Revlimid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леналидомид

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L04AX04

INN (Международно Name):

lenalidomide

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Multiple Myeloma; Lymphoma, Mantle-Cell; Myelodysplastic Syndromes

Терапевтични показания:

Няколко myelomaRevlimid като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с първи път е поставена диагноза множествена миеломой, които са преминали аутологичной трансплантация на стволови клетки . Ревлимид като комбинирана терапия с дексаметазоном, или бортезомиб и Дексаметазон, или мелфалан и преднизон (виж раздел 4. 2) е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, на които не се разчита за трансплантация. Ревлимид в комбинация с дексаметазоном е показан за лечение на множествена миеломы при възрастни пациенти, които са получили най-малко един курс на терапия. Миелодиспластические syndromesRevlimid като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с трансфузионно-зависими анемия поради нисък или мидълуер-1 риска миелодиспластические синдроми, свързани с изолирана премахване на 5V цитогенетические аномалии, когато останалите терапевтични възможности са недостатъчни или неадекватни. От клетките мантия lymphomaRevlimid като монотерапии е пред

Каталог на резюме:

Revision: 49

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-14

Листовка

                99
Б. ЛИСТОВКА
100
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
REVLIMID 2,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 7,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 10 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 15 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
REVLIMID 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
леналидомид (lenalidomide)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази ли
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revlimid 2,5 mg твърди капсули
Revlimid 5 mg твърди капсули
Revlimid 7,5 mg твърди капсули
Revlimid 10 mg твърди капсули
Revlimid 15 mg твърди капсули
Revlimid 20 mg твърди капсули
Revlimid 25 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Revlimid 2,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 2,5 mg леналидомид
(lenalidomide).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 73,5 mg лактоза
(под формата на безводна лактоза).
Revlimid 5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 5 mg леналидомид
(lenalidomide).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 147 mg лактоза (под
формата на безводна лактоза).
Revlimid 7,5 mg твърди капсули
Всяка капсула съдържа 7,5 mg леналидомид
(lenalidomide).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 144,5 mg лактоза
(под формата на безводна лактоза).
Revlimid
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-03-2023
Листовка Листовка чешки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-03-2023
Листовка Листовка датски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-03-2023
Листовка Листовка немски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-03-2023
Листовка Листовка естонски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-03-2023
Листовка Листовка гръцки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-03-2023
Листовка Листовка английски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-01-2020
Листовка Листовка френски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-03-2023
Листовка Листовка италиански 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-01-2020
Листовка Листовка латвийски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-01-2020
Листовка Листовка литовски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-03-2023
Листовка Листовка унгарски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-03-2023
Листовка Листовка малтийски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-01-2020
Листовка Листовка нидерландски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-01-2020
Листовка Листовка полски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-03-2023
Листовка Листовка португалски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-01-2020
Листовка Листовка румънски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-03-2023
Листовка Листовка словашки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-03-2023
Листовка Листовка словенски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-01-2020
Листовка Листовка фински 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-03-2023
Листовка Листовка шведски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-03-2023
Листовка Листовка норвежки 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-03-2023
Листовка Листовка исландски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-03-2023
Листовка Листовка хърватски 02-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-01-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите