Suvaxyn Circo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ваксината свинският цирковирус (инактивированных, рекомбинантна)

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI09AA07

INN (Международно Name):

porcine circovirus vaccine (inactivated, recombinant)

Терапевтична група:

Свине за угояване)

Терапевтична област:

Immunologicals for suidae, Inactivated viral vaccines

Терапевтични показания:

За активна имунизация на свинете с 3-седмична възраст срещу свинският цирковирус тип 2 (pcv2) за намаляване на вирусния товар в кръвта и от лимфоидни тъкани и фекални избледняват, причинени от инфекция с ЦВС2.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-02-07

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
SUVAXYN CIRCO ИНЖЕКЦИОННА ЕМУЛСИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIUM
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn Circo инжекционна емулсия за
прасета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран рекомбинантен химерен
свински цирковирус тип 1, който
съдържа свински цирковирус тип 2 ORF2
протеин
2,3 – 12,4 RP*
АДЖУВАНТИ:
Squalane
Poloxamer 401
Polysorbate 80
8 µl (0.4% v/v)
4 µl (0.2% v/v)
0.64 µl (0.032%
v/v)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
*Единица за относителна ефикасност,
определена чрез ELISA метод за
количествено
определяне на антигена (
_in vitro_
тест за ефикасност), сравнен с
референтна ваксина
Бяла хомогенна емулсия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на прасета на
възраст над 3 седмици срещу свински
цирковирус тип 2
(PCV2) за намаляване количеството на
вируса в кръвта и лимфоидните тъкани и
отделянето с
фекалиите, причинени от инфекция с PCV2.
Начало на имуни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Suvaxyn Circo инжекционна емулсия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза (2 ml) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Инактивиран рекомбинантен химерен
свински цирковирус тип 1, който
съдържа свински цирковирус тип 2 ORF2
протеин
2,3 – 12,4 RP*
АДЖУВАНТИ:
Squalane
Poloxamer 401
Polysorbate 80
8 µl (0.4% v/v)
4 µl (0.2% v/v)
0.64 µl (0.032%
v/v)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
*Единица за относителна ефикасност,
определена чрез ELISA метод за
количествено
определяне на антигена (
_in vitro_
тест за ефикасност), сравнен с
референтна ваксина.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна емулсия.
Бяла хомогенна емулсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета (за угояване).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на прасета на
възраст над 3 седмици срещу свински
цирковирус тип 2
(PCV2) за намаляване количеството на
вируса в кръвта и лимфоидните тъкани и
отделянето с
фекалиите, причинени от инфекция с PCV2.
Начало на имунитета: от третата
седмица след ваксинация.
Продъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-11-2018
Листовка Листовка чешки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-11-2018
Листовка Листовка датски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-11-2018
Листовка Листовка немски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-11-2018
Листовка Листовка естонски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-11-2018
Листовка Листовка гръцки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-11-2018
Листовка Листовка английски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-04-2018
Листовка Листовка френски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-11-2018
Листовка Листовка италиански 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-04-2018
Листовка Листовка латвийски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-04-2018
Листовка Листовка литовски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-11-2018
Листовка Листовка унгарски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-11-2018
Листовка Листовка малтийски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-04-2018
Листовка Листовка полски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-11-2018
Листовка Листовка португалски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-04-2018
Листовка Листовка румънски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-11-2018
Листовка Листовка словашки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-11-2018
Листовка Листовка словенски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-04-2018
Листовка Листовка фински 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-11-2018
Листовка Листовка шведски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-11-2018
Листовка Листовка норвежки 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-11-2018
Листовка Листовка исландски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-11-2018
Листовка Листовка хърватски 06-11-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-11-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-04-2018

Преглед на историята на документите