Signifor

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

pasireotide

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

H01CB05

INN (Международно Name):

pasireotide

Терапевтична група:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтична област:

Acromegaly; Pituitary ACTH Hypersecretion

Терапевтични показания:

Signifor е показан за лечение на възрастни пациенти с болест на Кушинг, при които хирургичната намеса не е вариант или при които операцията не е успешна. Сигнифор е показан за лечение на възрастни пациенти с акромегалия, за които хирургическа намеса не е вариант, или не е бил лечебен и които не се контролират на лечение с друг аналог на соматостатин.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-04-24

Листовка

                94
Б. ЛИСТОВКА
95
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIGNIFOR 0,3 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
SIGNIFOR 0,6 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
SIGNIFOR 0,9 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
пазиреотид (pasireotide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Signifor и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Signifor
3.
Как да използвате Signifor
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Signifor
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIGNIFOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Signifor 0,3 mg инжекционен разтвор
Signifor 0,6 mg инжекционен разтвор
Signifor 0,9 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Signifor 0,3 mg инжекционен разтвор
Една ампула от 1 ml съдържа 0,3 mg
пазиреотид (pasireotide) (като пазиреотидов
диаспартат).
Signifor 0,6 mg инжекционен разтвор
Една ампула от 1 ml съдържа 0,6 mg
пазиреотид (pasireotide) (като пазиреотидов
диаспартат).
Signifor 0,9 mg инжекционен разтвор
Една ампула от 1 ml съдържа 0,9 mg
пазиреотид (pasireotide) (като пазиреотидов
диаспартат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на възрастни пациенти с
болест на Cushing, при които не е
подходящо оперативно
лечение или при които оперативното
лечение е било неуспешно.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза
пазиреотид е 0,6 mg, приложени чрез
подкожна инжекция два
пъти дневно.
Два месеца след започване на
лечението със Signifor при пациентите
трябва да бъде оценена
клиничната полза. Пациентите, при
коит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-08-2022
Листовка Листовка чешки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-08-2022
Листовка Листовка датски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-08-2022
Листовка Листовка немски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-08-2022
Листовка Листовка естонски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-08-2022
Листовка Листовка гръцки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-08-2022
Листовка Листовка английски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-11-2017
Листовка Листовка френски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-08-2022
Листовка Листовка италиански 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-11-2017
Листовка Листовка латвийски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-11-2017
Листовка Листовка литовски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-08-2022
Листовка Листовка унгарски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-08-2022
Листовка Листовка малтийски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-11-2017
Листовка Листовка полски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-08-2022
Листовка Листовка португалски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-11-2017
Листовка Листовка румънски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-08-2022
Листовка Листовка словашки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-08-2022
Листовка Листовка словенски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-11-2017
Листовка Листовка фински 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-08-2022
Листовка Листовка шведски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-08-2022
Листовка Листовка норвежки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-08-2022
Листовка Листовка исландски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-08-2022
Листовка Листовка хърватски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-11-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите