Tamiflu

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

озелтамивир

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

J05AH02

INN (Международно Name):

oseltamivir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Грип, Човек

Терапевтични показания:

Лечение influenzaTamiflu е показан за възрастни и деца, включително пълен мандат на новороденото, при която типичните симптоми на грип, когато грипния вирус циркулира в обществото. Ефективността е демонстрирана, когато лечението е започнало в рамките на два дни от момента на първата поява на симптомите на. Профилактика influenzaPost на превантивни мерки при хора на възраст от една година и повече след контакт с клинично диагностированный случай на грип, когато грипния вирус циркулира в обществото. Правилното използване на Tamiflu за профилактика на грипа трябва да се определя във всеки отделен случай с оглед на обстоятелствата и на населението, които се нуждаят от защита. В изключителни ситуации (e. в случай на несъответствие между циркулирующим и вакцинных щамове на вируса, и в случай на пандемия) сезонна профилактика може да се види на лицата на възраст от една година и по-възрастни. Тамифлу е показан за постконтактной профилактика на грип при деца по-малко от 1 година по време на грипна пандемия, светкавиц

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-06-20

Листовка

                73
Б. ЛИСТОВКА
74
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TAMIFLU 30 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
озелтамивир (oseltamivir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tamiflu и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tamiflu
3.
Как да приемате Tamiflu
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tamiflu
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TAMIFLU И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
•
Tamiflu се използва при възрастни, юноши,
деца и кърмачета (включително
доносени
но
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tamiflu 30 mg твърди капсули
Tamiflu 45 mg твърди капсули
Tamiflu 75 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tamiflu 30 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
озелтамивир фосфат, който се равнява
на 30 mg озелтамивир
(oseltamivir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Tamiflu 45 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
озелтамивир фосфат, който се равнява
на 45 mg озелтамивир
(oseltamivir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Tamiflu 75 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
озелтамивир фосфат, който се равнява
на 75 mg озелтамивир
(oseltamivir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Tamiflu 30 mg
твърди капсули
Твърдата капсула се състои от
светложълто, непрозрачно тяло с
отпечатан надпис “ROCHE” и
светложълто, непрозрачно капаче с
отпечатан надпис “30 mg”. Печатните
надписи са сини.
Tamiflu 45 mg твърди капсули
Твърдата капсула се състои от сиво,
непрозрачно тяло с отпечатан надпис
“ROCHE” и сиво,
непрозрачно капаче с отпечатан надпис
“45 mg”. Печатните надписи са сини.
Tamiflu 75 mg твърди капсули
Тв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-03-2023
Листовка Листовка чешки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-03-2023
Листовка Листовка датски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-03-2023
Листовка Листовка немски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-03-2023
Листовка Листовка естонски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-03-2023
Листовка Листовка гръцки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-03-2023
Листовка Листовка английски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-02-2019
Листовка Листовка френски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-03-2023
Листовка Листовка италиански 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-02-2019
Листовка Листовка латвийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-02-2019
Листовка Листовка литовски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-03-2023
Листовка Листовка унгарски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-03-2023
Листовка Листовка малтийски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-02-2019
Листовка Листовка нидерландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-02-2019
Листовка Листовка полски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-03-2023
Листовка Листовка португалски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-02-2019
Листовка Листовка румънски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-03-2023
Листовка Листовка словашки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-03-2023
Листовка Листовка словенски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-02-2019
Листовка Листовка фински 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-03-2023
Листовка Листовка шведски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-03-2023
Листовка Листовка норвежки 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-03-2023
Листовка Листовка исландски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-03-2023
Листовка Листовка хърватски 24-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-02-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите