Fortacin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лидокаин, prilocaine

Предлага се от:

Recordati Ireland Ltd.

АТС код:

N01BB20

INN (Международно Name):

lidocaine, prilocaine

Терапевтична група:

Анестезиология

Терапевтична област:

Сексуална дисфункция, физиологична

Терапевтични показания:

Лечение на първична преждевременна еякулация при възрастни мъже.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-11-15

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FORTACIN 150 MG/ML + 50 MG/ML
СПРЕЙ ЗА КОЖА, РАЗТВОР
лидокаин/прилокаин
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги използвайте това лекарство
точно както е описано в тази листовка
или както Ви е казал
Вашия лекар или фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
-
Ако не се чувствате по-добре или
състоянието Ви се влоши, трябва да
потърсите лекарска
помощ.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fortacin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Fortacin
3.
Как да използвате Fortacin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fortacin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FORTACIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Fortacin е комбинация от две лекарства:
лидо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fortacin 150 mg/ml + 50 mg/ml спрей за кожа, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър разтвор съдържа 150 mg
лидокаин (lidocaine) и 50 mg прилокаин (prilocaine).
Всяко ативиране осигурява 50
микролитра, които съдържат 7,5 mg
лидокаин и 2,5 mg
прилокаин.
1 доза е равна на 3 активирания.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Спрей за кожа, разтвор
Безцветен до бледожълт разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Fortacin е показан за лечение на първична
преждевременна еякулация при
възрастни мъже.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 3 активирания,
приложени така, че да покрият
главичката на пениса.
Всяка доза съдържа общо 22,5 mg лидокаин
и 7,5 mg прилокаин на приложение (1 доза
се
равнява на 3 активирания).
В рамките на 24 часа могат да се
използват максимум 3 дози, като между
дозите трябва да
изминат най-малко 4 часа.
Специални популации
_ _
_Пациенти в старческа възраст _
Не се изискват корекции на дозата при
пациенти в старческа възраст.
Данните за ефикасността и
безопасността на Fortacin при
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-09-2022
Листовка Листовка чешки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-09-2022
Листовка Листовка датски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-09-2022
Листовка Листовка немски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-09-2022
Листовка Листовка естонски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-09-2022
Листовка Листовка гръцки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-09-2022
Листовка Листовка английски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-12-2014
Листовка Листовка френски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-09-2022
Листовка Листовка италиански 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-12-2014
Листовка Листовка латвийски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-12-2014
Листовка Листовка литовски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-09-2022
Листовка Листовка унгарски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-09-2022
Листовка Листовка малтийски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-12-2014
Листовка Листовка полски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-09-2022
Листовка Листовка португалски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-12-2014
Листовка Листовка румънски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-09-2022
Листовка Листовка словашки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-09-2022
Листовка Листовка словенски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-12-2014
Листовка Листовка фински 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-09-2022
Листовка Листовка шведски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-09-2022
Листовка Листовка норвежки 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-09-2022
Листовка Листовка исландски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-09-2022
Листовка Листовка хърватски 20-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите