Pramipexole Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pramipexole accord

accord healthcare s.l.u. - прамипексол дихидрохлорид монохидрат - parkinson disease; restless legs syndrome - Антипаркинсонови лекарства - pramipexole accord е показан при възрастни за лечение на признаците и симптомите на идиопатична болест на parkinson, самостоятелно (без леводопа) или в комбинация с леводопа, i. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край-на-доза или "on-off" флуктуации).

Entecavir Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

entecavir accord

accord healthcare s.l.u. - Энтекавир - Хепатит В, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - Энтекавир Акорд е показан за лечение на хроничен вируса на хепатит В (hbv-инфекция) при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб и признаци на активна вирусна репликация, постоянно повишено ниво на аланинаминотрансферазы (alt) и гистологических признаци на активно възпаление и/или фиброза. декомпенсированные заболявания на черния дроб . Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен hbv-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В. Энтекавир accord също така е показан за лечение на хронична hbv-инфекция в нуклеозидов наивен педиатрични пациенти от 2 до.

Tigecycline Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tigecycline accord

accord healthcare s.l.u. - tigecycline - soft tissue infections; intraabdominal infections; bacterial infections; skin diseases, infectious - Антибактериални средства за подаване на заявления, - tygecycline съгласие, се посочва в възрастни и при деца на възраст от осем години за лечение на следните инфекции (виж раздели 4. 4 и 5. 1):трансфери инфекции на кожата и меките тъкани (cssti), с изключение на диабет крак инфекция (виж раздел 4. 4)трансфери интраабдоминальные инфекция (ciai)tygecycline на споразумението следва да се прилага само в случаите, когато други алтернативни антибиотици не са подходящи (виж раздели 4. 4, 4. На 8 и на 5. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Caspofungin Accord Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

caspofungin accord

accord healthcare s.l.u. - каспофунгин ацетат - candidiasis; aspergillosis - Антимикотици за системна употреба - Лечение на инвазивна кандидоза при възрастни и педиатрични пациенти. Лечение на инвазивна аспергилоза при възрастни и педиатрични пациенти, които резистентны до или непоносимост Амфотерицина, липидные лекарства Амфотерицина b и/или Итраконазол. Огнеупорность се определя като прогресията на инфекция или липса на подобрение след минимум 7 дни преди терапевтични дози ефективна терапия противогрибковой. За емпирична терапия очакваната гъбични инфекции (като например candida или аспергилл) в забързаното, все още неоткупоренных за възрастни и педиатрични пациенти.