Zometa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

золедроновая киселина золедроновая киселина монохидрат

Предлага се от:

Phoenix Labs Unlimited Company

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Cancer; Fractures, Bone

Терапевтични показания:

Профилактика на скелетни събития (патологични фрактури, степента на гръбначния стълб, излагане на радиация или хирургическа намеса върху костите, или тумор-индуцирана гиперкальциемии) при пациенти с-често срещаните злокачествени новообразувания с вовлечением кости;Лечение на тумор-индуцирана гиперкальциемии (TPU);профилактика на скелетни събития (патологични фрактури, степента на гръбначния стълб, излагане на радиация или хирургическа намеса върху костите, или тумор-индуцирана гиперкальциемии) при пациенти с-често срещаните злокачествени новообразувания с вовлечением кости;Лечение на тумор-индуцирана гиперкальциемии (TPU);профилактика на скелетни събития (патологични фрактури, степента на гръбначния стълб, излагане на радиация или хирургическа намеса върху костите, или тумор-индуцирана гиперкальциемии) при възрастни пациенти с късни етапи от жизнения злокачествени новообразувания с вовлечением кости;лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии (TPU).

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-03-20

Листовка

                90
Б. ЛИСТОВКА
91
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZOMETA 4 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
золедронова киселина (zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО
ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zometa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Zometa
3.
Как се прилага Zometa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zometa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZOMETA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Zometa e
золедроновата киселина, която е
представител на група
вещества, наречени бифосфонати.
Золедроновата киселина действа, като
се свързва с костта и
забавя скоростта на костната о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zometa 4 mg прах и разтворител за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 4 mg золедронова
киселина, съответстващи на 4,264 mg
золедронова
киселина (zoledronic acid) монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инфузионен
разтвор
Бял до почти бял прах и бистър,
безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-
Предотвратяване на скелетно свързани
инциденти (патологични фрактури,
компресия на
прешлени, облъчване или хирургически
интервенции на костите или
тумор-индуцирана
хиперкалциемия) при възрастни
пациенти с напреднали злокачествени
заболявания,
засягащи костите.
-
Лечение на възрастни пациенти с
тумор-индуцирана хиперкалциемия (ТИХ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Zometa трябва да се предписва и прилага
само от медицински специалисти с опит
в прилагането
на интравенозни бифосфонати.
Пациентите, лекувани със Zometa, трябва
да получат листовката
на продукта и напомнящата карта на
пациента.
Дозировка
_Предотвратяване на скелетно с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-01-2024
Листовка Листовка чешки 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-01-2024
Листовка Листовка датски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-01-2024
Листовка Листовка немски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-01-2024
Листовка Листовка естонски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-01-2024
Листовка Листовка гръцки 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-01-2024
Листовка Листовка английски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-11-2015
Листовка Листовка френски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-01-2024
Листовка Листовка италиански 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-11-2015
Листовка Листовка латвийски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-11-2015
Листовка Листовка литовски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-01-2024
Листовка Листовка унгарски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-01-2024
Листовка Листовка малтийски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-11-2015
Листовка Листовка полски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-01-2024
Листовка Листовка португалски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-11-2015
Листовка Листовка румънски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-01-2024
Листовка Листовка словашки 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-01-2024
Листовка Листовка словенски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-11-2015
Листовка Листовка фински 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-01-2024
Листовка Листовка шведски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-01-2024
Листовка Листовка норвежки 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-01-2024
Листовка Листовка исландски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-01-2024
Листовка Листовка хърватски 24-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите