Bicalodex  50 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

bicalodex  50 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Бикалутамид - 50 mg film - coated tablets

Firmagon Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

firmagon

ferring pharmaceuticals a/s - дегареликс - Простатни неоплазми - Ендокринна терапия - firmagon is a gonadotrophin releasing hormone (gnrh) antagonist indicated:- for treatment of adult male patients with advanced hormone-dependent prostate cancer. - for treatment of high-risk localised and locally advanced hormone dependent prostate cancer in combination with radiotherapy. - as neo-adjuvant treatment prior to radiotherapy in patients with high-risk localised or locally advanced hormone dependent prostate cancer.

Xtandi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xtandi

astellas pharma europe b.v. - enzalutamide - Простатни неоплазми - Ендокринна терапия - xtandi is indicated for:the treatment of adult men with metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mhspc) in combination with androgen deprivation therapy (see section 5. the treatment of adult men with high-risk non-metastatic castration-resistant prostate cancer (crpc) (see section 5. the treatment of adult men with metastatic crpc who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. the treatment of adult men with metastatic crpc whose disease has progressed on or after docetaxel therapy.

Lojuxta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lojuxta

amryt pharmaceuticals dac - lomitapide - Хиперхолестеролемия - Липидни модифициращи агенти - lojuxta е посочено като допълнение към диета с low‑fat и други lipid‑lowering лекарствени продукти, със или без ниско density липопротеин (ldl) аферезис при възрастни пациенти с хомозиготна недостатъчност Фамилна хиперхолестеролемия (hofh). Генетично потвърждение на hofh трябва да бъде получена от възможности. Други форми на първоначалните гиперлипопротейнемия и вторичните причини за хиперхолестеролемия (e. нефротический синдром, хипотиреоидизъм), трябва да бъдат изключени.

Erleada Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

erleada

janssen-cilag international nv - apalutamide - Простатни неоплазми - Ендокринна терапия - erleada е посочено:при възрастни мъже за лечение на не metastatic кастраци-упорит рак на простатата (nmcrpc), които са с висок риск от развитие на метастатичен болест. при възрастните мъже за лечение на метастатичен хормонално чувствителен на рак на простатата (mhspc) в комбинация с терапия за лишаване от андроген (adt).