Xenical

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

орлистат

Предлага се от:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

АТС код:

A08AB01

INN (Международно Name):

orlistat

Терапевтична група:

Препарати против затлъстяване, с изключение на тези, диетични продукти

Терапевтична област:

прекалена пълнота

Терапевтични показания:

Xenical е посочена във връзка с леко хипокалорична диета за лечение на пациенти с наднормено тегло с индекс на телесна маса (ИТМ) по-голяма или равна на 30 kg/m2, или пациенти с наднормено тегло (ИТМ > 28 кг/м2) свързани рискови фактори. Лечение орлистатом трябва да спре след 12 седмици, ако пациентите не са в състояние да загубят най-малко 5% от теглото на тялото, измерена в началото на лечението,.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-07-29

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XENICAL 120 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
Орлистат (Orlistat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Xenical и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Xenical
3.
Как да приемате Xenical
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xenical
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XENICAL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Xenical е лекарство, което се използва за
лечение на затлъстяване. Той действа в
храносмилателната Ви
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xenical 120 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 120 mg
oрлистат
_(orlistat)._
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Капсулата има тюркоазено капаче и
тюркоазено тяло с надпис “XENICAL 120”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xenical е показан едновременно с лека
хипокалорична диета за лечение на
пациенти със
затлъстяване и индекс на телесна маса
(ИТМ) по-висок или равен на 30 kg/m
2
или на пациенти с
наднормено тегло (ИТМ
≥
28 kg/m
2
) и съпровождащи рискови фактори.
Лечението с орлистат трябва да се
прекрати след 12 седмици, ако
пациентите не са успели да
намалят телесното си тегло поне с 5% в
сравнение с измереното в началото на
терапията.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възрастни
Препоръчителната доза орлистат е една
капсула от 120 mg, която се приема с вода,
непосредствено преди, по време или до
един час след всяко основно хранене.
Ако се пропусне
храненето или ако храната не съдържа
мазнини, дозата орлистат трябва да се
пропусне.
Пациентът трябва да бъде 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-05-2023
Листовка Листовка чешки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-05-2023
Листовка Листовка датски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-05-2023
Листовка Листовка немски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-05-2023
Листовка Листовка естонски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-05-2023
Листовка Листовка гръцки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-05-2023
Листовка Листовка английски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-11-2008
Листовка Листовка френски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-05-2023
Листовка Листовка италиански 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-11-2008
Листовка Листовка латвийски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-11-2008
Листовка Листовка литовски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-05-2023
Листовка Листовка унгарски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-05-2023
Листовка Листовка малтийски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-11-2008
Листовка Листовка нидерландски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-11-2008
Листовка Листовка полски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-05-2023
Листовка Листовка португалски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-11-2008
Листовка Листовка румънски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-05-2023
Листовка Листовка словашки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-05-2023
Листовка Листовка словенски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-11-2008
Листовка Листовка фински 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-05-2023
Листовка Листовка шведски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-05-2023
Листовка Листовка норвежки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-05-2023
Листовка Листовка исландски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-05-2023
Листовка Листовка хърватски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите