Tolucombi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

телмисартан, гидрохлортиазид

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

C09DA07

INN (Международно Name):

telmisartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

телмисартан и диуретици

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Tolucombi фиксирана дозова комбинация (80 мг telmisartan/25 мг хидрохлоротиазид) е показана при възрастни, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано на Tolucombi 80 mg/12. 5 mg (80 mg телмисартан / 12. 5 mg хидрохлоротиазид) или възрастни, които преди това са били стабилизирани на телмисартан и хидрохлоротиазид, приложени отделно.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-03-13

Листовка

                61
Б. ЛИСТОВКА
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TOLUCOMBI 40 MG/12,5 MG ТАБЛЕТКИ
TOLUCOMBI 80 MG/12,5 MG ТАБЛЕТКИ
TOLUCOMBI 80 MG/25 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан/хидрохлоротиазид
(telmisartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Tolucombi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Tolucombi
3.
Как да приемате Tolucombi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tolucombi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOLUCOMBI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tolucombi е комбинация от две 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tolucombi 40 mg/12,5 mg таблетки
Tolucombi 80 mg/12,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tolucombi 40 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (_telmisartan_) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид
(_hydrochlorothiazide_).
Tolucombi 80 mg/12,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (_telmisartan_) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид
(_hydrochlorothiazide_).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка 40 mg/12,5 mg таблетка съдържа 57 mg
лактоза (като монохидрат) и 147,04 mg
сорбитол
(E420).
Всяка 80 mg/12,5 mg таблетка съдържа 114 mg
лактоза (като монохидрат) и 294,08 mg
сорбитол
(E420).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Tolucombi 40 mg/12,5 mg таблетки
Бели до почти бели или розово-бели от
едната страна и мраморирано розови от
обратната
страна двуслойни, двойноизпъкнали,
овални таблетки, размери на
таблетката 15 mm x 7 mm.
Tolucombi 80 mg/12,5 mg таблетки
Бели до почти бели или розово-бели от
едната страна и мраморирано розови от
обратната
страна двуслойни, двойноизпъкнали,
овални таблетки, размери на
таблетката 18 mm x 9 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертон
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-02-2022
Листовка Листовка чешки 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-02-2022
Листовка Листовка датски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-02-2022
Листовка Листовка немски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-02-2022
Листовка Листовка естонски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-02-2022
Листовка Листовка гръцки 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-02-2022
Листовка Листовка английски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-04-2013
Листовка Листовка френски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-02-2022
Листовка Листовка италиански 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-04-2013
Листовка Листовка латвийски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-04-2013
Листовка Листовка литовски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-02-2022
Листовка Листовка унгарски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-02-2022
Листовка Листовка малтийски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-04-2013
Листовка Листовка нидерландски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-04-2013
Листовка Листовка полски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-02-2022
Листовка Листовка португалски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-04-2013
Листовка Листовка румънски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-02-2022
Листовка Листовка словашки 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-02-2022
Листовка Листовка словенски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-04-2013
Листовка Листовка фински 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-02-2022
Листовка Листовка шведски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-02-2022
Листовка Листовка норвежки 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-02-2022
Листовка Листовка исландски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-02-2022
Листовка Листовка хърватски 25-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-02-2022

Преглед на историята на документите