SUNITINIB MYLAN 25 mg kapseli, kova

Финландия - фински - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-11-2020
Активна съставка:
Sunitinibum
Предлага се от:
Mylan AB
АТС код:
L01EX01
INN (Международно Name):
Sunitinibum
дозиране:
25 mg
Лекарствена форма:
kapseli, kova
Вид предписание :
Resepti
Терапевтична област:
sunitinibi
Каталог на резюме:
Määräämisehto: Hoidon aloittavan ja hoitoa seuraavan lääkärin tulee olla perehtynyt syöpälääkkeiden käyttöön.
Статус Оторизация:
Myyntilupa myönnetty
Номер на разрешението:
36270
Дата Оторизация:
2019-04-16

Прочетете целия документ

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Sunitinib Mylan 12,5 mg kovat kapselit

Sunitinib Mylan 25 mg kovat kapselit

Sunitinib Mylan 37,5 mg kovat kapselit

Sunitinib Mylan 50 mg kovat kapselit

sunitinibi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä pidä antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Sunitinib Mylan on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sunitinib Mylan -valmistetta

Miten Sunitinib Mylan -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Sunitinib Mylan -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Sunitinib Mylan on ja mihin sitä käytetään

Sunitinib Mylan -valmisteen vaikuttava aine, sunitinibi, on proteiinikinaasin estäjä, jolla hoidetaan

syöpää estämällä tietyn valkuaisaineryhmän toimintaa. Tämän valkuaisaineryhmän tiedetään

osallistuvan syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen.

Sunitinib Mylan -valmistetta käytetään seuraavien syöpätyyppien hoitoon aikuisilla:

Gastrointestinaalinen stroomakasvain (GIST), joka on mahalaukun ja suoliston syöpä. Sunitinib

Mylan -valmistetta käytetään, kun imatinibi (toinen syöpälääke) ei enää tehoa tai sitä ei voida

käyttää.

Metastasoitunut munuaissolukarsinooma (MRCC), joka on muualle elimistöön levinnyt

munuaissyöpä.

Haiman neuroendokriininen kasvain (haiman NET) (haiman hormoneja erittävien solujen

kasvain), joka on edennyt tai ei ole leikattavissa.

Jos sinulla on kysyttävää Sunitinib Mylan -valmisteen vaikutuksesta tai siitä, miksi sinulle on määrätty

tätä lääkettä, käänny lääkärisi puoleen.

Sunitinibia, jota Sunitinib Mylan sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä,

apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja

noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sunitinib Mylan -valmistetta

Älä ota Sunitinib Mylan -valmistetta:

jos olet allerginen sunitinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Sunitinib Mylan -valmistetta:

Jos sinulla on korkea verenpaine. Sunitinib Mylan voi kohottaa verenpainetta. Lääkäri saattaa

tarkistaa verenpaineesi Sunitinib Mylan -hoidon aikana, ja saatat tarvittaessa saada lääkehoitoa

verenpaineen alentamiseksi.

Jos sinulla on tai on ollut veriarvojen häiriö, verenvuoto-ongelmia tai mustelmia. Sunitinib

Mylan -hoito saattaa suurentaa verenvuotoriskiä tai muuttaa tiettyjen verisolujen määrää, mikä voi

aiheuttaa anemiaa tai häiritä veren hyytymistä. Jos käytät varfariinia tai asenokumarolia, jotka

ovat veritulppien estoon käytettäviä verenohennuslääkkeitä, verenvuotoriskisi saattaa olla

suurentunut. Kerro lääkärille, jos saat verenvuodon Sunitinib Mylan -hoidon aikana.

Jos sinulla on sydänvaivoja. Sunitinib Mylan voi aiheuttaa sydänvaivoja. Kerro lääkärille, jos

sinulla esiintyy voimakasta väsymystä, hengästyneisyyttä tai jalkaterien ja nilkkojen turvotusta.

Jos sinulla on sydämen rytmihäiriöitä. Sunitinib Mylan voi aiheuttaa sydänrytmin

poikkeavuuksia. Lääkäri saattaa tehdä sinulle EKG-tutkimuksen (sydänsähkökäyrä) näiden

vaivojen arvioimiseksi Sunitinib Mylan -hoidon aikana. Kerro lääkärille, jos sinulla on huimausta,

pyörtymisiä tai epätavallista sydämen sykettä Sunitinib Mylan -hoidon aikana.

Jos sinulla on äskettäin ollut verihyytymä verisuonissa (laskimoissa ja/tai valtimoissa),

esimerkiksi aivohalvaus, sydänkohtaus, veritulppa tai verisuonitukos. Ota välittömästi yhteys

lääkäriin, jos sinulla on Sunitinib Mylan -hoidon aikana esimerkiksi seuraavia oireita: rintakipua

tai painon tunnetta rinnassa, kipua käsivarsissa, selässä, niskassa tai leuassa, hengenahdistusta,

tunnottomuutta tai heikkoutta toisella puolella kehoa, puhevaikeuksia, päänsärkyä tai

heitehuimausta.

Jos sinulla on tai on ollut aneurysma (verisuonen seinämän laajentuma ja

heikentymä) tai verisuonen seinämän repeämä.

Jos sinulla on tai on ollut pienten verisuonten vaurioita eli tromboottista mikroangiopatiaa

(TMA). Kerro lääkärille, jos sinulla on kuumetta, uupumusta, väsymystä, mustelmanmuodostusta,

verenvuotoa, turvotusta, sekavuutta, näön menetystä ja kouristuskohtauksia.

Jos sinulla on kilpirauhasvaivoja. Sunitinib Mylan voi aiheuttaa kilpirauhasvaivoja. Ota yhteys

lääkäriin, jos väsyt aiempaa helpommin, palelet muita ihmisiä herkemmin tai äänesi madaltuu

Sunitinib Mylan -hoidon aikana. Kilpirauhasen toiminta on tarkistettava ennen Sunitinib Mylan

-valmisteen käytön aloittamista ja säännöllisin väliajoin käytön aikana. Jos kilpirauhanen ei tuota

riittävästi kilpirauhashormonia, sinulle saatetaan antaa kilpirauhashormonin korvaushoitoa.

Jos sinulla on tai on aiemmin ollut haiman tai sappirakon vaivoja. Ota yhteys lääkäriin, jos

sinulla on jokin seuraavista oireista tai löydöksistä: kipua ylävatsalla, pahoinvointia, oksentelua tai

kuumetta. Oireet voivat johtua haima- tai sappirakkotulehduksesta.

Jos sinulla on tai on ollut maksavaivoja. Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu Sunitinib Mylan

-hoidon aikana jokin seuraavista maksavaivoihin viittaavista oireista tai löydöksistä: kutina,

silmänvalkuaisten tai ihon keltaisuus, virtsan tummuus sekä kipu tai epämiellyttävät tuntemukset

oikealla ylävatsalla. Lääkärin on otettava verikokeita ennen Sunitinib Mylan -hoitoa ja kliinisen

tarpeen mukaan sen aikana tarkistaakseen maksasi toiminnan.

Jos sinulla on tai on ollut munuaisvaivoja. Lääkäri seuraa munuaistoimintaasi.

Jos olet menossa leikkaukseen tai sinulle on äskettäin tehty leikkaus. Sunitinib Mylan voi

heikentää haavojen paranemista. Sunitinib Mylan -hoito tavallisesti keskeytetään ennen leikkausta.

Lääkäri päättää, milloin voit jatkaa Sunitinib Mylan -hoitoa.

Sinua voidaan pyytää käymään hammastarkastuksessa ennen Sunitinib Mylan -hoidon

aloittamista.

- Ota heti yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkäriin, jos sinulla on tai on aiemmin ollut suu-,

hammas- ja/tai leukakipua, suuontelon turvotusta tai haavaumia, tunnottomuutta tai painon

tunnetta leuassa tai hampaiden löystymistä.

- Jos tarvitset kajoavaa hammashoitoa tai hammaskirurgiaa, kerro hammaslääkärille, että saat

Sunitinib Mylan -hoitoa, erityisesti jos saat tai olet aiemmin saanut myös laskimoon annettavaa

bisfosfonaattihoitoa. Bisfosfonaatit ovat lääkkeitä, joita käytetään luuhun liittyvien sairauksien

ehkäisyyn ja joita olet voinut saada muiden sairauksien hoitoon.

Jos sinulla on tai on aiemmin ollut ihon ja ihonalaiskudoksen vaivoja. Tämän lääkkeen käytön

aikana voi ilmetä ”pyoderma gangrenosum” (kivulias ihon haavautuminen) tai ”nekrotisoiva

faskiitti” (nopeasti leviävä ihon tai pehmytkudoksen infektio, joka voi olla hengenvaarallinen).

Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos ihovaurion ympäristössä ilmenee infektion oireita kuten kuumetta,

kipua, punoitusta, turvotusta, märkävuotoa tai verenvuotoa. Oire korjautuu yleensä sunitinibin

käytön lopettamisen jälkeen. Sunitinibin käytön yhteydessä on ilmoitettu vaikeaa ihottumaa

(Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja erythema multiforme).

Ensimmäisenä oireena ovat vartalolla esiintyvät punertavat, maalitaulumaiset läiskät tai pyöreät

täplät, joiden keskellä on usein rakkula. Ihottuma voi edetä laaja-alaiseksi ihon

rakkulamuodostukseksi tai kuoriutumiseksi, mikä voi olla henkeä uhkaavaa. Jos saat ihottuman tai

tällaisia iho-oireita, ota heti yhteys lääkäriin.

Jos sinulla on tai on ollut kouristuskohtauksia. Ilmoita heti lääkärille, jos sinulla on korkeaa

verenpainetta, päänsärkyä tai näön menetystä.

Jos sinulla on diabetes. Diabeetikkojen verensokeri on tarkistettava säännöllisesti, jotta

diabeteslääkkeen annostusta voidaan tarvittaessa muuttaa liian matalan verensokerin riskin

minimoimiseksi. Ilmoita lääkärille mahdollisimman pian, jos sinulla on jokin matalan

verensokerin oire (väsymys, sydämentykytykset, hikoilu, näläntunne ja tajunnanmenetys).

Lapset ja nuoret

Sunitinib Mylan -valmistetta ei suositella alle 18-vuotiaille potilaille.

Muut lääkevalmisteet ja Sunitinib Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Jotkin lääkkeet voivat vaikuttaa Sunitinib Mylan -valmisteen pitoisuuteen elimistössä. Kerro

lääkärille, jos käytät lääkettä, joka sisältää jotakin seuraavista vaikuttavista aineista:

ketokonatsoli, itrakonatsoli – sienilääkkeitä

erytromysiini, klaritromysiini, rifampisiini – infektiolääkkeitä

ritonaviiri – HIV-lääke

deksametasoni – kortikosteroidi, jota käytetään useiden tilojen (kuten allergiaoireiden ja

keuhko- tai ihotautien) hoitoon

fenytoiini, karbamatsepiini, fenobarbitaali – epilepsian ja muiden neurologisten tilojen hoitoon

mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet – masentuneisuuden ja

ahdistuneisuuden hoitoon.

Sunitinib Mylan ruoan ja juoman kanssa

Vältä greippimehun juomista Sunitinib Mylan -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos saatat tulla raskaaksi, käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä Sunitinib Mylan -hoidon aikana.

Kerro lääkärille, jos imetät. Sunitinib Mylan -hoidon aikana ei saa imettää.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinua huimaa tai tunnet olosi epätavallisen väsyneeksi, ole erityisen varovainen ajaessasi ja

käyttäessäsi koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä

vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon

aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko

pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa,

jos olet epävarma.

Sunitinib Mylan sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annosyksikkö, eli sen voidaan sanoa

olevan ”natriumiton”.

3.

Miten Sunitinib Mylan -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Lääkärisi määrää juuri sinulle sopivan annoksen, joka riippuu hoidettavan syövän tyypistä. Jos saat

hoitoa

gastrointestinaaliseen stroomakasvaimeen tai munuaissyöpään: tavanomainen annos on 50 mg

kerran vuorokaudessa 28 päivän (4 viikon) ajan, minkä jälkeen pidetään 14 päivän (2 viikon)

hoitotauko (ei lääkitystä). Tästä muodostuu kuuden viikon hoitosykli.

haiman neuroendokriiniseen kasvaimeen: tavanomainen annos on 37,5 mg kerran

vuorokaudessa ilman hoitotaukoa.

Lääkärisi päättää sinulle sopivan annoksen sekä Sunitinib Mylan -hoidon mahdollisesta

keskeyttämisestä ja sen ajankohdasta.

Sunitinib Mylan voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jos otat enemmän Sunitinib Mylan -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet vahingossa ottanut liian monta kapselia, ota heti yhteys lääkäriin. Lääkärinhoito voi olla

tarpeen.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa,

ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien

arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Sunitinib Mylan -valmistetta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista

(ks. myös kohta Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sunitinib Mylan -valmistetta):

Sydänvaivat. Kerro lääkärille, jos sinulla on voimakasta väsymystä, hengästyneisyyttä tai jalkaterien

ja nilkkojen turvotusta. Kyseessä voivat olla sydänsairauden, kuten sydämen vajaatoiminnan ja

sydänlihaksen sairauden (kardiomyopatian) oireet.

Keuhkovaivat tai hengitysvaikeus. Kerro lääkärille, jos sinulla on yskää, rintakipua, äkillistä

hengästyneisyyttä tai veriysköksiä. Kyseessä voivat olla keuhkoveritulpan eli keuhkoihin

kulkeutuneen verihyytymän oireet.

Munuaisvaivat. Kerro lääkärille, jos virtsaamistiheytesi muuttuu tai virtsaamistarpeesi häviää. Nämä

voivat olla munuaisten vajaatoiminnan oireita.

Verenvuoto. Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista oireista tai vakavia verenvuotohäiriöitä

Sunitinib Mylan -hoidon aikana: kivulias vatsan turvotus, verioksennus, mustat ja tervamaiset ulosteet,

verivirtsaisuus, päänsärky tai psyykkisen tilan muutokset, veren tai veriyskösten yskiminen keuhkoista

tai hengitysteistä.

Kasvaimen tuhoutumisesta johtuva puhkeama ruoansulatuskanavassa. Kerro lääkärille, jos

sinulla on vaikeaa vatsakipua, kuumetta, pahoinvointia, oksentelua, verta ulosteissa tai muutoksia

suolen toiminnassa.

Sunitinib Mylan -hoidon muita haittavaikutuksia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Hyvin yleiset: voi esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä

Verihiutaleiden, punasolujen ja/tai valkosolujen (esim. neutrofiilien) määrän väheneminen.

Hengenahdistus.

Korkea verenpaine.

Voimakas uupumus, voimattomuus.

Kudosten turpoaminen, joka johtuu nesteen kertymisestä ihon alle ja silmien ympärille, syvä

allerginen ihotulehdus.

Suukipu/-ärsytys, suun haavaumat/tulehdus/kuivuus, makuaistin häiriöt, mahavaivat,

pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, vatsakipu tai vatsan turvotus, ruokahalun menetys tai

heikkeneminen.

Kilpirauhasen vajaatoiminta.

Huimaus.

Päänsärky.

Nenäverenvuoto.

Selkäkipu, nivelkipu.

Raajakipu.

Ihon keltaisuus/ihon värjäytyminen, ihon liiallinen pigmentoituminen (tummuminen), hiusten

värimuutokset, ihottuma kämmenissä ja jalkapohjissa, ihottuma, ihon kuivuminen.

Yskä.

Kuume.

Nukahtamisvaikeudet.

Yleiset: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä

Verihyytymät verisuonissa.

Riittämätön verenvirtaus sydänlihakseen, mikä johtuu sepelvaltimoiden tukkeutumisesta tai

supistumisesta.

Rintakipu.

Sydämen pumppaaman verimäärän väheneminen.

Nesteen kertyminen elimistöön, mukaan lukien keuhkojen ympärille.

Infektiot.

Vaikean infektion aiheuttama komplikaatio (”verenmyrkytys”), joka voi johtaa kudosvaurioon,

elimen vajaatoimintaan ja kuolemaan.

Matala verensokeri (ks. kohta 2).

Proteiinien erittyminen virtsaan, mikä voi joskus aiheuttaa turvotusta.

Influenssan kaltaiset oireet.

Epänormaalit verikokeiden tulokset, haima- ja maksaentsyymiarvot mukaan lukien.

Kohonneet veren virtsahappoarvot.

Peräpukamat, peräsuolikipu, verenvuoto ikenistä, nielemisvaikeudet tai -kyvyttömyys.

Polte tai kipu kielessä, ruoansulatuskanavan limakalvon tulehdus, ilmavaivat.

Laihtuminen.

Tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvä kipu (lihas- ja luukipu), lihasheikkous, lihasväsymys,

lihaskipu, lihaskouristukset.

Nenän kuivuminen, nenän tukkoisuus.

Silmien vetistys.

Ihon tuntomuutokset, kutina, ihon hilseily tai ihotulehdus, rakkulat, akne, kynsien

värjäytyminen, hiustenlähtö.

Poikkeavat tuntemukset raajoissa.

Tuntoherkkyyden, erityisesti kosketusherkkyyden, poikkeava heikkeneminen tai

voimistuminen.

Närästys.

Nestehukka.

Kuumat aallot.

Poikkeavan värinen virtsa.

Masennus.

Vilunväristykset.

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

Hengenvaarallinen infektio pehmytkudoksessa, mukaan lukien peräaukon ja sukuelinten

alueella (ks. kohta 2).

Aivohalvaus.

Sydänkohtaus, joka johtuu sydämen verenkierron keskeytymisestä tai heikkenemisestä.

Sydämen sähköisen toiminnan muutos tai rytmihäiriö.

Nesteen kertyminen sydänpussiin.

Maksan vajaatoiminta.

Haimatulehduksesta johtuva vatsakipu.

Kasvaimen tuhoutumisesta johtuva puhkeama ruoansulatuskanavassa.

Sappirakkotulehdus (turvotus ja punoitus), johon voi liittyä sappikiviä.

Poikkeava putkimainen yhdystie ruumiinonkalosta toiseen tai ihoon.

Suu-, hammas- ja/tai leukakipu, suuontelon turvotus tai haavaumat, tunnottomuus tai painon

tunne leuassa tai hampaan löystyminen. Nämä voivat olla merkkejä tai oireita leukaluun

vauriosta (osteonekroosista), ks. kohta 2.

Kilpirauhashormonien liikatuotanto, joka lisää elimistön levossa käyttämän energian kulutusta.

Haavojen paranemisongelmat leikkauksen jälkeen.

Suurentunut lihaksen erittämän entsyymin (kreatiinikinaasin) pitoisuus veressä.

Voimakas yliherkkyysreaktio allergeenille mukaan lukien heinänuha, ihottuma, ihon

kutiaminen, nokkosihottuma, kehonosien turvotus ja hengitysvaikeudet.

Paksusuolitulehdus (koliitti, iskeeminen koliitti).

Harvinaiset: enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta

Vaikeat iho- ja/tai limakalvoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen

nekrolyysi, erythema multiforme).

Tuumorilyysioireyhtymä – joukko aineenvaihduntakomplikaatioita, joita voi esiintyä

syöpähoidon aikana. Komplikaatiot syntyvät tuhoutuvien syöpäsolujen hajoamistuotteiden

seurauksena. Oireisiin voivat kuulua pahoinvointi, hengenahdistus, epäsäännöllinen sydämen

syke, lihaskouristukset, kouristuskohtaukset, virtsan sameus ja väsymys sekä samanaikaiset

laboratoriotutkimusten poikkeavat tulokset (veren suuri kalium-, virtsahappo- ja fosforipitoisuus

sekä pieni kalsiumpitoisuus). Oireyhtymä voi johtaa muutoksiin munuaisten toiminnassa ja

akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan.

Poikkeava lihaskudoksen hajoaminen, joka voi aiheuttaa munuaisvaivoja (rabdomyolyysi).

Epänormaalit muutokset aivoissa, mistä voi aiheutua useita erilaisia oireita, mukaan lukien

päänsärky, sekavuus, kouristuskohtaukset ja näön menetys (korjautuva posteriorinen

leukoenkefalopatia).

Kivulias ihon haavautuminen (pyoderma gangrenosum).

Maksatulehdus.

Kilpirauhastulehdus.

Pienten verisuonten vauriot eli tromboottinen mikroangiopatia (TMA).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Verisuonen seinämän laajentuma ja heikentymä tai verisuonen seinämän repeämä (aneurysmat

ja valtimon dissekaatiot).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto:

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Sunitinib Mylan -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, purkissa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä

päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että pakkaus on vaurioitunut tai siinä on merkkejä peukaloinnista.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Sunitinib Mylan sisältää

Vaikuttava aine on sunitinibi.

Sunitinib Mylan 12,5 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 12,5 mg sunitinibia.

Sunitinib Mylan 25 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 25 mg sunitinibia.

Sunitinib Mylan 37,5 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 37,5 mg sunitinibia.

Sunitinib Mylan 50 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 50 mg sunitinibia.

Muut aineet ovat:

Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa (E460), mannitoli (E421), kroskarmelloosinatrium,

povidoni (E1201), magnesiumstearaatti (E470b).

Sunitinib Mylan 12,5 mg kovat kapselit

Kapselin kuori: punainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171), liivate.

Painomuste, valkoinen: shellakka, titaanidioksidi (E171), propyleeniglykoli (E1520).

Sunitinib Mylan 25 mg kovat kapselit

Kapselin kuori: musta rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi

(E172), titaanidioksidi (E171), liivate.

Painomuste, valkoinen: shellakka, titaanidioksidi (E171), propyleeniglykoli (E1520).

Sunitinib Mylan 37,5 mg kovat kapselit

Kapselin kuori: keltainen rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171), liivate.

Painomuste, musta: shellakka, musta rautaoksidi (E172), propyleeniglykoli (E1520),

ammoniumhydroksidi (E527).

Sunitinib Mylan 50 mg kovat kapselit

Kapselin kuori: musta rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi

(E172), titaanidioksidi (E171), liivate.

Painomuste, valkoinen: shellakka, titaanidioksidi (E171), propyleeniglykoli (E1520).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sunitinib Mylan 12,5 mg kovat kapselit

Koon 4 liivatekapselit, joissa oranssi kansiosa ja oranssi pohjaosa. Kapselin pohjaosaan on painettu

valkoisella musteella ”12.5 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai oransseja rakeita.

Sunitinib Mylan 25 mg kovat kapselit

Koon 3 liivatekapselit, joissa karamellinruskea kansiosa ja oranssi pohjaosa. Kapselin pohjaosaan on

painettu valkoisella musteella ”25 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai oransseja rakeita.

Sunitinib Mylan 37,5 mg kovat kapselit

Koon 2 liivatekapselit, joissa keltainen kansiosa ja keltainen pohjaosa. Kapselin pohjaosaan on

painettu mustalla musteella ”37.5 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai oransseja rakeita.

Sunitinib Mylan 50 mg kovat kapselit

Koon 1 liivatekapselit, joissa karamellinruskea kansiosa ja karamellinruskea pohjaosa. Kapselin

pohjaosaan on painettu valkoisella musteella ”50 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai oransseja rakeita.

Sunitinib Mylan kovat kapselit ovat saatavilla läpipainopakkauksissa, joissa on 28 kovaa kapselia;

yksittäispakattuina läpipainopakkauksina, joissa on 28 x 1 kovaa kapselia; yksittäispakattuina

läpipainopakkauksina, joissa on 30 x 1 kovaa kapselia; sekä muovipurkeissa, joissa on 30 kovaa

kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Mylan AB

Box 23033

10435 Tukholma

Ruotsi

Valmistaja:

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limassol Industrial Estate

Limassol 3056, Kypros

Pharmacare Premium Ltd

HHF003 Hal Far Industrial Estate

Birzebbugia BBG3000, Malta

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Mylan Finland Oy

Vaisalantie 2–8

02130 Espoo

Suomi

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.11.2020

Bipacksedel: Information till användaren

Sunitinib Mylan 12,5 mg hårda kapslar

Sunitinib Mylan 25 mg hårda kapslar

Sunitinib Mylan 37,5 mg hårda kapslar

Sunitinib Mylan 50 mg hårda kapslar

sunitinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Sunitinib Mylan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib Mylan

Hur du använder Sunitinib Mylan

Eventuella biverkningar

Hur Sunitinib Mylan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Sunitinib Mylan är och vad det används för

Sunitinib Mylan innehåller den aktiva substansen sunitinib, som är en proteinkinashämmare. Det

används vid behandling av cancer för att hindra aktiviteten hos en viss typ av proteiner som man vet är

verksamma vid tillväxt och spridning av cancerceller.

Sunitinib Mylan används för att behandla följande cancerformer:

Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), en typ av cancer i magsäcken och tarmarna.

Sunitinib Mylan används om imatinib (ett annat cancerläkemedel) inte längre har någon

verkan eller om du inte kan ta imatinib.

Metastaserad njurcellscancer (MRCC), en typ av njurcancer som har spridit sig till andra

delar av kroppen.

Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET) (tumör i de hormonproducerande cellerna

i bukspottkörteln), när cancern har förvärrats eller inte kan opereras.

Om du undrar över hur Sunitinib Mylan verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats till

dig, kontakta läkaren.

Sunitinib som finns i Sunitinib Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib Mylan

Använd inte Sunitinib Mylan

Om du är allergisk mot sunitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Прочетете целия документ

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Sunitinib Mylan 12,5 mg kovat kapselit

Sunitinib Mylan 25 mg kovat kapselit

Sunitinib Mylan 37,5 mg kovat kapselit

Sunitinib Mylan 50 mg kovat kapselit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Sunitinib Mylan 12,5 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 12,5 mg sunitinibia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi kapseli sisältää 0,4 mg natriumia.

Sunitinib Mylan 25 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 25 mg sunitinibia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi kapseli sisältää 0,8 mg natriumia.

Sunitinib Mylan 37,5 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 37,5 mg sunitinibia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi kapseli sisältää 1,3 mg natriumia.

Sunitinib Mylan 50 mg kovat kapselit

Yksi kapseli sisältää 50 mg sunitinibia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Yksi kapseli sisältää 1,7 mg natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Kova kapseli.

Sunitinib Mylan 12,5 mg kovat kapselit

14,2 mm ± 0,5 mm kokoiset liivatekapselit,

joissa oranssi kansiosa ja oranssi pohjaosa. Kapselin

pohjaosaan on painettu valkoisella musteella ”12.5 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai oransseja rakeita.

Sunitinib Mylan 25 mg kovat kapselit

15,9 mm ± 0,5 mm kokoiset liivatekapselit,

joissa karamellinruskea kansiosa ja oranssi pohjaosa.

Kapselin pohjaosaan on painettu valkoisella musteella ”25 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai oransseja

rakeita.

Sunitinib Mylan 37,5 mg kovat kapselit

17,9 mm ± 0,5 mm kokoiset liivatekapselit,

joissa keltainen kansiosa ja keltainen pohjaosa. Kapselin

pohjaosaan on painettu mustalla musteella ”37.5 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai oransseja rakeita.

Sunitinib Mylan 50 mg kovat kapselit

19,3 mm ± 0,5 mm kokoiset liivatekapselit,

joissa karamellinruskea kansiosa ja karamellinruskea

pohjaosa. Kapselin pohjaosaan on painettu valkoisella musteella ”50 mg”. Kapseli sisältää keltaisia tai

oransseja rakeita.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Gastrointestinaalinen stroomakasvain (GIST)

Sunitinib Mylan on tarkoitettu inoperaabelin ja/tai metastasoituneen pahanlaatuisen

gastrointestinaalisen stroomakasvaimen (GIST) hoitoon aikuisille,

silloin kun imatinibihoito

resistenssin tai intoleranssin vuoksi epäonnistunut.

Metastasoitunut munuaissolukarsinooma (MRCC)

Sunitinib Mylan on tarkoitettu edenneen/metastasoituneen munuaissolukarsinooman

(MRCC) hoitoon

aikuisille.

Haiman neuroendokriiniset kasvaimet (haiman NET)

Sunitinib Mylan on tarkoitettu inoperaabeleiden tai metastasoituneiden hyvin erilaistuneiden haiman

neuroendokriinisten kasvainten (haiman NET) hoitoon aikuisille taudin edetessä.

4.2

Annostus ja antotapa

Sunitinibihoidon aloittavan lääkärin tulee olla perehtynyt syöpälääkkeiden käyttöön.

Annostus

GIST ja MRCC: Sunitinib Mylanin suositusannos on 50 mg kerran vuorokaudessa suun kautta

4 perättäisen viikon ajan, minkä jälkeen on 2 viikon hoitotauko (hoito-ohjelma 4/2). Tästä muodostuu

yksi 6 viikon hoitosykli.

Haiman NET: Sunitinib

Mylanin suositusannos on 37,5 mg kerran vuorokaudessa suun kautta ilman

suunniteltua hoitotaukoa.

Annosmuutokset

Turvallisuus ja siedettävyys

GIST ja MRCC: Annosta voidaan muuttaa 12,5 mg kerrallaan potilaan yksilöllisen

turvallisuuden ja

sietokyvyn perusteella. Vuorokausiannos ei saa olla yli 75 mg eikä alle 25 mg.

Haiman NET: Annosta voidaan muuttaa 12,5 mg kerrallaan potilaan yksilöllisen turvallisuuden ja

sietokyvyn perusteella. Vaiheen 3 haiman NET -tutkimuksessa suurin käytetty annos oli 50 mg

vuorokaudessa.

Hoidon tauottaminen voi olla tarpeen yksilöllisen turvallisuuden ja siedettävyyden perusteella.

CYP3A4:n estäjät/induktorit

Sunitinibin

antoa samanaikaisesti potenttien CYP3A4:n induktorien kuten rifampisiinin kanssa on

vältettävä (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). Jos tämä ei ole mahdollista, sunitinibin

annosta on ehkä

suurennettava 12,5 mg kerrallaan (enintään annokseen 87,5 mg/vrk GIST- ja MRCC-käyttöaiheissa ja

enintään annokseen 62,5 mg/vrk haiman NET -käyttöaiheessa) siedettävyyden huolellisen seurannan

perusteella.

Sunitinibin

samanaikaista antoa potenttien CYP3A4:n estäjien kuten ketokonatsolin kanssa on

vältettävä (ks. kohdat 4.4 ja 4.5). Jos tämä ei ole mahdollista, sunitinibin

annos on ehkä pienennettävä

vähimmäismäärään 37,5 mg/vrk GIST- ja MRCC-käyttöaiheissa tai vähimmäismäärään 25 mg/vrk

haiman NET -käyttöaiheessa siedettävyyden huolellisen seurannan perusteella.

Potilaalle on harkittava jotakin sellaista samanaikaista lääkevalmistetta, jonka CYP3A4:n induktio- tai

estopotentiaali on olematon tai hyvin pieni.

Erityisryhmät

Pediatriset potilaat

Sunitinibin

turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Saatavissa olevan tiedon perusteella, joka on kuvattu kohdissa 4.8, 5.1 ja 5.2, ei voida antaa

suosituksia annostuksesta.

Iäkkäät

Kliinisissä tutkimuksissa noin kolmannes sunitinibia

saaneista potilaista oli vähintään 65-vuotiaita.

Nuorten ja iäkkäiden potilaiden välillä ei havaittu merkitseviä eroja turvallisuudessa eikä hoidon

tehossa.

Maksan vajaatoiminta

Aloitusannoksen muuttamista ei suositella potilaille, joilla on lievä tai keskivaikea maksan

vajaatoiminta (Child–Pugh-luokat A ja B). Sunitinibia ei ole tutkittu tutkimushenkilöillä,

joilla on

vaikea maksan vajaatoiminta (Child–Pugh-luokka C), ja siksi sen käyttöä ei voida suositella potilaille,

joilla on vaikea maksan vajaatoiminta (ks. kohta 5.2).

