Fampyra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Fampridine

Предлага се от:

Biogen Netherlands B.V. 

АТС код:

N07XX07

INN (Международно Name):

fampridine

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Fampyra е показан за подобряване на ходене при възрастни пациенти с множествена склероза с ходене увреждане (разширена увреждане състоянието мащаб 4-7).

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-20

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FAMPYRA 10 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
фампридин (fampridine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fampyra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Fampyra
3.
Как да приемате Fampyra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fampyra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FAMPYRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Fampyra съдържа активното вещество
фампридин, което принадлежи към група
лекарс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fampyra 10 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка с удължено
освобождаване съдържа 10 mg фампридин
(fampridine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Почти бяла, филмирана, елипсовидна
двойноизпъкнала таблетка 13 x 8 mm с
плосък ръб, с
вдлъбнато релефно означение A10 от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Fampyra е показан за подобряване на
ходенето при възрастни пациенти с
множествена склероза
с двигателни увреждания (EDSS 4-7).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с фампридин се предписва и
наблюдава от лекар с опит в лечението
на МС.
Дозировка
Препоръчителната доза е една таблетка
от 10 mg два пъти дневно, приемана през
интервал от
12 часа (една таблетка сутрин и една
таблетка вечер). Фампридин не трябва
да се прилага по-
често или в по-високи дози от
препоръчителните (вж. точка 4.4).
Таблетките трябва да се
приемат без храна (вж. точка 5.2).
_Пропусната доза _
Винаги трябва да се спазва обичайният
режим на дозиране
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-05-2022
Листовка Листовка чешки 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-05-2022
Листовка Листовка датски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-05-2022
Листовка Листовка немски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-05-2022
Листовка Листовка естонски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-05-2022
Листовка Листовка гръцки 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-05-2022
Листовка Листовка английски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-08-2017
Листовка Листовка френски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-05-2022
Листовка Листовка италиански 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-08-2017
Листовка Листовка латвийски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-08-2017
Листовка Листовка литовски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-05-2022
Листовка Листовка унгарски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-05-2022
Листовка Листовка малтийски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-08-2017
Листовка Листовка нидерландски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-08-2017
Листовка Листовка полски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-05-2022
Листовка Листовка португалски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-08-2017
Листовка Листовка румънски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-05-2022
Листовка Листовка словашки 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-05-2022
Листовка Листовка словенски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-08-2017
Листовка Листовка фински 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-05-2022
Листовка Листовка шведски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-05-2022
Листовка Листовка норвежки 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-05-2022
Листовка Листовка исландски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-05-2022
Листовка Листовка хърватски 05-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-08-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите