Tyverb

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лапатиниб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01EH01

INN (Международно Name):

lapatinib

Терапевтична група:

Инхибитори на протеинкиназы

Терапевтична област:

Неоплазми на гърдата

Терапевтични показания:

Tyverb е показан за лечение на пациенти с рак на гърдата, тумор на които присъства гена HER2 и (Еrbв2):в комбинация с капецитабином за лечение на доминиращия или метастатичен заболявания с прогресия след предварително лечение, което трябва да бъде включено антрациклины и таксаны и терапия трастузумабом при метастатическом инсталация;в комбинация с трастузумабом при пациенти с хормон-рецептор-негативна метастазирал заболяване, което прогрессировало по предварителна трастузумаб терапия или терапия в комбинация с химиотерапия;в комбинация с инхибитор на ароматаза, за жени в постменопауза с хормон-рецептор-положителен метастазирал заболяване, в днешно време не са предназначени за химиотерапия. Пациенти в регистрационном проучване по-рано не са били третирани с трастузумабом или инхибитор на ароматаза . Няма данни за ефективността на тази комбинация сравнително трастузумаб в комбинация с инхибитор на ароматаза в тази популация пациенти .

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-06-10

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tyverb 250 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
лапатиниб дитозилат монохидрат (lapatinib
ditosylate
monohydrate), еквивалентен на 250 mg лапатиниб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Овални, двойноизпъкнали, жълти
филмирани таблетки с вдлъбнато
релефно означение
“GS XJG” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tyverb е показан за лечение на възрастни
пациенти с рак на гърдата, чиито
тумори
свръхекспресират HER2 (ErbB2):

в комбинация с капецитабин при
пациенти с напреднало или
метастатично заболяване с
прогресия след предшестващо лечение,
което трябва да е включвало
антрациклини и
таксани, и лечение с трастузумаб при
случаи на метастази (вж. точка 5.1).

в комбинация с трастузумаб при
пациенти с негативно за хормонални
рецептори
метастатично заболяване с прогресия
след предшестваща терапия(и) с
трастузумаб в
комбинация с химиотерапия (вж. точка
5.1).

в комбинация с ароматазен инхибитор
при жени в постменопауза с
х
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tyverb 250 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
лапатиниб дитозилат монохидрат (lapatinib
ditosylate
monohydrate), еквивалентен на 250 mg лапатиниб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Овални, двойноизпъкнали, жълти
филмирани таблетки с вдлъбнато
релефно означение
“GS XJG” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tyverb е показан за лечение на възрастни
пациенти с рак на гърдата, чиито
тумори
свръхекспресират HER2 (ErbB2):

в комбинация с капецитабин при
пациенти с напреднало или
метастатично заболяване с
прогресия след предшестващо лечение,
което трябва да е включвало
антрациклини и
таксани, и лечение с трастузумаб при
случаи на метастази (вж. точка 5.1).

в комбинация с трастузумаб при
пациенти с негативно за хормонални
рецептори
метастатично заболяване с прогресия
след предшестваща терапия(и) с
трастузумаб в
комбинация с химиотерапия (вж. точка
5.1).

в комбинация с ароматазен инхибитор
при жени в постменопауза с
х
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-03-2022
Листовка Листовка чешки 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-03-2022
Листовка Листовка датски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-03-2022
Листовка Листовка немски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-03-2022
Листовка Листовка естонски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-03-2022
Листовка Листовка гръцки 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-03-2022
Листовка Листовка английски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-09-2018
Листовка Листовка френски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-03-2022
Листовка Листовка италиански 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-09-2018
Листовка Листовка латвийски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-09-2018
Листовка Листовка литовски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-03-2022
Листовка Листовка унгарски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-03-2022
Листовка Листовка малтийски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-09-2018
Листовка Листовка нидерландски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-09-2018
Листовка Листовка полски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-03-2022
Листовка Листовка португалски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-09-2018
Листовка Листовка румънски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-03-2022
Листовка Листовка словашки 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-03-2022
Листовка Листовка словенски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-09-2018
Листовка Листовка фински 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-03-2022
Листовка Листовка шведски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-03-2022
Листовка Листовка норвежки 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-03-2022
Листовка Листовка исландски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-03-2022
Листовка Листовка хърватски 07-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-09-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите