Steglatro

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ertugliflozin l-kyselina pyroglutamová
Dostupné s:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC kód:
A10BK04
INN (Mezinárodní Name):
ertugliflozin
Terapeutické skupiny:
Sodium-glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors, Drugs used in diabetes
Terapeutické oblasti:
Diabetes mellitus, typ 2
Terapeutické indikace:
Steglatro is indicated in adults aged 18 years and older with type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control: , as monotherapy in patients for whom the use of metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications. kromě jiných léčivých přípravků pro léčbu diabetu.
Přehled produktů:
Revision: 7
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004315
Datum autorizace:
2018-03-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/004315

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 16-02-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 16-02-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 16-02-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 16-02-2022

Přečtěte si celý dokument

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA PŘ

ÍPRAVKU

STEGLATRO

5 mg

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Steglatro 5 mg

potahované tablety

ertugliflozinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY /

LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje

ertugliflozinum

5 mg (jako

ertugliflozin

um et acidum pidolicum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁT

EK

Obsahuje laktózu.

Další údaje naleznete v

příbalové informaci

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

BALENÍ

potahovaných tablet

potahovaných tablet

potahovaných tablet

30 x 1

potahovaná tableta

potahovaných tablet

90 potahovaných tablet

potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp &

Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/18/1267/001 (14

potahovaných tablet

EU/1/18/1267/002 (28

potahovaných tablet

EU/1/18/1267/003 (30

potahovaných tablet

EU/1/18/1267/004 (30 x 1

potahovaná tableta

EU/1/18/1267/005 (

84 potahovaných tablet

EU/1/18/1267/006 (

90 potahovaných tablet

EU/1/18/1267/0

13 (98

potahovaných tablet)

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

steglatro 5 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

PŘÍPRAVK

U

STEGLATRO

5 mg

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Steglatro 5 mg tablety

ertugliflozinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA PŘ

ÍPRAVKU

STEGLATRO

15 mg

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Steglatro 15 mg

potahované tablety

ertugliflozinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY /

LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje

ertugliflozinum

15 mg (jako

ertugliflozin

um et acidum pidolicum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁT

EK

Obsahuje lakt

ózu.

Další

údaje naleznete v

příbalové informaci

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

BALENÍ

14 potahovaných tablet

potahovaných tablet

potahovaných tablet

30 x 1

potahovaná tableta

potahovaných tablet

potahovaných tablet

potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A

CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ,

ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

S

OUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Steglatro 5 mg

potahované tablety

Steglatro 15 mg

potahované tablety

2.

KV

ALITATIV

NÍ A KV

ANTITATIV

SLOŽENÍ

Steglatro 5 mg

potahované tablety

Jedna tableta obsahuje

ertugliflozinum

5 mg (jako ertugliflozin

um et acidum pidolicum

Pomocná látka

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje

28 mg laktózy

(ve formě monohydrátu

Steglatro 15 mg

potahované tablety

Jedna tableta obsahuje

ertugliflozinum

15 mg (jako

ertugliflozin

um et acidum pidolicum)

Pomocná látka

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje

85 mg laktózy

(ve formě monohydrátu

Úplný seznam pomocných látek

viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

(tableta).

Steglatro 5 mg

potahované tablety

Růžové

, 6,4 x 6,6 mm, tr

ojúhelníkové

potahované tablety

vyraženým „

a jedné straně

a hladké

na druhé

straně

Steglatro 15 mg

potahované tablety

Červené

, 9,0 x 9,4 mm,

trojúhelníkové, potahované tablety s

vyraženým „702“ na jedné straně

a hladké na druhé

straně.

4.

KLINIC

KÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutic

ké indikace

Přípravek

Steglatro

je indikován

léčbě

dospělých s

nedostatečně kontrolovaným

diabetem mellitem

typu 2

jako doplňková léčba k

dietním opatřením a tělesné aktivitě

jako monoterapie u pacientů,

pokud

se metformin nepovažuje za vhodný kvůli intoleranci nebo

kontraindikacím.

jako přídatná léčba

dalším antidiabetikům.

Ohledně výsledků studií

kombinací terapií,

účinků na glykemickou kontrolu

, kardiovaskulárních

příhod a hodnocených populací

viz body

4.4, 4.5 a 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená zahajovací dávka

ertugliflozinu je 5 mg

jednou denně

U pacientů snášejících

5 mg

ertugliflozinu

jednou denně

lze dávku zvýšit na

15 mg

jednou denně, pokud je potřebná další kontrola

glykémie.

Pokud se ertugliflozin

používá v

kombinaci s

inzulinem nebo inzulin

ovým sekretagogem

může být ke

snížení rizika hypoglykémie potřebná nižš

í dávka inzulinu nebo inzulinového sekretagoga (viz

body 4.4, 4.5 a 4.8).

U pacientů s

deplecí objemu se před nasazením ertugliflozinu doporučuje náprava tohoto stavu

(viz

bod 4.4).

Pokud dojde k

vynechání dávky, má ji pacient užít, jakmile si vzpomene. Pacienti nemají užívat dvě

dávky přípravku Steglatro ve stejný den.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Před nasazením přípravku Steglatro a poté

pravidelných intervalech

se doporučuje vyhodnocení

renálních funkcí

(viz bod 4.4).

U pacientů s

odhadovanou rychlostí glomerulární filtrace

eGFR) nižší než

45 ml/min/1,73 m

nebo

CrCl nižší než

45 ml/min se nasazení

tohoto léčivého přípravku nedoporučuje

(viz bod 4.4).

U pacientů s

eGFR

45 až

<

60 ml/min/

1,73 m

se má užívání přípravku Steglatro zahájit dávkou

5 mg a k

e kontrole glykémie podle potřeby vzestupně titr

ovat

do dávky 15 mg

Jelikož je hypoglykemizující účinek ertugliflozinu u pacientů se středně závažnou poruchou funkce

ledvin snížený a u pacientů se závažnou

poruchou ledvin pravděpodobně nepřítomný, je v případě

potřeby další kontroly glykémie nutno zvážit přidání dalších antihyperglykemicky působících látek

(viz bod 4.4).

Přípravek

Steglatro

je nutno vysadit, pokud je

eGFR s

etrvale nižší než

30 ml/min/1,73 m

nebo CrCl

setrvale nižší než

30 ml/min.

Přípravek Steglatro

se nemá

používat u pacientů s

závažnou

poruchou

funkce ledvin

onemocněním

ledvin v terminálním stadiu (ESRD) nebo

u pacientů na dialýze

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

An agency of the European Union

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2022. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/533007/2021

EMEA/H/C/004315

Steglatro (ertugliflozinum)

Přehled pro přípravek Steglatro a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Steglatro a k čemu se používá?

Steglatro je léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s diabetem typu 2 společně s dietou

a tělesnou aktivitou.

Přípravek Steglatro lze používat v kombinaci s jinými antidiabetiky nebo samostatně u pacientů, kteří

nemohou užívat metformin.

Obsahuje léčivou látku ertugliflozin.

Jak se přípravek Steglatro používá?

Přípravek Steglatro je k dispozici ve formě tablet. Dávka závisí na tom, jak dobře je u pacienta

kontrolována hladina glukózy (cukru).

Před léčbou a pravidelně během ní lékař zkontroluje, jak dobře fungují ledviny pacienta. Jestliže

ledviny nefungují dostatečně dobře, lze dávku přípravku Steglatro snížit nebo léčbu ukončit. Pokud je

funkce ledvin příliš špatná, léčba se nezahájí.

Více informací o používání přípravku Steglatro naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka. Výdej přípravku Steglatro je vázán na lékařský předpis.

Jak přípravek Steglatro působí?

Diabetes typu 2 je onemocnění, při kterém se ve slinivce břišní nevytváří dostatečné množství inzulinu

k tomu, aby bylo možné kontrolovat hladinu glukózy v krvi, nebo při kterém lidské tělo nedokáže

inzulin účinně využívat. To vede k vysoké hladině glukózy v krvi.

Léčivá látka v přípravku Steglatro, ertugliflozin, pomáhá snižovat hladinu glukózy v krvi tím, že zajistí,

aby ji pacient vylučoval v moči. K tomu dochází prostřednictvím zablokování bílkoviny (zvané SGLT2)

v ledvinách, která za normálních okolností glukózu vychytává z ledvin zpět do krve.

Steglatro (ertugliflozinum)

EMA/533007/2021

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Steglatro byly prokázány v průběhu studií?

Sedm hlavních studií, do kterých bylo zařazeno přibližně 4 800 pacientů s diabetem typu 2, prokázalo,

že ertugliflozin užívaný samostatně či v kombinaci s jiným antidiabetikem pomáhá snižovat hladinu

glukózy. Studie zkoumaly především účinky na hladinu HbA1c (ukazatel hladiny glukózy v krvi) po

šesti měsících nebo po jednom roce léčby. Na začátku studií překračovala u pacientů hladina HbA1c

7 procentních bodů. Výsledky studií byly tyto:

Ze studie zaměřené na ertugliflozin užívaný samostatně vyplynulo, že u pacientů, kteří užívali toto

léčivo, klesla hladina HbA1c o 0,8 až 1 procentní bod ve srovnání se zvýšením o 0,2 procentního

bodu u pacientů, kteří užívali placebo (neúčinný přípravek).

Druhá studie zjistila, že u pacientů, kteří užívali kombinaci ertugliflozinu a metforminu, hladina

HbA1c klesla o přibližně 0,8 procentního bodu, zatímco při doplnění placeba k metforminu klesla

o 0,03 procentního bodu.

Třetí studie zjistila, že kombinace metforminu a ertugliflozinu v dávce 15 mg byla přibližně stejně

účinná jako kombinace metforminu a glimepiridu (jiného antidiabetika). Hladina HbA1c klesla při

užívání ertugliflozinu o 0,6 procentního bodu a při užívání glimepiridu o 0,7 procentního bodu. Nižší

dávka ertugliflozinu (5 mg) byla méně účinná.

Čtvrtá studie zjistila, že u pacientů užívajících metformin bylo doplnění ertugliflozinu stejně účinné

jako doplnění sitagliptinu (jiného antidiabetika). U obou typů léčby hladina HbA1c klesla přibližně

o jeden procentní bod. Při doplnění obou léčiv k metforminu hladina HbA1c klesla o dalšího

0,5 procentního bodu.

Pátá studie zjistila, že doplnění ertugliflozinu ke kombinaci sitagliptinu a metforminu bylo účinnější

než placebo. Při doplnění ertugliflozinu klesla hladina HbA1c o 0,8 až 0,9 procentního bodu ve

srovnání s poklesem o 0,1 procentního bodu při užívání placeba.

Šestá studie zjistila, že doplnění kombinace ertugliflozinu a sitagliptinu k dietě a tělesné aktivitě

bylo mnohem účinnější než placebo. Hladina HbA1c při užívání kombinace ertugliflozinu

a sitagliptinu klesla o 1,6 až 1,7 procentního bodu ve srovnání s poklesem o 0,4 procentního bodu

při užívání placeba.

Sedmá studie prokázala, že u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin ertugliflozin

nebyl účinnější než placebo. Z údajů z této studie vyplynulo, že pokud ledviny nefungují správně,

je účinek ertugliflozinu nižší.

Studie prokázaly, že ertugliflozin kromě snížení hladiny glukózy pomohl pacientům snížit tělesnou

hmotnost a riziko srdečního selhání.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Steglatro?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Steglatro (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou mykotické infekce vagíny a jiné infekce ženského reprodukčního systému a infekce močového

ústrojí.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Steglatro je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Steglatro registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Steglatro převyšují jeho rizika,

a může tak být registrován k použití v EU.

Steglatro (ertugliflozinum)

EMA/533007/2021

strana 3/3

Agentura usoudila, že přípravek Steglatro užívaný samostatně nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky

dokáže léčit pacienty s diabetem typu 2. Přípravek Steglatro navíc může některým pacientům pomoci

snížit tělesnou hmotnost a riziko srdečního selhání. Vzhledem k tomu, že u pacientů se sníženou funkcí

ledvin má ertugliflozin menší účinek na hladinu cukru v krvi, může být nutné u těchto pacientů zvážit

kombinaci přípravku Steglatro s jinými léčivými přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Steglatro?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Steglatro, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Steglatro průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Steglatro jsou pečlivě hodnoceny a jsou

učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Steglatro

Přípravku Steglatro bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 21. března 2018.

Další informace o přípravku Steglatro jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/steglatro

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 10-2021.

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace