Trumenba

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Neisseria meningitidis серогрупа В fHbp (рекомбинантен липидиран fHbp (фактор Н свързващ протеин)) подсемейство А; Neisseria meningitidis серогрупа В fHbp (рекомбинантен липидиран fHbp (фактор Н свързващ протеин)) подсемейство В

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J07AH09

INN (Международно Name):

meningococcal group b vaccine (recombinant, adsorbed)

Терапевтична група:

Bacterial vaccines, Meningococcal vaccines

Терапевтична област:

Менингит, менингококов

Терапевтични показания:

Trumenba е показан за активна имунизация на лица на 10 години и по-големи, за да се предотврати инвазивното менингококова болест, причинена от Neisseria meningitidis серогрупа В. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-24

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trumenba инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Адсорбирана ваксина срещу
менингококи група B (рекомбинантна)
[Meningococcal group B vaccine (recombinant, adsorbed)]
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
fHbp на _Neisseria meningitidis_ група B,
подсемейство A
1,2,3
60 микрограма
fHbp на _Neisseria meningitidis_ група B,
подсемейство B
1,2,3
60 микрограма
1
Рекомбинантен липидиран fHbp [factor H binding
protein, (фактор H свързващ протеин)]
2
Произведен в клетки на _E. coli _чрез
рекомбинантна ДНК технология
3
Адсорбиран върху алуминиев фосфат (0,25
милиграма алуминий на доза)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Бяла течна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Trumenba е показан за активна имунизация
на лица на възраст от 10 и повече години
за
предотвратяване на инвазивно
менингококово заболяване, причинено
от _Neisseria meningitidis _
група B.
За информация относно имунния отговор
срещу конкретни щамове от група B
вижте точка 5.1.
Употребата на ваксината трябва да е в
съответствие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trumenba инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Адсорбирана ваксина срещу
менингококи група B (рекомбинантна)
[Meningococcal group B vaccine (recombinant, adsorbed)]
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
fHbp на _Neisseria meningitidis_ група B,
подсемейство A
1,2,3
60 микрограма
fHbp на _Neisseria meningitidis_ група B,
подсемейство B
1,2,3
60 микрограма
1
Рекомбинантен липидиран fHbp [factor H binding
protein, (фактор H свързващ протеин)]
2
Произведен в клетки на _E. coli _чрез
рекомбинантна ДНК технология
3
Адсорбиран върху алуминиев фосфат (0,25
милиграма алуминий на доза)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Бяла течна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Trumenba е показан за активна имунизация
на лица на възраст от 10 и повече години
за
предотвратяване на инвазивно
менингококово заболяване, причинено
от _Neisseria meningitidis _
група B.
За информация относно имунния отговор
срещу конкретни щамове от група B
вижте точка 5.1.
Употребата на ваксината трябва да е в
съответствие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-10-2023
Листовка Листовка чешки 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-10-2023
Листовка Листовка датски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-10-2023
Листовка Листовка немски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-10-2023
Листовка Листовка естонски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-10-2023
Листовка Листовка гръцки 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-10-2023
Листовка Листовка английски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-06-2017
Листовка Листовка френски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-10-2023
Листовка Листовка италиански 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-06-2017
Листовка Листовка латвийски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-06-2017
Листовка Листовка литовски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-10-2023
Листовка Листовка унгарски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-10-2023
Листовка Листовка малтийски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-06-2017
Листовка Листовка полски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-10-2023
Листовка Листовка португалски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-06-2017
Листовка Листовка румънски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-10-2023
Листовка Листовка словашки 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-10-2023
Листовка Листовка словенски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-06-2017
Листовка Листовка фински 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-10-2023
Листовка Листовка шведски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-10-2023
Листовка Листовка норвежки 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-10-2023
Листовка Листовка исландски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-10-2023
Листовка Листовка хърватски 20-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите