Gliolan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

gliolan

photonamic gmbh & co. kg - 5-аминолевулинова киселина хидрохлорид - Глиомът - Антинеопластични средства - gliolan е показан при възрастни пациенти за визуализиране на злокачествена тъкан по време на операция за злокачествен глиом (степен iii и iv на Световната здравна организация).

Leflunomide medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - лефлуномид - Артрит, ревматоиден - Селективни имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (dmards). Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. с метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни странични реакции, затова на върха на лечение лефлуномидом трябва да се разглежда внимателно относно тези ползи / аспекти на риска . Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Temomedac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

temomedac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - темозоломид - glioma; glioblastoma - Антинеопластични средства - temomedac твърди капсули е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път мультиформной глиобластомы едновременно с лъчетерапия (ЛТ) и след като монотерапии лечение;деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.