Zurampic Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zurampic

grünenthal gmbh - lesinurad - hyperuricemia - Препарати против изгаряне - zurampic, в комбинация с инхибитор на ксантин оксидаза, е показан при възрастни за комбинирана обработка на hyperuricaemia при подагра пациенти (с или без тофите), които не са постигнали целта серумните нива на пикочната киселина с подходяща доза на ксантин оксидаза инхибитор сам.

Duzallo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duzallo

grunenthal gmbh - Алопуринол, lesinurad - подагра - Препарати против изгаряне - duzallo е показан при възрастни за лечение на гиперурикемии при пациенти с подагра, които все още не са постигнати целевите нива на пикочната киселина в кръвния серум с адекватна доза Аллопуринола сам.

Qutenza Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

qutenza

grunenthal gmbh - капсаицин - невралгия - Анестезиология - qutenza е показан за лечение на периферна невропатична болка при възрастни самостоятелно или в комбинация с други лекарствени продукти за облекчаване на болката.