Munuaisten vajaatoiminta

Sunitinibin

aloitusannosta ei tarvitse muuttaa, jos potilaalla on munuaisten vajaatoiminta (lievästä

vaikeaan) tai dialyysihoitoa vaativa loppuvaiheen munuaissairaus. Annosmuutosten tulee perustua

potilaan yksilölliseen turvallisuuteen ja sietokykyyn (ks. kohta 5.2).

Antotapa

Sunitinib Mylan otetaan suun kautta. Se voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa.

Jos annos jää väliin, potilaalle ei pidä antaa ylimääräistä annosta. Potilaan tulee ottaa tavanomainen

lääkärin määräämä annos seuraavana päivänä.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Samanaikaista antoa potenttien CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä, koska se voi pienentää

plasman sunitinibipitoisuutta

(ks. kohdat 4.2 ja 4.5).

Samanaikaista antoa potenttien CYP3A4:n estäjien kanssa on vältettävä, koska se voi suurentaa

plasman sunitinibipitoisuutta

(ks. kohdat 4.2 ja 4.5).

Ihon ja kudosten häiriöt

Potilaalle on kerrottava, että sunitinibihoidon

aikana voi ilmetä hiusten tai ihon depigmentaatiota.

Muita mahdollisia ihovaikutuksia ovat ihon kuivuminen, paksuneminen tai halkeileminen,

rakkulamuodostus tai ihottuma kämmenissä ja jalkapohjissa.

Nämä vaikutukset eivät olleet kumulatiivisia vaan tyypillisesti

korjaantuivat eivätkä yleensä johtaneet

hoidon lopettamiseen. Pyoderma gangrenosum -tapauksia on raportoitu. Nämä tapaukset yleensä

korjautuivat, kun sunitinibin anto keskeytettiin. Vaikeita ihoreaktioita, mm. erythema multiformea

sekä Stevens–Johnsonin oireyhtymään ja toksiseen epidermaaliseen nekrolyysiin viittaavia tapauksia,

on raportoitu. Osa näistä tapauksista on johtanut kuolemaan. Jos Stevens–Johnsonin oireyhtymään,

toksiseen epidermaaliseen nekrolyysiin tai erythema multiformeen viittaavia merkkejä tai oireita

ilmenee (esim. paheneva ihottuma, johon usein liittyy rakkuloita tai limakalvovaurioita),

sunitinibihoito tulee keskeyttää. Jos Stevens–Johnsonin oireyhtymän tai toksisen epidermaalisen

nekrolyysin diagnoosi varmistuu, hoitoa ei saa aloittaa uudelleen. Joissakin epäillyissä erythema

multiforme -tapauksissa potilaat sietivät sunitinibihoidon

aloittamisen uudelleen pienemmällä

annoksella reaktion häviämisen jälkeen. Osa näistä potilaista sai myös samanaikaista hoitoa

kortikosteroideilla tai antihistamiineilla (ks. kohta 4.8).

Verenvuoto ja kasvaimen verenvuoto

Sunitinibilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä

seurannassa on ilmoitettu verenvuototapahtumia, kuten verenvuotoja maha-suolikanavassa,

hengitysteissä, virtsateissä ja aivoissa. Osa näistä tapahtumista on johtanut kuolemaan (ks. kohta 4.8).

Verenvuototapahtumien tavanomaiseen arviointiin

tulee kuulua täydellinen verenkuva ja

lääkärintarkastus.

Verenvuotohaittavaikutuksista yleisin oli nenäverenvuoto, jota ilmoitettiin

noin puolella niistä

potilaista, joilla oli kiinteitä kasvaimia ja joilla ilmeni jokin verenvuototapahtuma. Jotkin

nenäverenvuototapahtumista olivat vaikeita, mutta vain hyvin harvat niistä johtivat kuolemaan.

Kasvaimen verenvuotoa, jonka yhteydessä joskus esiintyy kasvaimen nekroosia, on raportoitu. Jotkin

näistä verenvuototapahtumista johtivat kuolemaan.

Verenvuoto kasvaimessa voi alkaa yhtäkkiä. Jos kyseessä on keuhkokasvain, verenvuoto kasvaimesta

voi ilmetä vaikeana ja hengenvaarallisena veriyskänä (hemoptyysi) tai verenvuotona keuhkoista.

Keuhkoverenvuotoa on esiintynyt kliinisissä tutkimuksissa, ja sitä on raportoitu myös markkinoille

tulon jälkeen sunitinibihoitoa

saaneilla MRCC-, GIST- ja keuhkosyöpäpotilailla. Osa tapauksista on

johtanut kuolemaan. Sunitinibia

ei ole hyväksytty keuhkosyöpäpotilaiden hoitoon.

Jos potilas saa samanaikaisesti antikoagulanttihoitoa (esim. varfariinia, asenokumarolia), häneltä on

aika ajoin määritettävä täydellinen verenkuva (trombosyytit) ja hyytymistekijät (P-TT/INR) ja hänelle

on tehtävä lääkärintarkastus.

Ruoansulatuselimistö

Yleisimmin ilmoitetut ruoansulatuselimistön haittavaikutukset olivat ripuli, pahoinvointi/oksentelu,

vatsakipu, dyspepsia ja stomatiitti/suukipu.

Myös esofagiittitapahtumia on raportoitu (ks. kohta 4.8).

Hoitoa vaativien ruoansulatuselimistön

haittavaikutusten tukihoitoon

voi kuulua pahoinvointi-, ripuli-

tai antasidilääkitys.

Sunitinibilla hoidetuilla

potilailla,

joilla oli vatsaontelossa pahanlaatuinen kasvain, on raportoitu

vakavia, jopa kuolemaan johtaneita ruoansulatuselimistön

komplikaatioita, mukaan lukien

ruoansulatuskanavan puhkeama.

Kohonnut verenpaine

Sunitinibin

käytön yhteydessä on ilmoitettu verenpaineen kohoamista, myös vaikeaa hypertensiota

(systolinen paine > 200 mmHg tai diastolinen 110 mmHg). Potilaat on seulottava kohonneen

verenpaineen varalta ja hoidettava asianmukaisesti.

Hoidon tilapäistä keskeyttämistä suositellaan, jos potilaan vaikeaa hypertensiota ei saada lääkehoidolla

hallintaan. Hoitoa voidaan jatkaa, kun kohonnut verenpaine on saatu asianmukaisesti hallintaan (ks.

kohta 4.8).

Hematologiset häiriöt

Sunitinibin

käytön yhteydessä raportoitiin absoluuttisen neutrofiilimäärän ja verihiutalemäärän

pienentymistä (ks. kohta 4.8). Nämä tapahtumat eivät olleet kumulatiivisia vaan tyypillisesti

korjaantuivat eivätkä yleensä johtaneet hoidon lopettamiseen. Yksikään vaiheen 3 tutkimuksissa

todetuista tapahtumista ei ollut kuolemaan johtava, mutta valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä

seurannassa on ilmoitettu harvinaisena kuolemaan johtaneita hematologisia tapahtumia, mukaan

lukien trombosytopeniaan liittyviä verenvuotoja ja neutropeenisia infektioita.

Anemiaa on havaittu ilmaantuvan sunitinibihoidon

alkuvaiheessa sekä myöhemmin hoidon aikana.

Sunitinibihoitoa saavalta potilaalta tulee määrittää täydellinen verenkuva jokaisen hoitosyklin

alussa

(ks. kohta 4.8).

Sydän

Sunitinibilla hoidetuilla

potilailla on ilmoitettu sydän- ja verisuonitapahtumia, mukaan lukien sydämen

vajaatoiminta, kardiomyopatia, vasemman kammion ejektiofraktion pieneneminen alle

normaaliarvojen alarajan, sydänlihastulehdus, sydänlihasiskemia ja sydäninfarkti. Osa näistä

tapahtumista on johtanut kuolemaan. Nämä tiedot viittaavat siihen, että sunitinibi

lisää

kardiomyopatian riskiä. Hoitoa saaneilla potilailla ei ole tunnistettu lääkeaineen spesifisen vaikutuksen

lisäksi muita erityisiä sunitinibin

aiheuttamalle kardiomyopatialle altistavia riskitekijöitä. Sunitinibia

on käytettävä varoen potilailla, joilla on riski saada edellä mainittuja tapahtumia tai joilla on

aikaisemmin ilmennyt kyseisiä tapahtumia (ks. kohta 4.8).

Kaikista sunitinibin

kliinisistä tutkimuksista poissuljettiin

potilaat, joilla oli ollut sunitinibin antoa

edeltäneiden 12 kuukauden aikana jokin sydäntapahtuma, kuten sydäninfarkti (myös vaikea/epästabiili

angina pectoris), sepelvaltimon/ääreisvaltimon

ohitusleikkaus, oireinen kongestiivinen sydämen

vajaatoiminta, aivoverisuonitapahtuma tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA) tai

keuhkoveritulppa. Ei tiedetä, liittyykö

sunitinibin

käyttöön suurempi vasemman kammion

toimintahäiriön

kehittymisen riski potilailla,

joilla on jokin edellä mainittu samanaikainen sairaus.

Lääkärin tulee arvioida riskiä sunitinibin mahdollisia

hyötyjä vasten. Potilaita on seurattava

sunitinibihoidon

aikana tarkoin kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan kliinisten

merkkien ja

oireiden varalta, erityisesti jos potilaalla on sydämeen liittyviä riskitekijöitä

ja/tai hänellä on

aikaisemmin todettu sepelvaltimotauti. Sydämen vasemman kammion ejektiofraktion mittaamista sekä

lähtötilanteessa että ajoittain sunitinibihoidon

aikana on harkittava. Ejektiofraktion mittaamista

lähtötilanteessa on harkittava myös silloin, kun potilaalla ei ole sydämeen liittyviä riskitekijöitä.

Sunitinibihoidon lopettamista suositellaan, jos potilaalla ilmenee kliinisiä merkkejä kongestiivisesta

sydämen vajaatoiminnasta. Sunitinibihoito on keskeytettävä ja/tai annosta pienennettävä potilaalla,

jolla ei ole kliinistä näyttöä kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta mutta jolla ejektiofraktio on

pienempi kuin 50 % ja > 20 % pienempi kuin lähtötilanteessa.

QT-ajan piteneminen

Sunitinibille altistuneilla potilailla on todettu QT-ajan pitenemistä ja kääntyvien kärkien takykardiaa

(torsades de pointes). QT-ajan piteneminen voi suurentaa potilaan riskiä saada ventrikulaarisia

rytmihäiriöitä,

mukaan lukien kääntyvien kärkien takykardia.

Varovaisuutta on noudatettava sunitinibin käytössä potilaille,

joiden QT-ajan tiedetään olleen aiemmin

pidentynyt; potilaille,

jotka käyttävät rytmihäiriölääkkeitä tai QT-aikaa mahdollisesti pidentäviä

lääkevalmisteita; tai potilaille,

joilla on entuudestaan jokin relevantti sydänsairaus, bradykardia tai

elektrolyyttihäiriöitä. Sunitinibin

samanaikaista antoa potenttien CYP3A4:n estäjien kanssa on

vältettävä, koska plasman sunitinibipitoisuus voi suurentua (ks. kohdat 4.2, 4.5 ja 4.8).

Laskimoiden tromboemboliset tapahtumat

Sunitinibia saaneilla potilailla on raportoitu hoitoon liittyneitä laskimoiden tromboembolisia

tapahtumia, mukaan lukien syvä laskimotukos ja keuhkoveritulppa (ks. kohta 4.8). Valmisteen

markkinoille

tulon jälkeisessä seurannassa on todettu kuolemaan johtaneita

keuhkoveritulppatapauksia.

Valtimoiden tromboemboliset tapahtumat

Sunitinibihoitoa saaneilla potilailla on raportoitu valtimoiden tromboembolisia tapahtumia, jotka

johtivat joskus potilaan kuolemaan. Yleisimpiä tapahtumia olivat aivoverisuonitapahtumat,

ohimenevät aivoverenkiertohäiriöt ja aivoinfarktit. Valtimoiden tromboembolisten tapahtumien

riskitekijöitä olivat syöpäsairauden ja vähintään 65 vuoden iän lisäksi kohonnut verenpaine, diabetes

ja aiempi tromboembolinen sairaus.

Aneurysmat ja valtimon dissekaatiot

VEGF-reitin estäjien käyttö potilailla, joilla on kohonnut verenpaine tai joilla ei ole kohonnutta

verenpainetta, saattaa edistää aneurysmien ja/tai valtimon dissekaatioiden muodostumista. Tämä riski

on arvioitava tarkoin ennen Sunitinib Mylan -hoidon aloittamista potilaille,

joilla on riskitekijöitä,

kuten kohonnut verenpaine tai aikaisempi aneurysma.

Tromboottinen mikroangiopatia (TMA)

Tromboottisen mikroangiopatian,

mukaan lukien tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (TTP)

ja hemolyyttis-ureemisen oireyhtymän (HUS), mahdollisuus on otettava huomioon, jos potilaalla

ilmenee hemolyyttistä anemiaa, trombosytopeniaa, väsymystä, fluktuoivia neurologisia oireita ja

löydöksiä, munuaisten vajaatoimintaa ja kuumetta. Tapaukset ovat joskus johtaneet munuaisten

vajaatoimintaan tai kuolemaan. Sunitinibihoito

on keskeytettävä, jos potilaalle kehittyy tromboottinen

mikroangiopatia. TMA:n hoito on aloitettava viipymättä. Tromboottisen mikroangiopatian oireiden

häviämistä on todettu sunitinibihoidon

keskeyttämisen jälkeen (ks. kohta 4.8).

Kilpirauhasen toimintahäiriö

Jokaisen potilaan kilpirauhasen toiminta on suositeltavaa tutkia lähtötilanteessa laboratoriokokein.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa tai liikatoimintaa sairastavat potilaat tulee hoitaa tavanomaisen

lääketieteellisen käytännön mukaisesti ennen sunitinibihoidon

aloittamista. Sunitinibihoidon

aikana

kilpirauhasen toimintaa on seurattava säännöllisesti 3 kuukauden välein. Lisäksi potilaita on

tarkkailtava tiiviisti kilpirauhasen toimintahäiriön

merkkien ja oireiden varalta hoidon aikana. Jos

potilaalle kehittyy kilpirauhasen toimintahäiriöön viittaavia merkkejä ja/tai oireita, kilpirauhasen

toiminta on tutkittava laboratoriokokein kliinisen tarpeen mukaan. Potilaat, joille kehittyy

kilpirauhasen toimintahäiriö, on hoidettava tavanomaisen lääketieteellisen käytännön mukaan.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa on havaittu ilmaantuvan sunitinibihoidon alkuvaiheessa sekä

myöhemmin hoidon aikana (ks. kohta 4.8).

Haimatulehdus

Seerumin lipaasi- ja amylaasiaktiivisuuden

lisääntymistä havaittiin sunitinibia saaneilla potilailla,

joilla oli erilaisia kiinteitä kasvaimia. Näillä potilailla lipaasiaktiivisuuden lisääntyminen oli

ohimenevää eikä siihen yleensä liittynyt haimatulehduksen merkkejä tai oireita (ks. kohta 4.8).

Vakavia haimatapahtumia, joista osa on johtanut kuolemaan, on ilmoitettu. Jos potilaalla on

haimatulehduksen oireita, sunitinibihoito

on lopetettava ja potilaalle on annettava asianmukaista

elintoimintoja tukevaa hoitoa.

Maksatoksisuus

Sunitinibihoitoa saaneilla potilailla on havaittu maksatoksisuutta. Maksan vajaatoimintaa, joka osassa

tapauksista johti potilaan kuolemaan, havaittiin alle 1 %:lla sunitinibihoitoa saaneista potilaista, joilla

oli kiinteä kasvain. Maksan toimintakokeiden tuloksia (alaniinitransaminaasi- [ALAT],

aspartaattitransaminaasi- [ASAT] ja bilirubiinipitoisuuksia) on seurattava ennen hoidon aloittamista,

kunkin hoitosyklin

aikana ja kliinisen

tarpeen mukaan. Jos maksan vajaatoiminnan merkkejä tai oireita

ilmenee, sunitinibihoito

on lopetettava ja potilaalle on annettava asianmukaista elintoimintoja tukevaa

hoitoa (ks. kohta 4.8).

Munuaisten toiminta

Munuaisten toimintahäiriöitä,

vajaatoimintaa ja/tai akuuttia vajaatoimintaa on raportoitu ja ne ovat

johtaneet joissakin tapauksissa potilaan kuolemaan (ks. kohta 4.8).

Taustalla olevan munuaissolukarsinooman

lisäksi munuaisten vajaatoiminnan/toimintahäiriön

riskitekijöitä sunitinibia saavilla potilailla ovat korkea ikä, diabetes, taustalla oleva munuaisten

vajaatoiminta, sydämen vajaatoiminta, kohonnut verenpaine, sepsis, dehydraatio/hypovolemia ja

rabdomyolyysi.

Sunitinibihoidon jatkamisen turvallisuutta potilailla,

joilla on keskivaikea tai vaikea proteinuria, ei ole

arvioitu järjestelmällisesti.

Proteinuriaa ja joissakin harvinaisissa tapauksissa nefroottista oireyhtymää on ilmoitettu.

Virtsakokeiden tekemistä lähtötilanteessa suositellaan, ja potilasta tulee seurata proteinurian

kehittymisen tai pahenemisen varalta. Sunitinibihoito

on lopetettava, jos potilaalla ilmenee

nefroottinen oireyhtymä.

Fistelit

Jos fistelimuodostusta ilmenee, sunitinibihoito

on keskeytettävä. Sunitinibihoidon

jatkamisesta

potilaille, joilla on fisteleitä, on saatavilla vain vähän tietoa (ks. kohta 4.8).

Heikentynyt haavojen paraneminen

Haavojen paranemisen on raportoitu heikentyneen sunitinibihoidon aikana.

Sunitinibin

vaikutusta haavojen paranemiseen ei ole tutkittu systemaattisissa kliinisissä tutkimuksissa.

Jos potilaalle tehdään suuri leikkaus, sunitinibihoito

suositellaan varotoimena keskeyttämään

tilapäisesti. Hoidon uudelleen aloittamisen ajankohdasta suuren leikkauksen jälkeen on vähän kliinistä

kokemusta. Päätöksen sunitinibihoidon

aloittamisesta uudelleen suuren leikkauksen jälkeen on siksi

perustuttava kliiniseen arvioon siitä, miten potilas on toipunut leikkauksesta.

Leukaluun osteonekroosi

Sunitinibilla hoidetuilla

potilailla on raportoitu leukaluun osteonekroosia. Suurin osa tapauksista

raportoitiin potilailla, jotka olivat saaneet edeltävää tai samanaikaista laskimonsisäistä

bisfosfonaattilääkitystä. Bisfosfonaattien laskimonsisäiseen käyttöön tiedetään liittyvän leukaluun

osteonekroosin riski. Varovaisuutta on siksi noudatettava, kun sunitinibia ja laskimonsisäisiä

bisfosfonaatteja käytetään joko samanaikaisesti tai peräkkäin.

Invasiiviset hammastoimenpiteet on myös tunnistettu riskitekijäksi. Ennen sunitinibihoidon

aloittamista on harkittava hampaiden kunnon tarkistamista ja sopivaa ehkäisevää hammashoitoa.

Invasiivisia hammastoimenpiteitä on mahdollisuuksien

mukaan vältettävä, jos potilas on saanut

aiemmin tai saa parhaillaan bisfosfonaatteja laskimonsisäisesti (ks. kohta 4.8).

Yliherkkyys/angioedeema

Jos yliherkkyyden aiheuttamaa angioedeemaa ilmenee, sunitinibihoito

on keskeytettävä ja potilasta on

hoidettava asianmukaisesti (ks. kohta 4.8).

Kouristuskohtaukset

Sunitinibilla tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä

seurannassa on raportoitu kouristuskohtauksia. Jos potilaalla ilmenee kouristuskohtauksia ja

merkkejä/oireita, jotka viittaavat reversiibeliin posterioriseen leukoenkefalopatiaoireyhtymään (esim.

kohonnut verenpaine, päänsärky, vireystason heikkeneminen, mentaalisten toimintojen muuttuminen

ja näönmenetys, mukaan lukien kortikaalinen sokeus), lääketieteellinen hoito ja myös hypertension

hoito on tarpeen. Sunitinibihoidon

tilapäistä keskeyttämistä suositellaan; kun oireet häviävät, hoito

voidaan aloittaa uudelleen hoitavan lääkärin harkinnan mukaan (ks. kohta 4.8).

Tuumorilyysioireyhtymä (TLS)

Tuumorilyysioireyhtymätapauksia, joista osa johti kuolemaan, on todettu harvoin sunitinibihoitoa

saaneilla potilailla kliinisissä tutkimuksissa ja markkinoille tulon jälkeisissä seurannassa.

Tuumorilyysioireyhtymän

riskitekijöitä

ovat suuri tuumoritaakka, edeltävä krooninen munuaisten

vajaatoiminta, oliguria, dehydraatio, hypotensio ja virtsan happamuus. Näitä potilaita on tarkkailtava

huolellisesti

ja hoidettava kliinisen tarpeen mukaan. Profylaktista nesteytystä on harkittava.

Infektiot

Vakavia infektioita, joissakin tapauksissa kuolemaan johtaneita, on raportoitu neutropenian yhteydessä

ja ilman neutropeniaa. Nekrotisoivaa faskiittia, myös välilihassa, on raportoitu melko harvoin. Osa

tapauksista on johtanut kuolemaan (ks. kohta 4.8).

Jos potilaalle kehittyy nekrotisoiva faskiitti, sunitinibihoito

on keskeytettävä ja tilanteen edellyttämä

hoito on aloitettava viipymättä.

Hypoglykemia

Sunitinibihoidon aikana on ilmoitettu veren glukoosipitoisuuden laskua, joka on joissakin tapauksissa

aiheuttanut kliinisiä oireita ja vaatinut sairaalahoitoa tajunnan menetyksen vuoksi. Sunitinibihoito

tulee keskeyttää tilapäisesti, jos oireista hypoglykemiaa ilmenee. Diabeetikkojen veren

glukoosipitoisuus tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta diabeteslääkevalmisteen annosta voidaan

tarvittaessa muuttaa hypoglykemiariskin

minimoimiseksi

(ks. kohta 4.8).

Natrium

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia on tehty vain aikuisilla.

Lääkevalmisteet, jotka voivat suurentaa plasman sunitinibipitoisuuksia

CYP3A4:n estäjien vaikutus

Kun terveille vapaaehtoisille tutkimushenkilöille annettiin kerta-annos sunitinibia samanaikaisesti

vahvan CYP3A4:n estäjän ketokonatsolin kanssa, sunitinibin ja päämetaboliitin yhdistetty

enimmäispitoisuus

) suureni 49 % ja pitoisuus-aikakuvaajan alle jäävä pinta-ala (AUC

0-∞

) 51 %.

Sunitinibin

anto yhdessä vahvojen CYP3A4:n estäjien (kuten ritonaviirin, itrakonatsolin,

erytromysiinin,

klaritromysiinin,

greippimehun) kanssa voi suurentaa sunitinibin pitoisuuksia.

Siksi samanaikaista hoitoa CYP3A4:n estäjien kanssa on vältettävä tai samanaikaiseen käyttöön on

valittava lääkevalmiste, jonka CYP3A4:n estopotentiaali on olematon tai hyvin pieni.

Jos tämä ei ole mahdollista, Sunitinib

Mylan -annos on ehkä pienennettävä vähimmäismäärään

37,5 mg/vrk GIST- ja MRCC-käyttöaiheissa tai vähimmäismäärään 25 mg/vrk haiman

NET -käyttöaiheessa siedettävyyden huolellisen seurannan perusteella (ks. kohta 4.2).

Rintasyövän resistenssiproteiinin (BCRP:n) estäjien vaikutus

Saatavilla on vain vähän kliinisiä tietoja sunitinibin ja BCRP:n estäjien välisestä yhteisvaikutuksesta,

eikä yhteisvaikutuksen mahdollisuutta sunitinibin

ja muiden BCRP:n estäjien välillä voida sulkea pois

(ks. kohta 5.2).

Lääkevalmisteet, jotka voivat pienentää plasman sunitinibipitoisuuksia

CYP3A4:n induktorien vaikutus

Kun terveille vapaaehtoisille tutkimushenkilöille annettiin kerta-annos sunitinibia samanaikaisesti

CYP3A4:n induktorin rifampisiinin kanssa, sunitinibin

ja päämetaboliitin yhdistetty C

-arvo pieneni

23 % ja AUC

0-∞

-arvo 46 %.

Sunitinibin

anto yhdessä vahvojen CYP3A4:n induktorien (kuten deksametasonin, fenytoiinin,

karbamatsepiinin, rifampisiinin,

fenobarbitaalin tai mäkikuismaa [Hypericum perforatum] sisältävien

rohdosvalmisteiden) kanssa voi pienentää sunitinibin

pitoisuuksia. Siksi samanaikaista hoitoa

CYP3A4:n induktorien kanssa on vältettävä tai samanaikaiseen käyttöön on valittava lääkevalmiste,

jonka CYP3A4:n induktiopotentiaali

on olematon tai hyvin pieni. Jos tämä ei ole mahdollista,

Sunitinib Mylan -annostusta on ehkä suurennettava 12,5 mg/vrk kerrallaan (enintään määrään

87,5 mg/vrk GIST- ja MRCC-käyttöaiheissa tai määrään 62,5 mg/vrk haiman NET -käyttöaiheessa)

siedettävyyden huolellisen seurannan perusteella (ks. kohta 4.2).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ehkäisy miehillä ja naisilla

Naisia, jotka voivat tulla raskaaksi, on kehotettava käyttämään tehokasta ehkäisyä ja välttämään

raskaaksituloa sunitinibihoidon aikana.

Raskaus

Ei ole olemassa tietoja sunitinibin

käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu

lisääntymistoksisuutta,

myös sikiön epämuodostumia (ks. kohta 5.3). Sunitinib Mylania ei pidä käyttää

raskauden aikana eikä naispotilaille, jotka eivät käytä tehokasta ehkäisyä, jollei mahdollinen hyöty

oikeuta sikiölle koituvaa mahdollista riskiä. Jos sunitinibia annetaan raskaana olevalle tai jos potilas

tulee raskaaksi sunitinibihoidon aikana, hänelle on kerrottava sikiölle mahdollisesti aiheutuvasta

vaarasta.

Imetys

Sunitinibi

ja/tai sen metaboliitit erittyvät rotan maitoon. Ei tiedetä, erittyykö sunitinibi

tai sen

aktiivinen päämetaboliitti ihmisen rintamaitoon. Koska vaikuttavat aineet yleensä erittyvät ihmisen

rintamaitoon ja koska rintaruokitut lapset voivat saada tästä vakavia haittavaikutuksia,

sunitinibihoidon

aikana ei saa imettää.

Hedelmällisyys

Ei-kliinisten tutkimusten tulosten perusteella sunitinibihoito

voi heikentää sekä miehen että naisen

hedelmällisyyttä (ks. kohta 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn

Sunitinib Mylan -valmisteella on vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Potilasta on

varoitettava, että hänellä voi ilmetä heitehuimausta sunitinibihoidon

aikana.

4.8

Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Vakavimmat sunitinibiin

liittyvät haittavaikutukset ovat munuaisten vajaatoiminta, sydämen

vajaatoiminta, keuhkoveritulppa, ruoansulatuskanavan puhkeaminen ja verenvuodot (esim.

hengitysteissä, ruoansulatuskanavassa, kasvaimessa, virtsateissä ja aivoissa). Osa tapauksista johti

kuolemaan. Yleisimpiä kaikenasteisia haittavaikutuksia (ilmeni RCC-, GIST- ja haiman

NET -myyntilupatutkimuksissa mukana olleilla potilailla)

olivat ruokahalun väheneminen, makuaistin

häiriöt, kohonnut verenpaine, uupumus, ruoansulatuskavanan häiriöt (esim. ripuli, pahoinvointi,

suutulehdus, dyspepsia ja oksentelu), ihon värimuutokset sekä käsi-jalkaoireyhtymä. Nämä oireet

saattavat vähentyä hoitoa jatkettaessa. Kilpirauhasen vajaatoiminta saattaa kehittyä hoidon aikana.

Hematologiset häiriöt (kuten neutropenia, trombosytopenia ja anemia) kuuluvat yleisimpien

haittavaikutusten joukkoon.

Edellä kohdassa 4.4 ja jäljempänä kohdassa 4.8 lueteltujen kuolemaan johtaneiden tapahtumien lisäksi

muita sunitinibiin

mahdollisesti liittyviä kuolemaan johtaneita tapahtumia olivat monielinvaurio,

disseminoitunut intravaskulaarinen koagulaatio, peritoneaalinen verenvuoto, lisämunuaisten

vajaatoiminta, ilmarinta, sokki ja äkkikuolema.

Taulukoitu luettelo haittavaikutuksista

Haittavaikutukset, joita raportoitiin GIST-, MRCC- ja haiman NET -potilailla,

kun 7 115 potilaasta

kerätyt tiedot yhdistettiin,

on lueteltu alla elinjärjestelmän, esiintymistiheyden ja vaikeusasteen

mukaan (NCI-CTCAE). Mukana ovat myös haittavaikutukset, jotka on todettu markkinoille

tulon

jälkeen kliinisissä tutkimuksissa. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa

haittavaikutuksen vakavuuden mukaan laskevassa järjestyksessä.

Esiintymistiheyksien

määritelmät ovat seuraavat: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10),

melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen

(< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Taulukko 1. Kliinisissä tutkimuksissa ilmoitetut haittavaikutukset

Elinjärjestel

Hyvin yleinen

Yleinen

Melko

harvinainen

Harvinainen

Tuntematon

Infektiot

Virusinfektiot

Hengitystie-

infektiot

Absessi

Sieni-infektiot

Virtsatieinfektio

Ihoinfektiot

Sepsis

Nekrotisoiva

faskiitti*

Bakteeri-

infektiot

Veri ja

imukudos

Neutropenia

Trombosytopenia

Anemia

Leukopenia

Lymfopenia

Pansytopenia

Tromboottinen

mikroangiopatia

Immuuni-

järjestelmä

Yliherkkyys

Angioedeema

Umpieritys

Kilpirauhasen

vajaatoiminta

Kilpirauhasen

liikatoiminta

Kilpirauhastulehdus

Aineen-

vaihdunta

ja

ravitsemus

Ruokahalun

väheneminen

Nestehukka

Hypoglykemia

Tuumorilyysi-

oireyhtymä*

Psyykkiset

häiriöt

Unettomuus

Masennus

Hermosto

Heitehuimaus

Päänsärky

Makuaistin häiriö

Perifeerinen

neuropatia

Parestesia

Hypoestesia

Hyperestesia

Aivoverenvuoto*

Aivoverisuoni-

tapahtuma*

Ohimenevä

aivoverenkierto-

häiriö

Posteriorinen

reversiibeli

enkefalopatia-

oireyhtymä*

Silmät

Periorbitaalinen

turvotus

Silmäluomien

turvotus

Kyynelerityksen

lisääntyminen

Sydän

Sydänlihas-

iskemia

Ejektiofraktion

lasku

Kongestiivinen

sydämen

vajaatoiminta

Sydäninfarkti

Sydämen

vajaatoiminta*

Kardiomyopatia*

Perikardiaalinen

effuusio

Pidentynyt QT-

aika EKG:ssä

Vasemman

kammion

vajaatoiminta*

Kääntyvien kärkien

takykardia

Verisuonisto

Kohonnut

verenpaine

Syvä

laskimotromboosi

Kuumat aallot

Kasvojen

punoitus ja

kuumotus

Verenvuoto

kasvaimessa*

Aneurysmat

ja valtimon

dissekaatiot*

Hengityselim

et, rintakehä

ja välikarsina

Hengenahdistus

Nenäverenvuoto

Yskä

Keuhkoembolia*

Pleuraeffuusio*

Veriyskös

Keuhkoveren-

vuoto*

Hengitysvajaus*

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация