Onivyde pegylated liposomal (previously known as Onivyde)

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
irinotecan anhydrous free-base
Dostupné s:
Les Laboratoires Servier
ATC kód:
L01CE02
INN (Mezinárodní Name):
irinotecan hydrochloride trihydrate
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Pankreatické novotvary
Terapeutické indikace:
Zacházení s pacienty s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu, v kombinaci s 5 fluorouracilu (5-FU) a leukovorinem (FOLFOX) (LV), u dospělých pacientů, kteří se vyvíjí po gemcitabinu založené terapie.
Přehled produktů:
Revision: 10
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004125
Datum autorizace:
2016-10-14
EMEA kód:
EMEA/H/C/004125

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 29-04-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 08-10-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 08-10-2021
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 08-10-2021
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 08-10-2021
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 29-04-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

ONIVYDE pegylated liposomal

4,3 mg/ml koncentrát pro infuzní disperzi

irinotecanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek ONIVYDE pegylated liposomal a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

používat

Jak se přípravek ONIVYDE pegylated liposomal používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek ONIVYDE pegylated liposomal uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

a k čemu se používá

Co je přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

a jak funguje

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal je lék k léčbě rakoviny, který obsahuje léčivou látkou

irinotekan. Tato léčivá látka je uložena v malých lipidových (tukových) částicích, kterým se říká

lipozomy.

Irinotekan patří do skupiny léků k léčbě rakoviny označovaných jako „inhibitory topoizomerázy“.

Blokuje enzym, který se nazývá topoizomeráza I a podílí se na dělení buněčné DNA. Tím brání

množení a růstu rakovinných buněk, které nakonec odumírají.

Předpokládá se, že se lipozomy hromadí v nádoru a uvolňují lék pomalu v průběhu času, takže může

působit déle.

K čemu se přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

používá

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se používá k léčbě dospělých pacientů s metastatickým

zhoubným nádorem pankreatu (rakovina slinivky břišní, která se již rozšířila do dalších míst v těle),

jejichž předchozí protinádorová léčba zahrnovala lék zvaný gemcitabin. Přípravek ONIVYDE

pegylated liposomal se používá v kombinaci s dalšími léky k léčbě rakoviny, zvanými fluoruracil

a leukovorin.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se působení přípravku ONIVYDE pegylated liposomal nebo

důvodu, proč Vám byl tento přípravek předepsán, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

používat

Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených

v této příbalové informaci.

Nepoužívejte přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

jestliže máte v anamnéze závažnou alergii na irinotekan nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před tím, než Vám bude přípravek ONIVYDE pegylated liposomal podán, se poraďte se svým

lékařem nebo zdravotní sestrou:

jestliže jste někdy měl(a) nějaké onemocnění jater nebo ikterus (žloutenku);

jestliže jste někdy měl(a) plicní onemocnění nebo jste dříve dostával(a) léky (faktory stimulující

kolonie) ke zlepšení krevního obrazu nebo radiační léčbu;

jestliže užíváte další léky (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek ONIVYDE pegylated

liposomal“);

jestliže plánujete nechat se očkovat, protože mnoho očkovacích látek se během chemoterapie

nesmí podávat;

jestliže jste na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku, protože tento přípravek obsahuje sodík.

Během léčby přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal se ihned poraďte se svým lékařem nebo

zdravotní sestrou:

jestliže pocítíte náhle zkrácený dech, zrudnutí, bolest hlavy, kožní vyrážku nebo kopřivku

(svědící vyrážka s červenými pupínky na kůži, které se objeví náhle), svědění, otoky kolem očí,

tlak na hrudi nebo krku během nebo krátce po infuzi;

jestliže se u Vás objeví horečka, třesavka nebo jiné příznaky infekce;

jestliže po 12 až 24 hodinách od léčby dostanete průjem s častou vodnatou stolicí, který se

nedaří kontrolovat (viz níže);

jestliže začnete trpět dušností nebo kašlem;

jestliže se u Vás objeví známky nebo příznaky krevní sraženiny, jako je náhlá bolest a otok

nohy nebo paže, náhlý nástup kašle, bolest na hrudi nebo potíže s dýcháním.

Co je třeba udělat v případě průjmu

Jakmile se objeví první vodnatá stolice, začněte pít velké objemy tekutin k zavodnění (např. vodu,

sodovku, perlivé nápoje, polévku), aby tělo neztratilo příliš mnoho tekutin a solí. Ihned kontaktujte

svého lékaře, aby vám poskytl vhodnou léčbu. Lékař Vám může dát léčivý přípravek, který obsahuje

loperamid, abyste zahájil(a) léčbu doma; tento přípravek se však nesmí používat déle než 48 po sobě

následujících hodin. Pokud průjem přetrvává, obraťte se na svého lékaře.

Krevní testy a lékařská vyšetření

Před zahájením léčby přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal Váš lékař provede krevní testy

(nebo jiná lékařská vyšetření), aby Vám stanovil nejvhodnější počáteční dávku. Během léčby budete

muset podstoupit další testy (krevní nebo jiné), aby Váš lékař mohl sledovat krvinky a vyhodnotit, jak

reagujete na léčbu. Může se stát, že Váš lékař bude muset upravit dávku nebo Vaši léčbu.

Děti a dospívající

Podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal dětem a dospívajícím ve věku do 18 let se

nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Je obzvlášť důležité, abyste svého lékaře informoval(a), pokud jste irinotekan v jakékoli formě již

dříve dostával(a).

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se nesmí používat jako náhrada jiných léků obsahujících

irinotekan, protože se chová odlišně, když je uzavřen v lipozomech než když je podáván ve volné

formě.

Dále je obzvlášť důležité, abyste svého lékaře informoval(a), pokud také užíváte následující léky,

neboť snižují hladinu irinotekanu v těle:

fenytoin, fenobarbital nebo karbamazepin (léky používané k léčbě křečí a pádů);

rifampicin a rifabutin (léky používané k léčbě tuberkulózy);

třezalka tečkovaná (bylinné léky k léčbě deprese a špatné nálady).

Dále je obzvlášť důležité, abyste svého lékaře informoval(a), pokud také užíváte následující léky,

neboť zvyšují hladinu irinotekanu v těle:

ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (léky používané k léčbě infekcí způsobených

houbami, plísněmi, kvasinkami);

klarithromycin (antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí);

indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, atazanavir (léky k léčbě HIV infekce);

regorafenib (přípravek používaný k léčbě určitých forem nádorového onemocnění);

telaprevir (lék používaný k léčbě onemocnění jater zvaného hepatitida C);

nefazodon (lék používaný k léčbě deprese, špatné nálady);

gemfibrozil (lék používaný k léčbě vysokých hladin tuků v krvi).

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal nejezte grapefruity a nepijte grapefruitovou

šťávu, protože to může zvyšovat hladinu irinotecanu v těle.

Těhotenství a kojení

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal Vám nemá být podáván, jestliže jste těhotná, protože by to

mohlo být škodlivé pro dítě. Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete

být těhotná. Poraďte se se svým lékařem, jestliže plánujete otěhotnět. Pokud je Vám podáván

přípravek ONIVYDE pegylated liposomal, nekojte, dokud neuplyne jeden měsíc po poslední dávce.

Během léčby přípravky ONIVYDE pegylated liposomal a jeden měsíc po ukončení terapie si zvolte

účinnou metodu prevence početí, která Vám vyhovuje, abyste předešel (předešla) otěhotnění v tomto

časovém období. Muži mají během léčby přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal a 4 měsíce po

ukončení terapie používat kondom.

Upozorněte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal Vám nesmí být

podáván, jestliže kojíte, protože to může být škodlivé pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal může mít vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky

a obsluhovat stroje (protože můžete být ospalý(á), vyčerpaný(á)

a mít závratě v důsledku používání

přípravku ON

IVYDE pegylated liposomal). Jestliže se cítíte ospalý(á), vyčerpaný(á) nebo máte

závratě, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo provádět jiné činnosti, které

vyžadují plnou pozornost.

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 33,1 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné lahvičce. To

odpovídá 1,65 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3.

Jak se přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

používá

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal smí podávat pouze zdravotničtí pracovníci vyškolení

v podávání protinádorových léčivých přípravků.

Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Váš lékař rozhodne o dávkách, které dostanete.

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se podává „kapačkou“ (infuzí) do žíly, která by měla trvat

nejméně 90 minut a měla by se podávat jako jednorázová dávka.

Po podání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal Vám budou podány další dva léky, leukovorin

a fluoruracil.

Léčba se bude opakovat každé dva týdny.

V určitých případech může být nutné snížit dávky nebo prodloužit intervaly podávání.

Můžete dostat přípravnou léčbu (premedikaci) proti pocitu na zvracení a zvracení. Jestliže se u Vás při

předchozí léčbě přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal objevilo pocení, břišní křeče a slinění

(salivace) společně s časným výskytem časté a vodnaté stolice, můžete v následných cyklech léčby

dostat před přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal ještě další léky k prevenci nebo omezení

těchto potíží.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Je důležité, abyste věděl(a), jaké nežádoucí účinky to mohou být.

Lékař Vám může také předepsat další léky k lepší kontrole nežádoucích účinků.

Ihned informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o jakémkoli z následujících závažných

nežádoucích účinků:

jestliže se u Vás objeví náhle zkrácený dech, zrudnutí, pocit na zvracení, bolest hlavy, kožní

vyrážka nebo kopřivka (svědící vyrážka s červenými pupínky na kůži, které se objeví náhle),

svědění, otoky kolem očí, tlak na hrudi nebo krku během nebo krátce po infuzi (protože může

být nutné infuzi ukončit a Vy můžete potřebovat léčbu nebo sledování nežádoucích účinků);

jestliže se u Vás objeví horečka, třesavka a známky infekce (protože byste mohl(a) potřebovat

okamžitou léčbu);

jestliže máte závažný přetrvávající průjem (vodnatou a častou stolici) – viz bod 2.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Nízké hladiny bílých krvinek (neutropenie a leukopenie), nízká hladina červených krvinek

(anémie)

Nízká hladina krevních destiček (trombocytopenie)

Průjem (řídká nebo vodnatá a častá stolice)

Pocit na zvracení a zvracení

Bolest žaludku nebo v oblasti střev

Bolestivá ústa

Váhový úbytek

Ztráta chuti k jídlu

Ztráta tělesných tekutin (dehydratace)

Nízká hladina solí (elektrolytů) v těle (např. draslíku, hořčík

Neobvyklé vypadávání vlasů

Únava

Závrať

Otoky a retence (zadržování) tekutin v měkkých tkáních (periferní edém)

Bolestivost a otoky výstelky zažívacího traktu (zánět sliznice)

Horečka

Celková slabost

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Třesavka

Infekce, například infekce způsobené houbami, plísněmi, kvasinkami v ústech (orální

kandidóza), horečka s nízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie), infekce související

s podáním přípravku do žíly

Zánět žaludku a střev (gastroenteritida)

Systémový zánět způsobený infekcí (sepse)

Potenciálně život ohrožující komplikace zánětu celého těla (septický šok)

Infekce plic (pneumonie)

Nízká hladina podtypu bílých krvinek, kterým se říká lymfocyty a které plní v imunitním

systému důležitou funkci (lymfopenie)

Pokles hladiny některých solí (elektrolytů) v těle (např. fosfátů, sodíku)

Nízká hladina cukrů v krvi (hypoglykemie)

Nespavost

Nepříjemná chuť v ústech

Tak zvaný cholinergní syndrom s pocením, sliněním (salivací) a břišními křečemi

Nízký krevní tlak (hypotenze)

Vznik krevní sraženiny v hlubokých žilách (hluboká žilní trombóza) nebo ucpání hlavní plicní

tepny nebo jedné z jejich větví (plicní embolie) nebo neprůchodnost v jiném místě krevního

řečiště v důsledku krevní sraženiny (embolie)

Poškození hlasu, chraptivý nebo značně dýchavičný hlas

Dýchavičnost (zkrácený dech)

Zánět střev

Hemoroidy

Zvýšené jaterní enzymy (alaninaminotransferáza nebo aspartátaminotransferáza) v laboratorních

krevních testech

Zvýšené hladiny

bilirubinu (oranžovo-žlutý pigment, odpadní produkt normálního rozkladu

červených krvinek) v dalším laboratorním testu souvisejícím s funkcí jater

Zvýšené hodnoty v dalším laboratorním testu (zvýšený mezinárodně normalizovaný poměr)

souvisejícím se systémovou funkcí srážlivosti krve

Abnormálně nízké hladiny albuminu (hlavní bílkoviny v těle) v krvi

Náhlé potíže s funkcí ledvin, které mohou vést k rychlému zhoršení nebo ztrátě funkce ledvin

Abnormální reakce na infuzi, která je příčinou příznaků, jako jsou dýchavičnost, zrudnutí,

bolest hlavy, tlak na hrudi nebo krku

Abnormální retence (zadržování) tekutin v těle vedoucí k otokům v postižených tkáních (edém)

Méně časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Systémový zánět způsobený infekcí žlučníku a žlučových cest (biliární sepse)

Alergická reakce na přípravek ONIVYDE pegylated liposomal (na léčivou nebo pomocnou

látku)

Snížená dostupnost kyslíku v tělesných tkáních

Zánět jícnu

Vytvoření nebo přítomnost krevní sraženiny v krevní cévě – žíle nebo tepně (trombóza)

Zánět výstelky rekta (konečníku)

Typ vyrážky charakterizovaný výskytem červené plochy na kůži pokryté pupínky

(makulopapulózní vyrážka)

Změny v barvě nehtů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po naředění koncentrátu pro infuzi za použití 5% injekčního roztoku glukózy nebo injekčního roztoku

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) se má disperze co nejdříve použít; je však možné disperzi uchovat

při pokojové teplotě (15 °C – 25 °C) po dobu až 6 hodin. Naředěnou infuzní disperzi lze před použitím

uchovat v chladničce (2 °C – 8 °C) po dobu maximálně 24 hodin. Musí být chráněna před světlem

a mrazem.

Nevyhazujte tento léčivý přípravek do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

obsahuje

Léčivou látkou je irinotecanum. Jedna 10ml injekční lahvička koncentrátu obsahuje

irinotecanum 43 mg (jako irinotecani sucrosofatum v pegylované lipozomální formě).

Dalšími složkami jsou: kolfosceryl-stearát (DSPC); cholesterol, sodná sůl MPEG-DSPE;

sukrosofát; natrium-hydroxyethylpiperazinesilát (pufr HEPES); chlorid sodný a voda pro

injekci. Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal obsahuje sodík, pokud jste na dietě s

omezeným příjmem sodíku, viz bod 2.

Jak přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se dodává jako bílá až mírně nažloutlá neprůhledná

izotonická lipozomální disperze ve skleněné injekční lahvičce.

Jedno balení obsahuje jednu injekční lahvičku s 10 ml koncentrátu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francie

Výrobce

Les Laboratoires Servier Industrie

905 Route de Saran

45520 Gidy

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

S.A. Servier Benelux N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 529 43 11

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA”

Tel: +370 (5) 2 63 86 28

България

Сервие Медикал ЕООД

Тел.: +359 2 921 57 00

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Servier Benelux N.V.

Tel: +32 (0)2 529 43 11

Česká republika

Servier s.r.o.

Tel: +420 222 118 111

Magyarország

Servier Hungaria Kft.

Tel: +36 1 238 7799

Danmark

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Servier Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)89 57095 01

Nederland

Servier Nederland Farma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5246700

Eesti

Servier Laboratories OÜ

Tel:+ 372 664 5040

Norge

Servier Danmark A/S

Tlf: +45 36 44 22 60

Eλλάδα

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Τηλ: + 30 210 939 1000

Österreich

Servier Austria GmbH

Tel: +43 (1) 524 39 99

España

Laboratorios Servier S.L.

Tel: + 34 91 748 96 30

Polska

Servier Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 594 90 00

France

Les Laboratoires Servier

Tél: + 33 (0)1 55 72 60 00

Portugal

Servier Portugal, Lda

Tel: + 351 21 312 20 00

Hrvatska

Servier Pharma, d. o. o.

Tel: + 385 (0)1 3016 222

România

Servier Pharma SRL

Tel: + 4 021 528 52 80

Ireland

Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

Tel: + 353 (0)1 663 8110

Slovenija

Servier Pharma d. o. o.

Tel: + 386 (0)1 563 48 11

Ísland

Servier Laboratories

c/o Icepharma hf

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Servier Slovensko spol. s r.o.

Tel: + 421 2 5920 41 11

Italia

Servier Italia S.p.A.

Tel: + 39 (06) 669081

Suomi/Finland

Servier Finland Oy

P. /Tel: +358 (0)9 279 80 80

Κύπρος

CA Papaellinas Ltd.

Τηλ: + 357 22 741 741

Sverige

Servier Sverige AB

Tel: +46 (0)8 522 508 00

Latvija

SIA Servier Latvia

Tel: + 371 67502039

United Kingdom (Northern Ireland)

Servier Laboratories (Ireland) Ltd

Tel: +44 (0)1753 666409

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

připravit a podat

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se dodává jako sterilní lipozomální disperze

v koncentraci 4,3 mg/ml a před podáním se musí naředit. Nařeďte 5% injekčním roztokem

glukózy nebo injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) a připravte disperzi

odpovídající dávky přípravku ONIVYDE pegylated liposomal naředěnou na konečný

objem 500 ml. Naředěnou disperzi promíchejte opatrným otáčením.

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se má podávat před leukovorinem

a následným fluoruracilem. Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se nesmí podávat jako

bolusová injekce ani jako nenaředěná disperze.

Při přípravě infuze se musí dodržovat aseptické postupy. Přípravek ONIVYDE pegylated

liposomal je pouze k jednorázovému podání.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použít co nejdříve po naředění. Naředěnou

infuzní disperzi lze před použitím uchovat po dobu až 6 hodin při pokojové teplotě (15 °C –

25 °C) nebo po dobu nejvýše 24 hodin v chladničce (2 °C – 8 °C). Musí být chráněna před

světlem a mrazem.

Je třeba dbát na to, aby nedošlo k extravazaci, a v místě infuze je třeba sledovat známky zánětu.

Dojde-li k extravazaci, doporučuje se místo opláchnout injekčním roztokem chloridu

sodného 9 mg/ml (0,9%) a/nebo sterilní vodou a chladit ledem.

Jak s přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal

zacházet a jak jej zlikvidovat

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal je cytotoxický léčivý přípravek a je třeba s ním

zacházet opatrně. Při zacházení nebo podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal se

doporučuje používat rukavice, brýle a ochranný oděv. Pokud se disperze dostane do kontaktu

s kůží, je třeba kůži okamžitě a pečlivě omýt mýdlem a vodou. Pokud se disperze dostane do

kontaktu se sliznicí, je třeba ji pečlivě opláchnout vodou. Těhotné ženy nesmí s přípravkem

ONIVYDE pegylated liposomal pracovat vzhledem k cytotoxické povaze léčivého přípravku.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ONIVYDE pegylated liposomal 4,3 mg/ml koncentrát pro infuzní disperzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 10ml injekční lahvička koncentrátu obsahuje irinotecanum 43 mg (jako irinotecani

sucrosofatum v pegylované lipozomální formě).

Jeden ml koncentrátu obsahuje irinotecanum 4,3 mg (jako irinotecani sucrosofatum v pegylované

lipozomální formě).

Pomocná látka se známým účinkem

Jeden ml koncentrátu obsahuje 0,144 mmol (3,31 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní disperzi.

Bílá až mírně nažloutlá neprůhledná izotonická lipozomální disperze.

Koncentrát má pH 7,2 a osmolalitu 295 mosm/kg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba metastazujícího adenokarcinomu pankreatu, v kombinaci s fluoruracilem (5-FU)

a leukovorinem (LV), u dospělých pacientů, u nichž došlo k progresi po terapii založené na

gemcitabinu.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal smí pacientům předepisovat a podávat pouze lékaři

a zdravotničtí pracovníci se zkušenostmi s protinádorovými terapiemi.

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal není ekvivalentem nelipozomálních forem irinotekanu

a nesmí být s nimi zaměňován.

Dávkování

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal, leukovorin a fluoruracil se mají podávat postupně.

Doporučená dávka a režim přípravku ONIVYDE pegylated liposomal je 70 mg/m

intravenózně po

dobu 90 minut, následně LV 400 mg/m

intravenózně po dobu 30 minut

a poté 5-FU 2400 mg/m

intravenózně po dobu 46 hodin, s podáváním každé 2 týdny. Přípravek

ONIVYDE pegylated liposomal se nemá podávat jako monoterapie.

Sníženou počáteční dávku přípravku ONIVYDE pegylated liposomal 50mg/m

je třeba zvážit

u pacientů, o nichž je známo, že jsou homozygoty alely UGT1A1*28 (viz body 4.8 a 5.1).

V následných cyklech je třeba zvážit zvýšení dávky přípravku ONIVYDE pegylated liposomal

na 70 mg/m

, pokud je tolerována.

Premedikace

Doporučuje se, aby pacienti dostali premedikací standardními dávkami dexamethasonu (nebo

ekvivalentním kortikosteroidem) společně s antagonistou 5-HT

(nebo jiným antiemetikem)

alespoň 30 minut před infuzí přípravku ONIVYDE pegylated liposomal.

Úprava dávky

Každá úprava dávky má být založena na nejhorší předchozí toxicitě. Úprava dávky LV není nutná.

U toxicit 1. a 2. stupně se úpravy dávek nedoporučují. Úpravy dávek, viz souhrn v tabulce 1 a

tabulce 2, se doporučují ke zvládnutí toxicit 3. a 4. stupně souvisejících s přípravkem ONIVYDE

pegylated liposomal.

U pacientů, kteří zahájí léčbu přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal v dávce 50 mg/m

a dávka

se jim nezvyšuje na 70 mg/m

, se doporučuje první snížení dávky na 43 mg/m

a druhé snížení dávky

na 35 mg/m

. U pacientů, u nichž je nutné další snížení dávky, se má léčba ukončit.

U pacientů, o nichž je známo, že jsou homozygoty alely UGT1A1*28 a jsou během prvního léčebného

cyklu (snížená dávka 50 mg/m

) bez lékových toxicit, lze dávku přípravku ONIVYDE pegylated

liposomal v následných cyklech zvýšit na celkovou dávku 70 mg/m

na základě individuální tolerance

pacienta.

Tabulka 1: Doporučené úpravy dávek při léčbě přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal

+ 5-FU/LV

u toxicit 3–4. stupně u pacientů, kteří nejsou homozygoty alely UGT1A1*28

Stupeň toxicity (hodnota)

podle NCI CTCAE v.

4.0

1

Úprava přípravku ONIVYDE pegylated liposomal /5-FU

(u pacientů, kteří nejsou homozygoty alely UGT1A1*28)

Hematologické toxicity

Neutropenie

Nový léčebný cyklus se nemá zahajovat, dokud nebude absolutní

počet neutrofilů ≥ 1500 buněk/mm

3. stupeň

nebo 4. stupeň (<

1000

buněk/mm

3

)

nebo

febrilní neutropenie

První výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE pegylated

liposomal na 50 mg/m

Snižte dávku 5-FU o 25 % (1800 mg/m

Druhý výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE pegylated

liposomal na 43 mg/m

Snižte dávku 5-FU o dalších 25 %

(1350 mg/m

Třetí výskyt

Ukončete léčbu.

Trombocytopenie

Leukopenie

Nový léčebný cyklus se nemá zahajovat, dokud nebude počet

trombocytů ≥ 100 000/mm

Úpravy dávek u leukopenie a trombocytopenie jsou založeny na

stupních toxicity podle Obecných terminologických kritérií pro

nežádoucí příhody Národního onkologického ústavu (NCI CTCAE –

National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse

Events) a jsou stejné jako výše uvedená doporučení pro neutropenii.

Nehematologické toxicity

2

Průjem

Nový léčebný cyklus se nemá zahajovat, dokud průjem nedosáhne

≤ 1. stupně (o 2–3 stolice/den více než v době před léčbou).

2. stupeň

Nový léčebný cyklus se nemá zahajovat, dokud průjem nedosáhne

≤ 1. stupně (o 2–3 stolice/den více než v době před léčbou).

Stupeň toxicity (hodnota)

podle NCI CTCAE v.

4.0

1

Úprava přípravku ONIVYDE pegylated liposomal /5-FU

(u pacientů, kteří nejsou homozygoty alely UGT1A1*28)

3. nebo 4. stupeň

První výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE pegylated

liposomal na 50 mg/m

Snižte dávku 5-FU o 25 % (1800 mg/m

Druhý výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE pegylated

liposomal na 43 mg/m

Snižte dávku 5-FU o dalších 25 %

(1350 mg/

Třetí výskyt

Ukončete léčbu.

Nauzea/zvracení

Nový léčebný cyklus se nemá zahajovat, dokud nauzea/zvracení

nedosáhne ≤ 1. stupně nebo stavu na začátku léčby.

3. nebo 4. stupeň

(navzdory antiemetické

terapii)

První výskyt

Optimalizujte antiemetickou terapii.

Snižte dávku přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal na 50 mg/m

Druhý výskyt

Optimalizujte antiemetickou terapii.

Snižte dávku přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal na 43 mg/

Třetí výskyt

Ukončete léčbu.

Jaterní, renální,

respirační nebo

jiné

2

toxicity

3. nebo 4. stupeň

Nový léčebný cyklus se nemá zahajovat, dokud se nežádoucí účinek

nezmírní na ≤ 1. stupeň.

První výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal na 50 mg/m

Snižte dávku 5-FU o 25 % (1800 mg/m

Druhý výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal na 43 mg/m

Snižte dávku 5-FU o dalších 25 %

(1350 mg/m

Třetí výskyt

Ukončete léčbu.

Anafylaktická reakce

První výskyt

Ukončete léčbu.

NCI CTCAE v. 4.0 = Obecná terminologická kritéria pro nežádoucí příhody

verze 4.0 Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute Common Terminology

Criteria for Adverse Events version 4.0).

Vyjma astenie a anorexie: u astenie a 3. stupně anorexie není úprava dávky nutná.

Tabulka 2: Doporučené úpravy dávek při léčbě přípravkem ONIVYDE

pegylated liposomal

+ 5-FU/LV

u toxicit 3–4. stupně u pacientů, kteří jsou homozygoty alely UGT1A1*28

Stupeň toxicity (hodnota)

podle NCI CTCAE v

4.0

1

Úprava přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal

/5-FU

(u pacientů, kteří jsou homozygoty alely UGT1A1*28)

bez předchozího zvýšení

3

na 70 mg/m

2

)

Nežádoucí účinky

2

3.

nebo 4. stupně

Nový léčebný cyklus se nemá zahajovat, dokud se nežádoucí příhoda

nezmírní na ≤ 1. stupeň.

První výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal

na 43 mg/m

Úprava dávky 5-FU dle tabulky 1

Druhý výskyt

Snižte dávku přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal

na 35 mg/m

Úprava dávky 5-FU dle tabulky 1

Třetí výskyt

Ukončete léčbu.

NCI CTCAE v. 4.0 = Obecná terminologická kritéria pro nežádoucí příhody

verze 4.0 Národního onkologického ústavu (National Cancer Institute Common Terminology

Criteria for Adverse Events version 4.0).

Vyjma astenie a anorexie: u astenie a 3. stupně anorexie není úprava dávky nutná.

3 V případě zvýšení dávky přípravku ONIVYDE pegylated liposomal na 70 mg/m

v následných cyklech, pokud je

tolerována, mají doporučené úpravy dávek odpovídat tabulce 1.

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

Nebyla provedena žádná studie přípravku ONIVYDE pegylated liposomal zaměřená na poruchu

funkce jater. Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se nemá používat u pacientů s hodnotami

bilirubinu > 2,0 mg/dl nebo aspartátaminotransferázy (AST) a alaninaminotransferázy

(ALT) > 2,5násobek horní meze normálu (ULN – Upper Limit of Normal) nebo > 5násobek ULN,

pokud jsou v játrech přítomny metastázy (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

Nebyla provedena žádná studie přípravku ONIVYDE pegylated liposomal zaměřená na renální

poškození. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky

(viz body 4.4 a 5.2). Použití přípravku ONIVYDE pegylated liposomal se nedoporučuje u pacientů se

závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu [CL

] < 30 ml/min).

Starší pacienti

Čtyřicet jedna procent (41 %) pacientů léčených přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal

v různých klinických programech bylo ve věku ≥ 65 let. Nedoporučuje se žádná úprava dávky.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ONIVYDE pegylated liposomal u dětí a dospívajících ve věku

≤ 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal je určen k intravenóznímu podání. Koncentrát se musí před

podáním naředit a podává se jednorázovou intravenózní infuzí po dobu 90 minut. Více informací viz

bod 6.6.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal je cytotoxický léčivý přípravek. Při zacházení nebo

podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal se doporučuje používat rukavice, brýle

a ochranný oděv. Těhotné ženy nemají s přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal pracovat.

4.3

Kontraindikace

Anamnéza závažné hypersenzitivity na irinotekan nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou

v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecná

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal je lipozomální léková forma irinotekanu s jinými

farmakokinetickými vlastnostmi než nelipozomální irinotekan. Koncentrace a síla dávky jsou jiné než

u nelipozomálního irinotekanu.

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal není ekvivalentem jiných nelipozomálních forem

irinotekanu a nesmí být s nimi zaměňován.

U omezeného počtu pacientů, kteří byli dříve vystaveni nelipozomálnímu irinotekanu, nebyl prokázán

žádný přínos přípravku ONIVYDE pegylated liposomal.

Myelosuprese/neutropenie

Během léčby přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal se doporučuje sledovat kompletní krevní

obraz. Pacienty je třeba informovat o riziku neutropenie a významnosti horečky. Medián doby do

dosažení nejnižší hodnoty (nadir) u neutropenie ≥ 3. stupně je 23 (rozmezí 8–104) dnů po první dávce

léčby přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal. Febrilní neutropenii (tělesná teplota > 38 °C

a počet neutrofilů ≤ 1000 buněk/mm³) je třeba okamžitě léčit širokospektrými intravenózními

antibiotiky v nemocnici. Léčbu přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal je třeba pozastavit, pokud

se vyskytne febrilní neutropenie nebo klesne absolutní počet neutrofilů pod 1500 buněk/mm

U pacientů s metastatickým adenokarcinomem pankreatu léčených přípravkem ONIVYDE pegylated

liposomal byla pozorována sepse s febrilní neutropenií a následným septickým šokem vedoucím k

úmrtí.

U pacientů, u nichž došlo k závažným hematologickým příhodám, se doporučuje snížit dávku nebo

léčbu ukončit (viz bod 4.2). Pacienti se závažným selháním kostní dřeně nemají být léčeni přípravkem

ONIVYDE pegylated liposomal.

Předchozí ozařování oblasti břišní v anamnéze zvyšuje riziko závažné neutropenie a febrilní

neutropenie po léčbě přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal. U pacientů s ozařováním oblasti

břišní v anamnéze se doporučuje pečlivé sledování krevního obrazu a je třeba zvážit použití

myeloidních růstových faktorů. U pacientů, kterým je přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

podáván souběžně s ozařováním, je třeba postupovat s opatrností.

U pacientů s nedostatečnou glukuronidací bilirubinu, jako jsou pacienti s Gilbertovým syndromem,

může při léčbě přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal existovat zvýšené riziko myelosuprese.

V porovnání s pacienty bělošského původu existuje u asijských pacientů zvýšené riziko závažné

a febrilní neutropenie po léčbě přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal + 5-FU/LV (viz

body 4.8 a 5.2).

Imunosupresivní účinky a vakcíny

Podání živých nebo živých atenuovaných vakcín pacientům imunokompromitovaným

chemoterapeutiky včetně přípravku ONIVYDE pegylated liposomal může vést k závažným nebo

fatálním infekcím; proto je nutné se vakcinace živými vakcínami vyvarovat. Mrtvé či inaktivované

vakcíny se mohou podávat; odpověď na takové vakcíny však může být snížená.

Interakce se silnými induktory CYP3A4

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se smí podávat se silnými induktory enzymu CYP3A4,

jako jsou antikonvulziva (fenytoin, fenobarbital nebo karbamazepin), rifampin, rifabutin a třezalka

tečkovaná, pouze pokud neexistují žádné terapeutické alternativy. Odpovídající počáteční dávka

u pacientů užívajících tato antikonvulziva nebo jiné silné induktory nebyla stanovena. Je třeba zvážit

substituční terapii neindukující enzymy, a to nejméně 2 týdny před zahájením léčby přípravkem

ONIVYDE pegylated liposomal (viz bod 4.5).

Interakce se silnými inhibitory CYP3A4 nebo silnými inhibitory UGT1A1

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se nesmí podávat se silnými inhibitory enzymu

CYP3A4 (např. grapefruitovou šťávou, klarithromycinem, indinavirem, itrakonazolem, lopinavirem,

nefazodonem, nelfinavirem, ritonavirem, sachinavirem, telaprevirem, vorikonazolem). Podávání

silných inhibitorů CYP3A4 je třeba ukončit nejméně 1 týden před zahájením léčby přípravkem

ONIVYDE pegylated liposomal.

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal se smí podávat se silnými inhibitory UGT1A (např.

atazanavirem, gemfibrozilem, indinavirem), pouze pokud neexistují žádné terapeutické alternativy.

Průjem

Průjem se může objevit časně (nástup během ≤ 24 hodin po zahájení léčby přípravkem ONIVYDE

pegylated liposomal) nebo opožděně (> 24 hodin), (viz bod 4.8).

U pacientů, u kterých dojde k časnému nástupu průjmu, je třeba zvážit terapeuticky a profylakticky

podávaný atropin, pokud není kontraindikován. Pacienty je třeba informovat o riziku opožděného

průjmu, který může být vysilující a ve vzácných případech život ohrožující, neboť přetrvávající řídká

nebo vodnatá stolice může vést k dehydrataci, elektrolytové nerovnováze, kolitidě, gastrointestinálním

(GI) vředům, infekci nebo sepsi.

Jakmile se objeví první tekutá stolice, měl by pacient začít pít velké objemy nápojů obsahujících

elektrolyty. Pacienti musí mít připravený loperamid (nebo ekvivalentní lék), aby mohli zahájit léčbu

v případě pozdního průjmu. Podávání loperamidu je třeba zahájit při prvním výskytu řídké stolice

nebo průjmu nebo ihned po nástupu častějšího vyprazdňování střev než obvykle. Loperamid je třeba

podávat do doby, než bude pacient alespoň 12 hodin bez průjmu.

Jestliže průjem přetrvává, i když pacient užívá loperamid déle než 24 hodin, je třeba zvážit podpůrnou

léčbu perorálními antibiotiky (např. fluorochinolonem po dobu 7 dní). Loperamid se nesmí podávat

déle než 48 po sobě následujících hodin z důvodu rizika paralytického ileu. Jestliže průjem přetrvává

déle než 48 hodin, ukončete podávání loperamidu, monitorujte a doplňte tekutiny s obsahem

elektrolytů a pokračujte v antibiotické podpůrné léčbě, dokud doprovodné příznaky nevymizí.

Léčbu přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal je třeba odložit do doby, než průjem dosáhne

≤ 1. stupně (o 2–3 stolice/den více než v době před léčbou). Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

se nesmí podávat pacientům se střevní obstrukcí a chronickým zánětlivým onemocněním střev, dokud

neodezní.

Po průjmu 3. nebo 4. stupně je třeba následnou dávku přípravku ONIVYDE pegylated liposomal snížit

(viz bod 4.2).

Cholinergní reakce

Průjem s časným nástupem mohou provázet cholinergní příznaky, jako jsou rinitida, zvýšená salivace,

zrudnutí, diaforéza, bradykardie, mióza a hyperperistaltika. V případě cholinergních příznaků je třeba

podat atropin.

Akutní reakce na infuzi a související reakce

U pacientů léčených přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal byly hlášeny reakce na infuzi, které

primárně zahrnovaly vyrážku, kopřivku, periorbitální edém nebo pruritus. Nové příhody

(všechny 1. nebo 2. stupně) se obecně vyskytovaly v časné fázi léčby přípravkem ONIVYDE

pegylated liposomal a pouze u 2 z 10 pacientů byly zaznamenány příhody po páté dávce. Může dojít

k hypersenzitivním reakcím, včetně akutní reakce na infuzi. V případě závažných hypersenzitivních

reakcí je třeba léčbu přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal ukončit.

Předchozí Whippleova operace

U pacientů s Whippleovou operací v anamnéze existuje po léčbě přípravkem ONIVYDE pegylated

liposomal v kombinaci s 5-FU a leukovorinem vyšší riziko závažných infekcí (viz bod 4.8).

U pacientů je třeba sledovat známky infekcí.

Cévní onemocnění

Onivyde pegylated liposomal je spojován s tromboembolickými příhodami, jako je plicní embolie,

žilní trombóza a arteriální tromboembolismus. Pro odhalení pacientů s vícečetnými rizikovými faktory

kromě základního novotvaru má být odebrána důkladná anamnéza. Pacienti mají být informováni o

známkách a symptomech tromboembolie a mají okamžitě kontaktovat lékaře nebo zdravotní sestru,

pokud se u nich takové známky nebo symptomy objeví.

Plicní toxicita

U pacientů léčených nelipozomálním irinotekanem se vyskytly příhody podobné intersticiálnímu

plicnímu onemocnění (ILD – Interstitial Lung Disease) vedoucí k úmrtí. V klinických studiích nebyly

při léčbě přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal hlášeny žádné příhody podobné ILD. Mezi

rizikové faktory patří preexistující plicní onemocnění, podávání pneumotoxických léčivých přípravků,

kolonie stimulujících faktorů nebo předchozí radiační terapie. U pacientů s rizikovými faktory je třeba

pečlivě sledovat respirační příznaky před léčbou přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal i během

ní. U malého procenta pacientů zařazených do klinické studie irinotekanu byl pozorován

retikulonodulární nález při rentgenovém vyšetření hrudníku. Objeví-li se nová nebo progresivní

dyspnoe, kašel a horečka, je třeba léčbu přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal okamžitě přerušit

až do vyhodnocení diagnózy. U pacientů s potvrzenou diagnózou ILD je třeba léčbu přípravkem

ONIVYDE pegylated liposomal ukončit.

Porucha funkce jater

Pacienti s hyperbilirubinemií měli vyšší koncentrace celkového SN-38 (viz bod 5.2), a proto je u nich

zvýšené riziko neutropenie. U pacientů s celkovým bilirubinem 1,0–2,0 mg/dl je třeba pravidelně

sledovat krevní obraz. U pacientů s poruchou funkce jater (bilirubin >2násobek horní hranice

normálního rozmezí [upper limit of normal, ULN]; transaminázy >5násobek ULN) je třeba postupovat

opatrně. Pokud se přípravek ONIVYDE pegylated liposomal podává v kombinaci s jinými

hepatotoxickými léčivými přípravky, je zapotřebí opatrnosti, zejména u pacientů s preexistující

poruchou funkce jater.

Porucha funkce ledvin

Použití přípravku ONIVYDE pegylated liposomal u pacientů s významnou poruchou funkce ledvin

nebylo stanoveno (viz bod 5.2).

Pacienti s podváhou (body mass index < 18,5 kg/m

V klinické studii hodnotící přípravek ONIVYDE pegylated liposomal + 5-FU/LV byl u 5 z 8 pacientů

s podváhou zaznamenán nežádoucí účinek 3. nebo 4. stupně, většinou myelosuprese, přičemž

u 7 z 8 pacientů byla nutná úprava dávky, například odložení dávky, snížení dávky nebo ukončení

léčby. Při podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal pacientům s body mass indexem

< 18,5 kg/m

je třeba postupovat opatrně.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje 33,1 mg sodíku v lahvičce, což odpovídá 1,65 % doporučeného

maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Informace o lékových interakcích s přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal jsou převzaté

z publikované vědecké literatury věnované nelipozomálnímu irinotekanu.

Interakce ovlivňující použití přípravku ONIVYDE pegylated liposomal

Silné induktory CYP3A4

Pacienti užívající souběžně nelipozomální irinotekan a antikonvulziva indukující enzym CYP3A4,

fenytoin, fenobarbital nebo karbamazepin, mají výrazně sníženou expozici irinotekanu (pokles AUC

o 12 % u třezalky tečkované, 57 % – 79 % u fenytoinu, fenobarbitalu nebo karbamazepinu)

a SN-38 (pokles AUC o 42 % u třezalky tečkované, 36 % – 92 % u fenytoinu, fenobarbitalu nebo

karbamazepinu). Souběžné podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal s induktory

CYP3A4 může tedy snížit systémovou expozici přípravku ONIVYDE pegylated liposomal.

Silné inhibitory CYP3A4 a inhibitory UGT1A1

Pacienti užívající souběžně nelipozomální irinotekan a ketokonazol, inhibitor CYP3A4 a UGT1A1,

mají zvýšené expozice SN-38 o 109 %. Souběžné podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal

s jinými inhibitory CYP3A4 (např. grapefruitovou šťávou, klarithromycinem, indinavirem,

regorafenibem, itrakonazolem, lopinavirem, nefazodonem, nelfinavirem, ritonavirem, sachinavirem,

telaprevirem, vorikonazolem) proto může zvýšit systémovou expozici přípravku ONIVYDE pegylated

liposomal. Podle lékové interakce nelipozomálního irinotekanu a ketokonazolu může souběžné

podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal s jinými inhibitory UGT1A1 (např. atazanavirem,

gemfibrozilem, indinavirem, regorafenibem) zvýšit systémovou expozici přípravku ONIVYDE

pegylated liposomal.

Podle populační farmakokinetické analýzy nemá souběžné podávání přípravku ONIVYDE pegylated

liposomal + 5-FU/LV vliv na farmakokinetiku přípravku ONIVYDE pegylated liposomal.

Nejsou známy žádné interakce přípravku ONIVYDE pegylated liposomal s jinými léčivými přípravky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku mají během léčby přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal a 1 měsíc po

ukončení terapie používat účinnou antikoncepci. Muži mají během léčby přípravkem ONIVYDE

pegylated liposomal a 4 měsíce po ukončení terapie používat kondom.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal těhotným ženám nejsou

k dispozici. Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal podávaný těhotným ženám může způsobovat

poškození plodu, neboť u zvířat byly prokázány embryotoxické a teratogenní účinky hlavní složky

irinotekanu (viz bod 5.3). Vzhledem k výsledkům studií na zvířatech a mechanismu účinku

irinotekanu lze proto přípravek ONIVYDE pegylated liposomal v těhotenství použít pouze tehdy,

když je to nezbytně nutné. Pokud je přípravek ONIVYDE pegylated liposomal podáván v těhotenství

nebo pokud pacientka otěhotní během léčby, je třeba pacientku informovat o možném riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda se přípravek ONIVYDE pegylated liposomal nebo jeho metabolity vylučují do

lidského mateřského mléka. Z důvodu možných závažných nežádoucích účinků pro kojeného

novorozence je podávání přípravku ONIVYDE pegylated liposomal během kojení kontraindikováno

(viz bod 4.3). Pacientky nesmí kojit až do uplynutí jednoho měsíce po poslední dávce.

Fertilita

Údaje o vlivu přípravku ONIVYDE pegylated liposomal na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Bylo

prokázáno, že nelipozomální irinotekan způsobuje po vícečetných denních dávkách u zvířat atrofii

samčích a samičích reprodukčních orgánů (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek ONIVYDE pegylated liposomal má mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Během léčby mají pacienti dbát při řízení nebo obsluze strojů zvýšené pozornosti.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Následující nežádoucí účinky, považované za možná nebo pravděpodobně související s podáváním

přípravku ONIVYDE pegylated liposomal, byly hlášeny u 264 pacientů s metastatickým

adenokarcinomem pankreatu, z nichž 147 dostávalo přípravek ONIVYDE pegylated liposomal

v monoterapii (100 mg/m

) a 117 dostávalo přípravek ONIVYDE pegylated liposomal (70 mg/m

v kombinaci s 5-FU/LV.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (incidence ≥ 20 %) přípravku ONIVYDE pegylated liposomal

+ 5-FU/LV byly: průjem, nauzea, zvracení, snížená chuť k jídlu, neutropenie, únava, astenie, anémie,

stomatitida a pyrexie. Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky (≥ 2 %) léčby přípravkem

ONIVYDE pegylated liposomal byly průjem, zvracení, febrilní neutropenie, nauzea, pyrexie, sepse,

dehydratace, septický šok, pneumonie, akutní renální selhání a trombocytopenie.

Četnosti výskytu nežádoucích účinků vedoucích k trvalému ukončení léčby byly 11 % v ramenu

s přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal + 5-FU/LV a 12 % v ramenu s monoterapií.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky vedoucími k ukončení léčby byly infekce a průjem

v ramenu s přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal + 5-FU/LV a zvracení a průjem v ramenu

s monoterapií.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout během léčby přípravkem ONIVYDE pegylated

liposomal, jsou shrnuty níže a jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a kategorií četnosti

(tabulka 3). V každé třídě orgánových systémů a kategorii četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny

v pořadí s klesající závažností. Kategorie četnosti použité pro nežádoucí účinky jsou: velmi časté

(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100) a vzácné (≥ 1/10000 až

< 1/1000)**.

Tabulka 3: Nežádoucí účinky hlášené při terapii přípravkem ONIVYDE pegylated liposomal

v klinické studii NAPOLI-1

Třídy orgánových systémů

podle databáze MedDRA*

Četnost nežádoucího účinku**

Infekce a infestace

Časté:

septický šok, sepse, pneumonie, febrilní neutropenie, gastroenteritida,

orální kandidóza

Méně časté:

biliární sepse

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/632019/2019

EMEA/H/C/004125

Onivyde peg-liposomální

(irinotecanum)

Přehled pro přípravek Onivyde peg-liposomální a proč byl přípravek

registrován v EU

Co je přípravek Onivyde peg-liposomální a k čemu se používá?

Přípravek Onivyde peg-liposomální je protinádorový léčivý přípravek, který se používá k léčbě formy

rakoviny slinivky břišní zvané metastazující adenokarcinom pankreatu. Výraz „metastazující“ znamená,

že rakovina se rozšířila do dalších částí těla. Přípravek Onivyde peg-liposomální se používá spolu

s fluoruracilem a leukovorinem (známým také jako folinát), což jsou jiná léčiva používaná k léčbě

nádorových onemocnění, a to u dospělých, jejichž onemocnění se zhoršilo navzdory léčbě zahrnující

protinádorové léčivo gemcitabin.

Přípravek Onivyde peg-liposomální obsahuje léčivou látku irinotekan.

Karcinom slinivky břišní je vzácné onemocnění a přípravek Onivyde peg-liposomální byl označen dne

9. prosince 2011 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném

onemocnění naleznete zde: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu311933.

Jak se přípravek Onivyde peg-liposomální používá?

Výdej přípravku Onivyde peg-liposomální je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl předepsat a

podávat pouze lékař, který má zkušenosti s používáním protinádorových léčivých přípravků.

Přípravek Onivyde peg-liposomální je k dispozici ve formě infuze (kapání) do žíly. Dávka se vypočítává

na základě tělesné hmotnosti a výšky pacienta a podává se každé dva týdny souběžně s fluoruracilem

a leukovorinem. U pacientů, u kterých dojde k rozvoji závažných nežádoucích účinků, a pacientů

s určitými genetickými vlastnostmi, které riziko nežádoucích účinků zvyšují, může lékař dávku léčivého

přípravku snížit. Více informací o používání přípravku Onivyde peg-liposomální naleznete v příbalové

informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Dříve známý pod názvem Onivyde.

Onivyde peg-liposomální0F (irinotecanum)

EMA/632019/2019

strana 2/3

Jak přípravek Onivyde peg-liposomální působí?

Léčivá látka v přípravku Onivyde peg-liposomální, irinotekan, je protinádorové léčivo, které patří do

skupiny „inhibitorů topoizomerázy“. Blokuje enzym zvaný topoizomeráza I, který se podílí na

kopírování buněčné DNA nezbytné k tvorbě nových buněk. Blokováním tohoto enzymu přípravek brání

nádorovým buňkám v množení, čímž posléze dochází k jejich odumření. V Evropě je irinotekan

registrován již řadu let k léčbě kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku).

V přípravku Onivyde peg-liposomální je irinotekan uzavřen v drobných tukových částicích zvaných

„lipozomy“. Předpokládá se, že lipozomy se hromadí v nádoru a léčivo uvolňují pomalu v průběhu času,

čímž dochází ke snížení rychlosti odstraňování irinotekanu z těla, což umožňuje jeho delší působení.

Jaké přínosy přípravku Onivyde peg-liposomální byly prokázány v průběhu

studií?

Přípravek Onivyde peg-liposomální byl zkoumán v jedné hlavní studii, do které bylo zařazeno 417

pacientů s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu, u kterých došlo ke zhoršení onemocnění

navzdory protinádorové léčbě zahrnující gemcitabin (jiný protinádorový léčivý přípravek). Pacientům

byl podáván buď přípravek Onivyde peg-liposomální, nebo fluoruracil s leukovorinem, nebo kombinace

těchto tří léčiv. Hlavním měřítkem účinnosti byla celková doba přežití. Ze studie vyplynulo, že doplnění

přípravku Onivyde peg-liposomální k režimu zahrnujícímu fluoruracil a leukovorin životy pacientů

prodloužilo: pacienti užívající kombinaci těchto tří léčiv žili přibližně 6,1 měsíce ve srovnání

s 4,2 měsíce u pacientů užívajících fluoruracil a leukovorin a 4,9 měsíce u pacientů užívajících pouze

přípravek Onivyde peg-liposomální.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Onivyde peg-liposomální?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Onivyde peg-liposomální (které mohou postihnout více než

1 osobu z 5) jsou průjem, nauzea (pocit na zvracení), zvracení, ztráta chuti k jídlu, neutropenie (nízké

hladiny neutrofilů, což je typ bílých krvinek), únava, slabost, anémie (nízký počet červených krvinek),

stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní) a horečka. Nejčastějšími závažnými nežádoucími účinky (které

mohou postihnout více než 1 osobu z 50) byly průjem, nauzea a zvracení, neutropenie a horečka,

infekce krve nebo plic (sepse, pneumonie), šok, dehydratace, selhání ledvin a trombocytopenie (nízké

hladiny krevních destiček). Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Onivyde peg-liposomální je

uveden v příbalové informaci.

Přípravek Onivyde peg-liposomální se nesmí podávat pacientům, u kterých se v minulosti objevila

závažná hypersenzitivní (alergická) reakce na irinotekan, a kojícím ženám. Úplný seznam omezení je

uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Onivyde peg-liposomální registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Onivyde peg-liposomální

převyšují jeho rizika a může tak být registrován k použití v EU. Agentura dospěla k závěru, že

prodloužení přežití zaznamenané při používání přípravku Onivyde peg-liposomální spolu s fluoruracilem

a leukovorinem má význam u pacientů, kteří již podstoupili léčbu metastazujícího adenokarcinomu

pankreatu a pro které jsou k dispozici omezené léčebné možnosti. Bezpečnostní profil přípravku

Onivyde peg-liposomální odpovídá bezpečnostnímu profilu standardního irinotekanu a jeho nežádoucí

účinky jsou zvladatelné.

Onivyde peg-liposomální0F (irinotecanum)

EMA/632019/2019

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Onivyde peg-liposomální?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Onivyde peg-liposomální, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Onivyde peg-liposomální průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Onivyde peg-liposomální jsou

pečlivě hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Onivyde peg-liposomální

Přípravku Onivyde peg-liposomální bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 14. října

2016.

Další informace o přípravku Onivyde peg-liposomální jsou k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/onivyde-pegylated-liposomal

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2019.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace