for Cinacalcet Mylan, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal

følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Cinacalcet Mylan

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Cinacalcet Mylan findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Cinacalcet Mylan, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information