Teslascan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тринатриев мангафодипир

Предлага се от:

GE Healthcare AS

АТС код:

V08CA05

INN (Международно Name):

mangafodipir

Терапевтична група:

Контрастна медия

Терапевтична област:

Магнитен резонанс

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. На контрастни вещества за образна диагностика на магнитно-резонансната томография (MRI) за откриване на лезии на черния дроб, заподозрени във връзка с метастазирал заболяване или гепатоцеллюлярной карцином. Като добавка към ядрено-магнитен резонанс, за да съдейства в разследването на очаговых лезии на панкреаса.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1997-05-22

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
European Medicines Agency
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK
Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16
E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu
©
EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is
authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is
acknowledged
EMEA/H/C/137
ЕВРОПЕЙСКИ ДОК
ЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)
TESLASCAN
РЕЗЮМЕ НА EPAR
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
_Настоящият _
_документ _
_представлява _
_резюме _
_за _
_Европейския _
_доклад _
_за _
_обществена _
_оценка (EPAR). В него се разяснява как
Комитетът по лекарствените продукти
за _
_хуманна _
_употреба _
_(CHMP) _
_оценява _
_проведените _
_проучвания, _
_за _
_да _
_направи _
_своите _
_препоръки как да се използва
лекарството. _
_Ако се нуждаете от пов_
_ече информация за Вашето медицинско
състояние или лечение, _
_прочетете листовка (също част от EPAR)
или попитайте Вашия лекар или
фармацевт. _
_Ако желаете повече информация за
основанията на препоръките на CHMP,
прочетете _
_научното обсъждане (също част от EPAR)._
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TESLA
SCAN?_ _
TESLASCAN е инфу
зионен разтвор (капково вливане във
вената), който съдържа активното
вещество тринатрий мангафодипир.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА TESLASCAN?
TESLASCAN е
предназначен за диагностични 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
European Medicines Agency
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK
Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16
E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu
©
EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is
authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is
acknowledged
EMEA/H/C/137
ЕВРОПЕЙСКИ ДОК
ЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)
TESLASCAN
РЕЗЮМЕ НА EPAR
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
_Настоящият _
_документ _
_представлява _
_резюме _
_за _
_Европейския _
_доклад _
_за _
_обществена _
_оценка (EPAR). В него се разяснява как
Комитетът по лекарствените продукти
за _
_хуманна _
_употреба _
_(CHMP) _
_оценява _
_проведените _
_проучвания, _
_за _
_да _
_направи _
_своите _
_препоръки как да се използва
лекарството. _
_Ако се нуждаете от пов_
_ече информация за Вашето медицинско
състояние или лечение, _
_прочетете листовка (също част от EPAR)
или попитайте Вашия лекар или
фармацевт. _
_Ако желаете повече информация за
основанията на препоръките на CHMP,
прочетете _
_научното обсъждане (също част от EPAR)._
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TESLA
SCAN?_ _
TESLASCAN е инфу
зионен разтвор (капково вливане във
вената), който съдържа активното
вещество тринатрий мангафодипир.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА TESLASCAN?
TESLASCAN е
предназначен за диагностични 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-08-2012
Листовка Листовка чешки 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-08-2012
Листовка Листовка датски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-08-2012
Листовка Листовка немски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-08-2012
Листовка Листовка естонски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-08-2012
Листовка Листовка гръцки 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-08-2012
Листовка Листовка английски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-08-2012
Листовка Листовка френски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-08-2012
Листовка Листовка италиански 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-08-2012
Листовка Листовка латвийски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-08-2012
Листовка Листовка литовски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-08-2012
Листовка Листовка унгарски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-08-2012
Листовка Листовка малтийски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-08-2012
Листовка Листовка полски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-08-2012
Листовка Листовка португалски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-08-2012
Листовка Листовка румънски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-08-2012
Листовка Листовка словашки 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-08-2012
Листовка Листовка словенски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-08-2012
Листовка Листовка фински 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-08-2012
Листовка Листовка шведски 02-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-08-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите