Lojuxta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Lomitapide

Предлага се от:

Amryt Pharmaceuticals DAC

АТС код:

C10AX12

INN (Международно Name):

lomitapide

Терапевтична група:

Липидни модифициращи агенти

Терапевтична област:

Хиперхолестеролемия

Терапевтични показания:

Lojuxta е посочено като допълнение към диета с low‑fat и други lipid‑lowering лекарствени продукти, със или без ниско density липопротеин (LDL) аферезис при възрастни пациенти с хомозиготна недостатъчност Фамилна хиперхолестеролемия (HoFH). Генетично потвърждение на HoFH трябва да бъде получена от възможности. Други форми на първоначалните гиперлипопротейнемия и вторичните причини за хиперхолестеролемия (e. нефротический синдром, хипотиреоидизъм), трябва да бъдат изключени.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-07-31

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ_ _
LOJUXTA 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LOJUXTA 10 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LOJUXTA 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ломитапид (lomitapide)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи
бързото установяване на нова
информация относно безопасността.
Можете да дадете своя
принос като съобщите всяка нежелана
реакция, която сте получили. За начина
на съобщаване
на нежелани реакции вижте края на
точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
_ _
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва всички възможни неописани в
тази листовка нежелани реакции. Вижте
точка 4.
_ _
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lojuxta и за какво се
изпол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lojuxta 5 mg твърди капсули
Lojuxta 10 mg твърди капсули
Lojuxta 20 mg твърди капсули
Lojuxta 30 mg твърди капсули
Lojuxta 40 mg твърди капсули
Lojuxta 60 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Lojuxta 5 m
g твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
ломитапидов мезилат, еквивалентен на 5
mg ломитапид
(lomitapide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа 70,12 mg
лактоза (като монохидрат) (вж. точка 4.4).
Lojuxta 10 m
g твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
ломитапидов мезилат, еквивалентен на
10 mg ломитапид
(lomitapide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка твърда капсула съдържа 140,23 mg
лактоза (като монохидрат) (вж. точка 4.4).
Lojuxta 20 m
g твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
ломитапидов мезилат, еквивалентен на
20 mg ломитапид
(lomitapide).
_Помощно вещество с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-06-2023
Листовка Листовка чешки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-06-2023
Листовка Листовка датски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-06-2023
Листовка Листовка немски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-06-2023
Листовка Листовка естонски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-06-2023
Листовка Листовка гръцки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-06-2023
Листовка Листовка английски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-03-2016
Листовка Листовка френски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-06-2023
Листовка Листовка италиански 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-03-2016
Листовка Листовка латвийски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-03-2016
Листовка Листовка литовски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-06-2023
Листовка Листовка унгарски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-06-2023
Листовка Листовка малтийски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-03-2016
Листовка Листовка полски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-06-2023
Листовка Листовка португалски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-03-2016
Листовка Листовка румънски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-06-2023
Листовка Листовка словашки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-06-2023
Листовка Листовка словенски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-03-2016
Листовка Листовка фински 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-06-2023
Листовка Листовка шведски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-06-2023
Листовка Листовка норвежки 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-06-2023
Листовка Листовка исландски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-06-2023
Листовка Листовка хърватски 14-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите