Hemangiol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

пропранолол хидрохлорид

Предлага се от:

Pierre Fabre Medicament

АТС код:

C07AA05

INN (Международно Name):

propranolol

Терапевтична група:

Бета блокери

Терапевтична област:

хемангиоми

Терапевтични показания:

Hemangiol is indicated in the treatment of proliferating infantile haemangioma requiring systemic therapy: , Life- or function-threatening haemangioma,, Ulcerated haemangioma with pain and/or lack of response to simple wound care measures,, Haemangioma with a risk of permanent scars or disfigurement. , It is to be initiated in infants aged 5 weeks to 5 months.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-23

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HEMANGIOL 3,75 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
пропранолол
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ПРИЕМА
ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично за
Вашето дете. Не го преотстъпвайте на
други хора.
То може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
на Вашето дете.
•
Ако Вашето дете получи някакви
нежелани лекарствени реакции,
уведомете Вашия лекар
или фармацевт или медицинска сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява HEMANGIOL и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вашето
дете да приема HEMANGIOL
3.
Как да се прилага HEMANGIOL
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате HEMANGIOL
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HEMANGIOL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
HEMANGIOL 3,75 mg/ml перорален разтвор
2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от разтвора съдържа 4,28 mg
пропранололов хидрохлорид,
еквивалентен на 3,75 mg
пропранолол (propranolol) база.
Помощни вещества с известно действие
1 ml от разтвора съдържа
Пропиленгликол……………………………………………….2.60
mg
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор
Бистър, безцветен до бледожълт
перорален разтвор с аромат на плодове.
4
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
HEMANGIOL е показан за лечение на
пролиферативен хемангиом в детска
възраст, изискващ
системно лечение:
•
хемангиом, застрашаващ живота или
функциите;
•
улцериращ хемангиом с болка и/или
липса на отговор при обикновени грижи
за раната;
•
хемангиом с риск от постоянни белези
или обезобразяване.
Лечението трябва да се започне при
кърмачета на възраст от 5 седмици до 5
месеца (вж.
точка 4.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
_ _
Лечението с HEMANGIOL трябва да се започва
от лекари с опит в диагностицирането,
лечението и контрола на хемангиом в
детска възраст, в контролир
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-02-2023
Листовка Листовка чешки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-02-2023
Листовка Листовка датски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-02-2023
Листовка Листовка немски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-02-2023
Листовка Листовка естонски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-02-2023
Листовка Листовка гръцки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-02-2023
Листовка Листовка английски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-05-2014
Листовка Листовка френски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-02-2023
Листовка Листовка италиански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-05-2014
Листовка Листовка латвийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-05-2014
Листовка Листовка литовски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-02-2023
Листовка Листовка унгарски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-02-2023
Листовка Листовка малтийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-05-2014
Листовка Листовка полски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-02-2023
Листовка Листовка португалски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-05-2014
Листовка Листовка румънски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-02-2023
Листовка Листовка словашки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-02-2023
Листовка Листовка словенски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-05-2014
Листовка Листовка фински 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-02-2023
Листовка Листовка шведски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-02-2023
Листовка Листовка норвежки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-02-2023
Листовка Листовка исландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-02-2023
Листовка Листовка хърватски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите