Velcade

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бортезомиб

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

L01XG01

INN (Международно Name):

bortezomib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Velcade като монотерапия или в комбинация с пегилиран липозомален доксорубицин или дексаметазон е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресивна мултиплен миелом, които са получили поне 1 предшестващо лечение и които вече са преминали или са неподходящи за хематопоетична трансплантация на стволови клетки. Велкейда в комбинация с мелфаланом и преднизолоном е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които не могат да се високи дози химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Велкейд в комбинация с дексаметазон, дексаметазона и талидомида, предназначени за индукционно лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които имат право на высокодозную химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Велкейд в съчетание с технология на органичния синтез, циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано не е получавала лечение лимфомой от клетки), които са негодни за трансплантация на хемопоетични стволови клетки .

Каталог на резюме:

Revision: 45

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-04-26

Листовка

                85
Б. ЛИСТОВКА
86
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VELCADE 1 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
бортезомиб (bortezomib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява VELCADE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате VELCADE
3.
Как да използвате VELCADE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате VELCADE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VELCADE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
VELCADE съдържа активното вещество
бортезомиб, наричан още “протеазомен
инхибитор”.
Протеазомите играят важна роля за
контрола на клетъчната функция и
растеж. Бортезомиб
може да унищожи туморните клетки чрез
намеса в тяхната функция.
VELCADE се използва з
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VELCADE 1 mg прах за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 1 mg бортезомиб
(bortezomib) (като манитол боронов естер).
След разтваряне, 1 ml от инжекционния
разтвор за интравенозно приложение
съдържа 1 mg
бортезомиб.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Бял до почти бял лиофилизат или прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
VELCADE като монотерапия или в комбинация
с пегилиран липозомен доксорубицин
или
дексаметазон е показан за лечение на
прогресиращ мултиплен миелом при
възрастни пациенти,
които са получили поне един вид
предишно лечение и вече са били
подложени или са
неподходящи за трансплантация на
хемопоетични стволови клетки.
VELCADE в комбинация с мелфалан и
преднизон е показан за лечение на
възрастни пациенти с
нелекуван мултиплен миелом, които са
неподходящи за високодозова
химиотерапия с
трансплантация на хемопоетични
стволови клетки.
VELCADE в комбинация с дексаметазон или с
дексаметазон и талидомид е показан за
индукционно 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-06-2021
Листовка Листовка чешки 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-06-2021
Листовка Листовка датски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-06-2021
Листовка Листовка немски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-06-2021
Листовка Листовка естонски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-06-2021
Листовка Листовка гръцки 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-06-2021
Листовка Листовка английски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-06-2020
Листовка Листовка френски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-06-2021
Листовка Листовка италиански 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-06-2020
Листовка Листовка латвийски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-06-2020
Листовка Листовка литовски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-06-2021
Листовка Листовка унгарски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-06-2021
Листовка Листовка малтийски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-06-2020
Листовка Листовка нидерландски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-06-2020
Листовка Листовка полски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-06-2021
Листовка Листовка португалски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-06-2020
Листовка Листовка румънски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-06-2021
Листовка Листовка словашки 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-06-2021
Листовка Листовка словенски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-06-2020
Листовка Листовка фински 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-06-2021
Листовка Листовка шведски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-06-2021
Листовка Листовка норвежки 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-06-2021
Листовка Листовка исландски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-06-2021
Листовка Листовка хърватски 04-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-06-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите