Aripiprazole Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

арипипразол

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

N05AX12

INN (Международно Name):

aripiprazole

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Aripiprazole Accord е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Арипипразол споразумение е показан за лечение на умерени до тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол съгласие е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при юноши на възраст от 13 години и по-възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-15

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 5 MG ТАБЛЕТКИ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 10 MG ТАБЛЕТКИ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 15 MG ТАБЛЕТКИ
АРИПИПРАЗОЛ ACCORD 30 MG ТАБЛЕТКИ
AРИПИПРАЗОЛ
(aripiprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Арипипразол Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Арипипразол Accord
3.
Как да приемате Арипипразол Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Арипипразол Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПР
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Арипипразол Accord 5 mg таблетки
Арипипразол Accord 10 mg таблетки
Арипипразол Accord 15 mg таблетки
Арипипразол Accord 30 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Арипипразол Accord
5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразол
(aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 5 mg съдържа 63 mg
лактоза (като монохидрат)
Арипипразол Accord
10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 10 mg съдържа 59 mg
лактоза (като монохидрат)
Арипипразол Accord
15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 15 mg съдържа 88 mg
лактоза (като монохидрат)
Арипипразол Accord
30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка от 30 mg съдържа 177 mg
лактоза (като монохидрат)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Арипипразол Accord
5 mg таблетки
Сини, около 8,1 mm дълги, 4,6 mg широки, с
форма на модифициран правоъгълник,
двойноизпъкнали
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-11-2022
Листовка Листовка чешки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-11-2022
Листовка Листовка датски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-11-2022
Листовка Листовка немски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-11-2022
Листовка Листовка естонски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-11-2022
Листовка Листовка гръцки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-11-2022
Листовка Листовка английски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-11-2015
Листовка Листовка френски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-11-2022
Листовка Листовка италиански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-11-2015
Листовка Листовка латвийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-11-2015
Листовка Листовка литовски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-11-2022
Листовка Листовка унгарски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-11-2022
Листовка Листовка малтийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-11-2015
Листовка Листовка полски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-11-2022
Листовка Листовка португалски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-11-2015
Листовка Листовка румънски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-11-2022
Листовка Листовка словашки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-11-2022
Листовка Листовка словенски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-11-2015
Листовка Листовка фински 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-11-2022
Листовка Листовка шведски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-11-2022
Листовка Листовка норвежки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-11-2022
Листовка Листовка исландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-11-2022
Листовка Листовка хърватски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите