Wilzin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

цинк

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

A16AX05

INN (Международно Name):

zinc

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Хепатолентикуларна дегенерация

Терапевтични показания:

Лечение на болестта на Уилсън.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-10-12

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
WILZIN 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
WILZIN 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
цинк (zinc)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Wilzin и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Wilzin
3.
Как да приемате Wilzin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Wilzin
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА WILZIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Wilzin принадлежи към група лекарства,
наречени "Различни продукти за
храносмилателния тракт и
метаболизма”.
Wilzin е показан за лечение на болестта
на Wilson, която е рядък наследствен
дефект на екскрецията
на медта. Медт
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Wilzin 25 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg цинк (
_zink_
) (съответстващи на 83,92 mg цинков ацетат
дихидрат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Капсула с матова капачка в морско
синьо и тяло с надпис “93-376”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на болестта на Wilson.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Wilzin трябва да започне под
контрола на лекар с опит в лечението
на болестта на Wilson
(вж. точка 4.4). Терапията с Wilzin
продължава цял живот.
Няма разлика в дозата при пациенти със
симптоми на заболяването и пациенти,
при които
симптомите не са изявени.
Wilzin се предлага в твърди капсули от 25 mg
или 50 mg.

Възрастни:
Обичайната доза е 50 mg 3 пъти на ден с
максимална доза от 50 mg 5 пъти на ден.

Деца и подрастващи:
Данните при деца под 6 години са много
ограничени, но преди пълната изява на
заболяването
профилактичното лечение трябва да се
има предвид колкото е възможно
по-рано.
Препоръчваната доза е както следва:
- от 1 до 6 години: 25 mg два 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-06-2019
Листовка Листовка чешки 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-06-2019
Листовка Листовка датски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-06-2019
Листовка Листовка немски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-06-2019
Листовка Листовка естонски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-06-2019
Листовка Листовка гръцки 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-06-2019
Листовка Листовка английски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-01-2010
Листовка Листовка френски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-06-2019
Листовка Листовка италиански 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-01-2010
Листовка Листовка латвийски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-01-2010
Листовка Листовка литовски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-06-2019
Листовка Листовка унгарски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-06-2019
Листовка Листовка малтийски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-01-2010
Листовка Листовка нидерландски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-01-2010
Листовка Листовка полски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-06-2019
Листовка Листовка португалски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-01-2010
Листовка Листовка румънски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-06-2019
Листовка Листовка словашки 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-06-2019
Листовка Листовка словенски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-01-2010
Листовка Листовка фински 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-06-2019
Листовка Листовка шведски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-06-2019
Листовка Листовка норвежки 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-06-2019
Листовка Листовка исландски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-06-2019
Листовка Листовка хърватски 14-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-06-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите