Volibris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

амбрисентан

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

C02KX02

INN (Международно Name):

ambrisentan

Терапевтична група:

Гипотензивные,

Терапевтична област:

Хипертония, белодробна

Терапевтични показания:

Volibris is indicated for treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) in adult patients of WHO Functional Class (FC) II to III, including use in combination treatment (see section 5.  Efficacy has been shown in idiopathic PAH (IPAH) and in PAH associated with connective tissue disease. Volibris is indicated for treatment of PAH in adolescents and children (aged 8 to less than 18 years) of WHO Functional Class (FC) II to III including use in combination treatment. Efficacy has been shown in IPAH, familial, corrected congenital and in PAH associated with connective tissue disease (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-04-20

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VOLIBRIS 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOLIBRIS 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOLIBRIS 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
aмбрисентан (ambrisentan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Volibris и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Volibris
3.
Как да приемате Volibris
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Volibris
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VOLIBRIS И ЗА КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Volibris 2,5 mg филмирани таблетки
Volibris 5 mg филмирани таблетки
Volibris 10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Volibris 2,5 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg
амбрисентан (ambrisentan).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие_
Всяка таблетка съдържа приблизително
92,6 mg лактоза (като монохидрат) и
приблизително
0,25 mg лецитин (соев) (Е322).
Volibris 5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg амбрисентан
(ambrisentan).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие_
Всяка таблетка съдържа приблизително
90,3 mg лактоза (като монохидрат),
приблизително
0,25 mg лецитин (соев) (Е322) и
приблизително 0,11 mg алура червен АС
алуминиев лак (Е129).
Volibris 10 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
амбрисентан (ambrisentan).
_Помощнo(и) веществo(а) с известно
действие_
Всяка таблетка съдържа приблизително
85,5 mg лактоза (като монохидрат),
приблизително
0,25 mg лецитин (соев) (Е322) и
приблизително 0,45 mg алура червен АС
алуминиев лак (Е129).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Volibris 2,5 mg филмирани таблетки
Бя
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-09-2021
Листовка Листовка чешки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-09-2021
Листовка Листовка датски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-09-2021
Листовка Листовка немски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-09-2021
Листовка Листовка естонски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-09-2021
Листовка Листовка гръцки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-09-2021
Листовка Листовка английски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-07-2019
Листовка Листовка френски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-09-2021
Листовка Листовка италиански 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-07-2019
Листовка Листовка латвийски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-07-2019
Листовка Листовка литовски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-09-2021
Листовка Листовка унгарски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-09-2021
Листовка Листовка малтийски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-07-2019
Листовка Листовка нидерландски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-07-2019
Листовка Листовка полски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-09-2021
Листовка Листовка португалски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-07-2019
Листовка Листовка румънски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-09-2021
Листовка Листовка словашки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-09-2021
Листовка Листовка словенски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-07-2019
Листовка Листовка фински 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-09-2021
Листовка Листовка шведски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-09-2021
Листовка Листовка норвежки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-09-2021
Листовка Листовка исландски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-09-2021
Листовка Листовка хърватски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-07-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите