POSACONAZOLE MSN Koncentrát pro infuzní roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

posaconazole msn koncentrát pro infuzní roztok

vivanta generics s.r.o., praha - posakonazol (posaconazolum) - koncentrát pro infuzní roztok - 300mg - posakonazol

GUDIVIN Enterosolventní tableta Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

gudivin enterosolventní tableta

egis pharmaceuticals plc, budapešť - posakonazol (posaconazolum) - enterosolventní tableta - 100mg - posakonazol

POSACONAZOLE SANDOZ 40MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

posaconazole sandoz 40mg/ml

sandoz s.r.o., praha - posakonazol (posaconazolum) - perorální suspenze - 40mg/ml - posakonazol

POSACONAZOLE SANDOZ 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

posaconazole sandoz 100mg

sandoz s.r.o., praha - posakonazol (posaconazolum) - enterosolventní tableta - 100mg - posakonazol

POSACONAZOLE TEVA PHARMA Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

posaconazole teva pharma

teva b.v., haarlem - posakonazol (posaconazolum) - enterosolventní tableta - 100mg - posakonazol

POSACONAZOLE ZENTIVA 100MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

posaconazole zentiva 100mg

zentiva, k.s., praha - posakonazol (posaconazolum) - enterosolventní tableta - 100mg - posakonazol

Posaconazole AHCL Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole ahcl

accord healthcare s.l.u. - posakonazol - mykóz - antimykotika pro systémové použití - posakonazol ahcl perorální suspenze je indikován k použití při léčbě následujících mykotických infekcí u dospělých:invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují těchto léčivých přípravků;fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo u pacientů, kteří netolerují amfotericin b;chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k itrakonazolu nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují;kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b, itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují tyto léčivé přípravky. orofaryngeální kandidóza: léčba první volby u pacientů, kteří mají závažné onemocnění, nebo se sníženou imunitou, u nichž odpověď na lokální léčbu, se očekává, že být chudý. refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně 7 dní před terapeutických dávkách účinné antimykotick

Posaconazole Accord Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole accord

accord healthcare s.l.u. - posakonazol - mykóz - antimykotika pro systémové použití - posakonazol accord je indikován k použití při léčbě následujících mykotických infekcí u dospělých:invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují těchto léčivých přípravků;fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo u pacientů, kteří netolerují amfotericin b;chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k itrakonazolu nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují;kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b, itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují tyto léčivé přípravky. refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně 7 dní před terapeutických dávkách účinné antimykotické terapie. posakonazol accord je také indikován jako prevence invazivních mykotických infekcí u následujících pacientů: pacienti dostávající remisi indukující chemoterapii pro akutní myelogen

Posaconazole SP Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

posaconazole sp

schering-plough europe - posakonazol - candidiasis; mycoses; coccidioidomycosis; aspergillosis - antimykotika pro systémové použití - posakonazol sp je indikován pro použití v léčbě těchto plísňových infekcí u dospělých (viz oddíl 5. 1): invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují těchto léčivých přípravků;- fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo u pacientů, kteří netolerují amfotericin b;- chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k itrakonazolu nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují;- kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b, itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují těchto léčivých přípravků;- orofaryngeální kandidóza: léčba první volby u pacientů, kteří mají závažné onemocnění, nebo se sníženou imunitou, u nichž odpověď na lokální léčbu, se očekává, že být chudý. refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně 7 dní před terapeutických dávkách účinné antimykotick

Noxafil Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

noxafil

merck sharp and dohme b.v - posakonazol - candidiasis; mycoses; coccidioidomycosis; aspergillosis - antimykotika pro systémové použití - noxafil je indikován k použití při léčbě následujících mykotických infekcí u dospělých:invazivní aspergilóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo itrakonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují těchto léčivých přípravků;fusarióza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b nebo u pacientů, kteří netolerují amfotericin b;chromoblastomykóza a mycetom u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k itrakonazolu nebo u pacientů, kteří itrakonazol netolerují;kokcidioidomykóza u pacientů s onemocněním, které je refrakterní k amfotericinu b, itrakonazolu nebo flukonazolu, nebo u pacientů, kteří netolerují těchto léčivých přípravků;orofaryngeální kandidóza: léčba první volby u pacientů, kteří mají závažné onemocnění, nebo se sníženou imunitou, u nichž odpověď na lokální léčbu, se očekává, že být chudý. refrakterita je definována jako progrese infekce nebo nepřítomnost zlepšení po nejméně 7 dní před terapeutických dávkách účinné antimykotické terapie. noxafil je tak