HERBAPAX Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

herbapax

cassella-med gmbh & co. kg, kolín nad rýnem - rosnatkovÁ tinktura (droserae tinctura) ; bŘeČŤanovÝ list (hederae folium) ; chinovnÍkovÁ tinktura (cinchonae tinctura) ; koŠenila (coccionella) ; (hyoscyamus niger - dilutio homeopathica) ; (ipecacuanha 4 d) ; (cupri sulfas - dilutio homeopathica) - sirup - homeopatika (ČeskÁ atc skupina)

Ionsys Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

ionsys

incline therapeutics europe ltd - fentanyl hydrochloride - pain, postoperative - analgesics - ionsys is indicated for the management of acute moderate to severe post-operative pain in adult patients.

Zubsolv Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

zubsolv

accord healthcare s.l.u. - buprenorphine hydrochloride, naloxone hydrochloride dihydrate - poruchy související s opiáty - ostatní léky pro nervový systém, - substituční léčba závislostí na opioidních drogách v rámci lékařské, sociální a psychologické léčby. záměrem naloxonové složky je zabránit intravenóznímu zneužití. léčba je určena k použití u dospělých a dospívajících starších než 15 let, kteří souhlasili s léčbou závislosti.

STODAL Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

stodal

boiron, messimy - sirup z vÍtodu senegy (polygalae senegae sirupus) ; sirup z toluÁnskÉho balzÁmu (balsami tolutani sirupus) ; rosnatka - mateČnÁ tinktura (drosera - tinctura basica ad usum homeopathi) ; (rumex crispus 6 c) ; (bryonia 3 c) ; (ipecacuanha 3 c) ; (euspongia officinalis 3 c) ; - sirup - fytofarmaka a ŽivoČiŠnÉ produkty (ČeskÁ atc skupina)

Kengrexal Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

kengrexal

chiesi farmaceutici s.p.a. - cangrelor - acute coronary syndrome; vascular surgical procedures - antitrombotické činidla - kengrexal, podávaný s kyselinou acetylsalicylovou (asa) je indikován k redukci trombotických kardiovaskulárních příhod u dospělých pacientů s ischemickou chorobou srdeční podstupujících perkutánní koronární intervenci (pci), kteří neobdrželi ústní p2y12 inhibitoru před procedury pci a v nichž perorální terapie inhibitory p2y12 není možné ani žádoucí.

NALOXONE WZF POLFA 400MCG/ML Injekční roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

naloxone wzf polfa 400mcg/ml injekční roztok

warszawskie zaklady farmaceutyczne polfa s.a., varšava - naloxon-hydrochlorid (naloxoni hydrochloridum) - injekční roztok - 400mcg/ml - naloxon

Flebogamma DIF (previously Flebogammadif) Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

flebogamma dif (previously flebogammadif)

instituto grifols s.a. - normální lidský imunoglobulin - mucocutaneous lymph node syndrome; guillain-barre syndrome; bone marrow transplantation; purpura, thrombocytopenic, idiopathic; immunologic deficiency syndromes - imunitní séra a imunoglobuliny, - substituční terapie u dospělých, dětí a dospívajících (0-18 let) u:syndromy primárního imunodeficitu s poruchou tvorby protilátek;hypogamaglobulinemie a rekurentní bakteriální infekce u pacientů s chronickou lymfocytární luekaemia, u nichž profylaktická antibiotika selhala;hypogamaglobulinemie a rekurentní bakteriální infekce v plató-fáze-multiple-myelom pacientů, u nichž selhala odpověď na pneumokokovou imunizaci;hypogamaglobulinémie u pacientů po alogenní transplantací hematopoetických kmenových buněk transplantace (hsct);kongenitální aids s rekurentními bakteriálními infekcemi. imunomodulace u dospělých, dětí a dospívajících (0-18 let) u: * primární imunitní trombocytopenie (itp) u pacientů s vysokým rizikem krvácení nebo před operací za účelem korekce počtu krevních destiček;syndrom guillain barré;kawasakiho chorobou.

CEVAC ND-IB-EDS K Injekční emulze Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

cevac nd-ib-eds k injekční emulze

ceva animal health slovakia s.r.o. (2) - viru newcastleské choroby _ paramyxovirem vakcína + viru aviární infekční bronchitidy, virus vakcíny + aviární adenovirus vakcíny - injekční emulze - inaktivované virové vakcíny - kur domácí - kuřata

SELEVIT Injekční roztok Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

selevit injekční roztok

bb pharma a.s. - selen, kombinace - injekční roztok - selen - jehňata, telata, mladý skot, hříbata, krávy, selata