Ultibro Breezhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

indacaterol, бромид Glycopyrronium

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

R03AL04

INN (Международно Name):

indacaterol, glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Adrenergics в комбинация с антихолинергическими ВКЛ. тройни комбинации с кортикостероидни лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Ultibro Breezhaler е показан като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-19

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ULTIBRO BREEZHALER 85 МИКРОГРАМА/43 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
индакатерол/гликопирониум
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ultibro Breezhaler и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ultibro Breezhaler
3.
Как да използвате Ultibro Breezhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ultibro Breezhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Инструкции за употреба на инхалатор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ultibro Breezhaler 85 микрограма/43 микрограма
прах за инхалация, твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 143 микрограма
индакатерол малеат (indacaterol maleate), което
съответства на 110 микрограма
индакатерол и 63 микрограма
гликопирониев бромид
(glycopyrronium bromide), което съответства на 50
микрограма гликопирониум.
Всяка доставена доза (дозата, която се
отделя от накрайника на инхалатора)
съдържа
110 микрограма индакатерол малеат,
което съответства на 85 микрограма
индакатерол и
54 микрограма гликопирониев бромид,
което съответства на 43 микрограма
гликопирониум.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 23,5 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
(прах за инхалация)
Капсули с прозрачно жълто капаче и
безцветно прозрачно тяло, съдържащи
бял до почти бял
прах, с код на продукта “IGP110.50”,
отпечатан в синьо под две сини черти
върху тялото и
логото на компанията (
), отпечатано в черно върху капачето.
4.
КЛИНИЧНИ ДАНН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-09-2021
Листовка Листовка чешки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-09-2021
Листовка Листовка датски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-09-2021
Листовка Листовка немски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-09-2021
Листовка Листовка естонски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-09-2021
Листовка Листовка гръцки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-09-2021
Листовка Листовка английски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-10-2013
Листовка Листовка френски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-09-2021
Листовка Листовка италиански 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-10-2013
Листовка Листовка латвийски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-10-2013
Листовка Листовка литовски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-09-2021
Листовка Листовка унгарски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-09-2021
Листовка Листовка малтийски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-10-2013
Листовка Листовка полски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-09-2021
Листовка Листовка португалски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-10-2013
Листовка Листовка румънски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-09-2021
Листовка Листовка словашки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-09-2021
Листовка Листовка словенски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-10-2013
Листовка Листовка фински 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-09-2021
Листовка Листовка шведски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-09-2021
Листовка Листовка норвежки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-09-2021
Листовка Листовка исландски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-09-2021
Листовка Листовка хърватски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите