Hemangiol Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hemangiol

pierre fabre dermatologie - пропранолол хидрохлорид - хемангиоми - Бета блокери - hemangiol is indicated in the treatment of proliferating infantile haemangioma requiring systemic therapy:life- or function-threatening haemangioma,ulcerated haemangioma with pain and/or lack of response to simple wound care measures,haemangioma with a risk of permanent scars or disfigurement. Тя трябва да бъде започната при деца на възраст от 5 седмици до 5 месеца.

Adasuve Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adasuve

ferrer internacional s.a. - локсапин - schizophrenia; bipolar disorder - Нервна система - adasuve е показан за бърз контрол на леко до умерено възбуда при възрастни пациенти с шизофрения или биполярно разстройство. Пациентите трябва да получават редовно лечение веднага след контролирането на симптомите на остра възбуда.

Diacomit Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

diacomit

biocodex - стирипентол - Миоклонична епилепсия, непълнолетни - Противоэпилептические средства, - diacomit е показан за употреба във връзка с клобазам и валпроат като допълнителна терапия на огнеупорни генерализирани тонично клонични припадъци при пациенти с тежки миоклонични епилепсия в стадий (smei синдром на dravet), чиито припадъци не са адекватно контролиран с клобазам и валпроат.

Fampyra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fampyra

biogen netherlands b.v.  - fampridine - Множествена склероза - Други нервна система препарати, - fampyra е показан за подобряване на ходене при възрастни пациенти с множествена склероза с ходене увреждане (разширена увреждане състоянието мащаб 4-7).