Taxotere

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
14-12-2020
Активна съставка:
доцетаксел
Предлага се от:
Sanofi Mature IP
АТС код:
L01CD02
INN (Международно Name):
docetaxel
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms
Терапевтични показания:
CancerTaxotere на гърдата в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . Търговското име taxotere в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. Търговското име taxotere монотерапии, предназначени за лечение на болни с местнораспространенными ormetastatic рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Търговското име taxotere в комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на мле
Каталог на резюме:
Revision: 49
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000073
Дата Оторизация:
1995-11-27
EMEA код:
EMEA/H/C/000073

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 14-12-2020
Листовка Листовка
чешки 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 14-12-2020
Листовка Листовка
датски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 14-12-2020
Листовка Листовка
немски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 14-12-2020
Листовка Листовка
естонски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 14-12-2020
Листовка Листовка
гръцки 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 14-12-2020
Листовка Листовка
английски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 11-12-2019
Листовка Листовка
френски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 14-12-2020
Листовка Листовка
италиански 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 11-12-2019
Листовка Листовка
латвийски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 11-12-2019
Листовка Листовка
литовски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 14-12-2020
Листовка Листовка
унгарски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 14-12-2020
Листовка Листовка
малтийски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 11-12-2019
Листовка Листовка
нидерландски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 11-12-2019
Листовка Листовка
полски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 14-12-2020
Листовка Листовка
португалски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 11-12-2019
Листовка Листовка
румънски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 14-12-2020
Листовка Листовка
словашки 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 14-12-2020
Листовка Листовка
словенски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 11-12-2019
Листовка Листовка
фински 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 14-12-2020
Листовка Листовка
шведски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 14-12-2020
Листовка Листовка
норвежки 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 14-12-2020
Листовка Листовка
исландски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 14-12-2020
Листовка Листовка
хърватски 14-12-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 14-12-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 11-12-2019

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

Доцетаксел

(Docetaxel)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява TAXOTERE и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате TAXOTERE

Как да използвате TAXOTERE

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате TAXOTERE

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява TAXOTERE и за какво се използва

Името на това лекарство е TAXOTERE. Общоприетото му име е доцетаксел. Доцетаксел е

вещество, извличано от игличките на тисово дърво.

Доцетаксел принадлежи към групата на противотуморните лекарства, наречени таксоиди.

TAXOTERE е предписан от Вашия лекар за лечение на рак на гърдата, особени форми на рак на

белия дроб (недребноклетъчен рак на белия дроб), рак на простатата, рак на стомаха или рак на

главата и шията:

- За лечението на напреднал рак на гърдата, TAXOTERE може да бъде прилаган самостоятелно

или в комбинация с доксорубицин или трастузумаб, или капецитабин.

- За лечението на ранен рак на гърдата със или без засягане на лимфни възли, TAXOTERE може

да бъде прилаган в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид.

- За лечението на рак на белия дроб, TAXOTERE може да бъде прилаган самостоятелно или в

комбинация с цисплатин.

- За лечението на рак на простатата, TAXOTERE се прилага в комбинация с преднизон или

преднизолон.

- За лечението на метастатичен стомашен рак, TAXOTERE се прилага в комбинация с

цисплатин и 5-флуороурацил.

- За лечението на рак на главата и шията, TAXOTERE се прилага в комбинация с цисплатин и

5-флуороурацил.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате TAXOTERE

Не трябва да Ви се прилага TAXOTERE:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към доцетаксел или към някоя от останалите

съставки на TAXOTERE (изброени в точка 6).

ако броят на белите кръвни клетки е много нисък.

ако имате тежко чернодробно заболяване.

Предупреждения и предпазни мерки

Преди всяко лечение с TAXOTERE, ще Ви се направи кръвен тест, за да се установи дали имате

достатъчно количество кръвни клетки и задоволителна чернодробна функция, за да получите

TAXOTERE. В случай, че имате нарушение на белите кръвни клетки, може да развиете

свързани с това повишена температура или инфекции.

Уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате

коремна болка или болезненост, диария, ректално кървене, кръв в изпражненията или висока

температура. Тези симптоми може да са първите признаци на сериозна стомашно-чревна

токсичност, която може да бъде с летален изход. Вашият лекар трябва да им обърне внимание

незабавно.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

зрението. В случай на проблеми със зрението, особено замъглено зрение, трябва незабавно да

Ви се направи преглед на очите и зрението.

Уведомете Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако сте имали алергична

реакция към паклитаксел при предишна терапия.

Кажете на Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми със

сърцето.

Ако имате прояви на остри или влошаващи се проблеми с белите дробове (повишена

температура, задух или кашлица), моля уведомете незабавно Вашия лекар, болничен фармацевт

или медицинска сестра. Вашият лекар може да спре лечението Ви незабавно.

Ще бъдете посъветвани да приемате премедикация, състояща се от перорален кортикостероид,

като например дексаметазон, един ден преди приложението на TAXOTERE и един или два дни

след това, с оглед намаляване на някои нежелани реакции, които могат да възникнат след

инфузията на TAXOTERE, особено алергични реакции и задръжка на течности (подуване на

ръцете, стъпалата, краката или увеличаване на теглото).

По време на лечението може да Ви се дадат други лекарства за поддържане на нормален брой

кръвни клетки.

Тежки кожни проблеми като синдром на Стивънс-Джонсън (ССД), токсична епидермална

некролиза (ТЕН), остра генерализирана екзантематозна пустулоза (ОГЕП) са съобщавани с

TAXOTERE:

симптомите на ССД/ТЕН могат да включват поява на мехури, лющене или кървене на

някоя част от кожата (включително устните, очите, устата, носа, гениталиите, ръцете

или краката) със или без обрив. Може да имате също грипоподобни симптоми като

висока температура, втрисане или болки в мускулите.

симптомите на ОГЕП могат да включват червен, люспест широкоразпространен обрив с

пъпки под подутата кожа (включително кожните гънки, торса и горните крайници) и

мехури, придружени от висока температура.

Ако развиете тежки кожни реакции или някоя от изброените по-горе реакции, незабавно се

свържете с Вашия лекар или медицински специалист.

Кажете на Вашия лекар, болничен фармацевт или медицинска сестра, ако имате проблеми с

бъбреците или високи нива на пикочна киселина в кръвта, преди да започнете лечение с

TAXOTERE.

TAXOTERE съдържа алкохол. Обсъдете с Вашия лекар, ако страдате от алкохолна зависимост,

епилепсия или чернодробно увреждане. Вижте също точка „TAXOTERE съдържа етанол

(алкохол)” по-долу.

Други лекарства и TAXOTERE

Информирайте Вашия лекар или болничен фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали

други лекарства, включително и такива отпускани без лекарско предписание. Това е така,

защото TAXOTERE или другото лекарство може да не действа така, както се очаква и може да

има по-голяма вероятност да получите нежелана реакция.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да промени действието на други

лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

TAXOTERE

НЕ трябва да се прилага, ако сте бременна, освен ако не е изрично назначен от

Вашия лекар.

Не трябва да забременявате по време на лечението с това лекарство и трябва да използвате

ефективен метод за контрацепция по време на лечението, тъй като ТAXOTERE може да увреди

Вашето бебе. Ако по време на лечението настъпи бременност, трябва да информирате

незабавно Вашия лекар.

Не трябва да кърмите, докато се лекувате с TAXOTERE.

Ако сте мъж, подложен на лечение с TAXOTERE, се препоръчва да не създавате деца по време

на и до 6 месеца след лечението, както и да потърсите съвет относно консервирането на сперма

преди лечението, тъй като доцетаксел може да наруши мъжкия фертилитет.

Шофиране и работа с машини

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да наруши способността Ви за

шофиране или работа с машини. Вие може да получите нежелани реакции от това лекарство,

които могат да нарушат способността Ви за шофиране, използване на инструменти или работа с

машини (вижте точка 4 „Възможни нежелани реакции“). Ако това се случи, не шофирайте и не

използвайте инструменти или машини преди да говорите с Вашия лекар, медицинска сестра

или болничен фармацевт.

TAXOTERE съдържа етанол (алкохол)

Този лекарствен продукт съдържа 13% (т./т.) етанол 95% об./об. (алкохол), т.е. до 252 mg

етанол 95% об./об. на флакон разтворител, еквивалентни на 6 ml бира или 2,6 ml вино.

Вреден за хора, страдащи от алкохолизъм.

Трябва да се има предвид при бременни или кърмещи жени, при деца и високорискови групи,

като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Количеството алкохол в този лекарствен продукт може да има ефекти върху централната

нервна система (част от нервната система, която включва мозъка и гръбначния стълб).

3.

Как да използвате TAXOTERE

TAXOTERE ще Ви бъде приложен от медицински специалист.

Обичайна доза

Дозата ще зависи от теглото и от общото Ви състояние. Вашият лекар ще изчисли телесната Ви

повърхност в квадратни метри (m

) и ще определи дозата, която трябва да получавате.

Начин на прилагане и път на въвеждане

TAXOTERE ще Ви бъде приложен чрез инфузия в някоя от венитe (интравенозно приложение).

Инфузията трае приблизително един час, през който ще сте в болницата.

Честота на приложение

Обикновено трябва да получавате инфузията си веднъж на всеки 3 седмици.

Вашият лекар може да промени дозата и честотата на прилагане в зависимост от Вашите

кръвни тестове, общо състояние и отговора Ви към TAXOTERE. Моля, информирайте Вашия

лекар, особено в случай на диария, афти в устата, чувство на скованост или изтръпване,

повишена температура и му/й дайте резултатите от Вашите кръвни изследвания. Подобна

информация ще му/й позволи да реши дали се налага намаляване на дозата. Ако имате някакви

допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар

или болничен фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Вашият лекар ще обсъди това с Вас и ще Ви обясни потенциалните рискове и ползи от

лечението.

Най-често съобщаваните нежелани реакции на TAXOTERE приложен самостоятелно са:

намаление на броя на червените кръвни клетки или белите кръвни клетки, косопад, гадене,

повръщане, афти в устата, диария и уморяемост.

Тежестта на нежеланите реакции на TAXOTERE може да бъде увеличена, когато TAXOTERE

се дава в комбинация с други химиотерапевтични средства.

По време на инфузията в болницата може да се появят следните алергични реакции (може да

засегнат повече от 1 на 10 души):

зачервяване, кожни реакции, сърбеж

стягане в гърдите, затруднения в дишането

повишена температура или студени тръпки

болка в гърба

ниско кръвно налягане.

Могат да се появат по-тежки реакции.

Ако сте имали алергична реакция към паклитаксел, може да получите и алергична реакция към

доцетаксел, която може да е по-тежка.

Състоянието Ви ще бъде строго наблюдавано от болничния персонал по време на лечението.

Уведомете ги незабавно ако получите някоя от тези реакции.

Между инфузиите с TAXOTERE могат да възникнат следните нежелани реакции и честотата

им може да варира в зависимост от комбинациите от лекарства, които се прилагат:

Много чести (

може да засегнат повече от 1 на 10 души):

инфекции, намаляване на броя на червените (анемия) или белите кръвни клетки (важни в

борбата с инфекциите) и тромбоцитите

повишена температура: ако това се случи, веднага се обадете на Вашия лекар

алергични реакции, както са описани по-горе

загуба на апетит (анорексия)

безсъние

чувство на скованост, изтръпване или болка в ставите или мускулите

главоболие

промяна във вкуса

възпаление на окото или увеличено сълзене от очите

подуване поради нарушен лимфен дренаж

затруднено дишане

течение от носа; възпаление на гърлото и носа; кашлица

кървене от носа

афти в устната кухина

стомашно разстройство, включващо гадене, повръщане и диария, запек

коремна болка

лошо храносмилане

косопад: в повечето случаи нормалното израстване на косата се възобновява. В някои

случаи (с неизвестна честота) се наблюдава траен косопад.

зачервяване и подуване на дланите на ръцете или стъпалата на краката, което може да

предизвика лющене на кожата (това може да възникне и по ръцете, по лицето или тялото)

промяна в цвета на ноктите, които след това могат да паднат

мускулни болки; болка в гърба или костите

промяна или липса на менструален период

подуване на дланите на ръцете, стъпалата, краката

умора; или грипоподобни симптоми

покачване или загуба на тегло

инфекция на горните дихателни пътища.

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 души):

кандидоза на устата

дехидратация

замайване

нарушен слух

намаление на кръвното налягане; неправилен или ускорен сърдечен пулс

сърдечна недостатъчност

езофагит

сухота в устата

затруднено или болезнено преглъщане

кръвоизлив

повишени чернодробни ензими (оттук и необходимостта от редовни кръвни тестове)

повишаване на нивата на кръвната захар (диабет)

намаляване на калия, калция и/или фосфата в кръвта.

Нечести

(може да засегнат до 1 на 100 души):

припадъци

на мястото на инжектиране, кожни реакции, флебит (възпаление на вената) или подуване

възпаление на дебелото черво, тънките черва; чревна перфорация

кръвни съсиреци

остра миелоидна левкемия и миелодиспластичен синдром (видове рак на кръвта) може да

се появят при пациенти, които са лекувани с доцетаксел, заедно с някои други

противоракови лечения.

Редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

възпаление на дебелото черво, тънкото черво, което може да бъде с летален изход (с

неизвестна честота); чревна перфорация.

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка):

интерстициална белодробна болест (възпаление на белите дробове, което причинява

кашлица и затруднено дишане. Възпаление на белите дробове може да се развие също и

когато лечението с доцетаксел се прилага в комбинация с лъчетерапия)

пневмония (инфекция на белите дробове)

белодробна фиброза (ръбци и уплътняване на белите дробове със задух)

замъглено зрение поради оток на ретината в окото (кистоиден макулен едем)

намаляване на натрия и/или магнезия в кръвта (нарушения на електролитния баланс)

камерна аритмия или камерна тахикардия (проявява се като неправилен и/или ускорен

сърдечен ритъм, тежък задух, замаяност и/или припадък). Някои от тези симптоми

можат да бъдат сериозни. Ако това се случи, трябва незабавно да уведомите Вашия

лекар

реакции на мястото на инжектиране на мястото на предходна реакция

неходжкинов лимфом (рак, засягащ имунната система) и други видове рак може да се

появят при пациенти, които са лекувани с доцетаксел, заедно с някои други

противоракови лечения

синдром на Стивънс-Джонсън (ССД) и токсична епидермална некролиза (ТЕН) (мехури,

лющене или кървене на някоя част от кожата (включително устните, очите, устата, носа,

гениталиите, ръцете или краката) със или без обрив. Може да имате също грипоподобни

симптоми като висока температура, втрисане или болки в мускулите)

остра генерализирана екзантематозна пустулоза (ОГЕП) (червен, люспест

широкоразпространен обрив с пъпки под подутата кожа (включително кожните гънки,

торса и горните крайници) и мехури, придружени от висока температура).

Синдром на туморен разпад е сериозно състояние, което се открива с промени в

кръвните изследвания, като повишено ниво на пикочна киселина, калий, фосфор и

понижено ниво на калций; и води до симптоми като гърчове, бъбречна недостатъчност

(намалено количество или потъмняване на урината) и нарушения в сърдечния ритъм.

Ако това се случи, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар.

Миозит (възпаление на мускулите – топли, зачервени и подути – което причинява

мускулна болка и слабост).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, болничен

фармацевт или медицинска сестра.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка

нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната

система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете

да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това

лекарство.

5.

Как да съхранявате TAXOTERE

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка,

блистера и флаконите.

Да не се съхранява над 25°С или под 2°С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Предварителният разтвор трябва да се използва веднага след приготвянето му. Въпреки това

физичната и химичната стабилност на предварителния разтвор са доказани в продължение на

8 часа, когато се съхранява при температура между 2°С и 8°С или при стайна температура (под

25°С).

Инфузионният разтвор трябва да се използва в рамките на 4 часа при стайна температура (под

25°С).

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа флакона TAXOTERE концентрат

Активното вещество е доцетаксел (като трихидрат). Всеки ml доцетаксел разтвор съдържа

40 mg доцетаксел (безводен). Един флакон съдържа 20 mg/0,5 ml доцетаксел.

Другите съставки са полисорбат 80 и лимонена киселина.

Какво съдържа флакона с разтворител

13% (т./т.) етанол 95% (вижте точка 2) във вода за инжекции

Как изглежда TAXOTERE и какво съдържа опаковката

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml концентрат за инфузионен разтвор е бистър, вискозен, жълт до

жълто-кафяв разтвор.

Всяка блистерна опаковка съдържа:

един еднодозов флакон с концентрат и

един еднодозов флакон с разтворител

Притежател на разрешението за употреба

Sanofi Mature IP

54 rue La Boétie

75008 Paris

Франция

Производители

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB

Tel: +370 5 236 91 40

България

Swixx Biopharma EOOD

Тел.: +359 (0)2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

sanofi S.r.l.

Tel: +39.800.536389

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

Swixx Biopharma OÜ

Tel: +372 640 10 30

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis france

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o.

Tel: +385 1 2078 500

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o.

Tel: +386 1 235 51 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Swixx Biopharma s.r.o.

Tel: +421 2 208 33 600

Italia

sanofi S.r.l.

Tel. 800536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22 741741

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

Swixx Biopharma SIA

Tel: +371 6 616 47 50

United Kingdom (Northern Ireland)

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +44 (0) 800 035 2525

Дата на последно преразглеждане на листовката.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки еднодозов флакон TAXOTERE 20 mg/0,5 ml концентрат съдържа доцетаксел (docetaxel)

(като трихидрат), съответстващ на 20 mg доцетаксел (безводен). Вискозният разтвор съдържа

40 mg/ml доцетаксел (безводен).

Помощни вещества с известно действие:

Всеки еднодозов флакон с разтворител съдържа 13% (т./т.) етанол 95% об./об. във вода за

инжекции (252 mg етанол 95% об./об.).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат и разтворител за инфузионен разтвор

Концентратът е бистър, вискозен, жълт до жълто-кафяв разтвор.

Разтворителят е безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Рак на гърдата

TAXOTERE в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид е показан за адювантно лечение

на пациентки с:

операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли

операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли

За пациентки с операбилен рак на гърдата без засягане на лимфните възли, адювантната

терапия трябва да бъде ограничена до пациентки, подходящи да получават химиотерапия,

съгласно установените международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата

(вж. точка 5.1).

TAXOTERE в комбинация с доксорубицин е показан за лечение на пациентки с локално

напреднал или метастатичен рак на гърдата, които преди това не са получавали цитотоксично

лечение по този повод.

TAXOTERE като монотерапия е показан за лечение на пациентки с локално напреднал или

метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия. Предходната

химиотерапия трябва да е включвала антрациклин или алкилиращ агент.

TAXOTERE в комбинация с трастузумаб е показан за лечение на пациентки с метастатичен рак

на гърдата със свръхекспресия на HER2 и които преди това не са били лекувани с

химиотерапия за метастатично заболяване.

TAXOTERE в комбинация с капецитабин е показан за лечение на пациентки с локално

напреднал или метастатичен рак на гърдата след неуспех на цитотоксична химиотерапия.

Предходната терапия трябва да е включвала антрациклин.

Недребноклетъчен белодробен рак

TAXOTERE е показан за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен

недребноклетъчен белодробен рак след неуспех на предходна химиотерапия.

TAXOTERE в комбинация с цисплатин е показан за лечение на пациенти с иноперабилен,

локално напреднал или метастатичен недребноклетъчен белодробен рак при пациенти, които не

са получавали химиотерапия по повод това заболяване.

Рак на простатата

TAXOTERE в комбинация с преднизон или преднизолон e показан за лечение на пациенти с

метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата.

TAXOTERE в комбинация с андроген-изчерпваща терапия (androgen-deprivation therapy, ADT),

със или без преднизон или преднизолон, е показан за лечение на пациенти с метастатичен

хормоночувствителен рак на простатата.

Стомашен аденокарцином

TAXOTERE в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за лечение на пациенти с

метастатичен стомашен аденокарцином, включително аденокарцином на гастроезофагеалната

връзка, които не са получавали преди това химиотерапия за метастатично заболяване.

Рак на главата и шията

TAXOTERE в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил е показан за индукционно лечение на

пациенти с локално напреднал сквамозноклетъчен карцином на главата и шията.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Употребата на доцетаксел трябва да бъде ограничена до заведения, специализирани в

прилагането на цитотоксична химиотерапия и трябва да се прилага само под контрол на лекар,

квалифициран в прилагането на противоракова химиотерапия (вж. точка 6.6).

Дозировка

За рак на гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на стомаха и рак на главата и шията,

може да се използва премедикация състояща се от перорален кортикостероид, като

дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти дневно) в продължение на 3 дни, като се

започне 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако няма противопоказания (вж.

точка 4.4).

При метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата, имайки предвид съпътстващото

приложение на преднизон или преднизолон, препоръчителната схема на премедикация е

перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка

4.4).

При метастатичен, хормоночувствителен рак на простатата, независимо от съпъстващата

употреба на преднизон или преднизолон, препоръчителната схема на премедикация е

перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка

4.4).

За намаляване на риска от хематологична токсичност, може да се използва профилактично

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF).

Доцетаксел се прилага като едночасова инфузия на всеки три седмици.

Рак на гърдата

При адювантно лечение на операбилен рак на гърдата със засягане на лимфните възли и без

засягане на лимфните възли, препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

приложен 1 час

след доксорубицин 50 mg/m

и циклофосфамид 500 mg/m

на всеки 3 седмици с

продължителност 6 цикъла (ТАС режим) (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

За лечение на пациентки с локално авансирал или метастатичен рак на гърдата,

препоръчителната доза на доцетаксел е 100 mg/m

като монотерапия. При лечение от първи ред,

доцетаксел 75 mg/m

се прилага в комбинация с доксорубицин (50 mg/m

В комбинация с трастузумаб, препоръчителната доза на доцетаксел е 100 mg/m

на всеки три

седмици, като трастузумаб се прилага ежеседмично. В хода на основното изпитване,

първоначалната инфузия на доцетаксел е започвана на следващия ден след първата доза

трастузумаб. Следващите дози доцетаксел са прилагани незабавно след приключване на

инфузията с трастузумаб, ако предходната доза трастузумаб е толерирана добре. За дозата и

приложението на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта трастузумаб.

В комбинация с капецитабин, препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

на всеки 3

седмици заедно с капецитабин в доза 1 250 mg/m

два пъти дневно (в рамките на 30 минути

след хранене) в продължение на 2 седмици, последвани от 1-седмичен период на почивка. За

изчисляване дозата на капецитабин съобразно с телесната повърхност, вижте Кратката

характеристика на продукта капецитабин.

Недребноклетъчен белодробен рак

При пациенти, които не са подлагани до момента на химиотерапия, препоръчителната схема на

прилагане е доцетаксел 75 mg/m

последван незабавно от цисплатин 75 mg/m

в продължение

на 30-60 минути. За лечение след неуспех на предходна химиотерапия, основаваща се на

платина, препоръчителната доза е 75 mg/m

като монотерапия.

Рак на простатата

Метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата

Препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

. Преднизон или преднизолон 5 mg перорално

два пъти дневно се прилага непрекъснато (вж. точка 5.1).

Метастатичен, хормоночувствителен рак на простатата

Препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

на всеки 3 седмици за 6 цикъла. Преднизон или

преднизолон 5 mg перорално два пъти дневно може да се прилагат непрекъснато.

Стомашен аденокарцином

Препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия, последван от цисплатин

75 mg/m

като 1- до 3- часова инфузия (и двата само в ден 1), последвани от 5-флуороурацил

750 mg/m

дневно, приложен като 24-часова непрекъсната инфузия за 5 дни, която започва след

края на инфузията с цисплатин. Лечението се повтаря на всеки три седмици. Пациентите трябва

да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация за приложението на

цисплатин. За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва да се използва

профилактично G-CSF (вж. също Корекции на дозата по време на лечение).

Рак на глава и шия

Пациентите трябва да получат премедикация с антиеметици и подходяща хидратация (преди и

след прилагането на цисплатин). За снижаване на риска от хематологична токсичност, трябва

да се използва профилактично G-CSF. Всички пациенти в рамото на доцетаксел в проучванията

ТАХ 323 и ТАХ 324, получават антибиотична профилактика.

Индукционна химиотерапия последвана от лъчетерапия (ТАХ 323)

За индукционно лечение на иноперабилен локално напреднал сквамозноклетъчен карцином

на главата и шията (SCCHN), препоръчителната доза доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова

инфузия, последван от цисплатин 75 mg/m

повече от 1 час, в ден първи, последвани от 5-

флуороурацил 750 mg/m

дневно като непрекъсната инфузия за пет дни. Тази схема се

прилага на всеки 3 седмици за 4 цикъла. След химиотерапия, пациентите трябва да получат

лъчетерапия.

Индукционна химиотерапия последвана от химиолъчетерапия (ТАХ 324)

За индукционно лечение на пациенти с локално напреднал (практически невъзможно

хирургично отстраняване, малка вероятност за хирургично лечение и с цел запазване на

органа) сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (SCCHN), препоръчителната доза

доцетаксел е 75 mg/m

като 1-часова инфузия в ден 1 последвана от цисплатин 100 mg/m

като 30-минутна до 3-часова инфузия, последвани от 5-флуороурацил 1 000 mg/m

дневно

като продължителна инфузия за 4 дни. Тази схема се прилага на всеки 3 седмици за

3 цикъла. След химиотерапия, пациентите трябва да получат химиолъчетерапия.

За адаптиране на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

Корекции на дозата по време на лечение

Общи

Доцетаксел трябва да се прилага, когато броят на неутрофилите е

1 500 клетки/mm

. При

пациенти, развили фебрилна неутропения, брой на неутрофилите < 500 клетки/mm

продължение на повече от една седмица, тежки или кумулативни кожни реакции или тежка

периферна невропатия по време на терапия с доцетаксел, дозата на доцетаксел трябва да се

намали от 100 mg/m

на 75 mg/m

и/или от 75 на 60 mg/m

. Ако пациентът продължи да

проявява тези реакции при доза 60 mg/m

лечението с доцетаксел трябва да се преустанови.

Адювантна терапия при рак на гърдата

Първична профилактика с G-CSF трябва да се обсъди при пациентки, получавали доцетаксел,

доксорубицин и циклофосфамид (ТАС) адювантна терапия за рак на гърдата. При пациентките,

развиваващи фебрилна неутропения и/или неутропенична инфекция, дозата на доцетаксел

трябва да се намали на 60 mg/m² във всички последващи цикли (вж. точки 4.4 и 4.8). При

пациентки, развили стоматит 3-та или 4-та степен, дозата трябва да се намали до 60 mg/m².

В комбинация с цисплатин

При пациенти с първоначална доза 75 mg/m

доцетаксел в комбинация с цисплатин, на които

най-ниският брой на тромбоцитите по време на предишния курс на терапия е бил

< 25 000 клетки/mm

, или при пациенти с фебрилна неутропения, или при пациенти със

сериозна нехематологична токсичност, дозата на доцетаксел в следващите цикли трябва да се

намали на 65 mg/m

. За корекция на дозата на цисплатин, вижте съответната Кратка

характеристика на продукта.

В комбинация с капецитабин

За адаптиране на дозата на капецитабин, вижте Кратка характеристика на продукта

капецитабин.

При пациенти, развиващи първи епизод на токсичност Степен 2, който персистира в

момента на следващия цикъл лечение с доцетаксел/капецитабин, отложете цикъла до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете със 100% от първоначалната доза.

При пациенти, развиващи втори епизод на токсичност Степен 2, или първи епизод на

токсичност Степен 3, по което и да е време от терапевтичния цикъл, отложете лечението до

затихване на явленията до степен 0-1 и продължете лечението с доцетаксел 55 mg/m

При всички последващи епизоди на токсичност, или каквато и да е проява на токсичност от

Степен 4, прекратете лечението с доцетаксел.

За модификации на дозата на трастузумаб, вижте Кратката характеристика на продукта

трастузумаб.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил

Ако възникне епизод на фебрилна неутропения, продължителна неутропения или

неутропенична инфекция въпреки приложението на G-CSF, дозата на доцетаксел трябва да

бъде намалена от 75 на 60 mg/m

. Ако възникнат последващи епизоди на усложнена

неутропения, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 60 на 45 mg/m

. В случай на

тромбоцитопения Степен 4, дозата на доцетаксел трябва да бъде намалена от 75 на 60 mg/m

Пациентите на трябва да бъдат подлагани на последващи цикли с доцетаксел, докато

неутрофилите се възстановят до ниво > 1 500 клетки/mm

, а тромбоцитите се възстановят до

ниво > 100 000 клетки/mm

. Преустановете лечениено, ако тези токсични реакции персистират.

(вж. точка 4.4).

Препоръчително адаптиране на дозата при пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с

цисплатин и 5-флуороурацил (5-FU):

Токсичност

Корекция на дозата

Диария степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: след това намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Диария степен 4

Първи епизод: намалете дозата на доцетаксел и 5-FU с 20%.

Втори епизод: преустановете лечението.

Стоматит/мукозит

степен 3

Първи епизод: намалете дозата на 5-FU с 20%.

Втори епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Трети епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

Стоматит/мукозит

степен 4

Първи епизод: спрете само 5-FU във всички последващи цикли.

Втори епизод: намалете дозата на доцетаксел с 20%.

За корекция на дозата на цисплатин и 5-флуороурацил, вижте съответната Кратка

характеристика на продуктите.

При основните SCCHN изпитвания, пациенти, които са развили усложнена неутропения

(включително продължителна неутропения, фебрилна неутропения, или инфекция), е

препоръчана употребата на G-CSF за осигуряване на профилактично покритие (напр. 6-15 ден)

във всички последващи цикли.

Специални популации

Пациенти с чернодробно увреждане

Въз основа на фармакокинетичните данни за доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен

агент, при пациенти с едновременно повишение на трансаминазите (ALT и/или AST) над

1,5 пъти горната граница на нормата (ГГН) и алкална фосфатаза над 2,5 пъти ГГН,

препоръчителната доза на доцетаксел е 75 mg/m

(вж. точки 4.4 и 5.2). При пациентите със

серумен билирубин > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН заедно с алкална фосфатаза

> 6 пъти ГГН, не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се

прилага, освен при стриктни показания.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изпитване е изключило пациенти с ALT и/или

AST > 1,5 пъти ГГН, заедно с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 пъти ГГН;

при тези пациенти не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се

прилага, освен при стриктни показания. Няма налична информация за пациенти с чернодробно

увреждане, лекувани с доцетаксел в комбинация при другите показания.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на TAXOTERE при назофарингеален карцином при деца на

възраст от 1 месец до 18 години все още не са установени.

Няма съответно приложение на TAXOTERE в педиатричната популация за показанията рак на

гърдата, недребноклетъчен белодробен рак, рак на простатата, стомашен карцином и рак на

главата и шията, без да се включват тип II и III по-малко диференциран назофарингеален

карцином.

Хора в старческа възраст

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, няма специални указания за употреба

при хора в старческа възраст.

В комбинация с капецитабин, при пациенти на възраст 60 и повече години, се препоръчва

намаляване на началната доза на капецитабин на 75% (вж. Кратката характеристика на

продукта капецитабин).

Начин на приложение

За указания относно приготвянето и приложението на продукта вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Доцетаксел не трябва да се прилага при пациенти с изходен брой на неутрофилите

< 1 500 клетки/mm

Доцетаксел не трябва да се прилага при пациенти с тежко чернодробно увреждане, поради

липса на данни (вж. точки 4.4 и 4.2).

Противопоказанията за други лекарства при комбиниране с доцетаксел също важат.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При рак на гърдата и недребноклетъчен белодробен рак, премедикация, състояща се от

перорален кортикостероид като например дексаметазон 16 mg дневно (напр. 8 mg два пъти

дневно) в продължение на 3 дни с начало 1 ден преди прилагането на доцетаксел, освен ако не е

противопоказано, може да намали честотата и тежестта на задръжката на течности, както и на

тежестта на реакциите на свръхчувствителност. При рак на простатата, премедикацията е

перорален дексаметазон 8 mg, 12 часа, 3 часа и 1 час преди инфузията на доцетаксел (вж. точка

4.2).

Хематология

Неутропенията е най-честата нежелана лекарствена реакция на доцетаксел. Най-ниските нива

на неутрофилите се явяват при медиана 7 дни, но този период може да е по-къс при пациенти с

агресивна предходна терапия. При всички пациенти, получаващи доцетаксел трябва да се

извършва често проследяване на пълната кръвна картина. Пациентите могат да получат

следващ курс с доцетаксел когато неутрофилите се възстановят до ниво

1 500 клетки/mm

(вж. точка 4.2).

В случай на тежка неутропения (< 500 клетки/mm

в продължение на 7 или повече дни) в хода

на терапията с доцетаксел, се препоръчва намаляване на дозата при следващите курсове на

лечение или предприемане на подходящи симптоматични мерки (вж. точка 4.2).

При пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил (ТCF),

фебрилна неутропения и неутропенична инфекция са възниквали по-рядко, когато пациентите

са получавали профилактично G-CSF. Пациентите, лекувани с ТCF трябва да получават

профилактично G-CSF за снижаване на риска от усложнена неутропения (фебрилна

неутропения, продължителна неутропения или неутропенична инфекция). Пациентите,

лекувани с ТCF трябва да бъдат строго наблюдавани (вж. точки 4.2 и 4.8).

При пациентки, лекувани с доцетаксел в комбинация с доксорубицин и циклофосфамид (ТАС),

фебрилната неутропения и/или неутропеничната инфекция се появяват по-рядко, когато

пациентките получават първична профилактика с G-CSF. Първична профилактика с G-CSF

трябва да се обмисли при пациентки, които получават адювантна терапия с ТАС за лечение на

рак на гърдата, за да се намали рискът от усложнена неутропения (фебрилна неутропения,

пролонгирана неутропения или неутропенична инфекция). Пациентки, получаващи ТАС,

трябва да бъдат мониторирани строго (вж. точки 4.2 и 4.8).

Стомашно-чревни реакции

Препоръчва се повишено внимание при пациенти с неутропения, особено при риск от развитие

на стомашно-чревни усложнения. Въпреки че по-голямата част от случаите са настъпили по

време на първия или втория цикъл на схемата, съдържаща доцетаксел, ентероколит може да се

развие по всяко време и може да доведе до смърт още на първия ден от появата. Пациентите

трябва да се наблюдават внимателно за ранни прояви на сериозна стомашно-чревна токсичност

(вж. точки 4.2, 4.4 Хематология и 4.8).

Реакции на свръхчувствителност

Пациентите трябва да бъдат под непосредствено наблюдение за реакции на

свръхчувствителност, особено по време на първата и втората инфузии. Реакциите на

свръхчувствителност могат да се проявят в рамките на няколко минути след започване на

инфузията с доцетаксел, поради което е необходимо наличието на оборудване за лечение на

хипотония и бронхоспазъм. Ако се появят реакции на свръхчувствителност, незначителните

симптоми като зачервяване или локални кожни реакции не налагат прекъсване на терапията.

Тежките реакции обаче, като тежка хипотония, бронхоспазъм или генерализиран обрив/еритем,

налагат незабавно прекратяване на терапията с доцетаксел и подходящо лечение. Пациентите

развили тежки реакции на свръхчувствителност не трябва да бъдат подлагани на нов контакт с

доцетаксел. Пациентите, които преди това са имали реакция на свръхчувствителност към

паклитаксел, могат да бъдат изложени на риск от развитие на реакция на свръхчувствителност

към доцетаксел, включително по-тежка реакция на свръхчувствителност. Тези пациенти трябва

да бъдат наблюдавани внимателно при започване на лечението с доцетаксел.

Кожни реакции

Наблюдавани са локализиран еритем по кожата на крайниците (дланите и ходилата) с оток

последвани от десквамация. Има съобщения за тежки симптоми като ерупции последвани от

десквамация, които водят до прекъсване или прекратяване на лечението с доцетаксел (вж. точка

4.2).

Съобщавани са тежки кожни нежелани реакции (Severe Cutaneous Adverse Reactions, SCARs)

като синдром на Stevens-Johnson (SJS), токсична епидермална некролиза (TEN) и остра

генерализирана екзантематозна пустулоза (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)

при лечението с доцетаксел. Пациентите трябва да бъдат информирани за признаците и

симптомите на сериозни кожни прояви и да се наблюдават внимателно. Ако се появят признаци

и симптоми, предполагащи тези реакции, трябва да се обмисли прекратяване на приема на

доцетаксел.

Задържане на течности

Пациентите с тежка задръжка на течности като например плеврален излив, перикарден излив и

асцит трябва да бъдат строго наблюдавани.

Респираторни нарушения

Съобщава се за остър респираторен дистрес синдром, интерстициална пневмония/пневмонит,

интерстициална белодробна болест, белодробна фиброза и дихателна недостатъчност, които

може да са свързани с фатален изход. Има съобщения за случаи на радиационен пневмонит при

пациенти, получаващи съпътстваща лъчетерапия.

Ако се развият нови или се влошат белодробните симптоми, пациентите трябва да се

наблюдават внимателно, да се изследват незабавно и да се лекуват подходящо. До поставяне на

диагноза се препоръчва прекъсване на терапията с доцетаксел. Ранното прилагане на

поддържащи мерки може да помогне за подобряване на състоянието. Трябва внимателно да се

оцени ползата от възобновяване на лечението с доцетаксел.

Пациенти с чернодробно увреждане

При пациенти, лекувани с доцетаксел в доза 100 mg/m

като самостоятелен агент, които имат

серумни нива на трансаминазите (ALT и/или AST) над 1,5 пъти ГГН едновременно със серумни

нива на алкалната фосфатаза над 2,5 пъти ГГН, е налице по-висок риск от развитие на тежки

нежелани реакции като например смърт от интоксикация, включително сепсис и

гастроинтестинален кръвоизлив, който може да бъде фатален, фебрилна неутропения,

инфекции, тромбоцитопения, стоматит и астения. Ето защо, препоръчителната доза на

доцетаксел при пациентите с повишени стойности на функционалните чернодробни

изследвания (ФЧИ) е 75 mg/m

и ФЧИ трябва да се извършват преди началото на лечението и

преди всеки цикъл (вж. точка 4.2).

При пациентите с нива на серумен билирубин > ГГН и/или ALT и AST > 3,5 пъти ГГН,

едновременно с нива на серумна алкална фосфатаза > 6 пъти ГГН, не може да се препоръча

редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага, освен при стриктни показания.

В комбинация с цисплатин и 5-флуороурацил за лечение на пациенти със стомашен

аденокарцином, основното клинично изпитване е изключило пациенти с ALT и/или

AST > 1,5 пъти ГГН и с алкална фосфатаза > 2,5 пъти ГГН и билирубин > 1 път ГГН; при тези

пациенти не може да се препоръча редукция на дозата и доцетаксел не трябва да се прилага,

освен при стриктни показания. Няма данни за пациенти с чернодробно увреждане, лекувани с

доцетаксел в комбинация при другите показания.

Пациенти с бъбречно увреждане

Няма данни за пациенти с тежко увредена бъбречна функция, лекувани с доцетаксел.

Нервна система

Развитието на тежка периферна невротоксичност налага намаляване на дозата (вж. точка 4.2).

Кардиотоксичност

При пациенти, получаващи доцетаксел в комбинация с трастузумаб, е наблюдавана сърдечна

недостатъчност, особено след химиотерапия, включваща антрациклин (доксорубицин или

епирубицин). Тя може да бъде умерена до тежка и е свързана със смъртни случаи (вж. точка

4.8).

Когато пациентите са кандидати за лечение с доцетаксел в комбинация с трастузумаб, те трябва

да бъдат подложени на първоначална кардиологична оценка. След това, в хода на лечението

сърдечната функция трябва да се проследява (напр. на всеки 3 месеца) с оглед откриването на

пациенти, които биха могли да развият сърдечна дисфункция. За повече подробности, вижте

Кратката характеристика на продукта трастузумаб.

Има съобщения за камерна аритмия, включително камерна тахикардия (понякога с летален

изход) при пациенти, лекувани с доцетаксел в комбинирани схеми, включващи доксорубицин,

5-флуороурацил и/или циклофосфамид (вж. точка 4.8).

Препоръчва се оценка на сърдечната функция преди започване на лечението.

Нарушения на очите

Има съобщения за кистоиден макулен едем (КМЕ) при пациенти, лекувани с доцетаксел.

Пациентите с нарушено зрение трябва незабавно да бъдат подложени на пълен офталмологичен

преглед. В случай, че се диагностицира КМЕ, лечението с доцетаксел трябва да се прекрати и

да се започне подходящо лечение (вж. точка 4.8).

Вторична поява на първични злокачествени заболявания

Има съобщения за вторична поява на първични злокачествени заболявания, когато доцетаксел е

прилаган в комбинация с противоракови лечения, за които е известно че са свързани с вторична

поява на първични злокачествени заболявания. Вторична поява на първични злокачествени

заболявания (включително остра миелоидна левкемия, миелодиспластичен синдром и

неходжкинов лимфом) може да настъпи няколко месеца или години след терапия, съдържаща

доцетаксел. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за вторична поява на първични

злокачествени заболявания (вж. точка 4.8).

Синдром на туморен разпад

Съобщава се за синдром на туморен разпад при лечение с доцетаксел след първия или втория

цикъл (вж. точка 4.8). Пациентите, изложени на риск от синдром на туморен разпад (напр. с

бъбречно увреждане, хиперурикемия, голям тумор, бърза прогресия), трябва да се наблюдават

внимателно. Преди започване на лечението се препоръчва корекция на дехидратацията и

лечение на високите нива на пикочна киселина.

Други

По време на лечението трябва да се прилагат контрацептивни мерки и от мъже и от жени, при

мъже поне 6 месеца след спирането му (вж. точка 4.6).

Едновременната употреба на доцетаксел с мощни инхибитори на CYP3A4 (напр. кетоконазол,

итраконазол, кларитромицин, индинавир, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир,

телитромицин и вориконазол) трябва да се избягва (вж. точка 4.5).

Допълнителни предпазни мерки при употреба при адювантно лечение на рак на гърдата

Усложнена неутропения

При пациентки, развили усложнена неутропения (продължителна неутропения, фебрилна

неутропения или инфекция), трябва да се обмисли прилагането на G-CSF и намаляване на

дозата (вж. точка 4.2).

Стомашно-чревни реакции

Симптоми като ранни коремни болки или чувствителност, фебрилитет, диария с или без

неутропения, могат да бъдат ранни прояви на тежка стомашно-чревна токсичност и трябва да

бъдат оценени и лекувани незабавно.

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged

Classified as public by the European Medicines Agency

EMA/350414/2010

EMEA/H/C/000073

Taxotere (docetaxel)

Общ преглед на Taxotere и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Taxotere и за какво се използва?

Taxotere е противораково лекарство, което се използва за лечение на следните видове рак:

рак на гърдата. Taxotere може да се използва самостоятелно след неуспех на други лечения.

Може да се използва също в комбинация с други противоракови лекарства (доксорубицин,

циклофосфамид, трастузумаб или капецитабин) при пациенти, на които все още не е

прилагано лечение за рак, или след неуспех на други лечения, в зависимост от вида и стадия

на лекувания рак на гърдата;

Недребноклетъчен рак на белия дроб Taxotere може да се използва самостоятелно след

неуспех на други лечения. Може да се използва също в комбинация с цисплатин (друго

противораково лекарство) при пациенти, на които все още не е прилагано лечение за рак;

рак на простатата, когато се е разпространил към други части на тялото (метастатичен рак).

Taxotere се използва съвместно с преднизон или преднизолон (противовъзпалителни

лекарства), когато ракът не може да се лекува чрез силно намаляване на производството на

тестостерон от организма (резистентен на кастрация рак на простатата). Освен това може да

се използва с андроген депривационна терапия, когато хормоналната терапия все още

действа (податлив на хормонална терапия рак на простатата).

стомашен аденокарцином (вид рак на стомаха) при пациенти, които все още не са лекувани за

раковото заболяване. Taxotere се използва с цисплатин и флуороурацил (други

противоракови лекарства);

рак на главата и шията при пациенти, при които ракът е локално напреднал (разраснал се е,

но не е започнал е да се разпространява). Taxotere се използва се с цисплатин и

флуороурацил.

Taxotere съдържа активното вещество доцетаксел (docetaxel).

Taxotere (docetaxel)

EMA/542475/2019

Страница 2/3

Classified as public by the European Medicines Agency

Как се използва Taxotere?

Taxotere се отпуска по лекарско предписание и трябва да се прилага само в специализирани

медицински звена за химиотерапия (лекарства за лечение на рак) под наблюдението на лекар с

опит в прилагането на химиотерапия.

Taxotere се прилага под формата на едночасова инфузия (вливане) във вена на всеки 3 седмици.

Дозата, продължителността на лечението и лекарствата, с които се прилага, зависят от вида на

лекуваното раково заболяване и от теглото и височината на пациента. Освен това на пациента

трябва да се назначи противовъзпалително лекарство, например дексаметазон, чието прилагане

започва в деня преди вливането на Taxotere.

Ако пациентът развие определени нежелани реакции, може да се наложи намаляване на дозата

Taxotere или прекъсване на лечението.

За повече информация относно употребата на Taxotere вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Taxotere?

Активното вещество в Taxotere, доцетаксел, принадлежи към групата на противораковите

лекарства, наречени таксани. Доцетаксел блокира способността на клетките да разрушават

вътрешния „скелет“, което им позволява да се делят. Когато скелетът е запазен, клетките не

могат да се делят и накрая умират. Тъй като доцетаксел влияе на делящи се клетки, действието

му засяга и нераковите клетки, напр. кръвните клетки, което може да причини нежелани

реакции.

Какви ползи от Taxotere са установени в проучванията?

Taxotere е проучен при над 4000 пациенти с рак на гърдата, около 2000 пациенти с

недребноклетъчен рак на белия дроб, 2 700 пациенти с рак на простатата, 457 пациенти с

аденокарцином на стомаха и 897 пациенти с рак на главата и шията. В повечето проучвания

Taxotere е комбиниран с други противоракови лекарства и е сравнен с лекарствата, с които се

комбинира, или с комбинация от различни лечения. Основните мерки за ефективност са броят на

пациентите, при които раковото заболяване се повлиява от лечението, времето до прогресиране

на заболяването и преживяемостта на пациентите.

Добавянето на Taxotere към други противоракови лечения е ефикасен при всички пет вида рак.

Прилаган самостоятелно, Taxotere е поне толкова ефективен, а понякога и по-ефективен от

контролните лекарства при рак на гърдата, и по-ефективен от най-доброто поддържащо лечение

(лекарства или техники, които помагат на пациентите, но не и други противоракови лекарства)

при рак на белия дроб.

Какви са рисковете, свързани с Taxotere?

Най-честите нежелани реакции при Taxotere (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

неутропения (ниски нива на неутрофилите, белите кръвни клетки, които се борят с инфекциите),

анемия (ниски нива на червените кръвни клетки), стоматит (възпаление на лигавицата на устата),

диария, гадене (позиви за повръщане), повръщане, алопеция (загуба на коса) и астения

(слабост). Тези нежелани реакции могат да станат по-тежки, когато Taxotere се прилага с други

противоракови лекарства. За пълния списък на нежеланите реакции, съобщени при Taxotere,

вижте листовката.

Taxotere (docetaxel)

EMA/542475/2019

Страница 3/3

Classified as public by the European Medicines Agency

Taxotere не трябва да се прилага при пациенти, при които броят на неутрофилите е по-малък от

1500 клетки/mm3 или които имат тежки чернодробни проблеми. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Taxotere е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Taxotere са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Taxotere?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Taxotere, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Taxotere непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Taxotere, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Taxotere:

Taxotere получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 27 ноември 1995 г.

Допълнителна информация за Taxotere можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/taxotere

Дата на последно актуализиране на текста 11-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация