Revinty Ellipta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

флутиказона фуроат, vilanterol trifenatate

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

R03AK10

INN (Международно Name):

fluticasone furoate, vilanterol

Терапевтична група:

Adrenergics и други лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища

Терапевтична област:

астма

Терапевтични показания:

Астма IndicationRevinty Ellipta е посочено в редовното лечение на бронхиална астма при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години, където използването на комбинации на продукта (дълго действащ бета2-агонист и ингаляционных кортикостероиди) са подходящи:пациентите не е адекватно контролирана ингаляционными джи си ес и, ако е необходимо" вдишване, кратко действащ бета2-агонисти. IndicationRevinty ХОББ Ellipta е показан за симптоматично лечение на възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест с ОФВ1.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-02

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
REVINTY ELLIPTA 92 МИКРОГРАМА/22 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО
ДОЗИРАН
REVINTY ELLIPTA 184 МИКРОГРАМА/22 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО
ДОЗИРАН
флутиказонов фуроат/вилантерол
(fluticasone furoate/vilanterol)
_ _
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Revinty Ellipta и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Revinty Ellipta
3.
Как да използвате Revinty Ellipta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате R
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revinty Ellipta 92 микрограма/22 микрограма
прах за инхалация, предварително
дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична инхалация доставя една
освободена доза (дозата, която се
освобождава от
мундщука) от 92 микрограма
флутиказонов фуроат (fluticasone furoate) и 22
микрограма
вилантерол (vilanterol) (като трифенатат).
Това съответства на предварително
дозирана доза от
100 микрограма флутиказонов фуроат и 25
микрограма вилантерол (като
трифенатат).
Помощно вещество с известно действие
Всяка освободена доза съдържа
приблизително 25 mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран
Бял прах в светлосив инхалатор (Ellipta) с
жълт капак на мундщука и брояч на
дозите.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Астма
Revinty Ellipta е показан за редовна терапия
на астма при възрастни и юноши на
възраст на и
над 12 години, където е подходящо
прилагането на комбиниран лекарствен
продукт
(дългодействащ бета
2
-агонист и инхалаторен
кортикостероид):
•
пациенти, които са незадо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-09-2023
Листовка Листовка чешки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-09-2023
Листовка Листовка датски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-09-2023
Листовка Листовка немски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-09-2023
Листовка Листовка естонски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-09-2023
Листовка Листовка гръцки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-09-2023
Листовка Листовка английски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-05-2018
Листовка Листовка френски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-09-2023
Листовка Листовка италиански 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-05-2018
Листовка Листовка латвийски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-05-2018
Листовка Листовка литовски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-09-2023
Листовка Листовка унгарски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-09-2023
Листовка Листовка малтийски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-05-2018
Листовка Листовка полски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-09-2023
Листовка Листовка португалски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-05-2018
Листовка Листовка румънски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-09-2023
Листовка Листовка словашки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-09-2023
Листовка Листовка словенски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-05-2018
Листовка Листовка фински 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-09-2023
Листовка Листовка шведски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-09-2023
Листовка Листовка норвежки 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-09-2023
Листовка Листовка исландски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-09-2023
Листовка Листовка хърватски 04-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-05-2018

Преглед на историята на документите