Ytracis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

yttrium (90Y) chloride

Предлага се от:

CIS bio international

АТС код:

V09

INN (Международно Name):

yttrium [90Y] chloride

Терапевтична група:

Диагностични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Радиоюклидно изображение

Терапевтични показания:

Да се ​​използва само за радиоизотопно маркиране на носителни молекули, които са специално разработени и разрешени за радиомаркиране с този радионуклид. Radiopharmaceutical precursor - Not intended for direct application to patients.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-03-24

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
YTRACIS
радиофармацевтичен
прекурсор
,
разтвор
.
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
1 ml
стерилен
разтвор
съдържа
1,850 GBq
итриев
(
90
Y)
хлорид
към
датата
на
калибриране
,
еквивалентни
на
92 ng
итрий
.
Един
флакон
съдържа
0.925
до
3.700 GBq (
вж
.
точка
6.5).
За
пълния
списък
на
помощните
вещества
,
вижте
точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Радиофармацевтичен
прекурсор
,
разтвор
.
Бистър
,
безцветен
разтвор
,
без
частици
.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
Терапевтични
показания
Предназначен
е
само
за
радиоизотопно
маркиране
на
молекули
-
носители
,
които
са
разработени
специално
и
са
одобрени
за
радиоизотопно
маркиране
с
този
радионуклид
.
Радиофармацевтичен
прекурсор
–
Не
може
да
се
прилага
директно
на
пациенти
.
4.2
Дозировка
и
начин
на
приложение
YTRACIS
трабва
да
се
използва
само
от
специалисти
със
съответен
опит
.
Необходимият
за
радиоизотопно
маркиране
YTRACIS
и
количеството
маркиран
с
итрий
(
90
Y)
лекарствен
продукт
,
който
се
прилага
в
последствие
на
пациента
зависят
от
лекарството
,
кое
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
КРАТКА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
ПРОДУКТА
1.
ИМЕ
НА
ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
YTRACIS
радиофармацевтичен
прекурсор
,
разтвор
.
2.
КАЧЕСТВЕН
И
КОЛИЧЕСТВЕН
СЪСТАВ
1 ml
стерилен
разтвор
съдържа
1,850 GBq
итриев
(
90
Y)
хлорид
към
датата
на
калибриране
,
еквивалентни
на
92 ng
итрий
.
Един
флакон
съдържа
0.925
до
3.700 GBq (
вж
.
точка
6.5).
За
пълния
списък
на
помощните
вещества
,
вижте
точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА
ФОРМА
Радиофармацевтичен
прекурсор
,
разтвор
.
Бистър
,
безцветен
разтвор
,
без
частици
.
4.
КЛИНИЧНИ
ДАННИ
4.1
Терапевтични
показания
Предназначен
е
само
за
радиоизотопно
маркиране
на
молекули
-
носители
,
които
са
разработени
специално
и
са
одобрени
за
радиоизотопно
маркиране
с
този
радионуклид
.
Радиофармацевтичен
прекурсор
–
Не
може
да
се
прилага
директно
на
пациенти
.
4.2
Дозировка
и
начин
на
приложение
YTRACIS
трабва
да
се
използва
само
от
специалисти
със
съответен
опит
.
Необходимият
за
радиоизотопно
маркиране
YTRACIS
и
количеството
маркиран
с
итрий
(
90
Y)
лекарствен
продукт
,
който
се
прилага
в
последствие
на
пациента
зависят
от
лекарството
,
кое
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-01-2022
Листовка Листовка чешки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-01-2022
Листовка Листовка датски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-01-2022
Листовка Листовка немски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-01-2022
Листовка Листовка естонски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-01-2022
Листовка Листовка гръцки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-01-2022
Листовка Листовка английски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-01-2022
Листовка Листовка френски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-01-2022
Листовка Листовка италиански 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-01-2022
Листовка Листовка латвийски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-01-2022
Листовка Листовка литовски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-01-2022
Листовка Листовка унгарски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-01-2022
Листовка Листовка малтийски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-01-2022
Листовка Листовка нидерландски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-01-2022
Листовка Листовка полски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-01-2022
Листовка Листовка португалски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-01-2022
Листовка Листовка румънски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-01-2022
Листовка Листовка словашки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-01-2022
Листовка Листовка словенски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-01-2022
Листовка Листовка фински 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-01-2022
Листовка Листовка шведски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-01-2022
Листовка Листовка норвежки 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-01-2022
Листовка Листовка исландски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-01-2022
Листовка Листовка хърватски 17-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите