Wakix

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-12-2021
Активна съставка:
pitolisant
Предлага се от:
Bioprojet Pharma
АТС код:
N07XX11
INN (Международно Name):
pitolisant
Терапевтична група:
Други нервна система препарати,
Терапевтична област:
Нарколепсия
Терапевтични показания:
Wakix е показан при възрастни за лечение на нарколепсия със или без катаплексия.
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002616
Дата Оторизация:
2016-03-31
EMEA код:
EMEA/H/C/002616

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-12-2021
Листовка Листовка
чешки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-12-2021
Листовка Листовка
датски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-12-2021
Листовка Листовка
немски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-12-2021
Листовка Листовка
естонски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-12-2021
Листовка Листовка
гръцки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-12-2021
Листовка Листовка
английски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 13-04-2016
Листовка Листовка
френски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-12-2021
Листовка Листовка
италиански 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 13-04-2016
Листовка Листовка
латвийски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 13-04-2016
Листовка Листовка
литовски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-12-2021
Листовка Листовка
унгарски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-12-2021
Листовка Листовка
малтийски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 13-04-2016
Листовка Листовка
нидерландски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 13-04-2016
Листовка Листовка
полски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-12-2021
Листовка Листовка
португалски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 13-04-2016
Листовка Листовка
румънски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-12-2021
Листовка Листовка
словашки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-12-2021
Листовка Листовка
словенски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 13-04-2016
Листовка Листовка
фински 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-12-2021
Листовка Листовка
шведски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-12-2021
Листовка Листовка
норвежки 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-12-2021
Листовка Листовка
исландски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-12-2021
Листовка Листовка
хърватски 09-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 13-04-2016

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Wakix 4,5 mg филмирани таблетки

Wakix 18 mg филмирани таблетки

питолисант (pitolisant)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Wakix и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Wakix

Как да приемате Wakix

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Wakix

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Wakix и за какво се използва

Wakix съдържа активното вещество питолисант. Това е лекарство, използвано за лечение на

възрастни пациенти с нарколепсия със или без катаплексия.

Нарколепсията е заболяване, което причинява прекомерна сънливост през деня и склонност

към внезапно заспиване в неподходящи ситуации (пристъпи на сън). Катаплексията е внезапно

настъпване на мускулна слабост или парализа без загуба на съзнание в резултат на рязка

емоционална реакция като гняв, страх, радост, смях или изненада.

Активното вещество питолисант се свързва с клетъчни рецептори в мозъка, участващи в

стимулирането на бдителността. Това противодейства на сънливостта през деня и

катаплексията, и подпомага будността.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Wakix

Не приемайте Wakix

ако сте алергични към питолисант или към някоя от останалите съставки

на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако имате тежки чернодробни проблеми, тъй като питолисант обикновено се разгражда в

черния дроб и може да се натрупа в прекомерно количество при пациентите, чиято

чернодробна функция е силно отслабена;

ако кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Wakix, ако някоя от долуспоменатите ситуации се

отнася за Вас:

Имали сте тревожност или депресия с мисли за самоубийство.

Имате чернодробни или бъбречни проблеми, тъй като може да е необходима корекция на

дозата Ви.

Имате стомашна язва или приемате лекарства, които могат да дразнят стомаха, като

например противовъзпалителни лекарства, тъй като при употреба на Wakix са

съобщавани стомашни реакции.

Имате наднормено тегло или анорексия, тъй като по време на приема на Wakix теглото

Ви може да се промени (увеличи или намали).

Имате проблеми със сърцето. Вашият лекар трябва да проверява това редовно, докато

приемате Wakix.

Имате тежка епилепсия.

Ако някое от тези неща се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да

приемете Wakix.

Други неща, за които трябва да говорите с Вашия лекар или фармацевт:

Някои хора, които в миналото са имали психични разстройства, съобщават за поява на мисли за

самоубийство по време на употреба на това лекарство. Незабавно кажете на лекаря си, ако

забележите, че започвате да се чувствате депресирани или Ви минават мисли за самоубийство

(вижте точка 4). Бихте могли да помолите член на семейството си или близък приятел да Ви

помогне за откриване на признаци на депресия или други промени в поведението Ви.

Деца и юноши

Wakix не трябва да се приема от деца или юноши.

Други лекарства и Wakix

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемaте други лекарства. Wakix може да засегне действието на други лекарства,

както и други лекарства може да повлияят върху действието на Wakix. Може да е необходимо

Вашият лекар да коригира дозите Ви.

По-конкретно трябва да внимавате, ако приемате Wakix заедно с някои антидепресанти (напр.

имипрамин, кломипрамин и миртазапин) и някои лекарства за алергични състояния

(антихистамини, напр. фенираминов малеат, хлорфенирамин, дифенхидрамин, прометазин,

мепирамин, доксиламин).

Tрябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

рифампицин (антибиотик), фенитоин, карбамазепин или фенобарбитал (използвани основно за

контрол на припадъците), хинидин, дигоксин (използван за лечение на нарушения на сърдечния

ритъм), пароксетин, флуоксетин, венлафаксин, дулоксетин (антидепресанти), жълт кантарион

Hypericum perforatum

) – билково средство срещу депресия, бупропион (антидепресант или

средство за подпомагане на спиране на тютюнопушенето), синакалцет (за лечение на

нарушения на околощитовидните жлези), тербинафин (използван за лечение на гъбични

инфекции), метформин, репаглинид (използван за лечение на диабет), доцетаксел, иринотекан

(използван за лечение на рак), цизаприд (използван при стомашни киселини), пимозид

(използван за лечение на някои психични разстройства), халофантрин (за лечение на малария),

ефавиренц (антивирусно лекарство за лечение на ХИВ), морфин, парацетамол (използван за

лечение на болка), дабигатран (използван за лечение на проблеми с вените), варфарин

(използван за лечение на сърдечни заболявания), пробенецид (използван за лечение на подагра

и подагрозен артрит). Питолисант може да се използва с модафинил или натриев оксибат.

Wakix може да намали ефикасността на хормоналните контрацептиви. Tрябва да се прилага

друг, ефикасен противозачатъчен метод (вижте точка „Бременност“).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Wakix не трябва да се използва по време на бременност, освен ако Вашият лекар Ви е казал.

Няма достатъчно налична информация за това, дали с употребата на Wakix по време на

бременност е свързан конкретен риск. Ако сте жена, трябва да прилагате метод за

предотвратяване на бременност по време на лечението с Wakix и поне 21 дни след

прекратяването му. Тъй като Wakix може да намали ефикасността на хормоналните

контрацептиви, трябва да се прилага друг, сигурен противозачатъчен метод.

Кърмене

Wakix преминава в млякото при животни. Пациентките, приемащи Wakix, трябва да спрат да

кърмят.

Шофиране и работа с машини

Трябва да сте предпазливи при дейности, изискващи внимание, като шофиране и работа с

машини. Ако не сте сигурни дали състоянието Ви има неблагоприятен ефект върху

способността Ви за шофиране, говорете с Вашия лекар.

3.

Как да приемате Wakix

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лечението обикновено започва с доза 9 mg веднъж дневно, която през следващите три седмици

постепенно се повишава до най-подходящата доза. Вашият лекар може да намалява или

повишава дозата Ви по всяко време в зависимост от това, доколко добре Ви действа

лекарството и каква е поносимостта Ви към него.

Възможно е да изминат няколко дни, преди да усетите ползата от лекарството, а максималната

полза обикновено се усеща след няколко седмици.

Не променяйте сами дозата Wakix. Всяка промяна на дозирането трябва да е предписана и да се

наблюдава от Вашия лекар.

За доза 4,5 mg вземете една таблетка от 4,5 mg.

За доза 9 mg вземете две таблетки по 4,5 mg.

За доза 18 mg вземете една таблетка от 18 mg.

За доза 36 mg вземете две таблетки по 18 mg.

Приемайте Wakix веднъж дневно през устата, сутрин по време на хранене.

Не приемайте дозата Wakix следобед, тъй като може да имате проблеми със съня.

Ако сте приели повече от необходимата доза Wakix

Ако сте приели твърде много таблетки Wakix, свържете се със спешното отделение на най-

близката болница или незабавно съобщете на лекаря или фармацевта си. Може да почувствате

главоболие, болка в стомаха, гадене или раздразнение. Може също да имате проблеми със съня.

Вземете със себе си тази листовка и всички оставащи таблетки.

Ако сте пропуснали да приемете Wakix

Ако забравите да вземете лекарството си, вземете следващата доза по обичайното време. Не

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Wakix

Трябва да продължите приема на Wakix за периода, предписан от лекаря Ви. Не спирайте

изведнъж приема на Wakix по собствено усмотрение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар.

Чести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

Трудно заспиване, чувство на безпокойство, чувство на раздразнение, чувство на

депресия, проблеми със съня

Главоболие, чувство на замайване (световъртеж), загуба на равновесие, треперене

Гадене, повръщане, нарушено храносмилане

Умора (отпадналост)

Нечести нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 100 души):

Изпотяване

Понижаване или повишаване на апетита

Оток

Тревожност, нервност, виждане или чуване на неща, които не са реални

Промяна в настроението

Необичайни сънища

Напрегнатост

Трудно заспиване в началото

, по средата или в края на нощта; проблеми със съня,

прекомерна сънливост, сънливост

Състояние на безразличие и липса на емоции

Кошмари

Чувство на безпокойство и неспособност да стоите неподвижно

Паническа реакция

Мисли за самоубийство

Променен или повишен сексуален интерес

Внезапен и преходен пристъп на мускулна слабост, неконтролируеми мускулни спазми

или движение на единия крак

Нарушение на вниманието

Мигрена

Епилепсия

Слабост

Нарушения на движенията, забавено движение на тялото

Усещане за изтръпване, гъделичкане, боцкане или парене по кожата

Внезапни и непредсказуеми фази на подвижност и неподвижност

Нарушение на равновесието

Намалена зрителна острота, необичайно съкращаване или потрепване на клепача

Чуване на несъществуващ звук

Необичаен сърдечен ритъм, ускорена или забавена сърдечна честота, повишено или

понижено кръвно налягане, горещи вълни

Прозяване

Сухота в устата

Диария, болка в корема, неразположение или болка в корема, запек, киселини, болка и

неразположение в стомаха, гастрит, повишена киселинност в храносмилателната система

Сърбеж, кожно заболяване, при което носът и бузите са необичайно зачервени, обилно

изпотяване

Болка в ставите, болка в гърба, скованост на мускулите, мускулна слабост, болка в

мускулите и костите, болка в пръстите на ръцете и краката

Промяна в уринирането

Нередовно маточно кръвотечение

Загуба на сила или прекомерна умора, болка в гърдите, общо неразположение, оток

Увеличаване или намаляване на теглото, промени в сърдечните показатели (при ЕКГ),

промени в стойностите на кръвните показатели, свързани с чернодробната функция

Редки нежелани реакции

(могат да засегнат до 1 на 1000 души):

Загуба на апетит, повишен апетит

Необичайно поведение, състояние на обърканост, депресивно настроение, превъзбуда,

усещане за емоционално и душевно неразположение, виждане или чуване на неща, които

не са реални, по време на сън

Загуба на съзнание, тензионно главоболие, трудно запомняне, лошо качество на съня

Дискомфорт в корема, трудно или болезнено преглъщане, газове, възпаление на

храносмилателния тракт

Инфекция на кожата, необичайно силна чувствителност към слънчева светлина

Болка във врата, болка в гърдите

Спонтанен аборт

Болка, нощно изпотяване, чувство за потиснатост

Високо ниво на ензима креатинфосфокиназа в кръвта, променено общо физическо

състояние, промени в електрокардиограмата (ЕКГ)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение

. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате

Wakix

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Wakix

Активното вещество е питолисант.

Wakix 4,5 mg

таблетка

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 4,45 mg питолисант.

Wakix 18 mg таблетка

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 17,8 mg питолисант.

Другите съставки са микрокристална целулоза, кросповидон тип А, талк, магнезиев стеарат,

колоиден безводен силициев диоксид, поли(винилов алкохол), титанов диоксид (Е 171),

макрогол 3350.

Как изглежда Wakix и какво съдържа опаковката

Wakix 4,5 mg е под формата на кръгла бяла филмирана таблетка с диаметър 3,7 mm,

двойноизпъкнала и означена с „5“ от едната страна.

Wakix 18 mg е под формата на кръгла бяла филмирана таблетка с диаметър 7,5 mm,

двойноизпъкнала и означена с „20“ от едната страна.

Wakix се предлага в бутилка по 30 или 90 таблетки.

Wakix 4,5 mg: предлага се в опаковки, съдържащи 1 бутилка по 30 таблетки.

Wakix 18 mg: предлага се в опаковки, съдържащи 1 бутилка с 30 таблетки или се в опаковки,

съдържащи 1 бутилка по 90 таблетки или групови опаковки, съдържащи 90 (3 бутилки по 30)

таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Bioprojet Pharma

9, rue Rameau

75002 Paris

Франция

Производител

Wakix 18 mg

Inpharmasci

ZI N°2 de Prouvy-Rouvignies

1 rue Nungesser

59121 Prouvy

Франция

Wakix 4,5 mg

Patheon

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Bioprojet Benelux

0032(0)78050202

info@bioprojet.be

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00370 672 12222

office@aoporphan.com

България

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00359 88 6666096

office@aoporphan.com

Luxembourg/Luxemburg

Bioprojet Benelux

0032(0)78050202

info@bioprojet.be

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00420 251 512 947

office@aoporphan.com

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0036 1 3192633

office@aoporphan.com

Danmark

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0046 70578 61 00

office@aoporphan.com

Malta

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Deutschland

Bioprojet Deutschland GmbH

030/3465 5460-0

info@bioprojet.de

Nederland

Bioprojet Benelux N.V.

088 34 34 100

info@bioprojet.nl

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00370 672 12222

office@aoporphan.com

Norge

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0046 70578 61 00

office@aoporphan.com

Ελλάδα

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0043 1 503 72 44

office@aoporphan.com

España

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0048 22 542 81 80

office@aoporphan.com

France

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Portugal

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0043 1 503 72 44

office@aoporphan.com

România

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00407 303 522 42

office@aoporphan.com

Ireland

Lincoln Medical Ltd.

0330 1003684

info@lincolnmedical.co.uk

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0043 1 503 72 44

office@aoporphan.com

Ísland

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00421 902 566 333

office@aoporphan.com

Italia

Bioprojet Italia srl

+39 02 84254830

info@bioprojet.it

Suomi/Finland

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0046 70578 61 00

office@aoporphan.com

Κύπρος

Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Sverige

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

0046 70578 61 00

office@aoporphan.com

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

00370 672 12222

office@aoporphan.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Lincoln Medical Ltd.

0330 1003684

info@lincolnmedical.co.uk

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Wakix 4,5 mg филмирани таблетки

Wakix 18 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Wakix 4,5 mg

филмирана таблетка

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 4,45 mg питолисант

(pitolisant).

Wakix 18 mg

филмирана таблетка

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 17,8 mg питолисант

(pitolisant).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Wakix 4,5 mg

филмирана таблетка

Бяла, кръгла двойноизпъкнала филмирана таблетка с диаметър 3,7 mm, означена с „5“ от

едната страна.

Wakix 18 mg филмирана таблетка

Бяла кръгла двойноизпъкнала филмирана таблетка с диаметър 7,5 mm, означена с „20“ от

едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Wakix е показан при възрастни за лечение на нарколепсия със или без катаплексия (вж. също

точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Терапията трябва да се започва от лекар с опит в лечението на нарушения на съня.

Дозировка

Трябва да се използва най-ниската ефикасна доза Wakix в зависимост от индивидуалната

реакция и поносимостта на пациента, по схема с постепенно увеличаване на дозата без да се

превишават 36 mg/ден:

Седмица 1: начална доза от 9 mg (две таблетки по 4,5 mg) дневно.

Седмица 2: дозата може да се увеличи до 18 mg (една таблетка от 18 mg) дневно или да се

намали до 4,5 mg (една таблетка от 4,5 mg) дневно.

Седмица 3: дозата може да се увеличи до 36 mg (две таблетки по 18 mg) дневно.

Дозата може да се намалява (до 4,5 mg дневно) или увеличава (до 36 mg дневно) по всяко време

по преценка на лекаря съобразно индивидуалния отговор на пациента.

Общата дневна доза трябва да се прилага еднократно, сутрин, по време на хранене.

Поддържане на ефикасност

Тъй като данните за дългосрочната ефикасност са ограничени (вж. точка 5.1), поддържането на

ефикасността на лечението трябва редовно да се оценява от лекаря.

Специални популации

Старческа възраст

Има ограничени данни за пациенти в старческа възраст. Затова дозировката трябва да се

съобразява със състоянието на бъбреците и черния им дроб.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане максималната дневна доза трябва да е 18 mg.

Чернодробно увреждане

При пациенти с умерена степен на чернодробно увреждане (Child-Pugh клас B ) две седмици

след започване на лечението дневната доза може да се увеличи, без да се превишава

максималната доза 18 mg (вж. точка 5.2).

Питолисант е противопоказан при пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане (Child-

Pugh клас C) (вж. точка 4.3).

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека степен на чернодробно увреждане.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на питолисант при деца на възраст от 0 до 18 години все още не

са установени. Липсват данни.

Бавни метаболизатори

При бавните CYP2D6 метаболизатори се наблюдава по-висока (до 3 пъти) системна експозиция

в сравнение с бързите CYP2D6 метаболизатори. Тази по-висока експозиция трябва да се има

предвид в схемата с постепенно увеличаване на дозата.

Начин на приложение

За перорално приложение.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Тежка степен на чернодробно увреждане (Child-Pugh клас C).

Кърмене (вж. точка 4.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Психични нарушения

Питолисант трябва да се прилага внимателно при пациенти с анамнеза за психични нарушения

като силна тревожност или тежка депресия с риск за суицидна идеация. При лечение с

питолисант има съобщения за суицидна идеация при пациенти с анамнеза за психични

разстройства.

Чернодробно или бъбречно увреждане

Питолисант трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с бъбречно или умерено

чернодробно увреждане (Child-Pugh клас B), а схемата на прилагане трябва да се адаптира

съгласно точка 4.2.

Стомашно-чревни нарушения

При употребата на питолисант се съобщават реакции като стомашни нарушения, затова той

трябва да се прилага с внимание при пациенти със стомашни нарушения, свързани с киселини

(вж. точка 4.8), или когато се прилага едновременно с вещества, дразнещи стомаха, като напр.

кортикостероиди или НСПВС.

Нарушения на храненето

Питолисант трябва да се прилага с внимание при пациенти с тежка форма на затлъстяване или

тежка анорексия (вж. точка 4.8). В случай на значителна промяна на теглото лечението трябва

отново да се прецени от лекаря.

Сърдечни нарушения

Супратерапевтични дози питолисант (3 – 6 пъти по-големи от терапевтичните, т.е. от 108 mg до

216 mg) са причинили леко до умерено удължаване на QTc интервала (10 – 13 ms) в две

проучвания на QT интервала. Не са установени конкретни сигнали във връзка с безопасността

по отношение на сърцето в клинични изпитвания с терапевтични дози питолисант. Независимо

от това, пациентите, които имат сърдечно заболяване, едновременно приемат други

удължаващи QT интервала лекарствени продукти или такива, за които е известно, че

увеличават риска от нарушения на реполяризацията, или които едновременно приемат други

лекарствени продукти, значително увеличаващи C

и отношението на AUC на питолисант

(вж. точка 4.5), както и пациентите с тежка степен на бъбречно или умерена степен на

чернодробно увреждане (вж. т. 4.4) трябва да бъдат наблюдавани внимателно (вж. точка 4.5).

Епилепсия

При животни се съобщават конвулсии при високи дози (вж. точка 5.3). В клинични изпитвания

е съобщено еднократно влошаване на епилепсията при един пациент с епилепсия. Трябва да се

отделя повишено внимание на пациентите с тежка епилепсия.

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да прилагат ефективна контрацепция по време на

лечението и поне 21 дни след прекратяването му (въз основа на полуживота на питолисант и

метаболитите му). Питолисант може да намали ефикасността на хормоналните контрацептиви.

По тази причина, ако пациентката използва хормонални контрацептиви, трябва да се прилага

алтернативен метод за ефикасна контрацепция (вж. точки 4.5 и 4.6).

Взаимодействия от типа „лекарство-лекарство“

Трябва да се избягва комбинирането на питолисант със субстрати на CYP3A4 с малка

терапевтична ширина (вж. точка 4.5).

Ребаунд ефект

Не се съобщава за ребаунд ефект по време на клиничните изпитвания. Въпреки това при

прекъсване на лечението трябва да се извършва наблюдение.

Лекарствена з

лоупотреба

Според клиничните данни (от специално проучване относно потенциала за злоупотреба при

хора при дози от 36 до 216 mg, както и въз основа на наблюдавани нежелани реакции, свързани

със злоупотреба, при проучванията фаза 3) питолисант показва липса на или нисък потенциал

за злоупотреба.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Антидепресанти

Три- или тетрацикличните антидепресанти (напр. имипрамин, кломипрамин, миртазапин)

могат да намалят ефикасността на питолисант, тъй като действат като антагонисти на Н1-

рецепторите за хистамин и е възможно да неутрализират ефекта на ендогенния хистамин, който

се освобождава в мозъка в резултат на лечението.

Антихистамини

Антихистамините (антагонисти на Н1-рецепторите), преминаващи през кръвно-мозъчната

бариера (напр. фенираминов малеат, хлорфенирамин, дифенхидрамин, прометазин, мепирамин,

доксиламин), могат да намалят ефикасността на питолисант.

Вещества, които удължават QT

интервала или за които е известно, че увеличават риска от

нарушения в реполяризацията

При комбиниране с питолисант трябва да се извършва внимателно наблюдение (вж. точка 4.4).

Фармакокинетични взаимодействия

Лекарствени продукти, влияещи върху метаболизма на питолисант

Ензимни индуктори

Едновременното многократно приложение на питолисант и рифампицин значително намалява

средната C

и отношението на AUC на питолисант съответно с около 39 % и 50 %.

Следователно е необходимо повишено внимание при едновременно приложение на питолисант

и мощни индуктори на CYP3A4 (напр. рифампицин, фенобарбитал, карбамазепин, фенитоин).

Поради силната индукция на CYP3A4 от жълт кантарион (

Hypericum perforatum

) е необходимо

повишено внимание при едновременна употреба с питолисант. Необходимо е клинично

наблюдение при комбиниране на двете активни вещества и евентуално коригиране на дозата по

време на съпътстващата употреба и една седмица след лечението с индуктора.

В клинично проучване с многократно прилагане на комбинацията на питолисант с пробенецид

намалява AUC на питолисант с около 34%.

Инхибитори на CYP2D6

Едновременното приложение на

питолисант и пароксетин значително увеличава средната C

и отношението на AUC

0 – 72h

на питолисант съответно с около 47 % и 105 %. Предвид

двукратното увеличение на експозицията на питолисант едновременното му приложение с

инхибитори на CYP2D6 (напр. пароксетин, флуоксетин, венлафаксин, дулоксетин, бупропион,

хинидин, тербинафин, синакалцет) трябва да се извършва с повишено внимание. Евентуално

може да се обмисли корекция на дозата по време на съвместната употреба.

Лекарствени продукти, върху чийто метаболизъм питолисант може да влияе

Субстрати на CYP3A4 и CYP2B6

Според

in vitro

данни терапевтичните концентрации на питолисант и главните му метаболити

могат да индуцират CYP3A4 и CYP2B6, а въз основа на екстраполиране на данните – и CYP2C,

UGT и P-gp. Няма клинични данни за степента на това взаимодействие. Следователно трябва да

се избягва комбинирането на питолисант със субстрати на CYP3A4 с малка терапевтична

ширина (напр. имуносупресори, доцетаксел, инхибитори на кинази, цизаприд, пимозид,

халофантрин) (вж. точка 4.4). Трябва да се внимава при други субстрати

на CYP3A4, CYP2B6

(напр. ефавиренц, бупропион), CYP2C (напр. репаглинид, фенитоин, варфарин), P-gp (напр.

дабигатран, дигоксин) и UGT (напр. морфин, парацетамол, иринотекан) и да се наблюдава

клинично ефикасността им.

Трябва да се избягва комбинирането на питолисант с перорални контрацептиви и да се

използва допълнителен надежден контрацептивен метод.

Субстрати на OCT1

Питолисант в концентрация 1,33 µM инхибира OCT1 (транспортери на органични катиони 1) с

над 50 %, а екстраполираната IC

на питолисант е 0,795 µM.

Въпреки че клиничното значение на този ефект не е установено, трябва да се подхожда

внимателно при прилагане на питолисант със субстрат на OCT1 (напр. метформин (бигуаниди))

(вж. точка 5.2).

Комбинирането на питолисант с модафинил или натриев оксибат – обичайно използвани

лекарства за лечение на нарколепсия – е изследвано при здрави доброволци в терапевтични

дози. Не е установено клинично значимо фармакокинетично взаимодействие от типа

„лекарство-лекарство“ както с модафинил, така и с натриев оксибат.

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на

лечението и поне 21 дни след прекратяването му (въз основа на полуживота на питолисант и

метаболитите му). Питолисант/метаболитите могат да намалят ефикасността на хормоналните

контрацептиви. По тази причина, ако жената използва хормонални контрацептиви, трябва да се

прилага алтернативен метод за ефикасна контрацепция (вж. точка 4.5).

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на питолисант при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност, включително тератогенност.

Установено е, че при плъхове питолисант/негови метаболити преминават през плацентата (вж.

точка 5.3).

Питолисант не трябва да се използва по време на бременност, освен ако потенциалните ползи

превъзхождат потенциалните рискове за плода.

Кърмене

Проучвания при животни показват екскреция на питолисант/метаболитите в млякото. Затова

кърменето е противопоказaно по време на лечение с питолисант (вж. точка 4.3).

Фертилитет

Проучванията при животни показват влияние върху параметрите на спермата, без значително

въздействие върху репродуктивните възможности при мъжките животни и намаляване на

процента живи фетуси при третираните женски (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Питолисант повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини.

Пациентите с абнормни нива на сънливост, приемащи питолисант, трябва да бъдат

информирани, че е възможно да не достигнат нормалното ниво на бодрост. Трябва често да се

оценява нивото на сънливост на пациентите, при които то е повишено през деня (включително

при тези, приемащи питолисант), и, ако е необходимо, да им се препоръчва да избягват

шофиране или друга потенциално опасна дейност.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила

на безопасност

Най-честите нежелани лекарствени реакции (НЛР), съобщавани при употребата на питолисант,

са безсъние (8,4 %), главоболие (7,7 %), гадене (4,8 %), тревожност (2,1 %), раздразнителност

(1,8 %), замайване (1,4 %), депресия (1,3 %), треперене (1,2 %), нарушения на съня (1,1 %),

умора (1,1 %), повръщане (1,0 %), световъртеж (1,0 %), диспепсия (1,0 %), увеличаване на

теглото (0,9 %), болка в горната част на корема (0,9 %). Най-сериозните НЛР са необичайно

намаляване на теглото (0,09 %) и спонтанен аборт (0,09 %).

Таблица със списък на нежеланите реакции

При употреба на питолисант при клинични проучвания за показанието нарколепсия и за други

показания са съобщени следните нежелани реакции, изброени по-долу чрез предпочитания

термин по MedDRA по системо-органен клас и честота. Честотите са определени по следния

начин: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки

(≥1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000). Във всяка група на честота нежеланите

реакции са представени в низходящ ред по сериозност:

Чести

Нечести

Редки

Нарушения на

метаболизма и храненето

Понижен апетит

Повишен апетит

Задържане на течност

Анорексия

Хиперфагия

Нарушение на апетита

Психични нарушения

Безсъние

Тревожност

Раздразнителност

Депресия

Нарушение на съня

Възбуда

Халюцинации

Зрителни и слухови

халюцинации

Афективна лабилност

Патологични сънища

Диссомния

Средна инсомния

Ранна инсомния

Късна инсомния

Нервност

Напрегнатост

Апатия

Кошмари

Безпокойство

Панически атаки

Понижено либидо

Повишено либидо

Суицидна идеация

Необичайно

поведение

Състояние на

обърканост

Депресивно

настроение

Превъзбуда

Натрапливи мисли

Дисфория

Хипнопомпични

халюцинации

Симптоми на

депресия

Хипнагогични

халюцинации

Психично увреждане

Нарушения на нервната

система

Главоболие

Замайване

Треперене

Дискинезия

Нарушено равновесие

Катаплексия

Нарушение на

вниманието

Дистония

Феномен на

включване и

изключване

Хиперсомния

Мигрена

Психомоторна възбуда

Синдром на

неспокойните крака

Сънливост

Епилепсия

Брадикинезия

Парестезия

Загуба на съзнание

Тензионно главоболие

Увреждане на паметта

Лошо качество на

съня

Нарушения на очите

Намалена зрителна

острота

Блефароспазъм

Нарушения на ухото и

лабиринта

Световъртеж

Тинитус

Сърдечни нарушения

Екстрасистоли

Брадикардия

Съдови нарушения

Хипертония

Хипотония

Горещи вълни

Респираторни, гръдни и

медиастинални

нарушения

Прозяване

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/787689/2015

EMEA/H/C/002616

Резюме на EPAR за обществено ползване

Wakix

pitolisant

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Wakix. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Wakix.

За практическа информация относно употребата на Wakix пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Wakix и за какво се използва?

Wakix е лекарство, което се използва за лечение на възрастни с нарколепсия. Нарколепсията е

дълготрайно нарушение на съня, което засяга способността на мозъка да регулира нормалния

цикъл на будност и сън. Това води до симптоми като неудържима нужда от сън, дори в

неподходящо време и неподходящи места, и нарушен нощен сън. Някои пациенти имат също и

епизоди на тежка мускулна слабост (катаплексия), която може да причини колапс. Wakix се

използва при пациенти със или без катаплексия.

Съдържа активното вещество питолисант (pitolisant). Тъй като броят на пациентите с нарколепсия

е малък, болестта се счита за „рядка“ и Wakix е определен като „лекарство сирак“ (лекарство,

използвано при редки болести) на 10 юли 2007 г.

Как се използва Wakix?

Wakix се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се провежда под наблюдението

на лекар с опит в лечението на нарушения на съня.

Предлага се под формата на таблетки (4,5 и 18 mg). През първата седмица от лечението

препоръчителната доза е 9 mg дневно, приемана сутрин по време на хранене. През втората

Wakix

EMA/787689/2015

Страница 2/3

седмица от лечението дозата може да се увеличи до 18 mg дневно или намали до 4,5 mg дневно.

През третата седмица от лечението дозата може да се увеличи допълнително до максималната

доза от 36 mg дневно. Wakix трябва да се прилага винаги в най-ниската ефективна доза.

При пациенти с умерено намалена чернодробна функция или с бъбречни проблеми максималната

доза трябва да бъде 18 mg дневно.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Wakix?

Активното вещество в Wakix, питолисант, действа, като се свързва с рецептори в мозъка,

наречени „хистамин H3 рецептори“. Това увеличава активността на определени мозъчни клетки,

наречени „хистаминови неврони“, които са важни за поддържане на тялото будно.

Какви ползи от Wakix са установени в проучванията?

Wakix е проучен в 2 основни проучвания, обхващащи общо 261 възрастни с нарколепсия, като

повечето от тях имат също и катаплексия. Проучванията сравняват Wakix с плацебо (сляпо

лечение). Основната мярка за ефективност се основава на това колко сънливи се чувстват

пациентите през деня, измерено чрез скалата за сънливост на Epworth (Epworth Sleepiness Scale,

ESS). Това е стандартна скала, използвана при пациенти с нарколепсия, която варира от 0 до 24.

Първото проучване показва, че Wakix е по-ефективен от плацебото по отношение на намаляване

на дневната сънливост: пациентите, приемащи Wakix, показват средно намаляване с 3 точки

повече по ESS скалата, отколкото тези, които приемат плацебо, след 8-седмично лечение.

Резултатите от това проучване са показали също намаляване на броя на пристъпите на

катаплексия. Второто проучване обаче не показва разлика между Wakix и плацебо за намаляване

на сънливостта или катаплексията.

При оценката на сънливостта с обективен тест, наречен тест за поддържане на будността

(Maintenance of Wakefulness Test, MWT), резултатите от двете проучвания, събрани заедно

показват, че Wakix значително подобрява будността в сравнение с плацебо.

В последващо проучване при 105 пациенти с нарколепсия и катаплексия Wakix е бил по-

ефективен от плацебо по отношение намаляване на броя на пристъпите на катаплексия на

седмица: броят на пристъпите на катаплексия е намалял от около 9 до около 3 седмично при

пациентите, приемащи Wakix, докато при пациентите, приемащи плацебо, е останал около 7

пристъпа седмично.

Какви са рисковете, свързани с Wakix?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Wakix (които е възможно да засегнат до 1 на 10

души) са инсомния (трудно заспиване), главоболие, гадене (позиви за повръщане), тревожност,

раздразнителност, замайване, депресия, тремор, нарушения на съня, умора, повръщане, вертиго

(световъртеж) и диспепсия (киселини в стомаха). Сериозни, но редки нежелани лекарствени

реакции са необичайно намаляване на теглото и спонтанен аборт. За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Wakix, вижте листовката.

Wakix не трябва да се прилага при пациенти със сериозно нарушена чернодробна функция или

при кърмещи жени. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Wakix

EMA/787689/2015

Страница 3/3

Защо Wakix е разрешен за употреба?

Всичките налични данни показват, че Wakix има положителен ефект върху двата главни симптома

на нарколепсията — прекомерната дневна сънливост и катаплексията. В допълнение Wakix

действа различно от наличните понастоящем лекарства и следователно предлага алтернативен

вариант за лечение. Профилът на безопасност на Wakix се счита за приемлив, без да са

идентифицирани значителни опасения за безопасността.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че

ползите от Wakix са по-големи от рисковете, и препоръча Wakix да бъде разрешен за употреба в

ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Wakix?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Wakix се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Wakix, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение фирмата, която предлага на пазара Wakix, ще проведе наблюдателно изпитване с

цел да събере информация за безопасността на лекарството при употребата му в медицинската

практика.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Wakix:

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Wakix може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. За повече информация относно лечението с Wakix прочетете листовката (също част от

EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Wakix може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация