Sivextro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тедизолиден фосфат

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J01XX11

INN (Международно Name):

tedizolid phosphate

Терапевтична група:

Antibacterials for systemic use, , Other antibacterials

Терапевтична област:

Soft Tissue Infections; Skin Diseases, Bacterial

Терапевтични показания:

Sivextro is indicated for the treatment of acute bacterial skin and skin structure infections (ABSSSI) in adults and adolescents 12 years of age and older.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-03-23

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
Листовка: информация за
пациента
SIVEXTRO 200
mg филмирани таблетки
тедизолидов фосфат
(tedizo
lid phosphate)
Прочетете
внимателно цялата
листовка, преди да започнете да
приемате това лекарство,
тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас.
Не го преотстъпвайте на други хора. То
може
да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са
същите
като Вашите.
-
Ако получите
някакви нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции
,
неописани в тази
листовка. Вижте
точка
4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Sivextro и за какво се
използва
2.
Какво трябва
да знаете, преди да приемете Sivextro
3.
Как да приемате Sivextro
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sivex
tro
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява
SIVEXTRO
и за какво се използва
Sivextro
е антибиотик, който съдържа активното
вещество тедизолидов фосфат.
Принадлежи
към
група
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sivextro 200
mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200
mg тедизолидов фосфат
(tedizolid phosphate)
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Овална (с дължина
13,8 mm
на 7,4
mm широчина), жълта, филмирана таблетка,
с вдлъбнато
релефно означение „TZD“ върху
предната и „
200
“
върху обратната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Sivextro е показан за лечение на остри
бактериални инфекции на кожата и
меките тъкани
(acute
bacterial skin and
skin structure infections,
ABSSSI) при възрастни и юноши
на възраст
12
години
и по
-
големи
(вж. точки
4.4 и 5.1).
Трябва да се имат
предвид официалните насоки относно
правилната употреба на
антибактериални средства.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Тедизолидов фосфат филмирани
таблетки или прах за концентрат за
инфузионен разтвор може
да се използват
като
начална
терапия. Пациентите, които започват
лечение с парентералната
форма, могат да преминат към
пероралната, когато е клинично
показано.
Препоръчителна доза и
про
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2023
Листовка Листовка чешки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2023
Листовка Листовка датски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2023
Листовка Листовка немски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2023
Листовка Листовка естонски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2023
Листовка Листовка гръцки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2023
Листовка Листовка английски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2020
Листовка Листовка френски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2023
Листовка Листовка италиански 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2020
Листовка Листовка латвийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2020
Листовка Листовка литовски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2023
Листовка Листовка унгарски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2023
Листовка Листовка малтийски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2020
Листовка Листовка полски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2023
Листовка Листовка португалски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2020
Листовка Листовка румънски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2023
Листовка Листовка словашки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2023
Листовка Листовка словенски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2020
Листовка Листовка фински 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2023
Листовка Листовка шведски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2023
Листовка Листовка норвежки 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2023
Листовка Листовка исландски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2023
Листовка Листовка хърватски 29-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите