Removab

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Catumaxomab

Предлага се от:

Neovii Biotech GmbH

АТС код:

L01XC09

INN (Международно Name):

catumaxomab

Терапевтична група:

Други антинеопластични средства

Терапевтична област:

Ascites; Cancer

Терапевтични показания:

Removab е показан за интраперитонеално лечение на злокачествен асцит при пациенти с EpCAM-позитивни карциноми, при които стандартната терапия не е налична или вече не е осъществима.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-04-20

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Removab 10 микрограма концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една предварително напълнена
спринцовка съдържа 10 микрограма
катумаксомаб*
(catumaxomab) в 0,1 ml разтвор, еквивалентни на
0,1 mg/ml.
*хибридно плъх-мишка IgG2 моноклонално
антитяло, получено в плъх-мишка
хибрид-хибридомна клетъчна линия
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър и безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Removab е показан за интраперитонеално
лечение на малигнен асцит при
възрастни с
EpCAM-позитивни карциноми в случаи, за
които няма стандартно лечение или то
повече не е
възможно.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Removab трябва да се прилага под
наблюдението на лекар с опит в
използването на
антинеопластични лекарствени
продукти.
Дозировка
Преди интраперитонеалната инфузия се
препоръчва премедикация с
аналгетични /
антипиретични / нестероидни
противовъзпалителни лекарствени
продукти (вж. точка 4.4).
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Removab 10 микрограма концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една предварително напълнена
спринцовка съдържа 10 микрограма
катумаксомаб*
(catumaxomab) в 0,1 ml разтвор, еквивалентни на
0,1 mg/ml.
*хибридно плъх-мишка IgG2 моноклонално
антитяло, получено в плъх-мишка
хибрид-хибридомна клетъчна линия
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистър и безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Removab е показан за интраперитонеално
лечение на малигнен асцит при
възрастни с
EpCAM-позитивни карциноми в случаи, за
които няма стандартно лечение или то
повече не е
възможно.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Removab трябва да се прилага под
наблюдението на лекар с опит в
използването на
антинеопластични лекарствени
продукти.
Дозировка
Преди интраперитонеалната инфузия се
препоръчва премедикация с
аналгетични /
антипиретични / нестероидни
противовъзпалителни лекарствени
продукти (вж. точка 4.4).
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-07-2017
Листовка Листовка чешки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-07-2017
Листовка Листовка датски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-07-2017
Листовка Листовка немски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-07-2017
Листовка Листовка естонски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-07-2017
Листовка Листовка гръцки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-07-2017
Листовка Листовка английски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-07-2017
Листовка Листовка френски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-07-2017
Листовка Листовка италиански 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-07-2017
Листовка Листовка латвийски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-07-2017
Листовка Листовка литовски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-07-2017
Листовка Листовка унгарски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-07-2017
Листовка Листовка малтийски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-07-2017
Листовка Листовка полски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-07-2017
Листовка Листовка португалски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-07-2017
Листовка Листовка румънски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-07-2017
Листовка Листовка словашки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-07-2017
Листовка Листовка словенски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-07-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-07-2017
Листовка Листовка фински 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-07-2017
Листовка Листовка шведски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-07-2017
Листовка Листовка норвежки 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-07-2017
Листовка Листовка исландски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-07-2017
Листовка Листовка хърватски 12-07-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите