Sevohale (previously known as Sevocalm)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

севофлуран

Предлага се от:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

АТС код:

QN01AB08

INN (Международно Name):

sevoflurane

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Анестетици, споделени

Терапевтични показания:

За индуциране и поддържане на анестезия.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-06-21

Листовка

                14
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ
ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
{КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА БУТИЛКА}
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Sevohale 100% v/v течност за инхалация с пара
за кучета и котки
sevoflurane
2.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ
Sevoflurane 100% v/v
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Течност за инхалация с пара.
4.
РАЗМЕР НА ОПАКОВКА
250 ml
6 x 250 ml
5.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
6.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За въвеждане и поддържане на
анестезия.
7.
МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Преди употреба прочети листовката.
Прилагайте чрез инхалация с
използване на калибриран изпарител за
севофлуран.
8.
КАРЕНТЕН СРОК
9.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
Да не се използва при животни с
известна свръхчувствителност към
sevoflurane или други
халогенирани анестетични агенти.
Да не се използва при животни с
известна или подозирана генетична
предразположеност към
злокачествена хипертермия. За
предупрежденията на оператора - преди
употреба прочети
листовката.
15
10.
СРОК НА ГОДНОСТ
Годен до {месец/година}
11.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ
Да не се съхранява при температури над
25 ºC.
Да не се охлажда.
Бутилката да се па
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Sevohale 100% v/v течност за инхалация с пара
за кучета и котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Sevoflurane
100% v/v
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Течност за инхалация с пара.
Бистра, безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучетa и котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За въвеждане и поддържане в състояние
на анестезия.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при животни с
известна свръхчувствителност към
sevoflurane или други
халогенирани анестетични агенти. Да
не се използва при животни с известна
или подозирана
генетична предразположеност към
злокачествена хипертермия.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на продукта
Халогенираните летливи анестетици
могат да взаимодействат със сухи
абсорбенти на
въглероден диоксид (CO
2
) до получаванет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-05-2021
Листовка Листовка чешки 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-05-2021
Листовка Листовка датски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-05-2021
Листовка Листовка немски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-05-2021
Листовка Листовка естонски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-05-2021
Листовка Листовка гръцки 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-05-2021
Листовка Листовка английски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-06-2018
Листовка Листовка френски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-05-2021
Листовка Листовка италиански 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-06-2018
Листовка Листовка латвийски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-06-2018
Листовка Листовка литовски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-05-2021
Листовка Листовка унгарски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-05-2021
Листовка Листовка малтийски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-06-2018
Листовка Листовка нидерландски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-06-2018
Листовка Листовка полски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-05-2021
Листовка Листовка португалски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-06-2018
Листовка Листовка румънски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-05-2021
Листовка Листовка словашки 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-05-2021
Листовка Листовка словенски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-06-2018
Листовка Листовка фински 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-05-2021
Листовка Листовка шведски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-05-2021
Листовка Листовка норвежки 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-05-2021
Листовка Листовка исландски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-05-2021
Листовка Листовка хърватски 05-05-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-05-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-06-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите