Humenza

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

вирус на грип сплит, инактивированная, съдържащ антигени*: A/Калифорния/7/2009 (Н1N1), V като деформация на (х-179а)*размножени в кокоши яйца.

Dostupné s:

Sanofi Pasteur S.A.

ATC kód:

J07BB02

INN (Mezinárodní Name):

pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

Terapeutické skupiny:

Ваксини

Terapeutické oblasti:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Terapeutické indikace:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Ваксина срещу пандемичен грип трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Stav Autorizace:

Отменено

Datum autorizace:

2010-06-08

Informace pro uživatele

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
32
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HUMENZA
СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА ИНЖЕКЦИОННА
ЕМУЛСИЯ
Ваксина срещу пандемичен грип (H1N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ЗА НАЙ-АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ,
КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С УЕБСАЙТА НА
ЕВРОПЕЙСКАТА
АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА: HTTP://WWW.EMA.EUROPA.EU/.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТАЗИ ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля у
ведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява HUMENZA и за какво се
прилага
2.
Преди да Ви бъде приложена HUMENZA
3.
Как се прилага HUMENZA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да cъхранявате HUMENZA
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HUMENZA И ЗА КАКВО СЕ
ПРИЛАГА
HUMENZA е ваксина за предпазване от
пандемичен гр
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
HUMENZA суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия
Ваксина срещу пандемичен грип (H1N1)
(фрагментиран инактивиран вирион, с
адювант)
_(Pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted)) _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
HUMENZA се състои от два флакона: един
флакон, съдържащ антиген (суспензия), и
един
флакон, съдържащ адювант (емулсия),
които се смесват преди прилагането.
След смесването 1 доза (0,5 m
l) съдържа:
_ _
Фрагментиран грипен вирус*,
инактивиран, съдържащ антиген,
еквивалентен на:
A/California/7/2009 (H1N1)-подобен щам (NYMC
X-179A)..................................3,8 микрограма**
*
произведен в яйца
**
изразен в микрограми хемаглутинин
Тази ваксина съответства на
препоръката на СЗО и на решението на
ЕС за пандемия.
Адювант AF03, съставен от сквален (12,4
милиграма), сорбитанов олеат (1,9
милиграма),
полиоксиетилен цетостеарилов етер (2,4
милиграма) и манитол (2,3 милиграма).
След смесване на су
спензията и емулсията се получава
многодозова ваксина във флакон.
За броя на дозите
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 30-06-2011
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 30-06-2011
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 30-06-2011
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 30-06-2011

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů