Vectra Felis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

pyriproxyfen, dinotefuran

Предлага се от:

CEVA Santé Animale

АТС код:

QP53AX73

INN (Международно Name):

pyriproxyfen, dinotefuran

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Антипаразитни препарати, инсектициди и репеленти, други ectoparasiticides за външно приложение, pyriproxyfen, комбинации

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на инвазия на бълхи (Ctenocephalides Фелиз) на котки. Едно приложение предотвратява бълха паразитози в рамките на един месец. Той също така пречи на размножаването на бълхите, предотвратява появата на бълхите в околната среда на котката, на 3 месеца.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-06-06

Листовка

                16
В. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
VECTRA FELIS 423 MG/42.3 MG СПОТ-ОН РАЗТВОР ЗА
КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА ИНА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne,
Франция
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne,
Франция
AB7 SANTE, Chemin des Monges, 31450 Deyme, Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Vectra Felis 423 mg/42.3 mg спот-он разтвор за
котки
dinotefuran/pyriproxyfen
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки апликатор за прилагане върху
ограничен участък от 0.9 ml съдържа:
dinotefuran 423 mg и
pyriproxyfen 42.30 mg.
Безцветен до бледожълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение и превенция на опаразитяване
с бълхи (
_Ctenocephalides felis_
) при котки. Едно прилагане
предотвратява инфестация с бълхи за
един месец. То също така предотвратява
намножаването на
бълхите чрез инхибиране появата на
бълхи в околната среда на котката за 3
месеца.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при котки или
котенца, тежащи по-малко от 0.6 kg.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активните
субстанции или към някой от
ексципие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Vectra Felis 423 mg/42.3 mg спот-он разтвор за
котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ
:
Всеки апликатор за прилагане върху
ограничен участък от 0.9 ml съдържа:
Dinotefuran………………….. 423 mg
Pyriproxyfen…………………
42.3 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Безцветен до бледожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение и превенция на опаразитяване
с бълхи (
_Ctenocephalides felis_
) при котки. Едно прилагане
предотвратява инфестация с бълхи за
един месец. То също така предотвратява
намножаването на
бълхите чрез инхибиране появата на
бълхи в околната среда на котката за 3
месеца.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при котки или
котенца, тежащи по-малко от 0.6 kg.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активните
субстанции или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-02-2022
Листовка Листовка чешки 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-02-2022
Листовка Листовка датски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-02-2022
Листовка Листовка немски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-02-2022
Листовка Листовка естонски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-02-2022
Листовка Листовка гръцки 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-02-2022
Листовка Листовка английски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-11-2019
Листовка Листовка френски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-02-2022
Листовка Листовка италиански 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-11-2019
Листовка Листовка латвийски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-11-2019
Листовка Листовка литовски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-02-2022
Листовка Листовка унгарски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-02-2022
Листовка Листовка малтийски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-11-2019
Листовка Листовка нидерландски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-11-2019
Листовка Листовка полски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-02-2022
Листовка Листовка португалски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-11-2019
Листовка Листовка румънски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-02-2022
Листовка Листовка словашки 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-02-2022
Листовка Листовка словенски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-11-2019
Листовка Листовка фински 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-02-2022
Листовка Листовка шведски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-02-2022
Листовка Листовка норвежки 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-02-2022
Листовка Листовка исландски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-02-2022
Листовка Листовка хърватски 07-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-11-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите