Wakix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

pitolisant

Предлага се от:

Bioprojet Pharma

АТС код:

N07XX11

INN (Международно Name):

pitolisant

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Нарколепсия

Терапевтични показания:

Wakix е показан при възрастни за лечение на нарколепсия със или без катаплексия.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-03-31

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
WAKIX 4,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
WAKIX 18 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
питолисант (pitolisant)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Wakix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Wakix 4,5 mg филмирани таблетки
Wakix 18 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Wakix 4,5 mg
ф
илмирана таблетка
Всяка таблетка съдържа питолисантов
хидрохлорид, еквивалентен на 4,45 mg
питолисант
(pitolisant).
Wakix 18 mg
филмирана таблетка
Всяка таблетка съдържа питолисантов
хидрохлорид, еквивалентен на 17,8 mg
питолисант
(pitolisant).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Wakix 4,5 mg
ф
илмирана таблетка
Бяла, кръгла двойноизпъкнала
филмирана таблетка с диаметър 3,7 mm,
означена с „5“ от
едната страна.
Wakix 18 mg ф
илмирана таблетка
Бяла кръгла двойноизпъкнала
филмирана таблетка с диаметър 7,5 mm,
означена с „20“ от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Wakix е показан при възрастни, юноши 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-04-2023
Листовка Листовка чешки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-04-2023
Листовка Листовка датски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-04-2023
Листовка Листовка немски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-04-2023
Листовка Листовка естонски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-04-2023
Листовка Листовка гръцки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-04-2023
Листовка Листовка английски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-04-2023
Листовка Листовка френски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-04-2023
Листовка Листовка италиански 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-04-2023
Листовка Листовка латвийски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-04-2023
Листовка Листовка литовски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-04-2023
Листовка Листовка унгарски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-04-2023
Листовка Листовка малтийски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-04-2023
Листовка Листовка нидерландски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-04-2023
Листовка Листовка полски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-04-2023
Листовка Листовка португалски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-04-2023
Листовка Листовка румънски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-04-2023
Листовка Листовка словашки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-04-2023
Листовка Листовка словенски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-04-2023
Листовка Листовка фински 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-04-2023
Листовка Листовка шведски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-04-2023
Листовка Листовка норвежки 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-04-2023
Листовка Листовка исландски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-04-2023
Листовка Листовка хърватски 20-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите