Silodosin Recordati Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

silodosin recordati

recordati ireland ltd - силодозин - Простатна хиперплазия - urologicals, алфа-адренорецепторите антагонисти - Лечение на признаците и симптомите на доброкачествена простатической хиперплазия (bph) при мъже на възраст.

Renovia Ace 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 10 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Renovia Ace 20 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 20 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/10 mg film - coated tablets

Lercapril 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lercapril 10 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Lercapril 20 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lercapril 20 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/10 mg film - coated tablets

Renovia Ace 20 mg/20 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 20 mg/20 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/20 mg film - coated tablets

Lercapril 20mg/20 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lercapril 20mg/20 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20mg/20 mg film - coated tablets

Carbaglu Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

carbaglu

recordati rare diseases - карглумова киселина - amino acid metabolism, inborn errors; propionic acidemia - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - carbaglu е показан при лечението на:hyperammonaemia връзка до n-acetylglutamate-синтазы първичен дефицит;hyperammonaemia поради изовалериановой acidaemia;hyperammonaemia поради methymalonic acidaemia;hyperammonaemia за сметка на пропионова acidaemia.

Cystadane Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cystadane

recordati rare diseases - Бетаин безводен - Хомоцистинурията - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - adjunctive treatment of homocystinuria, involving deficiencies or defects in:cystathionine beta-synthase (cbs);5,10-methylene-tetrahydrofolate reductase (mthfr);cobalamin cofactor metabolism (cbl). cystadane should be used as supplement to other therapies such as vitamin b6 (pyridoxine), vitamin b12 (cobalamin), folate and a specific diet.

Cystadrops Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cystadrops

recordati rare diseases - меркаптамин хидрохлорид - Цистинозата - ophthalmologicals, - cystadrops е показан за лечение на натрупвания на цистеинови кристали на роговицата при възрастни и деца на възраст от 2 години с цистиноза.