Humenza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирус на грип сплит, инактивированная, съдържащ антигени*: A/Калифорния/7/2009 (Н1N1), V като деформация на (х-179а)*размножени в кокоши яйца.

Предлага се от:

Sanofi Pasteur S.A.

АТС код:

J07BB02

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Ваксина срещу пандемичен грип трябва да се използва в съответствие с официалните насоки.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-06-08

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
32
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HUMENZA
СУСПЕНЗИЯ И ЕМУЛСИЯ ЗА ИНЖЕКЦИОННА
ЕМУЛСИЯ
Ваксина срещу пандемичен грип (H1N1)
(фрагментиран вирион, инактивиран, с
адювант)
(Pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted))
ЗА НАЙ-АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ,
КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С УЕБСАЙТА НА
ЕВРОПЕЙСКАТА
АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА: HTTP://WWW.EMA.EUROPA.EU/.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТАЗИ ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля у
ведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява HUMENZA и за какво се
прилага
2.
Преди да Ви бъде приложена HUMENZA
3.
Как се прилага HUMENZA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да cъхранявате HUMENZA
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HUMENZA И ЗА КАКВО СЕ
ПРИЛАГА
HUMENZA е ваксина за предпазване от
пандемичен гр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
HUMENZA суспензия и емулсия за
инжекционна емулсия
Ваксина срещу пандемичен грип (H1N1)
(фрагментиран инактивиран вирион, с
адювант)
_(Pandemic influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated,
adjuvanted)) _
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
HUMENZA се състои от два флакона: един
флакон, съдържащ антиген (суспензия), и
един
флакон, съдържащ адювант (емулсия),
които се смесват преди прилагането.
След смесването 1 доза (0,5 m
l) съдържа:
_ _
Фрагментиран грипен вирус*,
инактивиран, съдържащ антиген,
еквивалентен на:
A/California/7/2009 (H1N1)-подобен щам (NYMC
X-179A)..................................3,8 микрограма**
*
произведен в яйца
**
изразен в микрограми хемаглутинин
Тази ваксина съответства на
препоръката на СЗО и на решението на
ЕС за пандемия.
Адювант AF03, съставен от сквален (12,4
милиграма), сорбитанов олеат (1,9
милиграма),
полиоксиетилен цетостеарилов етер (2,4
милиграма) и манитол (2,3 милиграма).
След смесване на су
спензията и емулсията се получава
многодозова ваксина във флакон.
За броя на дозите
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-06-2011
Листовка Листовка чешки 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-06-2011
Листовка Листовка датски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-06-2011
Листовка Листовка немски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-06-2011
Листовка Листовка естонски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-06-2011
Листовка Листовка гръцки 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-06-2011
Листовка Листовка английски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-06-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-06-2011
Листовка Листовка френски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-06-2011
Листовка Листовка италиански 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-06-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-06-2011
Листовка Листовка латвийски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-06-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-06-2011
Листовка Листовка литовски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-06-2011
Листовка Листовка унгарски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-06-2011
Листовка Листовка малтийски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-06-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-06-2011
Листовка Листовка нидерландски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-06-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-06-2011
Листовка Листовка полски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-06-2011
Листовка Листовка португалски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-06-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-06-2011
Листовка Листовка румънски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-06-2011
Листовка Листовка словашки 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-06-2011
Листовка Листовка словенски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-06-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-06-2011
Листовка Листовка фински 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-06-2011
Листовка Листовка шведски 30-06-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-06-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите