Qutenza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

капсаицин

Предлага се от:

Grunenthal GmbH

АТС код:

N01BX04

INN (Международно Name):

capsaicin

Терапевтична група:

Анестезиология

Терапевтична област:

невралгия

Терапевтични показания:

Qutenza е показан за лечение на периферна невропатична болка при възрастни самостоятелно или в комбинация с други лекарствени продукти за облекчаване на болката.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-05-15

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
QUTENZA 179 MG ДЕРМАЛЕН ПЛАСТИР
капсаицин (capsaicin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции
уведомете Вашия лекар. Това включва и
всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Qutenza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди употреба
на Qutenza
3.
Как да използвате Qutenza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Qutenza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QUTENZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Qutenza съдържа капсаицин и принадлежи
към група лекарства, наричани
анестетици.
Qutenza е показана за лечение на
периферна невропатична болка 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Qutenza 179 mg дермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки дермален пластир от 280 cm
2
съдържа общо 179 mg капсаицин (capsaicin) или
640 микрограма капсаицин на cm
2
от пластира.
Помощно вещество с известно действие
Всяка туба от 50 g почистващ гел за Qutenza
съдържа 0,2 mg/g бутилхидроксианизол (E320).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Дермален пластир
Всеки пластир е с размери 14 cm х 20 cm (280 cm
2
) и се състои от залепваща страна,
съдържаща
активното вещество, и външен
поддържащ слой. Залепващата страна е
покрита с отстраняваща
се, прозрачна, ненапечатана,
диагонално разрязана освобождаваща
лента. Външната
повърхност на поддържащия слой е с
надпис „capsaicin 8%“.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Qutenza е показан за лечение на периферна
невропатична болка при възрастни,
самостоятелно
или в комбинация с други лекарствени
продукти за лечение на болка.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дермалният пластир Qutenza трябва да се
прилага от лекар или от медицински
специалист под
ръководството на лекар.
Дозировка
Дер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-07-2023
Листовка Листовка чешки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-07-2023
Листовка Листовка датски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-07-2023
Листовка Листовка немски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-07-2023
Листовка Листовка естонски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-07-2023
Листовка Листовка гръцки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-07-2023
Листовка Листовка английски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2015
Листовка Листовка френски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-07-2023
Листовка Листовка италиански 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2015
Листовка Листовка латвийски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2015
Листовка Листовка литовски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-07-2023
Листовка Листовка унгарски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-07-2023
Листовка Листовка малтийски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2015
Листовка Листовка полски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-07-2023
Листовка Листовка португалски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2015
Листовка Листовка румънски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-07-2023
Листовка Листовка словашки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-07-2023
Листовка Листовка словенски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2015
Листовка Листовка фински 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-07-2023
Листовка Листовка шведски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-07-2023
Листовка Листовка норвежки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-07-2023
Листовка Листовка исландски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-07-2023
Листовка Листовка хърватски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите