Xeplion

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

палиперидон палмитат

Предлага се от:

Janssen-Cilag International N.V.

АТС код:

N05AX13

INN (Международно Name):

paliperidone

Терапевтична група:

Психолептиков,

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Xeplion е показан за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирани с палиперидон или рисперидон. In selected adult patients with schizophrenia and previous responsiveness to oral paliperidone or risperidone, Xeplion may be used without prior stabilisation with oral treatment if psychotic symptoms are mild to moderate and a long-acting injectable treatment is needed.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-03-04

Листовка

                71
Б. ЛИСТОВКА
72
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XEPLION 25 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
XEPLION 50 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
XEPLION 75 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
XEPLION 100 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
XEPLION 150 MG ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
Палиперидон (Paliperidone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Xeplion и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xeplion
3.
Как да използвате Xeplion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xeplion
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕД
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xeplion 25 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
Xeplion 50 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
Xeplion 75 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
Xeplion 100 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
Xeplion 150 mg инжекционна суспензия с
удължено освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
25 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 39 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 25 mg палиперидон
(paliperidone).
50 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 78 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 50 mg палиперидон
(paliperidone).
75 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 117 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 75 mg палиперидон
(paliperidone).
100 mg инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 156 mg палиперидонов
палмитат,
еквивалентен на 100 mg палиперидон
(paliperidone).
150 mg инжекционна суспензия с удълже
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-05-2021
Листовка Листовка чешки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-05-2021
Листовка Листовка датски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-05-2021
Листовка Листовка немски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-05-2021
Листовка Листовка естонски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-05-2021
Листовка Листовка гръцки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-05-2021
Листовка Листовка английски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-05-2021
Листовка Листовка италиански 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-05-2021
Листовка Листовка унгарски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-05-2021
Листовка Листовка малтийски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-05-2021
Листовка Листовка португалски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-05-2021
Листовка Листовка словашки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-05-2021
Листовка Листовка словенски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-05-2021
Листовка Листовка шведски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-05-2021
Листовка Листовка норвежки 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-05-2021
Листовка Листовка исландски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-05-2021
Листовка Листовка хърватски 27-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-05-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите