Revlimid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леналидомид

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L04AX04

INN (Международно Name):

lenalidomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Multiple Myeloma; Lymphoma, Mantle-Cell; Myelodysplastic Syndromes

Терапевтични показания:

Няколко myelomaRevlimid като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с първи път е поставена диагноза множествена миеломой, които са преминали аутологичной трансплантация на стволови клетки . Ревлимид като комбинирана терапия с дексаметазоном, или бортезомиб и Дексаметазон, или мелфалан и преднизон (виж раздел 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. Ревлимид в комбинация с дексаметазоном е показан за лечение на множествена миеломы при възрастни пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия. Миелодиспластические syndromesRevlimid като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с трансфузионно-зависими анемия поради нисък или мидълуер-1 риска миелодиспластические синдроми, свързани с изолирана премахване на 5V цитогенетические аномалии, когато останалите терапевтични възможности са недостатъчни или неадекватни. От клетките мантия lymphomaRevlimid като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна лимфомой от клетки мантия. LymphomaRevlimid на фоликули в комбинация с технология на органичния синтез (анти-CD20 антитяло) е показан за лечение на възрастни пациенти с предварително обработен фоликуларен лимфом (клас 1 – 3а).

Каталог на резюме:

Revision: 51

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-14

Листовка

                101
Б. ЛИСТОВКА
102
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
REVLIMID 2,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 7,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 10 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 15 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
леналидомид (lenalidomide)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази ли
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revlimid 2,5 mg твърди капсули
Revlimid 5 mg твърди капсули
Revlimid 7,5 mg твърди капсули
Revlimid 10 mg твърди капсули
Revlimid 15 mg твърди капсули
Revlimid 20 mg твърди капсули
Revlimid 25 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
U
Revlimid 2,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 2,5 mg леналидомид
(lenalidomide).
U
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 73,5 mg лактоза
(под формата на безводна лактоза).
U
Revlimid 5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 5 mg леналидомид
(lenalidomide).
U
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 147 mg лактоза (под
формата на безводна лактоза).
U
Revlimid 7,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 7,5 mg леналидомид
(lenalidomide).
U
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 144,5 mg лактоза
(под формата на безводна лактоз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-01-2024
Листовка Листовка чешки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-01-2024
Листовка Листовка датски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-01-2024
Листовка Листовка немски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-01-2024
Листовка Листовка естонски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-01-2024
Листовка Листовка гръцки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-01-2024
Листовка Листовка английски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-01-2020
Листовка Листовка френски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-01-2024
Листовка Листовка италиански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-01-2020
Листовка Листовка латвийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-01-2020
Листовка Листовка литовски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-01-2024
Листовка Листовка унгарски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-01-2024
Листовка Листовка малтийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-01-2020
Листовка Листовка нидерландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-01-2020
Листовка Листовка полски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-01-2024
Листовка Листовка португалски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-01-2020
Листовка Листовка румънски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-01-2024
Листовка Листовка словашки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-01-2024
Листовка Листовка словенски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-01-2020
Листовка Листовка фински 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-01-2024
Листовка Листовка шведски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-01-2024
Листовка Листовка норвежки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-01-2024
Листовка Листовка исландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-01-2024
Листовка Листовка хърватски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-01-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите