Aripiprazole Accord

Country: ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ভাষা: বুলগেরিয়

সূত্র: EMA (European Medicines Agency)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:

арипипразол

থেকে পাওয়া:

Accord Healthcare S.L.U.

এটিসি কোড:

N05AX12

INN (International Name):

aripiprazole

Therapeutic group:

психолептици

Therapeutic area:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

থেরাপিউটিক ইঙ্গিত:

Aripiprazole Accord е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Арипипразол споразумение е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол съгласие е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при юноши на възраст от 13 години и по-възрастни.

পণ্য সারাংশ:

Revision: 15

অনুমোদন অবস্থা:

упълномощен

অনুমোদন তারিখ:

2015-11-15

তথ্য লিফলেট

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 5 MG ТАБЛЕТКИ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 10 MG ТАБЛЕТКИ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 15 MG ТАБЛЕТКИ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 30 MG ТАБЛЕТКИ
AРИПИПРАЗОЛ
(aripiprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Арипипразол Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Арипипразол Accord
3.
Как да приемате Арипипразол Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Арипипразол Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПР
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

পণ্য বৈশিষ্ট্য

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Арипипразол Accord 5 mg таблетки
Арипипразол Accord 10 mg таблетки
Арипипразол Accord 15 mg таблетки
Арипипразол Accord 30 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Арипипразол Accord
5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразол
(aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 5 mg съдържа 63 mg
лактоза (като монохидрат)
Арипипразол Accord
10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 10 mg съдържа 59 mg
лактоза (като монохидрат)
Арипипразол Accord
15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 15 mg съдържа 88 mg
лактоза (като монохидрат)
Арипипразол Accord
30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 30 mg съдържа 177 mg
лактоза (като монохидрат)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Арипипразол Accord
5 mg таблетки
Сини, около 8,1 mm дълги, 4,6 mg широки, с
форма на модифициран правоъгълник,
двойноизпъкнали
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

অন্যান্য ভাষায় নথি

তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্পেনীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্পেনীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট চেক 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডেনিশ 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ডেনিশ 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট জার্মান 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য জার্মান 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট এস্তোনীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য এস্তোনীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট গ্রিক 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য গ্রিক 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইংরেজি 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইংরেজি 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফরাসি 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফরাসি 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইতালীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইতালীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লাত্‌ভীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লাত্‌ভীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লিথুয়েনীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লিথুয়েনীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট হাঙ্গেরীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য হাঙ্গেরীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট মল্টিয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য মল্টিয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডাচ 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পোলিশ 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পোলিশ 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পর্তুগীজ 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পর্তুগীজ 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট রোমানীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য রোমানীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভাক 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভাক 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভেনীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভেনীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফিনিশ 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফিনিশ 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট সুইডিশ 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য সুইডিশ 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট নরওয়েজীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য নরওয়েজীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট আইসল্যান্ডীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য আইসল্যান্ডীয় 03-11-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ক্রোয়েশীয় 03-11-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ক্রোয়েশীয় 03-11-2022

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন